avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 494 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Dreptul familiei sau probleme ... ce trebuie sa fac ptr a intra in posesia tichetelor de ...
Discuție deschisă în Dreptul familiei sau probleme juridice de familie

ce trebuie sa fac ptr a intra in posesia tichetelor de cresa?unde ma dresez, ce acte sunt necesare?angajatorul este obligat sa -mi acorde aceste tichete in cazul in care nu beneficiez de indemnizatia copilului?

BUNA ZIUA. as dori sa stiu va rog mai multe amanunte in legatura cu tichetele de cresa. nu beneficiez de indemnizatia de crestere a copilului. am inteles ca acestea se dau de catre angajator. in ce masura? este obligat sa o faca daca eu depun cerere? am nascut pe 17 dec 08., si am doar 10 luni continue inainte de nasterea copilului. cum se procedeaza ptr primirea acestor tichete? va multumesc frumos.in cazul primirii celor 350 lei , voi mai primi si alocatia copilului in valoare de 200 LEI? o zi frumoasa tuturor si va multumesc ptr ajutor.
Cel mai recent răspuns: catalina.p , utilizator 20:44, 1 Februarie 2009
Conform Legii nr. 193 din 17/05/2006 privind acordarea tichetelor de cresa (si cadou), publicate in Monitorul Oficial, Partea I nr. 446 din 23/05/2006, tichetele de cresa se acorda angajatilor din cadrul societatilor comerciale, regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale, institutiilor din sectorul bugetar, unitatilor cooperatiste. De asemenea, persoanele fizice care incadreaza personal pe baza de contract individual de munca pot utiliza bilete de valoare sub forma tichetelor de cresa. Conditia este ca acestia sa nu beneficieze de concediul si de indemnizatia acordate pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv de pana la 3 ani in cazul copilului cu handicap.
Tichetele de cresa se acorda la cerere, unuia dintre parinti sau, optional, tutorelui, celui caruia i s-au incredintat copii spre crestere si educare ori in plasament familial, pe baza livretului de familie. Emiterea tichetelor de cresa se face de catre unitatile autorizate de Ministerul Finantelor Publice.
Suma individuala acordata pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 3 ani sub forma tichetelor de cresa se asigura integral din costuri de catre angajator.
buna. angajatorii sunt obligati sa plateasca aceste tichete de cresa angajatilor care nu primesc indemnizatie de crestere a copilului? unde trebuie sa inaintez dosarul ptr asta? ce acte sunt necesare ptr completarea dosarului? si unde se depune acesta?va multumesc frumos.
draga mea , citeste urmatoarele ... dar important este ca tu sa iti reiei activitatea si copilul sa fie inscris la o cresa , care sa acceLEGE Nr. 193 din 17 mai 2006
privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICATÃ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 446 din 23 mai 2006

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ART. 1
Societăţile comerciale, regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale, instituţiile din sectorul bugetar, unităţile cooperatiste, celelalte persoane juridice, precum şi persoanele fizice care încadrează personal pe bază de contract individual de muncă pot utiliza bilete de valoare sub forma tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă.
ART. 2
(1) Tichetele cadou se pot utiliza pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, pentru protocol, pentru cheltuielile de reclamă şi publicitate, precum şi pentru cheltuieli sociale.
(2) Angajaţii care beneficiază de tichetele cadou pot beneficia şi de tichetele de creşă.
ART. 3
(1) Tichetele de creşă se acordă angajaţilor din cadrul unităţilor prevăzute la art. 1.
(2) Suma individuală acordată pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani sub forma tichetelor de creşă se asigură integral din costuri de către angajator.
ART. 4
(1) Tichetele de creşă se acordă la cerere, unuia dintre părinţi sau, opţional, tutorelui, celui căruia i s-au încredinţat copii spre creştere şi educare ori în plasament familial, pe baza livretului de familie.
(2) Tichetele de creşă se acordă în limita prevederilor bugetului de stat sau, după caz, ale bugetelor locale, pentru unităţile din sectorul bugetar şi, potrivit prezentei legi, pentru celelalte categorii de angajatori, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat.
(3) Tichetele de creşă se acordă angajaţilor care nu beneficiază de concediul şi de indemnizaţia acordate pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv de până la 3 ani în cazul copilului cu handicap.
(4) Valoarea tichetelor de creşă se cumulează cu alocaţia de stat pentru copii acordată conform prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, şi cu stimulentul care se acordă la reluarea activităţii în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările ulterioare.
ART. 5
(1) Tichetele cadou şi tichetele de creşă se emit de către unităţile cu activitate specializată în domeniul care face obiectul prezentei legi, denumite în continuare unităţi emitente.
(2) Unităţile emitente desfăşoară activitatea prevăzută la alin. (1) numai pe baza autorizaţiei de funcţionare acordate de Ministerul Finanţelor Publice. Autorizaţia de funcţionare se acordă potrivit criteriilor stabilite de Ministerul Finanţelor Publice, astfel încât să se asigure dezvoltarea concurenţială a serviciilor prevăzute de prezenta lege.
(3) Unităţile care emit tichete cadou şi tichete de creşă sunt obligate să ia măsurile necesare pentru asigurarea circulaţiei acestora în condiţii de siguranţă.
ART. 6
Fiecare tichet cadou sau tichet de creşă este valabil numai dacă are înscris numărul sub care a fost înseriat de către unitatea emitentă şi dacă cuprinde cel puţin următoarele:
a) numele şi adresa emitentului;
b) valoarea nominală a tichetului;
c) date referitoare la perioada de valabilitate;
d) spaţiu pentru înscrierea numelui şi a prenumelui salariatului care este în drept să utilizeze tichetul de creşă;
e) spaţiu destinat înscrierii datei şi aplicării ştampilei unităţii la care tichetul a fost utilizat.
ART. 7
(1) Valoarea nominală a tichetelor de creşă, la data intrării în vigoare a prezentei legi, este în sumă de 300 lei (RON) pentru o lună, pentru fiecare copil aflat la creşă.
(2) Valoarea sumei lunare acordate sub formă de tichete de creşă, prevăzută la alin. (1), se indexează semestrial cu indicele inflaţiei comunicat de Institutul Naţional de Statistică.
(3) Valoarea unui tichet cadou, precum şi a unui tichet de creşă este de 10 lei (RON) sau un multiplu de 10, dar nu mai mare de 50 lei (RON).
ART. 8
Angajatorul care achiziţionează direct de la o unitate emitentă necesarul de tichete cadou/tichete de creşă achită prin transfer bancar atât contravaloarea nominală a tichetelor cadou, respectiv a tichetelor de creşă, cât şi preţul imprimatului reprezentând tichetul cadou sau tichetul de creşă, înainte de livrare.
ART. 9
Angajatorul distribuie salariaţilor tichete de creşă lunar.
ART. 10
(1) Tichetele de creşă pot fi utilizate numai pentru achitarea taxelor la creşa unde este înscris copilul salariatului.
(2) Tichetele de creşă pot fi utilizate în relaţia cu creşele cu care unităţile emitente au contractat prestarea serviciilor respective.
(3) Se interzice acordarea unui rest de bani la tichetul cadou/tichetul de creşă.
ART. 11
(1) Angajatorul împreună cu organizaţiile sindicale legal constituite sau, acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentantul salariaţilor stabilesc de comun acord unitatea emitentă a tichetelor de creşă cu care vor contracta prestarea serviciilor corespunzătoare şi a tichetelor cadou în cazul cheltuielilor sociale.
(2) Unităţile emitente au obligaţia de a transmite angajatorilor lista unităţilor corespunzătoare reţelei utilizate, la care salariaţii pot folosi tichete cadou şi tichete de creşă. La stabilirea acestor unităţi va fi avută în vedere calitatea serviciilor.
(3) Decontarea tichetelor cadou/tichetelor de creşă între magazine, creşe sau alte unităţi educaţionale, organizate potrivit prevederilor legale, şi unităţile emitente ale tichetelor cadou/tichetelor de creşă se face numai prin intermediul unităţilor bancare. Acelaşi regim de decontare se va aplica şi în cazul relaţiei dintre angajator şi unitatea emitentă.
(4) Sumele corespunzătoare valorii nominale a tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă trebuie derulate în conturi bancare specifice, cu garanţie de disponibilitate imediată.
ART. 12
(1) Sumele corespunzătoare tichetelor de creşă acordate de angajator, în limitele valorii nominale prevăzute la art. 7, se încadrează în categoria cheltuielilor sociale deductibile limitate, în conformitate cu dispoziţiile art. 21 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Sumele corespunzătoare tichetelor cadou şi tichetelor de creşă acordate de angajator nu se iau în calcul nici pentru angajator, nici pentru salariat la stabilirea drepturilor şi obligaţiilor care se determină în raport cu venitul salarial.
ART. 13
Comercializarea de către salariaţi şi de către unităţile educaţionale a tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă contra unei fracţiuni de preţ sau a altor servicii decât cele stabilite prin prezenta lege constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 lei (RON) la 1.000 lei (RON).
ART. 14
Constatarea contravenţiei prevăzute la art. 13, precum şi aplicarea amenzilor contravenţionale se fac de către personalul împuternicit al Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi al direcţiilor de muncă, solidaritate socială şi familie teritoriale, respectiv a municipiului Bucureşti.
ART. 15
Prevederile art. 13 se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 16
În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei va elabora normele metodologice de aplicare, aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
BOGDAN OLTEANU

PREªEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VÃCÃROIU

pte tichetele de cresa .

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Tichete cresa catalina.p catalina.p AM O INTREBARE: Sunt functionar public cu statut special-Ministerul justitiei si am beneficiat pana la 07.01.2009 de stimulent ( am inceput serviciul cand ... (vezi toată discuția)
Acordare tichete cadou (??) pacepa_2001 pacepa_2001 Buna ziua. Avetii idee care este suma maxima ce se poate acorda pe un tichet cadou si pe ce perioada se pot acorda acestea (cam ce ar implica acordarea unor ... (vezi toată discuția)
Tichete de cresa octavian09 octavian09 Se pot acorda tichete de cresa unui copil de 2 ani si 3 luni in conditiile in care mama naste cel de-al doilea copil va beneficia de concediu de maternitate (1 ... (vezi toată discuția)