avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 183 soluții astăzi

Conferință avocatnet.ro: Avalanșă de modificări în Codul muncii - analize și detalieri. Tot ce trebuie să știe angajatorii pentru conformare la noua legislație. Rezervă loc și participă → 

Forum Discuţii juridice Şomaj, concediu creştere copil, ... Concedii medicale
Discuție deschisă în Şomaj, concediu creştere copil, asigurări sociale şi asistenţă socială

Concedii medicale

Pot fi trimise cererile de recuperare pt.concedii si prin posta? Daca da as dori norma sau art. de lege. Multumesc!
Cel mai recent răspuns: Emil0458 , utilizator 11:35, 5 Septembrie 2014
Prevederile legale le aveti mai jos, dar nu se precizeaza forma de depunere a documentelor solicitate.

Normele de aplicare a OUG nr. 158/2005:

ART. 76
Sumele reprezentând indemnizaţii, care se plãtesc asiguraţilor şi care, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 158/2005, se suportã din bugetul Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate, se reţin de cãtre plãtitor din contribuţiile pentru concedii şi indemnizaţii datorate pentru luna respectivã.

ART. 77
(1) Sumele reprezentând indemnizaţii plãtite de cãtre angajatori asiguraţilor, care depãşesc suma contribuţiilor datorate de aceştia în luna respectivã, se recupereazã din bugetul Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate din creditele bugetare prevãzute cu aceastã destinaţie.
(2) Pentru recuperarea sumelor reprezentând indemnizaţii achitate care depãşesc obligaţia lunarã de platã a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii, angajatorul depune la registratura casei de asigurãri de sãnãtate solicitarea scrisã conform modelului prevãzut în anexa nr. 12, la care se ataşeazã Centralizatorul privind certificatele de concediu medical prevãzut în anexa nr. 18, precum şi, dupã caz, dovada achitãrii contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii, pentru perioada anterioarã pentru care se solicitã restituirea.
(3) Cererea va fi analizatã de compartimentul de specialitate din cadrul casei de asigurãri de sãnãtate, care va întocmi referatul de propunere spre aprobare a cererii de restituire sau, dupã caz, de respingere cu motivarea acesteia, referat avizat de personalul împuternicit sã exercite viza CFP.
(4) Referatul prevãzut la alin. (3), semnat de directorul executiv al Direcţiei management şi economicã, va fi supus aprobãrii preşedintelui-director general, conform modelului prevãzut în anexa nr. 13.
(5) Pe baza referatului aprobat se întocmesc: ordonanţarea de platã, ordinul de platã, borderoul ordinelor de platã prevãzut în anexa nr. 14 sau, dupã caz, comunicarea de respingere a plãţii prevãzutã în anexa nr. 15. În termen de 30 zile de la depunerea cererii de restituire, casa de asigurãri de sãnãtate va efectua plata sumelor aprobate sau va transmite solicitantului comunicarea de respingere a plãţii.
(6) Dupã efectuarea plãţii, dosarul se arhiveazã la compartimentul de specialitate.Practica caselor de sanatate este ca cererea de restituire sa se depuna in termen de 90 de zile, pe baza articolului de mai jos, care este interpretat eronat, dupa parerea mea: Dar stiu cazuri in care nu s-au resituit sumele din cauza depasirii termenului de 90 de zile.

ART. 82
Indemnizaţiile pot fi solicitate, pe baza actelor justificative, în termen de 90 zile de la data la care beneficiarul era în drept sã le solicite. Cuantumul indemnizaţiilor astfel solicitate se achitã la nivelul cuvenit în perioada prevãzutã în certificatul medical.


Beneficiarul este angajatul care a fost in concediu medical, nu angajatorul care face o plata si solicita restituirea sumelor din FNUASS.
Multumesc! Daca la P.F.A.-uri situatia depunerilor declaratiilor pt.recuperarea sumelor de c.m.-uri este clara, pt.agentii economici nu poate fi interpretat la fel?
ART. 5 - Ordin 60/32/2006 privind normele de aplicare a OUG 158/2005
(1) Pentru a beneficia de concedii şi indemnizaţii, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 sunt obligate să depună declaraţia de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii la CASA DE ASIGURÃRI DE SÃNÃTATE la care aceştia sunt luaţi în evidenţă ca plătitori de contribuţie de asigurări sociale de sănătate.
(2) Declaraţia de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii se întocmeşte în formă scrisă, conform modelului prezentat în anexa nr. 4, şi se depune personal sau de către persoana împuternicită de titularul declaraţiei.
(3) Ori de câte ori intervin modificări asupra elementelor care au stat la baza declaraţiei de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii este obligatorie depunerea comunicării de modificare a acesteia, în termen de maximum 30 de zile de la apariţia modificării respective, conform modelului prezentat în anexa nr. 5.
Ultima modificare: Vineri, 5 Septembrie 2014
Emil0458, utilizator
Se poate proceda la fel, dar nu se precizeaza nimic de trimitere prin posta.
Verificati pe site-ul casei de sanatate daca nu au precizari in aceasta privinta sau dati un telefon acolo pentru informatii.
Inca o data multumesc! Nu sunt precizari si nu stiu daca e corect sa trimit niste acte cu regim special prin posta. Poate ca cei ce fac legile ar trebui sa fie mai atenti!
Ultima modificare: Vineri, 5 Septembrie 2014
Emil0458, utilizator

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Recuperarea baniilor pe concediu nikol21n nikol21n buna ziua am si eu o intrebare de unde isi recupereaza banii pe prenatal si postnatal firma si dupa cat timp de la nasterea ?va multumesc:D (vezi toată discuția)
Sume ramase de recuperat de la fnuass pt. concedii si idemnizatii mirelanicola.72 mirelanicola.72 Buna ziua! va rog sa-mi spuneti daca aceste sume pot sa le deduc din contributia pentru concedii si idemnizatii aferente lunilor urmatoare si care este baza ... (vezi toată discuția)
Indemnizatie concediu de maternitate Angela Stancioi Angela Stancioi Buna ziua, indemnizatia pentru concediul de maternitate este suportata de catre angajator sau de catre CASS ca si in cazul indemnizatiei pentru incapacitate ... (vezi toată discuția)