avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 222 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Drept penal - probleme serioase cu ... Noul Cod Penal
Discuție deschisă în Drept penal - probleme serioase cu dreptul

Noul Cod Penal

Stie cineva daca si unde in noul Cod Penal (cel propus in 2009 si adoptat in februarie 2014) sunt prevazute infractiunile de terorism????
Prin comparatie, in vechiul CP (cel din 2004), sunt enumerate in Partea a 2-a, Partea speciala, Titlul 4, art. 295-300.
Cu multumiri anticipate!
Cel mai recent răspuns: bog-dan , utilizator 12:11, 3 Iulie 2014
se regasesc incepand cu art 394 cp


TITLUL X
Infracţiuni contra securităţii naţionale

Trădarea

Art. 394. - Fapta cetăţeanului român de a intra în legătură cu o putere sau cu o organizaţie străină ori cu agenţi ai acestora, în scopul de a suprima sau ştirbi unitatea şi indivizibilitatea, suveranitatea sau independenţa statului, prin:
a) provocare de război contra ţării sau de înlesnire a ocupaţiei militare străine;
b) subminare economică, politică sau a capacităţii de apărare a statului;
c) aservire faţă de o putere sau organizaţie străină;
d) ajutarea unei puteri sau organizaţii străine pentru desfăşurarea unei activităţi ostile împotriva securităţii naţionale,
se pedepseşte cu închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

Trădarea prin transmitere de informaţii secrete de stat

Art. 395. - Transmiterea de informaţii secrete de stat unei puteri sau organizaţii străine ori agenţilor acestora, precum şi procurarea ori deţinerea de documente sau date ce constituie informaţii secrete de stat de către cei care nu au calitatea de a le cunoaşte, în scopul transmiterii lor unei puteri sau organizaţii străine ori agenţilor acestora, săvârşite de un cetăţean român, se pedepsesc cu închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

Trădarea prin ajutarea inamicului

Art. 396. - Fapta cetăţeanului român care, în timp de război:
a) predă teritorii, oraşe, poziţii de apărare, depozite ori instalaţii ale forţelor armate române sau care servesc apărării;
b) predă nave, aeronave, maşini, aparate, armament sau orice alte materiale care pot servi purtării războiului;
c) procură inamicului oameni, valori sau materiale de orice fel;
d) trece de partea inamicului sau efectuează alte acţiuni care sunt de natură să favorizeze activitatea inamicului ori să slăbească puterea de luptă a forţelor armate române sau a armatelor aliate;
e) luptă sau face parte din formaţii de luptă împotriva statului român sau a aliaţilor săi
se pedepseşte cu detenţiune pe viaţă sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

Acţiuni împotriva ordinii constituţionale

Art. 397. - (1) Acţiunea armată întreprinsă în scopul schimbării ordinii constituţionale ori al îngreunării sau împiedicării exercitării puterii de stat se pedepseşte cu închisoarea de la 15 la 25 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Întreprinderea de acţiuni violente împotriva persoanelor sau bunurilor săvârşite de mai multe persoane împreună, în scopul schimbării ordinii constituţionale ori al îngreunării sau împiedicării exercitării puterii de stat, dacă se pune în pericol securitatea naţională, se pedepseşte cu închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

Înalta trădare

Art. 398. - Faptele prevăzute în art. 394-397, săvârşite de către Preşedintele României sau de către un alt membru al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, constituie infracţiunea de înaltă trădare şi se pedepsesc cu detenţiune pe viaţă sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

Acţiunile ostile contra statului

Art. 399. - Faptele prevăzute în art. 394 şi art. 396, săvârşite de un cetăţean străin sau apatrid, se pedepsesc cu închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

Spionajul

Art. 400. - Faptele prevăzute în art. 395, săvârşite de un cetăţean străin sau apatrid, se pedepsesc cu închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

Atentatul care pune în pericol securitatea naţională

Art. 401. - Atentatul contra vieţii săvârşit împotriva unei persoane care deţine o funcţie de demnitate publică, dacă fapta pune în pericol securitatea naţională, se pedepseşte cu detenţiune pe viaţă sau închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

Atentatul contra unei colectivităţi

Art. 402. - Atentatul săvârşit contra unei colectivităţi prin otrăviri în masă, provocare de epidemii sau prin orice alt mijloc, în scopul îngreunării sau împiedicării exercitării puterii de stat, se pedepseşte cu detenţiune pe viaţă sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

Actele de diversiune

Art. 403. - Distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare, în întregime sau în parte, prin explozii, incendii sau în orice alt mod, a instalaţiilor industriale, a căilor de comunicaţie, a mijloacelor de transport, a mijloacelor de telecomunicaţie, a construcţiilor, a produselor industriale sau agricole ori a altor bunuri, dacă fapta pune în pericol securitatea naţională, se pedepseşte cu închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

Comunicarea de informaţii false

Art. 404. - Comunicarea sau răspândirea, prin orice mijloace, de ştiri, date sau informaţii false ori de documente falsificate, cunoscând caracterul fals al acestora, dacă prin aceasta se pune în pericol securitatea naţională, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.

Propaganda pentru război

Art. 405. - (1) Propaganda pentru război de agresiune, precum şi răspândirea de ştiri tendenţioase sau inventate, în scopul provocării unui război de agresiune, se pedepsesc cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează faptele prevăzute în alin. (1), săvârşite în scopul provocării unui război de agresiune împotriva României sau a unui conflict armat intern.

Compromiterea unor interese de stat

Art. 406. - Distrugerea, alterarea ori ascunderea unui document sau înscris în care sunt stabilite drepturi ale statului român în raport cu o putere străină, dacă prin aceasta sunt puse în pericol sau vătămate interesele de stat, se pedepseşte cu închisoarea de la 7 la 15 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

Divulgarea secretului care periclitează securitatea naţională

Art. 407. - (1) Divulgarea unor documente sau a unor date care constituie informaţii secrete de stat, de către cel care le cunoaşte datorită atribuţiilor de serviciu, dacă fapta pune în pericol securitatea naţională, se pedepseşte cu închisoarea de la 7 la 15 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Deţinerea în afara îndatoririlor de serviciu a unui document ce conţine informaţii secrete de stat, dacă fapta pune în pericol securitatea naţională, se pedepseşte cu închisoarea de la 5 la 10 ani.

Completat de Lege nr. 187 din 24/10/2012 Articolul 245 la 01/02/2014

Infracţiuni contra persoanelor care se bucură de protecţie internaţională

Art. 408. - (1) Atentatul contra vieţii săvârşit împotriva reprezentantului unui stat străin sau altei persoane care se bucură de protecţie în conformitate cu convenţiile internaţionale, aflată în misiune oficială în România, se pedepseşte cu detenţiune pe viaţă sau închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Infracţiunile intenţionate contra integrităţii corporale, sănătăţii sau libertăţii, săvârşite împotriva unei persoane dintre cele menţionate în alin. (1), se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru fapta săvârşită, ale cărei limite speciale se majorează cu jumătate.

Constituirea de structuri informative ilegale

Art. 409. - Iniţierea, organizarea sau constituirea pe teritoriul României a unor structuri informative în scopul culegerii de informaţii secrete de stat ori desfăşurarea de către acestea a unei activităţi de culegere sau prelucrare de asemenea informaţii, în afara cadrului legal, se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi.

Nedenunţarea unor infracţiuni contra securităţii naţionale

Art. 410. - (1) Fapta persoanei care, luând cunoştinţă despre pregătirea sau comiterea vreuneia dintre infracţiunile prevăzute în art. 394-397, art. 399-403 şi art. 406-409, nu înştiinţează de îndată autorităţile se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani.
(2) Nedenunţarea săvârşită de un membru de familie nu se pedepseşte.
(3) Nu se pedepseşte persoana care, înainte de punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva unei persoane pentru săvârşirea faptei nedenunţate, încunoştinţează autorităţile competente despre aceasta sau care, chiar după punerea în mişcare a acţiunii penale, a înlesnit tragerea la răspundere penală a autorului şi a participanţilor.

Cauze de reducere a pedepsei

Art. 411. - Dacă persoana care a săvârşit una dintre infracţiunile prevăzute în prezentul titlu înlesneşte, în cursul urmăririi penale, aflarea adevărului şi tragerea la răspundere penală a autorului sau a participanţilor, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumătate.

Sancţionarea tentativei

Art. 412. - (1) Tentativa la infracţiunile prevăzute în prezentul titlu se pedepseşte.
(2) Se consideră tentativă şi producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum şi luarea de măsuri în vederea comiterii infracţiunilor prevăzute în art. 395-397, art. 401-403, art. 408 şi art. 399 raportat la infracţiunea de trădare prin ajutarea inamicului.
Multumesc, asa am crezut si eu initial ca e titlul privind securitatea nationala, dar nu mi se pare ca ar avea vreo legatura cu terorismul, asa cum sunt articolele din vechiul CP. Acestea de securitate nationala sunt total diferite si sunt cele de la Titlul III din vechiul CP. Voiam sa stiu daca actele de la titlul IV (CRIME ªI DELICTE DE TERORISM) din vechiul CP sunt pastrate si in noul CP.
Cred ca ar trebui sa va uitati in Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, la titlul IV in vechiul cod sunt infractiuni contra avutului obstesc care erau oricum abrogate.
Vedeti Legea nr. 535 din 25 noiembrie 2004 privind prevenirea si combaterea terorismului.Eu am urmatoarele date ([ link extern ] )


Titlul IV - CRIME ªI DELICTE DE TERORISM (Lege nr. 301 din 2004 Codul penal)

Art. 295 - Acte de terorism
(1) Constituie acte de terorism următoarele infracţiuni atunci când sunt săvârşite în scopul tulburării grave a ordinii publice, prin intimidare, prin teroare sau prin crearea unei stări de panică:
a) infracţiunile de omor şi omor calificat prevăzute în art. 178 şi art. 179, vătămarea corporală şi vătămarea corporală gravă prevăzute în art. 186 şi art. 187, precum şi lipsirea de libertate în mod ilegal prevăzută în art. 201;
b) infracţiunile prevăzute în art. 105-108 din Codul aerian;
c) infracţiunile de distrugere prevăzute în art. 263 şi art. 264;
d) infracţiunile de nerespectare a regimului armelor şi muniţiilor, nerespectarea regimului materialelor nucleare şi a altor materii radioactive, precum şi nerespectarea regimului materiilor explozive, prevăzute în art. 406-408;
e) introducerea sau răspândirea în atmosferă, pe sol, în subsol sau în apă de produse, substanţe, materiale, microorganisme sau toxine de natură să pună în pericol sănătatea oamenilor sau animalelor ori mediul înconjurător;
f) ameninţarea cu bombe sau cu alte materii explozive.
(2) În cazul infracţiunilor prevăzute în alin. (1) lit. a)-d) se aplică maximul special al pedepsei prevăzute de lege, care poate fi sporit până la maximul ei general, iar dacă maximul general este neîndestulător, pedeapsa poate fi sporită până la maximul general al pedepsei imediat superioare.
(3) În cazul infracţiunii prevăzute în alin. (1) lit. e), pedeapsa este detenţiunea severă de la 15 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi, iar în cazul infracţiunii prevăzute în alin. (1) lit. f), pedeapsa este închisoarea strictă de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi.
(4) Tentativa se sancţionează cu pedeapsa prevăzută pentru infracţiunea consumată sau cu o pedeapsă în cadrul limitelor imediat inferioare pedepsei prevăzute de lege pentru infracţiunea consumată.
(5) Se consideră tentativă şi producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum şi luarea de măsuri în vederea comiterii infracţiunilor prevăzute la alin. (1).
(6) Înţelegerea în vederea săvârşirii de acte de terorism se pedepseşte cu închisoare strictă de la 3 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.
 Sus
Art. 296 - Asocierea pentru săvârşirea de acte de terorism
Asocierea în vederea săvârşirii de acte de terorism se pedepseşte cu detenţiune severă de la 15 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi.
 Sus
Art. 297 - Finanţarea actelor de terorism
(1) Punerea la dispoziţie sau colectarea de fonduri, direct sau indirect, ştiind că aceste fonduri sunt folosite, în totul sau în parte, pentru săvârşirea actelor de terorism, se sancţionează cu detenţiune severă de la 15 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi realizarea de fonduri în scopul finanţării actelor de terorism.
(3) Fondurile puse la dispoziţie sau colectarea pentru săvârşirea actelor de terorism ori realizate în scopul finanţării actelor de terorism se confiscă.
 Sus
Art. 298 - Ameninţarea în scop terorist
(1) Ameninţarea unei persoane sau colectivităţi prin orice mijloace cu răspândirea sau folosirea de produse, substanţe, materiale, microorganisme sau toxine de natură să pună în pericol sănătatea oamenilor sau a animalelor ori mediul înconjurător se pedepseşte cu închisoare strictă de la 2 la 5 ani.
(2) Ameninţarea adresată unui stat, unei organizaţii internaţionale sau unei persoane fizice ori juridice cu folosirea materialelor nucleare, a altor materii radioactive sau a materiilor explozive, în scopul de a provoca vătămarea corporală sau moartea unei persoane ori pagube materiale, se pedepseşte cu închisoare strictă de la 3 la 12 ani.
(3) Dacă fapta prevăzută la alin. (2) este condiţionată de îndeplinirea sau neîndeplinirea unui act sau când prin ameninţare, sub orice formă, se pretinde a se da ori a se preda materialele nucleare, alte materii radioactive ori materii explozive, pedeapsa este închisoarea strictă de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.
 Sus
Art. 299 - Alarmarea în scop terorist
Alarmarea fără motiv întemeiat, în scopul creării unei stări de panică, a unei persoane sau a publicului, a organelor specializate pentru a interveni în caz de pericol ori a organelor de menţinere a ordinii publice prin corespondenţă, telefon sau orice alte mijloace de transmitere la distanţă cu privire la răspândirea sau folosirea de produse, substanţe, materiale, microorganisme sau toxine din cele prevăzute în art. 298 alin. (1) se pedepseşte cu închisoare strictă de la un an la 3 ani sau cu zile-amendă.
 Sus
Art. 300 - Sancţionarea persoanei juridice
Persoana juridică se sancţionează pentru infracţiunile prevăzute în prezentul titlu.

Exista si legea de combatere a terorismului din 2004, dar as fi vrut sa stiu daca se mentine in vreun fel titlul si prevederile din vechiul CP privind terorismul si in noul CP.
Ultima modificare: Marți, 1 Iulie 2014
bog-dan, utilizator

Alte discuții în legătură

Modificari in legea diicot dupa ncp? vaymoka vaymoka Stie cineva daca s-au modificat pedepsele la art. 7 si 8 din L 39/2003 ? Multumesc! (vezi toată discuția)
Ce incradare are grupul infractional la inselaciune? alinamihaipaula alinamihaipaula Dupa intrarea in vigoare a noului cod penal grupul organizat pentru comiterea de inselaciuni ce incadrare are? (vezi toată discuția)
Unde se incadreaza aderarea la un grup infractional? bogdan20140 bogdan20140 buna ziua.as dori sa aflu ce mi se poate intampla in cel mai rau caz,am fost acuzat de aderare la un grup infractional si tentativa la inselaciune.tin sa ... (vezi toată discuția)