avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 258 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... Hotãrâre investita cu titlu executoriu
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

Hotãrâre investita cu titlu executoriu

Am investit cu titlu executoriu hotărârea judecătorească prin care am câștigat diferențe la salariu de bază al funcției de profesor. Suma se ridică la 5000 lei.
Centrul bugetar Palatul Copiilor Alexandria invocă ordonanța 71/2009 și ordonanța 17 din 23 aug 2012. Eu am depus la unitatea de învățământ și la centrul bugetar copie hotărârea judecătorească executorie pe data de 3 august.
Cum pot să intru în posesia acestui drept?
Cel mai recent răspuns: Cornel Vasile , Consilier juridic 08:47, 5 Ianuarie 2013
Cele doua acte normative invocate prevad ca recuperarea drepturilor salariale se face in transe ....astfel,
a) în anul 2012 se plăteşte 5% din valoarea titlului executoriu;
b) în anul 2013 se plăteşte 10% din valoarea titlului executoriu;
c) în anul 2014 se plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu;
d) în anul 2015 se plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu;
e) în anul 2016 se plăteşte 35% din valoarea titlului executoriu.

Art.1 alin.2 din OUG nr.71/2009 prevede ca, in cursul termenului prevăzut la alin. (1) orice procedură de executare silită se suspendă de drept.

Asadar, recuperarea sumei de 5000 lei se va face esalonat ...
Cunosc modul de eșalonare!
Dar ou 71 aprobata și modificată prin Leg 230/2011, după înțelegerea mea se referea la hotărârile jud devenite executorii pana la data de 31 decembrie 2011.
Guvernul ponta a venit cu ou 17/ aug. 2012.
Cum am precizat demersurile le-am derulat cu 20 de zile până la apariția și publicarea acestei ou 17.
Întrebarea rămâne?
Pentru a stabili exact situatia , spuneti-ne care este data cand hotararea judecatoreasca a devenit executorie? ... adica, data pronuntarii de catre Tribunal a hot.jud.
Am Sentința nr 380/17 februarie 2012 a Tribunalului Teleorman și Decizia nr 4370/ 28 iunie 2012. Am investit Sentința nr 380 cu titlu executoriu în data de 30 iulie 2012.
În data de 3 august am depus documentele la centrul bugetar Palatul Copiilor Alexandria.
Nu s-a procedat la calcularea drepturilor ce decurgeau. La 15 septembrie mi-au comunicat telefonic ca nu se mai poate executa din cauza ordonanței 71/23 aug 2012.
În data de 3 dec 2012 conform HG 1129 din 27 nov 2012 am revenit cu adresa pentru a pune în executare sentința. Nu am primit nici o comunicare!
HOTÃRÂRE nr. 1129 din 27 noiembrie 2012 privind suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 43 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pe anul 2012 cu suma de 3.975 mii lei, la capitolul 65.01 "Învăţământ", titlul 10 "Cheltuieli de personal", din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - "Acţiuni generale".
Art. 2
Sumele alocate potrivit prezentei hotărâri vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011.
Art. 3
Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pe anul 2012.
-****-
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,
Ecaterina Andronescu
Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
Florin Georgescu
OG nr.17/2012 va este aplicabila , intrucat pana la data intrarii in vigoare se putea face plata integrala ... insa dupa intrarea in vigoare a OG plata neefectuata a sumelor stabilite prin hotarari judecatoresti reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii in perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2012, se va realiza in aceleasi conditii cu cele prevazute de OUG nr. 71/2009.

Alte discuții în legătură

Plata drepturi salariale restante. Filip Alexandru Filip Alexandru Exista o hotarare definitiva din recurs din toamna lui 2012, pentru plata drepturile salariale incepand cu momentul destituirii, iar in conformitate cu ordinul ... (vezi toată discuția)
Plati hotarari judecatoresti pentru drepturi salariale mihteo mihteo Drepturile salariale castigate in instanta in anul 2011 de categorii de bugetari se platesc esalonat conform prevederilor OUG 71/2009 . Cum se achita ... (vezi toată discuția)
drepturi salariale ou 71/2009 Aura Pop Aura Pop Detin o hotarire judecatoreasca -obiect drepturi salariale personal din sector bugetar devenita executorie la data de 19 05 2009 Pina in ... (vezi toată discuția)