avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 440 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Şomaj, concediu creştere copil, ... Concediu medical
Discuție deschisă în Şomaj, concediu creştere copil, asigurări sociale şi asistenţă socială

Concediu medical

In urma unei interventii chirurgicale s-a acordat din spital -Bucuresti-Concediu medical 21 zile cu mentiunea ca se poate prelungi la domiciliu.
Cum se poate obtine concediu medical in continuare si pentru cat timp?
Cel mai recent răspuns: Popesti , utilizator 09:36, 22 Noiembrie 2017
Operatia a fost histerectomie cu anexectomie unilaterala
1. Din OUG 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurãri sociale de sãnãtate:

Art. 13. - (1) Durata de acordare a indemnizaţiei pentru incapacitate temporarã de muncã este de cel mult 183 de zile în interval de un an, socotitã din prima zi de îmbolnãvire.
(2) Începând cu a 91-a zi, concediul se poate prelungi de cãtre medicul specialist pânã la 183 de zile, cu aprobarea medicului expert al asigurãrilor sociale.
(3) Durata de acordare a concediului şi a indemnizaţiei pentru incapacitate temporarã de muncã este mai mare în cazul unor boli speciale şi se diferenţiazã dupã cum urmeazã:
a) un an, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculozã pulmonarã şi unele boli cardiovasculare, stabilite de Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate, denumitã în continuare CNAS, cu acordul Ministerului Sãnãtãţii;
b) un an, cu drept de prelungire pânã la un an şi 6 luni de cãtre medicul expert al asigurãrilor sociale, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculozã meningealã, peritonealã şi urogenitalã, inclusiv a glandelor suprarenale, pentru SIDA şi neoplazii, în funcţie de stadiul bolii;
c) un an şi 6 luni, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculozã pulmonarã operatã şi osteoarticularã;
d) 6 luni, cu posibilitatea de prelungire pânã la maximum un an, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru alte forme de tuberculozã extrapulmonarã, cu avizul medicului expert al asigurãrilor sociale.

Art. 14. - (1) Medicul primar sau, dupã caz, medicul specialist în afecţiunea principal invalidantã poate propune pensionarea de invaliditate dacã bolnavul nu a fost recuperat la expirarea duratelor de acordare a indemnizaţiei pentru incapacitate temporarã de muncã, prevãzute de prezenta ordonanţã de urgenţã.
(2) În situaţii temeinic motivate de posibilitatea recuperãrii, medicul prevãzut la alin. (1) poate propune prelungirea concediului medical peste 183 de zile, în scopul evitãrii pensionãrii de invaliditate şi menţinerii asiguratului în activitate.
(3) Medicul expert al asigurãrilor sociale decide, dupã caz, prelungirea concediului medical pentru continuarea programului recuperator, reducerea programului de lucru, reluarea activitãţii în raport de pregãtirea profesionalã şi de aptitudini ori pensionarea de invaliditate.
(4) Prelungirea concediului medical peste 183 de zile se face pentru cel mult 90 de zile, conform procedurilor stabilite de Casa Naţionalã de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurãri Sociale, denumitã în continuare CNPAS, împreunã cu CNAS, în raport cu evoluţia cazului şi cu rezultatele acţiunilor de recuperare.2. Din Normele de aplicare a OUG 158/2005:

Art. 21. - Medicii sunt obligaţi sã îndrume pacienţii cãtre unitatea sanitarã la care trebuie sã se adreseze aceştia în vederea obţinerii în continuare a asistenţei medicale şi a certificatelor de concediu medical.


3. - Asadar medicul care a eliberat certificatul medical pentru cele 21 de zile trebuia sa va spuna unde trebuie sa va adresati pentru a obtine in continuare certificat medical.
- Ori luati legatura cu medicul respectiv ori mergeti la medicul de familie sa va spuna el unde trebuie sa apelati.
Din Normele de aplicare a OUG nr.158/2005:
ART. 25
(1) Medicii de familie au dreptul de a elibera certificate de concediu medical pentru incapacitate temporarã de muncã cu durata de cel mult 10 zile calendaristice, în una sau mai multe etape.
(2) În cazul menţinerii incapacitãţii temporare de muncã pentru aceeaşi afecţiune, concediul medical se poate prelungi de cãtre medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau spital, în caz de internare, în etape succesive de maximum 30 de zile calendaristice, pânã la 90 de zile calendaristice în decursul unui an, socotit de la prima zi de îmbolnãvire.
(3) Durata cumulatã a concediilor medicale acordate de medicul de familie pentru un asigurat pentru incapacitate temporarã de muncã nu poate depãşi 30 de zile calendaristice în ultimul an, socotite de la prima zi de îmbolnãvire, indiferent de cauza acesteia. Dupã totalizarea a 30 de zile calendaristice acordate de cãtre medicul de familie, eliberarea certificatelor de concediu medical se va face numai de cãtre medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau spital, în caz de internare, cu încadrarea în duratele maxime prevãzute de lege.

ART. 30
(1) Certificatele de concediu medical pentru durata internãrii se acordã de medicul curant din spital care a îngrijit şi externat pacientul.
(2) În situaţia în care durata internãrii cuprinde perioade din douã sau mai multe luni calendaristice, medicul curant va acorda lunar certificatul de concediu medical.
(3) La externarea din spital se poate acorda un concediu medical de la 1 la 7 zile calendaristice, iar în cazuri speciale, cu aprobarea medicului-şef de secţie, pânã la maximum 21 de zile calendaristice.
(4) Dupã expirarea concediului medical acordat la ieşirea din spital, în cazul în care starea sãnãtãţii pacientului nu permite reluarea activitãţii, medicul de familie, pe baza scrisorii medicale eliberate de medicul curant din spital, poate prelungi concediul medical cu maximum 7 zile calendaristice pentru aceeaşi afecţiune, urmând ca, în cazul menţinerii incapacitãţii temporare de muncã, sã trimitã pacientul la medicul din ambulatoriul de specialitate.
(5) Medicii curanţi din unitãţile sanitare cu paturi, care îngrijesc pacienţi cu TBC, SIDA, neoplazii, elibereazã certificatele de concediu medical pe durata internãrii asiguraţilor, iar la externare pot acorda concediu medical pânã la 30 de zile calendaristice. În cazul pacienţilor cu TBC medicii au obligaţia sã îndrume pacientul la cabinetul de pneumologie la care va fi luat în evidenţã.
(6) Pacienţii internaţi în spital, care au beneficiat în ultimele 12 luni de 90 de zile, cumulat, de concediu medical pentru incapacitate temporarã de muncã, socotite din prima zi de îmbolnãvire, vor fi trimişi la cabinetele de expertizã medicalã a capacitãţii de muncã în a cãror razã teritorialã este situat spitalul respectiv. În cazul în care pacienţii nu se pot deplasa, se vor trimite foile de observaţie, rezultatele investigaţiilor şi referatul medical, în vederea avizãrii prelungirii concediului medical.
Si daca medicii catre care te indruma nu vor sa iti mai dea concediu medical, ce poti face?
Care este motivul refuzului ?

Alte discuții în legătură

Concediu medical artroscopie alexm91 alexm91 Buna seara In data de 08.09.2014 am suferit o artroscopie la genunchi dupa o ruptura de menisc.Medicul care m-a operat mi-a spus ca imi poate da maxim 5 ... (vezi toată discuția)
Prelungire concediu medical miky2014 miky2014 In perioada 15 ian - 25 febr 2014 am beneficiat de CM, datorita unei interventii chirurgicale. In 4 decembrie 2014 am suferit o noua interventie chirurgicala ... (vezi toată discuția)
Adeverinta concediu medical mai mult de 90 de zile rusualexandra rusualexandra Am un salariat care in 15 iulie face 90 zile concediu medical, a fost operat si are in continuare medical. Pana acum a avut cod 01 acum vine cu cod 14 a fost ... (vezi toată discuția)