Media Intră în comunitate
avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 587 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... CCM la nivel de unitate
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

CCM la nivel de unitate

Buna ziua!

Ultimul CCM al firmei a fost inregistrat pe 26.03.2014 si este valabil 2 ani.

Ma poate ajuta cineva cu detalii despre acest CCM?

Cand se face si care sunt pasii?

Multumesc!
Cel mai recent răspuns: Florin Cioca , Consilier juridic 21:15, 16 Februarie 2016
Ce detalii doriti ?

Va referiti la pasii de efectuat pentru incheierea unuia nou?
Da.

Si cand trebuie dusa cererea la ITM? pe 26.03.2016? Am citit ceva de o negociere...cand se face? este trecuta undeva aceasta negociere?
vedeti legea 62/2011
1. Pasii sunt:
1. Initiativa negocierii apartine patronului.
2. Convocarea reprezentantilor salariatilor.
3. Intocmirea procesului-verbal, la prima reuniune a partilor. Se precizeaza:
4. Desfasurarea negocierii care trebuie finalizata in termen de 60 de zile de la initierea negocierii. La fiecare intalnire se incheie un proces-verbal in care sunt mentionate opiniile dezbaterii, propunerile si deciziile luate.
5. Incheiere contractului colectiv de munca la nivel de unitate.

2. Legea nr.62/2011 :
Art. 129
(1) Negocierea colectiva este obligatorie numai la nivel de unitate, cu exceptia cazului in care unitatea are mai putin de 21 de angajati.
(2) Initiativa negocierii apartine angajatorului sau organizatiei patronale.
(3) Angajatorul sau organizatia patronala initiaza negocierea colectiva cu cel putin 45 de zile calendaristice inaintea expirarii contractelor colective de munca sau a expirarii perioadei de aplicabilitate a clauzelor stipulate in actele aditionale la contractele colective de munca.
(4) In cazul in care angajatorul sau organizatia patronala nu initiaza negocierea, aceasta va incepe la cererea scrisa a organizatiei sindicale reprezentative sau a reprezentantilor angajatilor, in termen de cel mult 10 zile calendaristice de la comunicarea solicitarii.
(5) Durata negocierii colective nu poate depasi 60 de zile calendaristice decat prin acordul partilor.
(6) Contractele colective de munca pot sa prevada renegocierea periodica a oricaror clauze convenite intre parti.

Art. 130
(1) In termen de 5 zile calendaristice de la data declansarii procedurilor de negociere prevazute de art. 129 alin. (4), angajatorul sau organizatia patronala are obligatia sa convoace toate partile indreptatite in vederea negocierii contractului colectiv de munca.
(2) La prima sedinta de negociere se stabilesc informatiile publice si cu caracter confidential pe care angajatorul le va pune la dispozitia delegatilor sindicali sau ai reprezentantilor angajatilor, conform legii, si data pana la care urmeaza a indeplini aceasta obligatie.
(3) Regimul informatiilor confidentiale puse la dispozitie de angajator este cel stabilit prin Legea nr. 467/2006 privind cadrul general de informare si consultare a angajatilor.
(4) Informatiile pe care angajatorul sau organizatia patronala le va pune la dispozitia delegatilor sindicali ori a reprezentantilor angajatilor, dupa caz, vor cuprinde cel putin date referitoare la:
a) situatia economico-financiara la zi;
b) situatia ocuparii fortei de munca.
(5) Tot la prima sedinta de negociere partile vor consemna in procesul-verbal urmatoarele:
a) componenta nominala a echipelor de negociere pentru fiecare parte, in baza unor imputerniciri scrise;
b) nominalizarea persoanelor mandatate sa semneze contractul colectiv de munca;
c) durata maxima a negocierilor convenita de parti;
d) locul si calendarul reuniunilor;
e) dovada reprezentativitatii partilor participante la negocieri;
f) dovada convocarii tuturor partilor indreptatite sa participe la negociere;
g) alte detalii privind negocierea.
(6) Data la care se desfasoara prima sedinta de negociere reprezinta data la care se considera ca negocierile au fost declansate.
(7) La fiecare sedinta de negociere se vor incheia proceseverbale semnate de reprezentantii mandatati ai partilor in care se va consemna continutul negocierilor.

3. Contractele colective de muncă şi actele adiţionale la acestea incheiate la nivel de unitate se înregistrează prin grija părţilor la inspectoratul teritorial de muncă.
DOSARUL ÎNTOCMIT ÎN VEDEREA ÎNREGISTRĂRII VA CUPRINDE:
a) cerere de inregistrare ce va contine in mod obligatoriu urmatoarele elemente:
• numar de iesire din unitate;
• sediul unitatii;
• cod fiscal;
• nr. telefon, nr. Fax;
• obiectul de activitate si ramura, natura capitalului social (de stat, mixt sau privat);
• nr. total de salariati beneficiari ai contractului colectiv de munca, durata contractului cu mentiunea ca acesta se va aplica de la data inregistrarii acestuia la inspectoratul teritorial de munca sau de la o data ulterioara;
• mentiunea ca la nivelul unitatii nu exista sindicat reprezentativ,
• mentiunea ca a incetat contractului colectiv de munca incheiat anterior (in situatia in care a fost inchieta un astfel de contract) sau precizarea ca nu a mai fost incheiat un contract colectiv de munca la nivelul societatii.
b) contractul colectiv de muncă/actul aditional, în original, redactat în atâtea exemplare câte părţi semnatare sunt, plus unul pentru depozitar (inspectoratul teritorial de munca), semnate de către părţi;
c) dovada convocării părţilor îndreptăţite să participe la negociere;
d) împuternicirile scrise pentru reprezentanţii desemnaţi în vederea negocierii şi semnării contractului colectiv de muncă;
e) dovezile de reprezentativitate ale părţilor.
f) procesele-verbale ale negocierii, redactate în atâtea exemplare câte părţi semnatare sunt, plus unul pentru depozitar (inspectoratul teritorial de munca), conţinând poziţia părţilor.

Conform art. 134 din Legea nr.62/2011, părţile contractului colectiv de muncă incheiat la nivel de unitate sunt angajatorii şi angajaţii, reprezentaţi la negocieri după cum urmează:
- din partea angajatorilor, de către organul de conducere al acesteia, stabilit prin lege, statut ori regulament de funcţionare, după caz;
- din partea angajaţilor de către sindicatul legal constituit şi reprezentativ potrivit prezentei legi sau de către reprezentanţii angajaţilor, după caz;

În unităţile în care nu există sindicate reprezentative negocierea contractului colectiv de muncă se face după cum urmează:
a) dacă există un sindicat constituit la nivel de unitate, afiliat la o federaţie sindicală reprezentativă în sectorul de activitate din care face parte unitatea, negocierea se face de către reprezentanţii federaţiei sindicale, la solicitarea şi în baza mandatului sindicatului, împreună cu reprezentanţii aleşi ai angajaţilor;
b) dacă există un sindicat neafiliat la o federaţie sindicală reprezentativă în sectorul de activitate din care face parte unitatea sau nu există nici un sindicat, negocierea se face numai de către reprezentanţii angajaţilor.

Contractele colective de muncă, încheiate la orice nivel, nu pot fi semnate decât de reprezentaţii mandataţi în acest sens ai părţilor care au negociat.
Buna seara,
Negocierea CCM trebuia initiata cel tarziu pana in data de 10.02.2016 (45 zile calendaristice pana la data expirarii CCM). La acea data trebuiau convocate partile la negociere.
In termen de 15 zile (25.02.2016) va avea loc prima sedinta de negociere a CCM.
Durata negocierii nu poate depasi 60 zile calendaristice, decat cu acordul partilor.
Se va intocmi un PV pt fiecare sedinta de negociere.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Contract colectiv de munca (comert) ela david ela david Societatea in cauza a atins luna trecuta numarul de 21 salariati.Ca urmare, se impune intocmirea unui CCM. Aspectul mi-e strain, ca urmare, ii rog tare mult pe ... (vezi toată discuția)
Contract colectiv de munca mopy mopy daca am 20 angajati cu CIM pe nedeterminata si trei cu CIM pe determinata trebuie sa fac CCM? (vezi toată discuția)
Contractul colectiv de munca laszloecaterina laszloecaterina am peste 21 de salariati (34 sezon si extrasezon (oct-martie 5) cum se procedeaza pentru initierea contractului colectiv de munca. Multumesc (vezi toată discuția)