avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 405 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... Drepturile angajatului vs. Drepturile angajatorului
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

Drepturile angajatului vs. Drepturile angajatorului

Bună ziua!

Am o situație mai deosebită în ceea ce privește raportul de muncă cu angajatorul meu actual și nu știu cum să o gestionez.
De curând, administratorul companiei, a montat fără acordul meu sau al colegilor mei, respectiv fără a ne anunța cel puțin verbal de intenția sa în prealabil, camere de supraveghere audio-video în biroul în care ne desfășurăm activitatea. Știu că monitorizarea video a angajaților este permisă prin lege, din motive de siguranță, atât pentru aceștia, cât și pentru angajator, însă nu sunt sigură de cea audio și de faptul că acest lucru se poate realiza fără o comunicare în scris și un acord obținut din partea personalului, întrucât acordul gdpr semnat în momentul angajării nu prevede nimic legat de acest aspect.
În momentul de față, eu mă aflu în discuții cu altă firmă, pronosticul pentru o colaborare în viitorul apropiat fiind unul bun, însă data propusă pentru începerea activității ar încemna o perioadă de preaviz mult mai mică decât cea prevăzută în contractul individual de muncă. Știu că angajatorul poate renunța la perioada de preaviz dacă dorește acest lucru, însă nu cred că este cazul.
Dat fiind faptul că nu o dată mi-a fost decalată simțitor plata salariului, îmi este teamă să îi comunic decizia mea de a demisiona. Întrebarea mea este următoarea: există un temei legal prin care aș putea înaintea o demisie fără preaviz în baza articolului 81 din codul muncii făcând referire la situația menționată?
Vă mulțumesc!
2 din 2 utilizatori consideră
acest răspuns util
Buna seara,

Termenul de preaviz este obligatoriu in cazul demisiei, insa, in virtutea legii, intervin doua exceptii:
-in care angajatorul renunta la acest termen .
- cand angajatorul nu isi indeplineste obligațiile prevazute în contractul individual de munca.


Supravegherea video prin utilizarea camerelor CCTV intervine daca existe un temei legitim, in acest sens ,si trebuie sa fie realizata prin informarea prealabila a angajatilor.

Avem in vedere art. 6 intitulat din Regulamentul UE 2016/679 , intitulat ”Legalitatea prelucrării” , care are următorul conținut:

(1)Prelucrarea este legală numai dacă și în măsura în care se aplică cel puțin una dintre următoarele condiții:

persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului;
prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul;
prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil


Art. 5. din Legea nr. 190/2018 – Prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul relațiilor de muncă prevede că:

În cazul în care sunt utilizate sisteme de monitorizare prin mijloace de comunicații electronice și/sau prin mijloace de supraveghere video la locul de muncă, prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajaților, în scopul realizării intereselor legitime urmărite de angajator, este permisă numai dacă:

a) interesele legitime urmărite de angajator sunt temeinic justificate și prevalează asupra intereselor sau drepturilor și libertăților persoanelor vizate;

b) angajatorul a realizat informarea prealabilă obligatorie, completă și în mod explicit a angajaților;

c) angajatorul a consultat sindicatul sau, după caz, reprezentanții angajaților înainte de introducerea sistemelor de monitorizare;

d) alte forme și modalități mai puțin intruzive pentru atingerea scopului urmărit de angajator nu și-au dovedit anterior eficiența;

e) durata de stocare a datelor cu caracter personal este proporțională cu scopul prelucrării, dar nu mai mare de 30 de zile, cu excepția situațiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate.


Dacă nu există obligații legale exprese sau interes legitim, prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajaților prin mijloace de supraveghere video nu se poate efectua decât pe baza consimțământului liber manifestat al acestora, informat, explicit.

Trebuie analizat interesul legitim, in acest sens.

operatorii ar trebui să implementeze măsuri organizatorice adecvate prin care să asigure, în principal, securitatea (integritatea, confidențialitatea și disponibilitatea datelor).

În acest sens, operatorii ar trebui să implementeze politici și proceduri care:

Să stabilească cine este responsabil pentru sistemele CCTV;
Să stabilească scopurile supravegherii;
Să stabilească când supravegherea video este permisă și când este interzisă;
Să stabilească condițiile de transparență față de persoanele vizate;
Să stabilescă cine are acces la materiale și pentru ce scopuri;
Să stabilească cine efectuează training-urile angajaților;
Să prevină să reacționeze optim la incidentele de securitate.
Ultima modificare: Vineri, 19 Noiembrie 2021
CABINET DE AVOCAT "STOICA IOANA", Avocat

~ final discuție ~