avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 650 soluții astăzi

Curs practic: Cum aplicăm TVA la tranzacții cu servicii și bunuri în UE/non-UE? | Lector: Delia Cataramă - Tax Partner, Viboal FindEx. Vezi agenda și participă → 

Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... Sanctionare angajat
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

Sanctionare angajat

Care sunt pasii pentru aplicarea unei sanctiuni disciplinare? Vreau sa fac o reducere a salariului de baza pe o durata de 3 luni cu 10%.
Cel mai recent răspuns: Cornel Vasile , Consilier juridic 10:36, 17 Aprilie 2015
Sanctiunea a fost deja stabilita sau este dispozitia patronului/administratorului/directorului general?;)

Conform Codului Muncii

Art. 251.
(1) Sub sanctiunea nulitatii absolute, nicio masura, cu exceptia celei prevazute la art. 248 alin. (1) lit. a), nu poate fi dispusa mai inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile.
(2) In vederea desfasurarii cercetarii disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat in scris de persoana imputernicita de catre angajator sa realizeze cercetarea, precizandu-se obiectul, data, ora si locul intrevederii.
(3) Neprezentarea salariatului la convocarea facuta in conditiile prevazute la alin. (2) fara un motiv obiectiv da dreptul angajatorului sa dispuna sanctionarea, fara efectuarea cercetarii disciplinare prealabile.
(4) In cursul cercetarii disciplinare prealabile salariatul are dreptul sa formuleze si sa sustina toate apararile in favoarea sa si sa ofere persoanei imputernicite sa realizeze cercetarea toate probele si motivatiile pe care le considera necesare, precum si dreptul sa fie asistat, la cererea sa, de catre un avocat sau de catre un reprezentant al sindicatului al carui membru este.

Procedura cercetarii disciplinare

www.avocatnet.ro/content/for...

[ link extern ]
1. Din Codul muncii:

Art. 250
Angajatorul stabileste sanctiunea disciplinara aplicabila in raport cu gravitatea abaterii disciplinare savarsite de salariat, avandu-se in vedere urmatoarele:
a) imprejurarile in care fapta a fost savarsita;
b) gradul de vinovatie a salariatului;
c) consecintele abaterii disciplinare;
d) comportarea generala in serviciu a salariatului;
e) eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre acesta.

Art. 251
(1) Sub sanctiunea nulitatii absolute, nicio masura, cu exceptia celei prevazute la art. 248 alin.(1) lit. a), nu poate fi dispusa mai inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile.

(2) In vederea desfasurarii cercetarii disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat in scris de persoana imputernicita de catre angajator sa realizeze cercetarea, precizandu-se obiectul, data, ora si locul intrevederii.

(3) Neprezentarea salariatului la convocarea facuta in conditiile prevazute la alin. (2) fara un motiv obiectiv da dreptul angajatorului sa dispuna sanctionarea, fara efectuarea cercetarii disciplinare prealabile.

(4) In cursul cercetarii disciplinare prealabile salariatul are dreptul sa formuleze si sa sustina toate apararile in favoarea sa si sa ofere persoanei imputernicite sa realizeze cercetarea toate probele si motivatiile pe care le considera necesare, precum si dreptul sa fie asistat, la cererea sa, de catre un avocat sau de catre un reprezentant al sindicatului al carui membru este.

Art. 252
(1) Angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emisa in forma scrisa, in termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii faptei.

(2) Sub sanctiunea nulitatii absolute, in decizie se cuprind in mod obligatoriu:
a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara;
b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil care au fost incalcate de salariat;
c) motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii disciplinare prealabile sau motivele pentru care, in conditiile prevazute la art. 251 alin. (3) , nu a fost efectuata cercetarea;
d) temeiul de drept in baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica;
e) termenul in care sanctiunea poate fi contestata;
f) instanta competenta la care sanctiunea poate fi contestata.

(3) Decizia de sanctionare se comunica salariatului in cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii si produce efecte de la data comunicarii.

(4) Comunicarea se preda personal salariatului, cu semnatura de primire, ori, in caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandata, la domiciliul sau resedinta comunicata de acesta.

(5) Decizia de sanctionare poate fi contestata de salariat la instantele judecatoresti competente in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii.2. Cercetarea disciplinara presupune parcurgerea urmatoarelor etape:

a. Intocmirea unui referat (sau nota de constatare) privind savarsirea unei abateri disciplinare.
b. Emiterea deciziei de numire a comisiei de cercetare disciplinara.
c. Convocarea salariatului pentru cercetarea disciplinara prealabila si audierea acestuia.
d. Intocmirea Procesului-verbal de catre comisia de cercetare disciplinara.
e. Decizie de sanctionare (eventual concediere).
f. Comunicarea deciziei de sanctionare.
1. Pasii necesari efectuarii cercetarii disciplinare sunt:
- intocmirea referatului de sesizare;
- Constituirea comisiei insarcinate cu efectuarea cercetarii;
- convocarea autorului faptei la efectuarea cercetarii disciplinare;
- ascultarea salariatului;
- intocmirea raportului efectuarii cercetarii disciplinare;
- emiterea deciziei de sanctionare.

2. Un dosar de cercetare va cuprinde:
- referatul de sesizare privind savarsirea abeterii disciplinare
- decizia de numire a comisiei de cercetare disciplinara , care va cuprinde aspectele privind atributiile acesteia, durata cercetarii etc.
- procesul-verbal al comisiei care va contine si propunerea de sanctionare.
@ cyan

Sanctiune a fost stabilita neoficial :D.
Multumesc pentru raspuns!

Aceasta sanctiune se opereaza in revisal?
Ultima modificare: Vineri, 17 Aprilie 2015
Cornel Vasile, Consilier juridic
Sanctiunea se opereaza in REVISAL ca modificare a salariului.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Baut la serviciu mirusaby mirusaby Un angajat a venit a doua oara baut la serviciu. Nu vrea sa sufle in etilotest sau in fiola ....colegii l-au vazut , iar in reg .Intern si in CCM scrie ca se ... (vezi toată discuția)
Concediere salariat pe motiv de neprezentare la locul de munca FSimona FSimona un salariat poate sa fie concediat daca nu s-a prezentat mai multe zile la locul de munca nemotivat? dupa cate zile poate sa fie concediat? (vezi toată discuția)
Concediere noul cod al muncii odoras odoras Intr-o societate de transport am un angajat de 3 ani cu forme legale pe care doresc sa-l concediez din cauza unor nereguli sesizate in activitatea lui. ... (vezi toată discuția)