Procedura în faţa instanţei penale - reguli, acte, termene, căi de atac
Discutie despre regulile si obligatiile partilor in cadrul procedurii de dinainte si din timpul unui proces penal.