avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 330 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Procedura în faţa instanţei ... Evacuarea si plata penalizarilor in cazul unui chirias ...
Discuție deschisă în Procedura în faţa instanţei civile - reguli, acte, termene, căi de atac

Evacuarea si plata penalizarilor in cazul unui chirias rau platnic

Buna ziua,

Deoarece am tot avut probleme cu chiriasi rau platinici care amana plata chiriei de la o luna la alta si in final ajung sa plece si sa ma lase cu datorii la utilitati si intretinere + cateva luni de chirie neplatite am modificat un contract care sa fie in favoarea mea si sa pot evacua si actiona in instanta pe viitor astfel de chiriasi.
Am cerut penalizari mult mai mari decat de obicei ( 6 luni de chirie +2% pe zi) pentru a ma asigura ca imi sunt acoperite toate costurile si deranjul in cazul in care trebuie sa pierd timpul prin instanta.
Scopul contractului este strict de a sanctiona dur chiriasii neseriosi.

Va rog sa imi spuneti daca contractul de mai jos poate fi "anulat" de instanta pe vreun motiv anume sau chiriasul ar putea cumva sa scape de sanctiuni in cazul in care nu isi plateste la timp facturile si chiria.
CONTRACT DE INCHIRIEREIncheiat astazi, 10.01.2019 intre:

PROPRIETAR:

Domnul …………... nascut la data de ……….. legitimat cu CNP ………... domiciliat in ……………………....

SI

CHIRIAS:

Doamna ………………………. nascuta la data de 21.02.1988 legitimata cu CI Seria ….. Nr. ………... CNP ……………………., domiciliata in …………………………………..

I. OBIECTUL CONTRACTULUI
Proprietarul inchiriaza chiriasului imobilul format din 2 camere, baie si bucatarie situat in ………………………………………….
Chiriasul va folosi proprietatea in scop de locuinta si nu are dreptul de a subinchiria sau transmite cu titlu gratuit (contract de comodat) o parte sau intreaga proprietate pe parcursul prezentului contract.

II. DESTINATIA
Imobilul va fi folosit de chirias cu destinatia locuinta.
Se interzice chiriasului desfasurarea de activitati precum cele de masaj erotic, chat erotic si alte asemenea.

III. DURATA
Acest contract este incheiat pentru o perioada de 1 an, incepand cu data de 11.02.2019 si terminand cu data de 10.02.2020.


In cazul in care niciuna dintre parti nu-si va manifesta vointa cu privire la incetarea contractului pana la data incheierii perioadei contractuale, contractul de inchiriere se va prelungi automat pentru o perioada de 12 luni.
IV. CHIRIA SI MODALITATI DE PLATA

Chiria lunara convenita de comun acord este de …………….. RON.
Plata chiriei se va face pe data de 11 Februarie 2019 urmand ca, mai departe, chiria lunara convenita de comun acord pentru imobilul mai sus mentionat sa se faca pana pe data de 11 ale fiecarei luni.
Neplata chiriei, a facturilor de utilitati (gaz, electricitate) sau a taxelor datorate asociatiei de proprietari (Asociatia de Proprietari ……………...) in termen de 10 zile constituie o incalcare a contractului, proprietarul avand dreptul in acest caz sa rezilieze contractul de inchiriere fara nici o alta formalitate si fara semnatura chiriasului.

In caz de neplata a chiriei la termenul stabilit, se vor calcula penalitati de intarziere in valoare de 2% pe zi aplicata la suma totala de plata, de la data scadenta si pana la data achitarii integrale a debitului restant. Totalul penalitatilor pentru intarziere poate depasi cuantumul sumei asupra careia sunt calculate.


Daca chiriasul intarzie cu mai mult de 10 zile plata chiriei, a facturilor de utilitati (gaz, electricitate) sau a taxelor datorate asociatiei de proprietari (Asociatia de Proprietari ……………………..) proprietarul poate rezilia de drept contractul, urmand ca pentru evacuarea chiriasului sa foloseasca orice mijloace va considera necesar.
In conditiile in care chiriasul nu isi respecta obligatiile contractulale si proprietarul este nevoit sa il actioneze in instanta, chiriasul este de acord sa plateasca o despagubire echivalenta a 6 (sase) luni de chirie, echivalentul a ………. RON ca si daune pentru actionarea in instanta, pe langa penalizarile acumulate pentru neplata chiriei la termen. Totalul despagubirilor pentru actionarea in instanta poate depasi cuantumul sumei datorate.


Chiriasul intalege pe deplin faptul ca neplata chiriei la termenul stabilit va avea ca si consecinta obligativitatea chiriasului de a plati penalizari de 2% pe zi aplicate la suma totala de plata pana la plata integrala a sumei datorate plus o despagubire de ……………. RON (echivalentul a 6 luni de chirie) in cazul in care proprietarul il actioneaza in instanta pentru a recupera sumele datorate.

Se mentine de catre properietar, suma de ……….. EURO reprezentand garantia platita de catre chirias odata cu suma de ………... RON reprezentand chiria pentru prima luna din contract.
In cazul in care se aduc stricaciuni dovedite apartamentului in cauza si ca urmare a ocuparii apartamentului de catre chirias, proprietarul va avea dreptul sa ceara contravaloarea reparatiilor apartamentului pe baza documentelor justificative.
Garantia se va restitui in termen de 30 de zile de la incetarea prezentului contract de inchiriere, retinandu-se cheltuielile curente care cad in sarcina chiriasului potrivit prezentului contract.

V. OBLIGATIILE SI DREPTURILE PROPRIETARULUI

OBLIGATIILE PROPRIETARULUI
proprietarul isi asuma raspunderea ca spatiul este liber si va ramane astfel pe toata perioada contractului.
pune la dispozitiea chiriasului imobilul in stare buna, pentru a fi folosit conform destinatiei avute in vedere in prezentul contract
achita taxele legale ale imobilului (impozit pe cladiri, venituri);
sa suporte cheltuielile de reparatii pentru partile comune ale imobilului.


DREPTURILE PROPRIETARULUI
sa viziteze imobilul cand doreste, cu anuntarea in prealabil a chiriasului si in prezenta acestuia;
sa accepte sau sa respinga propunerile avansate de chirias de modificare a imobilului inchiriat in prezentul contract, in prealabil, sau ori de cate ori este necesar. Atat propunerile chiriasului cat si raspunsurile proprietarului se vor face in scris.
sa rezilieze contractul oricand doreste cu anuntarea chiriasului cu 30 de zile inainte in scris pe adresa de email ...............................

VI. OBLIGATIILE SI DREPTURILE CHIRIASULUI

OBLIGATIILE CHIRIASULUI:
sa asigure exploatarea imobilului pentru si doar in conformitate cu destinatia avuta in vedere in prezentul contract;

sa mentina in buna stare imobilul si bunurile din inventar;
sa respecte normele de convietuire in conformitate cu regulamentul asociatiei de locatari;
sa permita accesul proprietarului in imobilul inchiriat cel putin o data pe luna, in scopul verificarii modului in care este folosit, , cu anuntul in prealabil a chiriasului cu 2 zile inainte;

sa depuna garantie o suma stabilita de comun accord cu proprietarul;
sa suporte cheltuielile pentru degradarile de bunuri sau de instalatii ale imobilului inchiriat sau imobilele vecinilor provocate numai din cauza chiriasului;
sa predea spatiul in starea in care era la inceperea contractului.
sa raspunda patrimonial/contraventional/penal pentru lucrarile de reparatii efectuate fara obtinerea in prealabil a autorizatiilor si/sau a avizelor necesare.


DREPTURILE CHIRIASULUI
sa utilizeze imobilul in exclusivitate pe perioada derularii contractului;
sa faca imbunatatirile necesare scopului inchirierii fara sa modifice structura de rezistenta a imobilului si doar cu acordul proprietarului.
sa rezilieze contractul oricand doreste cu anuntarea in scris a proprietarului cu 7 zile inainte.

VII. PREDAREA IMOBILULUI
Dupa expirarea contractului chiriasul va preda imobilul proprietarului sau unui reprezentant autorizat al proprietarului, in starea in care l-a primit.
VIII. FORTA MAJORA

Orice cauza neprevazuta si imposibil de evitat, independenta de vointa partilor, aparuta dupa semnarea prezentului si care impiedica executarea contractului, va fi considerate cauza de forta majora si va exonera de raspundere partea care o invoca. Vor fi considerate cauza de forta majora in sensul prezentului articol calamitatile naturale (razboiul, revolutia, cutremurul, inundatiile, etc.)
Partea care invoca cauza de forta majora trebuie sa notifice acest lucru celeilalte parti in maxim 5 zile de la aparitie si in maxim 15 zile sa inainteze documentele ce atesta cazul de forta majora. De asemenea va trebui sa notifice momentul in care cauza de forta majora inceteaza.
In cazul in care cazul de forta majora nu este notificat in termenii si conditiile de mai sus, partea care invoca va fi responsabila de toate daunele provocate celeilatle parti.
In cazul in care cauza de forta majora sau efectele acesteia suspenda executarea prezentului contract pentru o perioada mai mare de 6 luni, partile se vor intalni in maxim 10 zile si vor stabili daca prezentul contract se va continua sau va inceta.

IX. ALTE CLAUZE

……………………………………………………………………………………………


X. CONDITIILE DE INCETARE A CONTRACTULUI

la expirarea duratei pentru care a fost incheiat;
in situatia nerespectarii clauzelor contractuale de catre una din parti;
clauza fortei majore;
prin denuntarea unilaterala de catre oricare dintre partile prezentului contract, cu o notificare prealabila de 30 de zile din partea proprietarului, si 7 zile din partea chiriasului.
Incetarea prezentului contract nu va avea efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante.

Prezentul contract a fost intocmit astazi, 11.02.2019 in 2 (doua) exemplare – cate un exemplar pentru fiecare parte.

PROPRIETAR
CHIRIAS

……………………….

…………………………….


Ultima modificare: Joi, 18 Aprilie 2019
ddaannyy00, utilizator

Alte discuții în legătură

Reziliere contract inchiriere yo9hnf yo9hnf Buna ziua, Detin (persoana fizica) o casa inchiriata unei firme care de mai mult de 3 luni a mai platit chiria si doresc sa reziliez contractul. Imi ... (vezi toată discuția)
Buna ziua, mai jos va prezint un contract de inchiriere si va ... anicagrecu anicagrecu Buna ziua, Mai jos va prezint un contract de inchiriere si va solicit parerea, unele articolo par abuzive, este ok de semnat? Multumesc CONTRACT DE ... (vezi toată discuția)
Amânare plata chirie srl teodorasirb2019 teodorasirb2019 Buna ziua! Îmi puteți spune dacă proprietarul unui spațiu are dreptul sa refuze certificatul stării de urgenta prin care se face dovada ca exista ... (vezi toată discuția)