avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 564 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Şomaj, concediu creştere copil, ... Cum se acorda concediul de risc maternal
Discuție deschisă în Şomaj, concediu creştere copil, asigurări sociale şi asistenţă socială

Cum se acorda concediul de risc maternal

In ce conditii se da concediul de risc maternal si pe ce perioada? Eu sunt in a 4 a luna de sarcina si imi este f rau. Am avut deja 23 de zile de medical de la inceputul sarcinii pana acum. Precizez ca acestea n au fost consecutive. Starile de rau continua, mai ales la metrou. Ce pot face pana a intra in concediu prenatal?Medicul de familie mi a zis ca am dreptul la 30 zile concediu pe an. Acestea se scad din cele de risc maternal ? Sau sunt diferite?Lamuriti ma si pe mine va rog. Multumesc.
Ultima modificare: Joi, 17 Decembrie 2015
adelyna87, utilizator
Cel mai recent răspuns: Oana_Pascu , utilizator 09:16, 18 Decembrie 2015
1. Din OUG 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate:

ART. 23
(1) Asiguratele au dreptul la concedii pentru sarcină şi lăuzie, pe o perioadă de 126 de zile calendaristice, perioadă în care beneficiază de indemnizaţie de maternitate.
...

ART. 24
(1) Concediul pentru sarcină se acordă pe o perioadă de 63 de zile înainte de naştere, iar concediul pentru lăuzie pe o perioadă de 63 de zile după naştere.

(2) Concediile pentru sarcină şi lăuzie se pot compensa între ele, în funcţie de recomandarea medicului şi de opţiunea persoanei beneficiare, în aşa fel încât durata minimă obligatorie a concediului de lăuzie să fie de 42 de zile calendaristice.

(3) Persoanele cu handicap asigurate beneficiază, la cerere, de concediu pentru sarcină, începând cu luna a 6-a de sarcină.

(4) În situaţia copilului născut mort sau în situaţia în care acesta moare în perioada concediului de lăuzie, indemnizaţia de maternitate se acordă pe toată durata acestuia.

ART. 31
(1) Dreptul la concediul de risc maternal se acordă în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 25/2004.


2. Din OUG 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă:

Art. 2. - În sensul prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţã, termenii şi expresiile de mai jos sunt definite dupã cum urmeazã:
...
c) salariata gravidã este femeia care anunţã în scris angajatorul asupra stãrii sale fiziologice de graviditate şi anexeazã un document medical eliberat de medicul de familie sau de medicul specialist care sã îi ateste aceastã stare;
d) salariata care a nãscut recent este femeia care şi-a reluat activitatea dupã efectuarea concediului de lãuzie şi solicitã angajatorului în scris mãsurile de protecţie prevãzute de lege, anexând un document medical eliberat de medicul de familie, dar nu mai târziu de 6 luni de la data la care a nãscut;
e) salariata care alãpteazã este femeia care, la reluarea activitãţii dupã efectuarea concediului de lãuzie, îşi alãpteazã copilul şi anunţã angajatorul în scris cu privire la începutul şi sfârşitul prezumat al perioadei de alãptare, anexând documente medicale eliberate de medicul de familie în acest sens;
...
g) concediul postnatal obligatoriu este concediul de 42 de zile pe care salariata mamã are obligaţia sã îl efectueze dupã naştere, în cadrul concediului pentru sarcinã şi lãuzie cu duratã totalã de 126 de zile, de care beneficiazã salariatele în condiţiile legii;
h) concediul de risc maternal este concediul de care beneficiazã salariatele prevãzute la lit. c)-e) pentru protecţia sãnãtãţii şi securitãţii lor şi/sau a fãtului ori a copilului lor.

Art. 3. - (1) Salariatele prevãzute la art. 2 lit. c)-e) au obligaţia de a se prezenta la medicul de familie pentru eliberarea unui document medical care sã le ateste starea.
(2) În cazul în care salariatele nu îndeplinesc obligaţia prevãzutã la alin. (1) şi nu informeazã în scris angajatorul despre starea lor, acesta este exonerat de obligaţiile sale prevãzute în prezenta ordonanţã de urgenţã, cu excepţia celor prevãzute la art. 5, 6, 18, 23 şi 25.

Art. 7. - (1) În termen de 10 zile lucrãtoare de la data la care angajatorul a fost anunţat în scris de cãtre o salariatã cã se aflã în una dintre situaţiile prevãzute la art. 2 lit. c)-e), acesta are obligaţia sã înştiinţeze medicul de medicina muncii, precum şi inspectoratul teritorial de muncã pe a cãrui razã îşi desfãşoarã activitatea.
(2) De la data primirii înştiinţãrii medicul de medicina muncii şi inspectoratul teritorial de muncã vor verifica condiţiile de muncã ale salariatei la termenele şi în condiţiile stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţã.

Art. 9. - În cazul în care o salariatã se aflã în una dintre situaţiile prevãzute la art. 2 lit. c)-e) şi desfãşoarã la locul de muncã o activitate care prezintã riscuri pentru sãnãtatea sau securitatea sa ori cu repercusiuni asupra sarcinii şi alãptãrii, în sensul celor prevãzute la art. 5 alin. (1), angajatorul este obligat sã îi modifice în mod corespunzãtor condiţiile şi/sau orarul de muncã ori, dacã nu este posibil, sã o repartizeze la alt loc de muncã fãrã riscuri pentru sãnãtatea sau securitatea sa, conform recomandãrii medicului de medicina muncii sau a medicului de familie, cu menţinerea veniturilor salariale.

Art. 10. - (1) În cazul în care angajatorul, din motive justificate în mod obiectiv, nu poate sã îndeplineascã obligaţia prevãzutã la art. 9, salariatele prevãzute la art. 2 lit. c)-e) au dreptul la concediu de risc maternal, dupã cum urmeazã:
a) înainte de data solicitãrii concediului de maternitate, stabilit potrivit reglementãrilor legale privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, salariatele prevãzute la art. 2 lit. c);
b) dupã data revenirii din concediul postnatal obligatoriu, salariatele prevãzute la art. 2 lit. d) şi e), în cazul în care nu solicitã concediul şi indemnizaţia pentru creşterea şi îngrijirea copilului pânã la împlinirea vârstei de 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pânã la 3 ani.
(2) Concediul de risc maternal se poate acorda, în întregime sau fracţionat, pe o perioadã ce nu poate depãşi 120 de zile, de cãtre medicul de familie sau de medicul specialist, care va elibera un certificat medical în acest sens, dar nu poate fi acordat simultan cu alte concedii prevãzute de legislaţia privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale.
(3) Eliberarea certificatului medical se va face în condiţiile în care salariata s-a prezentat la consultaţiile prenatale şi postnatale, conform normelor Ministerului Sãnãtãţii.
Buna dimineata,

Asa cum a spus si dl. Tudor Valeriu, pentru a beneficia de concediu de risc maternal, locul dvs. de munca trebuie sa prezinte riscuri pentru sanatatea dvs. sau a fatului (factorii de risc in discutie sunt prezentati in Anexa nr. 1 la OUG 96/2003).

Riscurile specifice postului dvs. de munca va sunt aduse la cunostinta prin intermediul Raportului de evaluare a riscului maternal si a Informarii privind protectia maternitatii la locul de munca, aceste doua documente fiind intocmite de medicul de medicina muncii in urma verificarii conditiilor de munca.

Documentele mentionate se intocmesc in urma notificarii de catre dvs. (prin intermediul unei adrese in mod obligatoriu SCRISE careia i se ataseaza o adeverinta care va atesta starea de graviditate si care este emisa de catre medicul de familie sau de catre medicul de specialitate) a angajatorului cu privire la starea fiziologica de graviditate. In baza notificarii si adeverintei depuse de dvs., angajatorul notifica, in termen de 10 zile lucratoare, medicina muncii care va verifica conditiile de munca si va intocmi Raportul de evaluare a riscului maternal si Informarea privind protectia maternitatii la locul de munca.

Pentru a putea beneficia de concediu de risc maternal, din Informarea privind protectia maternitatii la locul de munca trebuie sa rezulte ca locul dvs. de munca prezinta riscuri, fapt pentru care se recomanda concediu de risc maternal.

Cel mai frecvent insa, in cazul locurilor de munca obisnuite, care presupun o munca de birou, spre exemplu, din informare va rezulta ca "riscul este mediu si nu se recomanda concediu de risc maternal".

In acest caz, cel al unei sarcini cu probleme pentru care au fost deja intocmite Raportul de evaluare a riscului maternal si Informarea privind protectia maternitatii la locul de munca (si in baza carora nu s-a recomandat concediu de risc maternal) pe mai departe, va trebui sa obtineti de la medicul de specialitate de obstetrica ginecologie un referat medical formal (cu numar de intregistrare si data de la cabinetul acestuia, inclusiv parafa a medicului) pe care sa figureze urmatoarele:

- diagnosticul dvs. - sarcina cu risc crescut datorat .... (detaliat in termeni medicali)
- recomandari privind conduita medicala- repaus la pat, evitarea factorilor cu impact emotional, tratament cu ....
- recomandare concediul de risc maternal pe o durata de x zile (maxim 120) incepand cu data de zz.ll.aaaa

Toate aceste trei elemente este obligatoriu sa figureze pe referatul medical. Acest referat il depuneti la angajatorul dvs., ideal ar fi impreuna cu o cerere redactata de dvs. (Subsemnata... salariata a .... avand in vedere starea mea fiziologica de graviditate pentru a carei atestare am inaintat si depus doc. medical cu nr. din data eliberat de catre, va rog ca in baza referatului medical atasat eliberat de catre CMI cu nr./data, sa dispuneti cele necesare in vederea notificarii medicului de medicina muncii cu privire la modificarile ce au survenit in evolutia sarcinii si sa imi aprobati intrarea in concediu de risc maternal incepand cu data de zz.ll.aaaa - data recomandata pe referatul medical).

Pe ambele documente este obligatoriu sa obtineti nr. de inregistrare de la angajator si sa pastrati o copie cu nr. de inregistrare pentru dvs. In baza acestor documente angajatorul este obligat ca in termen de 10 zile lucratoare sa notifice medicul de medicina muncii care va intocmi o noua informare si un nou raport de evaluare a riscurilor in care va consemna cel mai probabil acordarea concediului de risc maternal incepand cu data mentionata de medicul specialist si pe durata recomandata de acesta.

Cel mai probabil va trebui sa va prezentati la medicul de medicina muncii, care va intocmi un nou Raport de evaluare a riscului maternal si o noua Informare privind protectia maternitatii la locul de munca, documente dupa care va trebui sa obtineti (OBLIGATORIU) copii simple, in baza carora sa va prezentati la medicul de familie/ medicul de specialitate in vederea acordarii propriu-zise a concediului.

Avand in vedere faptul ca nu ati precizat cu exactitate numarul de saptamani de sarcina, voi presupune ca vorbim de 16 saptamani in momentul de fata. Concediul de risc maternal are o durata maxima de 120 de zile (putin peste 17 saptamani). In concediu prenatal puteti intra in saptamana 31 de sarcina, deci este necesar sa va calculati foarte bine numarul de zile, pentru a nu ramane descoperita.

In alta ordine de idei insa, tineti cont de faptul ca riscul obstetrical nu este risc maternal. Riscul maternal decurge strict din actiunea concertata a unor factori de risc ce caracterizeaza locul dvs. de munca (conform Anexa nr. 1 la OUG 96/2003). In situatia in care angajatorul este in masura sa dispuna toate cele necesare limitarii acestor riscuri, se poate ca medicul de medicina muncii sa va refuze concediul de risc maternal, fapt pentru care s-ar putea sa fiti nevoita sa recurgeti la concediu medical obisnuit.

Medicul de familie va poate acorda un numar anual de maxim de 30 de zile calendaristice de concediu medical (maxim cate 10 pe un certificat), insa medicul de specialitate va poate acorda diferenta pana la 183 (numarul maxim la care aveti dreptul intr-un an calendaristic), in "blocuri" de cate 21 de zile calendaristice (carora li se adauga, daca este cazul, numarul de zile de internare). Pentru concediul medical ce depaseste 90 de zile calendaristice intr-un an, va fi nevoie de avizul medicului expert.

In situatia mentionata de dvs., pornind iarasi de la presupunerea ca aveti 16 saptamani de sarcina, in materie de concediu medical obisnuit, ati mai avea avea nevoie de 105 zile calendaristice (pana la intrarea in concediu prenatal, saptamana 31 sau ziua 218 de sarcina). Intrucat ati beneficiat deja de 23 de zile de CM, referitor la care presupun ca au fost singurele zile de concediu medical din ultimele 12 luni, va incadrati in limita de 183 de zile/an, din care puteti obtine 67 de zile calendaristice pentru care nu este nevoie de avizul medicului expert si inca 38 de zile pentru care va fi necesara prezentarea la comisie.

Concediile medicale obisnuite sunt diferite de concediul de risc maternal, nu se pot acorda in paralel, insa nu se exclud unele pe celelalte. Altfel spus, dupa cele 23 de zile de concediu medical de care ati beneficiat deja, vi se poate acorda concediu de risc maternal, fara a exista o compensare a zilelor.

Multa sanatate!

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Cum se obtine concediul de sarcina cu risc elenaelena20 elenaelena20 Buna ziua, Va rog sa ma ajutati sa inteleg ce anume trebuie sa fac sa obtin concediu de risc maternal. Incerc de ceva timp sa obtin acest concediu si nu ... (vezi toată discuția)
Concediu risc maternal Angela.m Angela.m Buna seara. Am avea nevoie de un sfat. Sunt insarcinata in 8 saptamani si lucrez la un spital ca asistent medical pe sectia Ati , deci 3 schimburi, ture de ... (vezi toată discuția)
Motive concediu risc maternal pentru mame mihaelasofronea mihaelasofronea Buna ziua, as dori sa imi iau un concediu de risc maternal ( copilul inca nu a implinit 6 luni), am efectual cele 42 zile lauzie si nu intentionez sa iau ... (vezi toată discuția)