avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 572 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... formular portabil A1
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

formular portabil A1

Stie cineva daca un agent de munca temporara ce trimite angajatii sa lucreze in UE e obligat sa emita formularul A1?
Mentionez ca angajatii lucreaza cu contract de muncă temporara, între acestia si societatea comerciala cu sediul in RO, cu încadrare în muncă temporară pentru utlizator din UE
– contract de punere la dispozitie, între societatea comericiala cu sediul in RO si utilizatorul din UE
Cel mai recent răspuns: Cornel Vasile , Consilier juridic 17:56, 11 Ianuarie 2018
La 16 decembrie 1996, PE si Consiliul Uniunii Europene au adoptat Directiva 96/71/CE privind detasarea lucratorilor straini pentru prestari de servicii intr-o alta tara a Uniunii Europene.
Pentru punerea in practica a Directivei Europene 96/71/CE., Parlamentul Romaniei a adoptat Legea 45 / 29 noiembrie 1999.
Conform prevederilor ei, detasarea lucratorilor romani in strainatate se poate face in doua modalitati distincte:
- detaşarea unui lucrător pe contul şi sub conducerea întreprinderii al cărei angajat este;
- detaşarea unui lucrător la punctul de lucru sau sediul din strainatate al întreprinderii infiintate in Romania.

Pentru admiterea detasarii trebuie sa se obtina Formularul A1, cel care a inlocuit formularele E-101 si E-111.

Formularul A 1 se obtine mai greu si ingradeste cumva posibilitatile de manevra ale antreprenorilor romani. (Intr-un fel, masura e justificata. Procesele aflate pe rol in Germania demonstreaza acest lucru. In trecutul apropiat, multi patroni romani si-au detasat muncitorii proprii in Germania platindu-i cu salarii romanesti pe baza faptului ca sunt muncitori transfrontalieri si ca reglementarile europene permiteau ca muncitorii transfrontalieri sa fie platiti cu salariul din tara in care au fost initial angajati. Pe deasupra, impozitele si contributiile la asigurarile sociale se plateau tot in tara in care isi avea sediul angajatorul).
Detasarea unui lucrator roman in Germania (sau in oricare alt stat membru U.E.) presupune obligatia firmei romanesti de a se ingriji de securitatea sociala a angajatilor sai. Asa a stabilit Comisia Europeana prin Regulamentele 987 si 988 din 2009.

Uniunea Europeana a venit in ajutorul angajatilor din tarile sarace si a adoptat citeva reglementari prin care muncitorii si firmele care lucreaza intr-o alta tara sa isi poata varsa contributiile sociale in tara lor de origine.
Una din reglementari a fost aceea cu privire la muncitorii transfrontalieri, dar aceasta nu este aplicabila muncitorilor si firmelor romanesti.

Cealalta varianta este cea care certifica o exceptie de la regulile de baza pentru plata taxelor si impozitelor salariale. Pentru derularea ei, se foloseste formularul A1.

Daca un manager nu doreste sa plateasca impozite pentru angajatii sai la nivelul din Germania solicita formularul A1 la CNPAS (Casa Nationala de Pensii si Asigurari Sociale).

Firma din Romania trebuie, cu acest prilej, sa dovedeasca doua lucruri esentiale:
- faptul ca are activitate consistenta in Romania;
- faptul ca isi asuma obligatiile impuse de statul german pentru angajatii sai.

Ultima modificare: Miercuri, 13 Mai 2015
legalmgm, utilizator
Formularul A1 se foloseste pentru detasarea angajatilor romani pe teritoriul UE.

Conform Directivei Parlamentului European si a Consiliului 96/71/CE din 16 decembrie 1996 privind detasarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE), nr. L 018 din 21 ianuarie 1997, formularul E101 - actualul formular A1 - se obtine si in cazul detaşarii, de la o întreprindere cu încadrare în muncă temporară sau întreprindere care a pus la dispoziţie un lucrător, a unui lucrător la o întreprindere utilizatoare înfiinţată sau care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul unui stat membru, dacă există un raport de muncă între întreprinderea cu încadrare în muncă temporară sau întreprinderea care a pus la dispoziţie lucrătorul şi lucrător pe perioada detaşării.
RuxandraLarisa a scris:

Stie cineva daca un agent de munca temporara ce trimite angajatii sa lucreze in UE e obligat sa emita formularul A1?
Mentionez ca angajatii lucreaza cu contract de muncă temporara, între acestia si societatea comerciala cu sediul in RO, cu încadrare în muncă temporară pentru utlizator din UE
– contract de punere la dispozitie, între societatea comericiala cu sediul in RO si utilizatorul din UE


Agentul de munca temporara nu are posibilitatea sa emita formularul A1. Organul competent pentru emiterea acestui formular este CNPAS (Casa Nationala de Pensii si Asigurari Sociale). Agentul de munca temporara are obligatia de a intocmi documentatia necesara pentru a obtine acest formular.
Continuare:

Concret, acest formular se acorda dupa o analiza atenta a unor criterii cum sunt:
- numarul personalului angajat de firma in Romania,
- numarul personalului necesar firmei in Germania,
- locul în care sunt recrutaţi lucrătorii salariaţi,
- locul în care sunt încheiate majoritatea contractelor cu clienţii,
- numărul de contracte executate, atât în Romania cât şi în Germania,
- cifra de afaceri realizată în cele doua state si cite si mai cite.

Documentele necesare în vederea obţinerii formularului A1 sunt următoarele:
1. Certificatul de înregistrare a societăţii de la Registrul Comerţului.
2. Certificatul de atestare fiscală, de la Administraţia Financiară a sectorului/judeţului de care aparţine firma, fără datorii. Pentru obţinerea lui se completează o cerere tipizată care se depune la registratură la ANAF şi în termen de cinci zile (în cazul în care nu sunt modificări de făcut la fişa sintetică pe plătitor) se eliberează certificatul, care are o valabilitate de 30 de zile.
3. Adeverinţă de la ITM. Se obţine prin depunerea unei cereri la Inspectoratul Teritorial de Muncă, adeverinţa eliberându-se în maximum 30 de zile lucrătoare.
4. Certificatul constatator privind situaţia angajatorului, emis de Registrul Comerţului, valabil pentru luna în curs.
5. Situaţii financiare actuale ale societăţii solicitante, balanţa pe ultimele trei luni cu care să se poată dovedi contracte în derulare şi încasări.
6. Contractul de prestări servicii care să ateste activitatea ce urmează a fi desfăşurată de salariaţii detaşaţi în statul membru UE şi traducerea autorizată a acestuia.
7. Ultima declaraţie 112 privind salariaţii (Anexa 1.1 şi Anexa 1.2).
8. Cărţile de identitate ale angajaţilor ce urmează a fi detaşaţi.
9. Contractele de muncă cu societatea ce detaşează.
10. Adeverinţă cu stagiu de cotizare pentru fiecare salariat în parte, obţinută de la Casa de Pensii, care să ateste venitul realizat în ultimele 12 luni.

Condiţii restrictive:
– nu pot fi detaşaţi mai mult de 50% din numărul total al salariaţilor;
– societatea, prin certificatul de atestare fiscală adus de la Administraţia Financiară, dovedeşte că nu are debite faţă de bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat. Datoriile reprezintă motiv de respingere a dosarului;
– societatea să fie înfiinţată de cel puţin patru luni şi să realizeze cel puţin 25% din cifra de afaceri pe teritoriul României;
– domeniul de activitate corespunzător codului CAEN al societăţii să fie în concordanţă cu activitatea pe care o vor desfăşura salariaţii detaşaţi;
– perioada de detaşare să respecte prevederile Codului Muncii respectiv, art. 46:
“(1) Detaşarea poate fi dispusă pe o perioadă de cel mult un an.
(2) În mod excepţional, perioada detaşării poate fi prelungită pentru motive obiective ce
impun prezenţa salariatului la angajatorul la care s-a dispus detaşarea, cu acordul
ambelor părţi, din 6 în 6 luni.
(3)Salariatul poate refuza detaşarea dispusă de angajatorul sau numai în mod
excepţional şi pentru motive personale temeinice.
(4) Salariatul detaşat are dreptul la plata cheltuielilor de transport şi cazare, precum şi
la o indemnizaţie de detaşare, în condiţiile prevăzute de lege sau de contractul colectiv
de muncă aplicabil.”
Ultima modificare: Joi, 14 Mai 2015
legalmgm, utilizator
1. Detasarea salariatilor in alte tari - cum aplicam corect prevederile legale?
Citeste mai mult: www.avocatnet.ro/content/art...

2. În vederea detaşării lucrătorilor români în ţările U.E., angajatorul român, care deja a identificat relaţiile comerciale ce îl încadrează în dispoziţiile Directivei 96/71/CE, va parcurge următoarele etape:
1. încheie cu salariaţii săi câte un act adiţional (la contractul individual de muncă existent), privind exercitarea temporară (pentru cel mult 24 de luni) a unor lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuţiilor de serviciu în afara locului lor de muncă (în cadrul unor servicii cu caracter transnaţional), menţionând:
a. durata detaşării;
b. moneda în care vor fi plătite drepturile salariale, precum şi modalităţile de plată;
c. prestaţiile în bani şi/sau în natură aferente desfăşurării activităţii;
d. condiţiile de climă;
e. dispoziţiile principale din legislaţia muncii din ţara în care are loc detaşarea, pentru acordarea drepturilor cel puţin la nivelul minim de reglementare iar dacă există lucrători comparabili la sediul angajatorului U.E. (care prestează aceeaşi muncă sau una similară) la nivelul acestora, respectiv: perioadele maxime de lucru/minime de odihnă; durata concediilor anuale plătite; salariul, inclusiv plata orelor suplimentare (cu precizarea că alocaţiile specifice detaşării sunt considerate parte a salariului minim, în măsura în care nu sunt vărsate cu
titlu de rambursare a cheltuielilor suportate efectiv pentru detaşare - cheltuielile de transport, cazare şi masă); securitatea, sănătatea şi igiena la locul de muncă; măsurile de protecţie aplicabile condiţiilor de muncă şi de încadrare în muncă a femeilor însărcinate sau care au născut de curând, copiilor şi tinerilor; egalitatea de tratament între bărbaţi şi femei, precum şi alte dispoziţii în materie de nediscriminare);
f. obiceiurile locului a căror nerespectare i-ar pune în pericol viaţa, libertatea sau siguranţa personală;
g. condiţiile de repatriere a lucrătorului, după caz;
2. se interesează care sunt principalele prevederi naţionale ale statului de destinaţie care au rezultat în urma transpunerii directivei, verificând, în special, dacă trebuie să comunice vreunei autorităţi detaşarea salariaţilor săi;
3. anterior detaşării, încheie înţelegerea/convenţia de prestări servicii cu angajatorul la care aceasta se dispune;
4. obţine formularele A1 de la C.N.P.A.S., care vor însoţi salariaţii detaşaţi în cadrul prestării de servicii transnaţionale (acestea dovedesc exclusiv menţinerea titularului acestuia la sistemul de securitate socială din statul de trimitere), respectiv formularul E 101 valabil pentru 12 luni, dacă detaşarea (dispusă, pe maxim aceeaşi perioadă) operează în Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Elveţia;
5. anterior detaşării, va înregistra în REVISAL durata perioadei de muncă ce urmează să fie prestată în străinătate, durata normală a timpului de muncă şi repartizarea acestuia, salariul, sporurile şi cuantumul acestora, explicând la câmpul alte detalii „detaşat în cadrul prestării de servicii transnaţionale în...”
6. anterior detaşării, va transmite catre ITM REVISALUL completat cu informaţiile de la pct. 5;
7. anterior detaşării, va completa dosarele profesionale ale lucrătorilor detaşaţi cu actele adiţionale privind detaşarea;
8. pe durata detaşării (deoarece menţine raporturile de muncă cu lucrătorii săi, exact ca la delegare), va continua să întocmească foi colective de prezenţă, state de plată;
9. asigură virarea salariilor către lucrătorii detaşaţi şi virează impozitul pe salarii, precum şi contribuţiile sociale aferente, pe teritoriul României, sub rezerva aplicării, în anumite condiţii, a prevederilor fiscale din ţara de destinaţie;
10. ia măsuri ca lucrătorii detaşaţi să respecte disciplina muncii, asigurând, în special, implementarea obligaţiilor contractuale pe care şi le-a asumat faţă de beneficiar;
11. numeşte o persoană (din rândul lucrătorilor detaşaţi) care să ţină legătura cu autorităţile din România.

Citeste mai mult:
www.avocatnet.ro/content/for...


www.avocatnet.ro/content/for...

3. Formularul A1
Formularul A1 este emis de Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale

Potrivit prevederilor legale în vigoare lucrătorii trimişi să lucreze în străinătate trebuie să dovedească caracterul de asigurat.
Prin formularul A1 „Certificat cu privire la legislaţia aplicabilă“ se dovedeşte caracterul de asigurat al persoanei detaşate, astfel încît, o persoană să nu fie supusă în acelaşi timp ambelor legislaţii de securitate socială sau, să nu-i fie aplicată niciuna dintre cele două legislaţii. Lucrătorul care primeşte un astfel de certificat poate dovedi cu el apartenenţa la sistemul român de asigurări sociale.
Cererea pentru eliberarea formularului A1 se completează de către angajator pentru unul sau mai mulţi salariaţi care vor fi detaşaţi şi se depune la C.N.P.A.S. cu 30 de zile calendaristice înainte de începerea perioadei de detaşare.

În vederea eliberării formularului E101 este necesar un dosar care trebuie să cuprindă certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că angajatorul nu are datorii la bugetul de stat la data solicitării formularului, adeverinţă privind stagiul de cotizare realizat în ultimile 12 luni, emisă de casa judeţeană de pensii pentru fiecare angajat detaşat, ultima situaţie financiară a angajatorului, copie a certificatului de înregistrare fiscală, contractul individual de muncă înregistrat la I.T.M. pentru angajatul care urmează a fi detaşat, adeverinţă de la I.T.M. din care să rezulte numărul de salariaţi, certificatul constatator emis de O.N.R.C. în luna în curs contractul tradus încheiat între angajatorul din România şi angajatorul din statul de ocupare.

Vedeti si :
www.avocatnet.ro/content/for...

www.avocatnet.ro/content/for...


Alte discuții în legătură

Formular a1 florin444 florin444 Buna ziua,o societate comerciala prestatoare de servicii in constructii este in curs de a obtine un contract intr-o tara a CE cu o firma de constructii, unde ... (vezi toată discuția)
Munca germania andrei565 andrei565 O firma Română de constructie angajeaza pe Moldoveni cu pasaport Biometric MD fara cetatenie Ro, apoi o firma Germana incheie contract pentru ... (vezi toată discuția)
Obtinere formular a1 sicabboy sicabboy Sunt intetesat sa aflu detalii (pasi, impedimente, indicatii) de la o persoana care a mai facut demersuri pentru obtinerea formularului A1 de la ... (vezi toată discuția)