avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 655 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Recuperări de creanţe, datorii, ... Decizie de impunere
Discuție deschisă în Recuperări de creanţe, datorii, Probleme cu băncile

Decizie de impunere

Buna ziua!
institutia la care lucrez are un contract de concesiune din 2012 pentru un teren de 10ha. Primaria locala de la care s-a concesiunat terenul, vine la inceputul lui 2018 cu pretentia de a se plati o taxa de teren din 2012 pana in prezent, la care pune si accesorii.
Noi am platit respectiva taxa, insa refuzam sa platim accesoriile, deoarece nu am primit niciodata de la ei Decizii de Impunere pentru respectiva taxa.

As dori sa cunosc care este baza lagala a pretentiilor lor privind accesoriile, si daca lipsa Deciziilor de Impunere ne scuteste pe noi de plata accesoriilor...
Cel mai recent răspuns: Av. Codrin Siniavschi , Avocat 11:29, 14 Noiembrie 2018
Buna ziua,

Analizand dispozitiile din C.proc.fiscala mentionate mai jos rezulta ca pentru diferenţele suplimentare de creanţe fiscale rezultate din corectarea declaraţiilor sau modificarea unei decizii de impunere, dobânzile se datorează începând cu ziua imediat următoare scadenţei creanţei fiscale pentru care s-a stabilit diferenţa (retroactiv) şi până la data stingerii acesteia inclusiv.

In aceste conditii lipsa Deciziilor de Impunere nu va scuteste de plata accesoriilor.
In cazul in care aveti posibilitatea de a demonstra faptul ca neemiterea unei Decizii de Impunere initiale se datoreaza culpei Organului Fiscal sau altei autoritati publice, puteti solicita instantei de Contencios Administrativ sa oblige autoritatea sa va plateasca daune materiale echivalente accesorilor pe care ati fost obligati sa le platiti ca urmare a neplatii la timp a impozitului stabilit prin Decizia de impunere.Art. 173: Dispoziţii generale privind dobânzi şi penalităţi de întârziere
(1)Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor fiscale principale, se datorează după acest termen dobânzi şi penalităţi de întârziere.
(2)Nu se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru sumele datorate cu titlu de amenzi de orice fel, obligaţii fiscale accesorii stabilite potrivit legii, cheltuieli de executare silită, cheltuieli judiciare, sumele confiscate, precum şi sumele reprezentând echivalentul în lei al bunurilor şi sumelor confiscate care nu sunt găsite la locul faptei.
(3)Pentru diferenţele de obligaţii fiscale stabilite prin declaraţii de impunere rectificative sau decizii de impunere, nu se datorează obligaţii fiscale accesorii pentru suma plătită în contul obligaţiei fiscale principale, dacă, anterior stabilirii obligaţiilor fiscale, debitorul a efectuat o plată, iar suma plătită nu a stins alte obligaţii. Aceste dispoziţii sunt aplicabile şi în situaţia în care debitorul a efectuat plata obligaţiei fiscale, iar declaraţia de impunere a fost depusă ulterior efectuării plăţii.
(4)Dobânzile şi penalităţile de întârziere se fac venit la bugetul căruia îi aparţine creanţa principală.
(5)Dobânzile şi penalităţile de întârziere se stabilesc prin decizii, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 227 alin. (8).
(la data 01-ian-2016 Art. 173, alin. (5) din titlul VII, capitolul III a se vedea referinte de aplicare din Procedura din 2015 )
(51)Comunicarea deciziilor referitoare la obligaţiile fiscale accesorii în cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal central se realizează în funcţie de vechimea, cuantumul obligaţiilor fiscale accesorii şi starea juridică a contribuabilului.
(52)Procedura de aplicare a prevederilor alin. (51) se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
(la data 03-sep-2017 Art. 173, alin. (5) din titlul VII, capitolul III completat de Art. I, punctul 46. din Ordonanta 30/2017 )
(6)Dobânzile şi penalităţile de întârziere pot fi actualizate anual, prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de evoluţia ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României.
Practică judiciară extinsă (401 referinte)
Practică judiciară (10 referinte)
comparatie cu Codul de Procedura Fiscala din 2003 [+]
comentariu publicat in lucrarea de COSTAS Cosmin Flavius;colectiv, Codul de Procedura Fiscala. Comentariu pe articole din 02-feb-2016, Solomon [+]
comentariu publicat in lucrarea de DUCA Emilian, Noul Cod de Procedura Fiscala comentat si adnotat din 14-iun-2016, Universul Juridic [+]
Embed articolArt. 174: Dobânzi
(1)Dobânzile se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.
(2)Pentru diferenţele suplimentare de creanţe fiscale rezultate din corectarea declaraţiilor sau modificarea unei decizii de impunere, dobânzile se datorează începând cu ziua imediat următoare scadenţei creanţei fiscale pentru care s-a stabilit diferenţa şi până la data stingerii acesteia, inclusiv.
(3)În situaţia în care diferenţele rezultate din corectarea declaraţiilor de impunere sau modificarea unei decizii de impunere sunt negative în raport cu sumele stabilite iniţial, se datorează dobânzi pentru suma datorată după corectare ori modificare, începând cu ziua imediat următoare scadenţei şi până la data stingerii acesteia, inclusiv.
(4)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), se datorează dobânzi după cum urmează:
a)pentru creanţele fiscale stinse prin executare silită, până la data întocmirii procesului-verbal de distribuire, inclusiv. În cazul plăţii preţului în rate, dobânzile se calculează până la data întocmirii procesului-verbal de distribuire a avansului. Pentru suma rămasă de plată, dobânzile sunt datorate de către cumpărător;
b)pentru obligaţiile fiscale datorate de către debitorul declarat insolvabil care nu are venituri şi bunuri urmăribile, până la data trecerii în evidenţa separată, potrivit prevederilor art. 265.
b)pentru obligaţiile fiscale datorate de către debitorul declarat insolvabil care nu are venituri şi bunuri urmăribile, până la data comunicării procesului-verbal de insolvabilitate potrivit prevederilor art. 265 alin. (4), urmând ca de la data trecerii obligaţiilor fiscale în evidenţa curentă să se datoreze dobânzi.
(la data 03-sep-2017 Art. 174, alin. (4), litera B. din titlul VII, capitolul III modificat de Art. I, punctul 47. din Ordonanta 30/2017 )
(5)Nivelul dobânzii este de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Stingerea creantelor fiscale nobil nobil In 3 martie am primit o instiintare privind stingerea creantelor fiscale de la ANAF si ea face referinta la declaratiile depuse incepind cu data de ... (vezi toată discuția)
Plati pentru salariati la intreprinderea individuala sammy44 sammy44 daca au fost inregistrate 2 contracte de munca la o intreprindere individuala si nu s-au platit contributiile, sunt 4 luni, se poate incepe de acum , din ... (vezi toată discuția)
Declaratia rectificativa 710 popescu leontina popescu leontina nu stiti daca se depune decl.710, se sanctioneaza ? (vezi toată discuția)