avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 586 soluții astăzi

Conferință avocatnet.ro: SAF-T și facturarea electronică, obligatorii din 2022. Implementare și impact. Lectori: EY România. Joi, 27 Ianuarie, ora 11:00. Rezervă loc și participă → 

Forum Discuţii contabile şi ... Contabilitate - partida simplă ... cheltiueli deductibile PFA diriginte de santier
Discuție deschisă în Contabilitate - partida simplă şi obligaţii fiscale declarative pentru PFA, II, AF

cheltiueli deductibile PFA diriginte de santier

Buna ,ca diriginte de santier PFA platitor de TVA ce cheltuieli deductibile pot avea?
Multumesc!
Cel mai recent răspuns: Adolfina Pop , Consultant fiscal 19:53, 12 Februarie 2013
Potrivit art.48 din Codul fiscal,
"(4) Condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească cheltuielile aferente veniturilor, pentru a putea fi deduse, sunt:

a) să fie efectuate în cadrul activităţilor desfăşurate în scopul realizării venitului, justificate prin documente;

b) să fie cuprinse în cheltuielile exerciţiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite;

c) să respecte regulile privind amortizarea, prevăzute în titlul II, după caz;

c^1) să respecte regulile privind deducerea cheltuielilor reprezentând investiţii în mijloace fixe pentru cabinetele medicale, în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (16).

d) cheltuielile cu primele de asigurare să fie efectuate pentru:

1. active corporale sau necorporale din patrimoniul afacerii;

2. activele ce servesc ca garanţie bancară pentru creditele utilizate în desfăşurarea activităţii pentru care este autorizat contribuabilul;

3. prime de asigurare pentru asigurarea de risc profesional;

4. persoane care obţin venituri din salarii, potrivit prevederilor capitolului 3 din prezentul titlu, cu condiţia impozitării sumei reprezentând prima de asigurare, la beneficiarul acesteia, la momentul plăţii de către suportator."

Punctul 38 din Normele de aplicare ale Codului Fiscal prevad urmatoarele:

" Sunt cheltuieli deductibile, de exemplu:

1. cheltuielile cu achiziţionarea de materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar şi mărfuri;

2. cheltuielile cu lucrările executate şi serviciile prestate de terţi;

3. cheltuielile efectuate de contribuabil pentru executarea de lucrări şi prestarea de servicii pentru clienţi;

4. chiria aferentă spaţiului în care se desfăşoară activitatea, cea aferentă utilajelor şi altor instalaţii utilizate în desfăşurarea activităţii, în baza unui contract de închiriere;

5. dobânzile aferente creditelor bancare;

6. *** Abrogat;

7. cheltuielile cu comisioanele şi cu alte servicii bancare;

8. cheltuielile cu primele de asigurare care privesc imobilizările corporale şi necorporale, inclusiv pentru stocurile deţinute, precum şi primele de asigurare pentru asigurarea de risc profesional potrivit legii;

9. cheltuielile cu primele de asigurare pentru bunurile din patrimoniul personal, când acestea reprezintă garanţie bancară pentru creditele utilizate în desfăşurarea activităţii independente a contribuabilului;

10. cheltuielile poştale şi taxele de telecomunicaţii;

11. cheltuielile cu energia şi apa;

12. cheltuielile cu transportul de bunuri şi de persoane;

13. cheltuieli de natură salarială;

14. cheltuielile cu impozitele, taxele, altele decât impozitul pe venit;

15. cheltuielile reprezentând contribuţiile pentru asigurările sociale, pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, pentru asigurările sociale de sănătate, pentru accidente de muncă şi boli profesionale, precum şi alte contribuţii obligatorii pentru contribuabil şi angajaţii acestuia;

16. cheltuielile cu amortizarea, în conformitate cu reglementările titlului II din Codul fiscal, după caz;

17. valoarea rămasă neamortizată a bunurilor şi drepturilor amortizabile înstrăinate, determinată prin deducerea din preţul de cumpărare a amortizării incluse pe costuri în cursul exploatării şi limitată la nivelul venitului realizat din înstrăinare;

18. cheltuielile efectuate de utilizator, reprezentând chiria (rata de leasing) în cazul contractelor de leasing operaţional, respectiv cheltuielile cu amortizarea şi dobânzile pentru contractele de leasing financiar, stabilite în conformitate cu prevederile privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing;

19. cheltuielile cu pregătirea profesională pentru contribuabili şi salariaţii lor, potrivit legii;

20. cheltuielile ocazionate de participarea la congrese şi alte întruniri cu caracter profesional;

21. cheltuielile cu funcţionarea şi întreţinerea, aferente bunurilor care fac obiectul unui contract de comodat, potrivit înţelegerii din contract, pentru partea aferentă utilizării în scopul afacerii;

22. *** Abrogat;

23. cheltuielile de delegare, detaşare şi deplasare, cu excepţia celor reprezentând indemnizaţia de delegare, detaşare în altă localitate, în ţară şi în străinătate, care este deductibilă limitat;

24. cheltuielile de reclamă şi publicitate reprezintă cheltuielile efectuate pentru popularizarea numelui contribuabilului, produsului sau serviciului în baza unui contract scris, precum şi costurile asociate producerii materialelor necesare pentru difuzarea mesajelor publicitare când reclama şi publicitatea se efectuează prin mijloace proprii. Se includ în categoria cheltuielilor de reclamă şi publicitate şi bunurile care se acordă în cadrul unor campanii publicitare ca mostre, pentru încercarea produselor şi demonstraţii la punctele de vânzare, precum şi alte bunuri acordate cu scopul stimulării vânzărilor;

25. alte cheltuieli efectuate în scopul realizării veniturilor.

Sunt cheltuieli deductibile şi cele efectuate pentru întreţinerea şi funcţionarea spaţiilor folosite pentru desfăşurarea afacerilor chiar dacă documentele sunt emise pe numele proprietarului, şi nu pe numele contribuabilului."~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Subiect: ce cheltuieli poate deduce un pfa expert tehnic judiciar valerian_gl valerian_gl Ce cheltuieli poate deduce un PFA expert tehnjc judiciar în specialitatea cadastru-topografie, cu reţinere la sursă 10% impozit? Există un anumit ... (vezi toată discuția)
Deductibilitate pentru avocati maanei maanei Buna ziua, Am o intrebare legata de contributia de sanatate. As vrea sa stiu daca contributia de sanatate este deductibila pentru avocati. Ma poate ajuta ... (vezi toată discuția)
Cheltuieli deductibile cabinetpsih cabinetpsih Buna ziua! Sunt titular al unui cabinet individual psihologic de aproximativ un an. Am rugamintea sa-mi spuneti concret care sunt cheltuielile deductibile ... (vezi toată discuția)