avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 270 soluții astăzi
Forum Activitate Cornel Vasile

Activitate Cornel Vasile

Răspuns la discuția Supervizare locul de munca
Nu exista text de lege pentru o asemenea situație.
Nerespectarea legilor si a altor acte normative care reglementeaza domeniul muncii, relatiile de munca, securitatea si sanatatea in munca poate fi sesizata Inspectoratului Teritorial de Munca si/sau Inspectiei Muncii.

Sesizarile pot fi transmise catre ITM (Inspectoratul Teritorial de Munca) prin:
- posta;
- e-mail;
- fax;
- inregistrate chiar la sediul institutiei
Puteti refuza banii.
Răspuns la discuția Acces fara certificatul verde
Se poate merge la munca si fără certificatul verde.
1. Potrivit art.10 alin.8 din Legea nr.202/2002, la încetarea concediului de maternitate sau a concediului de creştere şi îngrijire a copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, salariata/salariatul are dreptul de a se întoarce la ultimul loc de muncă sau la un loc de muncă echivalent, având condiţii de muncă echivalente şi, de asemenea, de a beneficia de orice îmbunătăţire a condiţiilor de muncă la care ar fi avut dreptul în timpul absenţei.

2. Asadar, persoana aflata in CC are dreptul sa revina la ultimul loc de munca avut inainte de intrarea in CCC sau la un loc de munca echivalent cu acesta ...Cu toate ca textul de lege nu reglementeaza expres si obligatia angajatorului de a va primi la munca la terminarea CCC, aceasta obligatia decurge dintr-unul din principiile dreptului civi, conform caruia, un drept subiectiv apartinând unui subiect de drept, de regula îi corespunde o obligatie altui subiect de drept (a celui de la care se pretinde sa savârseasca ceva). Altfel spus, dreptului persoanei de a reveni la locul de munca dupa terminarea CCC ii corespunde obligatia angajatorului de a va primi inapoi.

Reluarea activitatii se va face in baza aceluiasi contract individual de munca, angajatorul emitand o decizie de incetare a suspendarii c.i.m. si de reluare a activitatii.

In cazul in care s-a desfiintat locul de munca, angajatorul va trebui, mai intai, sa va ofere un alt loc de munca echivalent.

3. La revenirea din CCC se poate modifica c.i.m. cu acordul partilor sau unilateral de catre angajator in conditiile prevazute de Codul Muncii.

4. Pentru munca desfasurata in zilele de repaus saptamanal , salariatii beneficiaza cumulativ de:
- un repaus saptamanal de 48 de ore consecutive, acordat in alte zile stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil sau prin regulamentul intern.

- un spor la salariu stabilit prin contractul colectiv de munca sau, dupa caz, prin contractul individual de munca.

5. Nerespectarea legilor si a altor acte normative care reglementeaza domeniul muncii, relatiile de munca, securitatea si sanatatea in munca poate fi sesizata Inspectoratului Teritorial de Munca si/sau Inspectiei Muncii.

Sesizarile pot fi transmise catre ITM (Inspectoratul Teritorial de Munca) prin:
- posta;
- e-mail;
- fax;
- inregistrate chiar la sediul institutiei.
Nu este ilegal ca mama și fiica sa lucreze în aceeași școală.
a) Angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emisa in forma scrisa, in termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii faptei.

b) Nu mai exista protecția de 6 luni împotriva concedierii la revenirea din CCC.
Este foarte important ca orice angajator să înțeleagă că dreptul la concediul de odihnă este un drept garantat și nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunțări sau limitari.

Efectuarea concediului de odihnă se realizează în baza unei programări colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului pentru programările colective, ori cu consultarea salariatului, pentru programările individuale. Iar programarea se face până la sfârșitul anului calendaristic pentru anul următor, conform art. 148 alin.(1) din Codul muncii.
Se poate angaja de la 1 decembrie chiar dacă este sarbatoare legala.
Neacordarea zilelor de CO salariului poate face obiectul unei sesizari la ITM-ul in raza caruia acel angajator isi are sediul social.

Incalcarea dreptului la concediu de odihna anual si neacordarea acestuia poate atrage si raspunderea patrimoniala a angajatorului in conditiile art. 253 alin. (1) din Codul muncii, potrivit caruia angajatorul este obligat, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, sa il despagubeasca pe salariat in situatia in care acesta a suferit un prejudiciu material sau moral din culpa angajatorului in timpul indeplinirii obligatiilor de serviciu sau in legatura cu serviciul.