avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 298 soluții astăzi

Conferință avocatnet.ro: Avalanșă de modificări în Codul muncii - analize și detalieri. Tot ce trebuie să știe angajatorii pentru conformare la noua legislație. Rezervă loc și participă → 

Forum Discuţii juridice Funcţionarii publici şi ... majorare 25% in UAT pentru compartimentul de servicii ...
Discuție deschisă în Funcţionarii publici şi problemele lor juridice

majorare 25% in UAT pentru compartimentul de servicii sociale

Conform Legii nr. 293/2015 ART. II
(1) Începând cu drepturile aferente lunii decembrie 2015, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare de care beneficiază personalul din cadrul sistemului public de asistenţă socială, astfel cum este definit în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar şi sistemului public de asistenţă socială în anul 2015, cu modificările ulterioare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 185/2015, se majorează cu 25% faţă de nivelul acordat pentru luna septembrie 2015.
Lege 185/2015
"ART. 3
În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin sistemul public de asistenţă socială se înţelege, în conformitate cu prevederile Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, instituţiile şi unităţile publice de asistenţă socială care furnizează servicii sociale, serviciile publice de asistenţă socială de la nivelul consiliilor judeţene, sectoarelor municipiului Bucureşti, Consiliului General al Municipiului Bucureşti, municipiilor, oraşelor şi comunelor, precum şi persoanele care asigură serviciile de îngrijire personală la domiciliu, cât şi personalul care asigură consiliere educaţională, socială şi psihologică persoanelor private de libertate aflate în custodia sistemului penitenciar."
OUG 70/2014
ART. 1
(1) Începând cu 1 ianuarie 2015, pentru personalul din cadrul sistemului public sanitar, inclusiv unităţi medico-sociale, şi al sistemului public de asistenţă socială, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază, astfel cum a fost acordat pentru luna decembrie 2014, se majorează cu 100 lei.
L 292/2011
ART. 113
(1) În aplicarea atribuţiilor prevăzute la art. 112 autorităţile administraţiei publice locale înfiinţează structuri specializate denumite servicii publice de asistenţă socială şi organizează, în aparatul de specialitate al consiliului judeţean/al primarului, compartimentul responsabil de contractarea serviciilor sociale.
(2) Serviciile publice de asistenţă socială se organizează în subordinea consiliilor judeţene, consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti, la nivel de direcţie generală.
(3) Serviciile publice de asistenţă socială se organizează în subordinea consiliilor locale ale municipiilor şi oraşelor, la nivel de direcţie.
(4) La nivelul comunelor, serviciile publice de asistenţă socială se organizează ca un compartiment funcţional în aparatul de specialitate al primarului.

Am pus articolele astea din Lege si va rog sa analizati putin, ca noi suntem in ceata..daca pot spune asa, deoarece fiecare interpreteaza in felul lui...deci intrebarea mea este: eu ca, inspector in cadrul Compartimentului de Servicii si Sociale din structura UAT, aparatul propriu al primarului, beneficiez de aceasta marire ? adica, suntem asimilati sistemului public de asistenta sociala ???? ca ni s-a transmis de la un jurist ca nu am face parte din aceasta categorie..
Ultima modificare: Joi, 11 Februarie 2016
RusIleanaClaudia, utilizator
Cel mai recent răspuns: Kyandra , moderator 11:08, 13 Februarie 2016
Daca in statul de functii faceti parte din serviciul de asistenta sociala ar trebui sa beneficiati. La noi asa este, doar cei care lucreaza in acest serviciu au avut parte de cei 100 lei si de majorarea de 12% respectiv 25%. Restul au ramas la cei 12% +10%.
asa am primit si noi, suntem doua persoane in Compartiment...ideea e ca ni s-a spus de la secretarul CJ ca nu e bine, ca noi nu ar trebui sa luam, ca nu facem parte din sistemul asistentei sociale ci din unitate administrativ teritoriala...
Inteleg ca lucrati intr-o primarie mai mica probabil de comuna unde nu este infiintat serviciul de asistenta sociala. Solicitati punct de vedere la cei de la judet in scris. Dupa care aveti posibilitatea de a actiona institutia in judecata, sa hotarasca instanta.
Nu orice compartiment de asistenta sociala din primarii beneficiaza de cei 25%.
Depinde cum este organizata acea structura de asistenta sociala din cadrul primariei. Daca este simplu compartiment, primesc 10% .

Art. III din legea nr. 293/2015 spune ca majorarea de 25% se acorda personalului din cadrul sistemului public de asistenta sociala, asa cum este el definit de OUG 70/2014.
Iar art. 3 din OUG 70/2014 spune urmatoarele:
Art. 3
In sensul prezentei ordonante de urgenta, prin sistemul public de asistenta sociala se intelege institutiile si unitatile publice de asistenta sociala care furnizeaza servicii sociale.
Institutiile si unitatile publice de asistenta sociala sunt definite in art. 41 din legea 292/2011:

ART. 41 din legea 292/2011:
(1) Serviciile sociale acordate şi administrate de către autorităţile administraţiei publice
locale se înfiinţează prin hotărâre a consiliului local şi pot fi organizate ca structuri cu sau
fără personalitate juridică.

(2) Structurile publice cu personalitate juridică sunt organizate ca instituţii de asistenţă
socială conduse de un director, sprijinit de un consiliu consultativ compus din reprezentanţi ai
beneficiarilor şi ai partenerilor sociali din unitatea administrativ-teritorială respectivă. Aici vorbim de SPAS.

(3) Structurile publice fără personalitate juridică se organizează ca unităţi de asistenţă
socială în cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum şi în cadrul serviciului public de asistenţă socială din subordinea consiliilor judeţene, consiliilor locale ale municipiilor şi oraşelor, consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi Consiliului General al
Municipiului Bucureşti.

(4) În scopul realizării unui management eficient, în cazul unităţilor de asistenţă socială,
responsabilitatea privind coordonarea şi administrarea resurselor umane şi materiale aferente serviciului respectiv poate fi delegată şefului unităţii.

(5) Instituţiile şi unităţile de asistenţă socială funcţionează sub denumiri diverse, cum ar fi:
centre de zi sau rezidenţiale, locuinţe protejate şi unităţi protejate, complexuri multifuncţionale sau complexuri de servicii, cantine sociale, servicii mobile de distribuţie a
hranei etc.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Majorare salariu cu 01 12 2015 Aura Pop Aura Pop Buna seara Primarul si viceprimarul de comuna beneficiaza de majorarea de 10 % acordata de la 01 12 2015 conform Ou 83/2014 ? Dar ... (vezi toată discuția)
Secretar comuna spor 25% asistenta sociala comuna2007 comuna2007 Sunt secretar comuna, am primit spor asistenta sociala 25%, incepand cu luna decembrie 2015, dar in urma neavizarii unor dispozitii care erau in afara legii, ... (vezi toată discuția)
Salarizare daryaa daryaa buna ziua! am inteles ca exista niste acte normative care le acorda personalului din cadrul sistemului public sanitar si sistemului public de asistenta sociala ... (vezi toată discuția)