avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 277 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Procedura în faţa instanţei ... termen prescriptie delapidare in noul cod penal
Discuție deschisă în Procedura în faţa instanţei penale - reguli, acte, termene, căi de atac

termen prescriptie delapidare in noul cod penal

Va rog sa-mi spuneti care e termenul de prescriptie pentru delapidare in noul cod penal?
ART. 295*)
Delapidarea
(1) Însuşirea, folosirea sau traficarea de către un funcţionar public, în interesul său ori pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care le gestionează sau le administrează se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.
(2) Tentativa se pedepseşte.
#CIN
*) 1. Conform art. 309, dacă faptele prevăzute în art. 295 au produs consecinţe deosebit de grave, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege se majorează cu jumătate.
2. A se vedea şi art. 118 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale.

ART. 154
Termenele de prescripţie a răspunderii penale
(1) Termenele de prescripţie a răspunderii penale sunt:
a) 15 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa închisorii mai mare de 20 de ani;
b) 10 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii mai mare de 10 ani, dar care nu depăşeşte 20 de ani;
c) 8 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani, dar care nu depăşeşte 10 ani;
d) 5 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii mai mare de un an, dar care nu depăşeşte 5 ani;
e) 3 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii care nu depăşeşte un an sau amenda.
(2) Termenele prevăzute în prezentul articol încep să curgă de la data săvârşirii infracţiunii. În cazul infracţiunilor continue termenul curge de la data încetării acţiunii sau inacţiunii, în cazul infracţiunilor continuate, de la data săvârşirii ultimei acţiuni sau inacţiuni, iar în cazul infracţiunilor de obicei, de la data săvârşirii ultimului act.
(3) În cazul infracţiunilor progresive, termenul de prescripţie a răspunderii penale începe să curgă de la data săvârşirii acţiunii sau inacţiunii şi se calculează în raport cu pedeapsa corespunzătoare rezultatului definitiv produs.
(4) În cazul infracţiunilor contra libertăţii şi integrităţii sexuale, săvârşite faţă de un minor, termenul de prescripţie începe să curgă de la data la care acesta a devenit major. Dacă minorul a decedat înainte de împlinirea majoratului, termenul de prescripţie începe să curgă de la data decesului.

ART. 155*)
Întreruperea cursului prescripţiei răspunderii penale
(1) Cursul termenului prescripţiei răspunderii penale se întrerupe prin îndeplinirea oricărui act de procedură în cauză.
(2) După fiecare întrerupere începe să curgă un nou termen de prescripţie.

(3) Întreruperea cursului prescripţiei produce efecte faţă de toţi participanţii la infracţiune, chiar dacă actul de întrerupere priveşte numai pe unii dintre ei.
#M3
(4) Termenele prevăzute la art. 154, dacă au fost depăşite cu încă o dată, vor fi socotite îndeplinite oricâte întreruperi ar interveni.
#B
(5) Admiterea în principiu a cererii de redeschidere a procesului penal face să curgă un nou termen de prescripţie a răspunderii penale.
#CIN
*) Curtea Constituţională, prin Decizia nr. 1092/2012, a constatat că prevederile art. 124 din vechiul Cod penal sunt constituţionale în măsura în care nu împiedică aplicarea legii penale mai favorabile faptelor săvârşite sub imperiul legii vechi.
Conţinutul art. 155 alin. (4) este similar cu conţinutul art. 124 din vechiul Cod penal.

ART. 156
Suspendarea cursului prescripţiei răspunderii penale
(1) Cursul termenului prescripţiei răspunderii penale este suspendat pe timpul cât o dispoziţie legală sau o împrejurare de neprevăzut ori de neînlăturat împiedică punerea în mişcare a acţiunii penale sau continuarea procesului penal.
(2) Prescripţia îşi reia cursul din ziua în care a încetat cauza de suspendare.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Prescriere delapidare vasiledela4 vasiledela4 o fapta de delapidarese poate prescrie ? dupa cit timp? (vezi toată discuția)
Delapidare bodhisattva bodhisattva Buna ziua, care e prescriptia raspunderii penale in cazul infractiunii de delapidare si cum se calculeaza, de cand curge termenul ? Multumesc (vezi toată discuția)
Santaj ion04 ion04 Buna ziua, Va rog sa-mi spuneti care este pedeapsa maxima pentru santaj. 7 ani cat este in NCP sau 12 cat este pe site-ul DNA? Multumesc. (vezi toată discuția)