avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 470 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... Plata contributie
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

Plata contributie

Buna seara
cum fac sa platesc contributia la sanatate si ce acte trebuie sa intocmesc .si vechimea in cartea de munca cu fac ? Cat platesc total ?
Astept un raspuns
multumesc
Cel mai recent răspuns: Cornel Vasile , Consilier juridic 07:41, 5 Martie 2015
Sunteti PFA sau doar persoana fizica neasigurata?
1. Încheierea unor contracte de asigurare cu Casa de Asigurari de Sanatate , Casa de Pensii si/sau AJOFM nu va confera vechime in munca , ci stagiu de cotizare in sistemele respective.

2. Numai munca presata in baza unui contract invididual de munca va confera vechime in munca.

3. pentru sanatate
Potrivit Legii 95/2006, pentru a beneficia de serviciile medicale oferite de stat o persoana trebuie sa se asigure in sistemul de sanatate. Daca nu are nici un venit se poate asigura in sistemul de sanatate prin incheierea unui contract de asigurare cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate sau poate deveni coasigurata a sotiei/sotului.

Venitul minim asigurat este salariul minim pe economie (975 lei), iar contributia lunara de plataeste de 5,5% din venitul asigurat.
In cazul venitului asigurat egal cu salariul minim pe economie contributia este de 54 lei pe luna.

Actele necesare pentru incheierea contractului de asigurare, cu care trebuie sa va prezentati la CJAS:
- copie carte identitate/buletin
- certificat de atestare fiscala pentru a dovedi ca nu obtineti venituri din alte surse

Art. 259 din Legea 95/2006:
.......
(7) Persoanele care au obligatia de a se asigura si nu pot dovedi plata contributiei sunt obligate, pentru a obtine calitatea de asigurat:
a) sa achite contributia legala lunara pe ultimele 6 luni, daca nu au realizat venituri impozabile pe perioada termenelor de prescriptie privind obligatiile fiscale, calculata la salariul minim brut pe tara in vigoare la data platii, calculandu-se majorari de intarziere;
b) sa achite pe intreaga perioada a termenelor de prescriptie privind obligatiile fiscale contributia legala lunara calculata asupra veniturilor impozabile realizate, precum si obligatiile fiscale accesorii de plata prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, daca au realizat venituri impozabile pe toata aceasta perioada;
c) sa achite atat contributia legala lunara si obligatiile fiscale accesorii prevazute la lit. b) pentru perioada in care au realizat venituri impozabile, cat si contributia legala lunara, precum si majorarile de intarziere prevazute la lit. a) sau, dupa caz, obligatiile fiscale accesorii, pentru perioada in care nu au fost realizate venituri impozabile pe o perioada mai mare de 6 luni. Aceasta prevedere se aplica situatiilor in care in cadrul termenelor de prescriptie fiscala exista atat perioade in care s-au realizat venituri impozabile, cat si perioade in care nu s-au realizat astfel de venituri. In cazul in care perioada in care nu s-au realizat venituri impozabile este mai mica de 6 luni, se achita contributia legala lunara proportional cu perioada respectiva, inclusiv majorarile de intarziere si obligatiile fiscale accesorii, dupa caz.

- pentru pensie

Se pot asigura în sistemul public de pensii, pe bază de contract de asigurare socială, în condiţiile Legii nr. 263/2010, avocaţii, personalul clerical şi cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege, neintegrate în sistemul public, precum şi orice persoană care doreşte să se asigure, respectiv să îşi completeze venitul asigurat.

Actele necesare:
- Contractul de asigurare sociala
- copie BI sau CI
- dosar de incopciat
- declaratie pe propie raspundere (cum ca persoana care doreste sa se asigure nu este persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati independente)

Contractul de asigurare socială se încheie între:
– persoana interesată sau, după caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia desemnat prin procură specială
şi
– casa teritorială de pensii competentă, în funcţie de domiciliul sau reşedinţa persoanei.

Venitul lunar asigurat înregistrat în contract nu poate fi mai mic decât suma reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi mai mare decât valoarea corespunzătoare a de cinci ori câştigul salarial mediu brut;
Acesta poate fi modificat prin depunerea unui act adiţional la contractul de asigurare socială.

Pentru anul 2015, câştigul salarial mediu brut pe economie este de 2.415 lei, iar venitul lunar asigurat = 845 lei (2.415 lei *35%). Ventul maxim = 12.075 lei (2.415 lei * 5 salarii)..

Pentru anul 2015, prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat s-a stabilit o cotă legală de contribuţie de asigurări sociale de 26,3% , astfel încât contribuţia lunară datorată pentru contractele de asigurare va fi :
– cel puţin 222 lei – pentru venitul minim de 845 lei;
– cel mult 3.176 lei – pentru venitul maxim de 12.075 lei.

Termenul de plată a contribuţiei de asigurări sociale este până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata.

Modalităţi de plată:
– la casierie
– prin virament bancar
– cu mandat postal.
[ link extern ]

- pentru somaj
Legea nr.76/2002
Art. 20 Se pot asigura în sistemul asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile prezentei legi, următoarele persoane:
a) asociat unic, asociaţi;
b) administratori care au încheiat contracte potrivit legii;
c) persoane autorizate să desfăşoare activităţi independente;
d) membri
e) cetăţeni români care lucrează în străinătate, conform legii;
f) alte persoane care realizează venituri din activităţi desfăşurate potrivit legii şi care nu se regăsesc în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a)-e).

Art. 22
(1) Persoanele prevăzute la art. 20 pot încheia contract de asigurare pentru şomaj cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa, dacă au cel puţin vârsta de 18 ani şi sunt asigurate în sistemul public de pensii şi în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.
(2) Venitul lunar pentru care se asigură persoanele prevăzute la art. 20 nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit potrivit legii, şi mai mare decât echivalentul a de 5 ori câştigul salarial mediu brut, stabilit potrivit legii, în vigoare în luna pentru care se plăteşte contribuţia de asigurare pentru şomaj.

Asadar, potrivit legii, puteti incheia un contract de asigurare cu AJOFM-ul, daca sunteti asigurata în sistemul public de pensii şi în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

Venitul lunar pentru care se face asigurarea nu poate fi mai mic decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, stabilit potrivit legii (975 lei), si mai mare decat echivalentul a de 5 ori castigul salarial mediu brut, stabilit potrivit legii, in vigoare in luna pentru care se plateste contributia de asigurare pentru somaj.

Contributia lunara este de 0,5% din venitul asigurat, deci minimum este de 5 lei/luna.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Plata contributie pentru sanatate si pensie iry_wary iry_wary Buna ziua, De 5 ani de zile nu mai lucrez si nu am platit nici un fel de taxe. As dori sa incep sa platesc taxele pentru sanatate si pensie, as dori daca se ... (vezi toată discuția)
Contract individual de pensie si sanatate corinatone corinatone Buna ziua, Doresc sa imi inchei un contract individual de pensie si de sanatate, as dori sa stiu ce acte sunt necesare, de unde pot procura formularele si ... (vezi toată discuția)
Carte de munca crina-anto crina-anto buna, prietenul meu este plecat in afara si vrea sa isi faca carte de munca in romania...ar putea sa isi plateasca asigurarea sau ce trebuie sa plateasca la ... (vezi toată discuția)