avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 257 soluții astăzi

Conferință avocatnet.ro: Avalanșă de modificări în Codul muncii - analize și detalieri. Tot ce trebuie să știe angajatorii pentru conformare la noua legislație. Rezervă loc și participă → 

Forum Activitate medicstomatolog18

Activitate medicstomatolog18

Buna seara,

Sunt medic dentist din anul 2014. Doresc sa ma inscriu in CMDR si vin cu rugamintea sa analizati cazul meu. Lucrez ca reprezentant medical cu atributii de consiliere produse de profilaxie in stomatologie.
Mai jos vedeti raspunsul pe care l-am primit de la Colegiul Medicilor Dentisti.

Va rog sa imi transmiteti o modalitate legala de incadrare in Colegiul Medicilor Dentisti dar si de colaborare in acelasi timp cu firma de distributie.


Raspuns CMDR:
Potrivit prevederilor art. 490 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare, denumită in continuare şi legea nr. 95/2006, exercitarea profesiei de medic dentist este incompatibilă cu:
a) calitatea de angajat sau colaborator at unităților de producție ori distribuție de
produse farmaceutice, materiale sanitare sau materiale de tehnică dentară;
b) exercitarea in calitate de medic dentist, în mod nemijlocit, de activități de producție,
comerț sau prestări de servicii;
) orice ocupație de natură a aduce atingere demnității profesionale de medic dentist
sau bunelor moravuri;
d) starea de sănătate fizică sau psihică necorespunzătoare pentru exercitarea acestei profesii, atestată ca atare prin certificat medical eliberat de comisia de expertiză medicală şi recuperare a capacității de muncă;
e) folosirea cu bună știință a cunoştințelor medico-dentare în defavoarea sănătății
pacientului sau în scop criminal.
Excepție de la prevederile alin. (1) lit. b) fac activitáțile de prevenție de medicină
dentară.
Precizăm că, in conformitate cu dispozițiile exprese ale articolului mai-sus-menționat, excepția prevăzută de lege vizează numai cazul exercitării de către medicul dentist, in mod nemijlocit, de activități de producție, comerț sau prestări de servicii, nefiind aplicabilă în cazul deținerii calității de angajat sau colaborator at unităților de producție ori distribuție de produse farmaceutice, materiale sanitare sau materiale de tehnică dentară.
Certificatul de membru at Colegiului Medicilor Dentiști din România (CMDR), şi implicit calitatea de membru at corpului profesional, se acordă cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 2 din Decizia Consiliului național nr. 16/2013 privind eliberarea certificatului de membru at CMDR, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a dispozițiilor art. 477 şi 491 din Legea nr. 95/2006.
Din coroborarea textelor legate mai sus-menționate rezultă că nu este posibilă înscrierea în corpul profesional a unei persoane care deține la data solicitării calitatea de angajat sau colaborator at unÎtațİlor de productie orİ distributie produse farmaceutice, materiale sanitare sau materiale de tehnică dentară, una dintre condițiile impuse de lege pentru eliberarea certificatului de membru at CMDR fiind declararea faptului că solicitantul nu se află în una dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute la art. 490 din Legea nr. 95/2006.
Pentru înscrierea ca membru at CMDR trebuie să vă adresați colegiului teritorial in a cărui rază se află unitatea la care urmează să vă desfăşurați activitatea sau, dupá caz, aveți domiciliul ori reşedința, potrivit prevederilor art. 516 din Legea nr. 95/2006, după încetarea stării de incompatibilitate prevăzută la art. 490 alin. (1) lit. a), in baza documentelor prevăzute la art. 3 din Decizia Consiliului național nr. 16/2013, cu respectarea dispozițiilor art. 477 şi 491 din Legea nr. 95/2006.
Ulterior înscrierii, dacá veți redobândi calitatea de angajat sau colaborator at unităților de producție ori distribuție de produse farmaceutice, materiale sanitare sau materiale de tehnică dentară, aveți obligat a de a anunta colegiul teritorial in care v-ați înscris în termen de 10 zile de la apariția situațieí de incompatibilitate, potrivit dispozițiilor art. 490 alin. (5) din Legea nr. 95/2006, prevederile alin. (3) fiind aplicabile.


Va multumesc anticipat!