avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 298 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Contabilitate în general SRL sau II ?
Discuție deschisă în Contabilitate în general

SRL sau II ?

in prezent am un srl deschis din2005 si as vrea sa l inchid si sa fac un II .
e bine? avantaje si dezavantaje?
Cel mai recent răspuns: Mihail Cazacioc , Consilier juridic 18:28, 5 Februarie 2010
Iti postez in continuare un material aparut pe avocatnet,ro legat de problema care te intereseaza. E din 2009 dar e de mare actualitate.
Bafta!
"PFA versus SRL sau cum sa evitam Impozitul Forfetar
5 May 2009
Prin impozitul forfetar firmele vor plati cel putin 1.467 lei la stat in ultimele opt luni din 2009, potrivit noii grile de impozitare convenite de Ministerul Finantelor cu patronate. Astfel, firmele care au o cifra de afaceri cuprinsa intre 0 si 52.000 lei (circa 12.000 euro) vor plati un impozit minim in acest an 1.467 lei (341 euro), sau 183,3 lei lunar, urmand ca in 2010 impozitul minim datorat statului sa fie de 2.200 lei (putin peste 500 euro). In aceasta situatie tot mai multi intreprinzatori mici se vor orienta catre o alta varianta de desfasurare a activitatii, renuntand la SRL in favoarea infiintarii unui PFA.
Sa vedem asadar care ar fi avantajele functionarii unui PFA.
Act normativ: OUG 44/2008 privind desfăsurarea activitătilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale
Avantajele desfasurarii activitatii ca PFA
- persoana fizica care desfasoara activitati economice in mod independent are calitatea de angajat propriu.
- o persoană poate cumula calitatea de persoană fizică autorizată cu cea de salariat al unei terte persoane care functionează atât în acelasi domeniu, cât si într-un alt domeniu de activitate economică decât cel pentru care PFA este autorizată
- are posibilitatea sa presteze servicii in baza calificarii dobandite pentru orice client;
- plateste impozite si contributii mai mici decat IMM:
- contributie la sanatate 6,5%
- impozit pe venit fix de 16% (calculat pe diferenta intre veniturile impozabile si cheltuielile deductibile) sau o suma fixa, determinata pe baza normelor anuale de venit. Nu trebuie justificata utilizarea banilor. În cazul in care persoana care are calitatea de PFA este in continuare si angajat, impozitul se diminueaza cu un procent intre 0 si 50%;
- posibilitatea deducerii cheltuielilor atat cele legate de desfasurarea activitatii cat si cele declarate (întretinerea locuintei unde se desfasoara activitatea, combustibilul daca s-a incheiat un contract de comodat intre persoana fizica si PFA, abonament telefon etc);
- contabilitatea se tine in partida simpla(nu necesita cunostinte deosebite de contabilitate);
- beneficiaza de asigurare sociala de sanatate – conform legii toate persoanle care obtin venituri impozabile au obligatia sa plateasca 6,5 % din veniturile obtinute. În acest caz, fiecare PFA are obligatia de a vira trimestrial contributia aferenta veniturilor obtinute.
- beneficiaza de asigurare sociala in sistemul public de pensii – conform legii orice persoana este obligata sa fie asigurata in sistemul public de pensii. Astfel, in baza unei declaratii de asigurare, PFA se poate asigura la un venit fix lunar care nu poate fi mai mic de 318 lei. La acest venit asigurat se plateste o contributie in cota de 29%, respectiv la un venit de 318 lei o contributie de 92 lei/luna. Valoarea variaza de la an la an si este stabilita de Casa de Pensii la inceputul fiecarui an, in functie de valoarea venitului mediu pe economie.
- beneficiaza de concediu medical. PFA poate beneficia de indemnizatia pentru concediu medical daca se inregistreaza si achita la Casa de Asigurari Sociale de Sanatate o contributie trimestriala in valore de 0,85% din veniturile obtinute. Concediul medical se acorda in baza certificatului medical eliberat de medical de familie (sau institutia abilitatata) iar acest certificat trebuie depus la Casa de Asigurari Sociale de Sanatate.
- beneficiaza de concediu de sarcina si lauzie si de indemnizatia de ingrijire a copilului pana la doi ani.
- în calitate de PFA poate obtine un credit bancar la nivelul veniturilor reale obtinute.
- înfiintarea si desfiintarea PFA se face relativ usor. Persoanele fizice autorizate, intreprinderile familiale si intreprinderile individuale se vor inregistra la oficiile Registrului Comertului.
Dezavantaje
- persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent nu pot angaja persoane cu contract individual de munca pentru desfasurarea activitatilor pentru care s-a obtinut autorizatia.
- este necesara incheierea unui contract cu Casa de Asigurari de Sanatate pentru plata CAS-ului.
- PFA răspunde pentru obligatiile sale cu patrimoniul de afectatiune, dacă acesta a fost constituit, si, în completare, cu întreg patrimoniul său, iar în caz de insolventă, va fi supusă procedurii simplificate prevăzute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificările ulterioare, dacă are calitatea de comerciant.
Pot dobandi calitatea de PFA (persoana fizica autorizata):
- persoanele care vor sa realizeze fapte de comert (activitati de productie, activitati de comert, organizarea de spectacole culturale, sportive, distractive, activitati de intermediere: contractul de comision, de mandat, de reprezentare, de agent de asigurare, vanzarea in regim de consignatie a bunurilor, transport de bunuri si de persoane);
- meseriasii (mecanic auto, tamplar, zidar, electrician etc);
- persoanele care vor sa-si valorifice drepturile industriale (inventii, know-how, marci inregistrate, procedee tehnice) sau din drepturi de autor si drepturi conexe prin orice forma (contracte de cesiune, inchiriere, colaborare, cercetare, franciza).
- reprezentantii profesiilor liberale (avocat, notar, contabil, arhitect, medic, consultant, traducător etc.)
Precizare:
În cazul in care profesia este reglementata prin legi speciale, pentru a profesa independent persoana fizica(PFI)* are nevoie de autorizatie de la institutia care i-a eliberat certificatul de atestare. OUG 44/2008 nu se aplică profesiilor liberale, precum si acelor activităti economice a căror desfăsurare este organizată si reglementată prin legi speciale.
Persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si cele familiale pot desfasura orice obiect de activitate cuprins in codul CAEN, mai putin cele interzise prin legi speciale, cum ar fi medic, avocat, notar, expert contabil, arhitect.
PFI = profesie liberala (medic, avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament in valori mobiliare, arhitect, executori judecatoresti, experti tehnici, traducatori, sportivi sau alte profesii reglementate, etc)."
CUM PROEDEZ SA INCHID UN SRL ?
Conform prevederilor din actul constitutiv sau din lege daca nu ai in actul constituiv o astfel de prevedere, emiti o Decizie daca esti asociat unic sau Hot AGA daca sunteti mai multi, de incetare a activitati si o depui la ORC in care daca ai datorii vei trece la lichidare cu niste costuri iar daca nu ai datorii este si o procedura simplificata. Operatiunea de inchidere dureaza un timp.
Dar poti sa faci si asa:
Te faci PFA si iei toate contractele "pe tine" si in timpul asta inchizi SRL
Bafta!
VREAU INTREPRINDERE INDIVIDUALA?
e aceeasi procedura ? va rog spuneti mi pasii
si da am datorii si credite
OUG 44/2008

Regimul juridic al întreprinzătorului persoană fizică titular
al întreprinderii individuale


Art. 22. - Întreprinderea individuală nu dobândeşte personalitate juridică prin înregistrarea în registrul comerţului.
Art. 23. - Întreprinzătorul persoană fizică titular al întreprinderii individuale este comerciant persoană fizică de la data înregistrării sale în registrul comerţului.
Art. 24. - Pentru organizarea şi exploatarea întreprinderii sale, întreprinzătorul persoană fizică, în calitate de angajator persoană fizică, poate angaja terţe persoane cu contract individual de muncă, înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă, potrivit legii, şi poate colabora cu alte PFA, cu alţi întreprinzători persoane fizice titulari ai unor întreprinderi individuale sau reprezentanţi ai unor întreprinderi familiale ori cu alte persoane juridice, pentru efectuarea unei activităţi economice, fără ca aceasta să îi schimbe statutul juridic dobândit potrivit prezentei secţiuni.
Art. 25. - (1) Întreprinzătorul persoană fizică titular al unei întreprinderi individuale nu va fi considerat un angajat al unor terţe persoane cu care colaborează potrivit art. 24, chiar dacă colaborarea este exclusivă.
(2) Întreprinzătorul persoană fizică titular al unei întreprinderi individuale poate cumula şi calitatea de salariat al unei terţe persoane care funcţionează atât în acelaşi domeniu, cât şi într-un alt domeniu de activitate economică decât cel în care şi-a organizat întreprinderea individuală.
(3) Întreprinzătorul persoană fizică titular al unei întreprinderi individuale este asigurat în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi are dreptul de a fi asigurat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi al asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile prevăzute de lege.
Art. 26. - Persoana fizică titulară a întreprinderii individuale răspunde pentru obligaţiile sale cu patrimoniul de afectaţiune, dacă acesta a fost constituit, şi, în completare, cu întreg patrimoniul, iar în caz de insolvenţă, va fi supusă procedurii simplificate prevăzute de Legea nr. 85/2006, cu modificările ulterioare.
Art. 27. - (1) Întreprinzătorul persoană fizică titular al unei întreprinderi individuale îşi încetează activitatea şi este radiat din registrul comerţului în următoarele cazuri:
a) prin deces;
b) prin voinţa acestuia;
c) în condiţiile art. 25 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Cererea de radiere, însoţită de copia certificată pentru conformitate cu originalul a actelor doveditoare, după caz, se depune la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul profesional, de către orice persoană interesată.
(3) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a) moştenitorii pot continua întreprinderea, dacă îşi manifestă voinţa, printr-o declaraţie autentică, în termen de 6 luni de la data dezbaterii succesiunii. Când sunt mai mulţi moştenitori, aceştia îşi vor desemna un reprezentant, în vederea continuării activităţii economice ca întreprindere familială.
(4) Dispoziţiile art. 11-13 se aplică în mod corespunzător. Activitatea va putea fi continuată sub aceeaşi firmă, cu obligaţia de menţionare în cuprinsul acelei firme a calităţii de succesor.

ANEXÃ

1. Documentaţia de susţinere a cererii de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării PFA
1.1. Carte de identitate sau paşaport - fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul
1.2. Document care să ateste drepturile de folosinţă asupra sediului profesional, precum contract de închiriere, comodat, certificat de moştenitor, contract de vânzare-cumpărare, declaraţie de luare în spaţiu sau orice alt act juridic care conferă dreptul de folosinţă etc. - copie legalizată
1.3. Declaraţie pe propria răspundere care să ateste îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzute de legislaţia specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii
1.4. Fotocopii certificate olograf de pe documentele care atestă pregătirea profesională, dacă aceasta este cerută, potrivit unor prevederi legale speciale
1.5. Fotocopii certificate olograf de pe documentele care atestă experienţa profesională, dacă este cazul
2. Documentaţia de susţinere a cererii de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării întreprinderii individuale
2.1. Carte de identitate sau paşaport al titularului întreprinderii individuale - fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul
2.2. Document care să ateste drepturile de folosinţă asupra sediului profesional, precum contract de închiriere, comodat, certificat de moştenitor, contract de vânzare-cumpărare, declaraţie de luare în spaţiu sau orice alt act juridic care conferă dreptul de folosinţă etc. - copie legalizată
2.3. Declaraţie pe propria răspundere care să ateste îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzute de legislaţia specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii
2.4. Fotocopii certificate olograf de pe documentele care atestă pregătirea profesională, dacă aceasta este cerută, potrivit unor prevederi legale speciale
2.5. Fotocopii certificate olograf de pe documentele care atestă experienţa profesională, dacă este cazul
3. Documentaţia de susţinere a cererii de înregistrare în registrul comerţului şi autorizare a funcţionării întreprinderii familiale
3.1. Carte de identitate sau paşaport al fiecărui membru - fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul
3.2. Document care să ateste drepturile de folosinţă asupra sediului profesional, precum contract de închiriere, comodat, certificat de moştenitor, contract de vânzare-cumpărare, declaraţie de luare în spaţiu sau orice alt act juridic care conferă dreptul de folosinţă etc. - copie legalizată
3.3. Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului, care să ateste îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzute de legislaţia specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii
3.4. Fotocopii certificate olograf de pe documentele care atestă pregătirea profesională, dacă aceasta este cerută, potrivit unor prevederi legale speciale
3.5. Fotocopii certificate olograf de pe documentele care atestă experienţa profesională, dacă este cazul
3.6. Acordul de constituire şi procura specială, prevăzute la art. 29
4. Documente care atestă pregătirea sau experienţa profesională
Pregătirea sau experienţa profesională se atestă, după caz, cu documente cum sunt: diploma, certificatul sau adeverinţa, prin care se dovedeşte absolvirea unei instituţii de învăţământ, certificatul de calificare profesională sau de absolvire a unei forme de pregătire profesională, organizată în condiţiile legii, în vigoare la data eliberării acestuia, certificatul de competenţă profesională, cartea de meşteşugar, carnetul de muncă al solicitantului, declaraţie de notorietate cu privire la abilitatea de a desfăşura activitatea pentru care se solicită autorizarea, eliberată de primarul localităţii respective în mod gratuit în cazul meseriilor tradiţionale artizanale, atestatul de recunoaştere şi/sau de echivalare pentru persoanele fizice care au dobândit calificarea în străinătate, atestatul de recunoaştere a calificării dobândite în străinătate, în afara sistemului de învăţământ, orice alte dovezi care să ateste experienţa profesională.

Daca ai datorii la SRL, nu poti sa mergi pe procedura simplificata de lichidare a societatii ci va fi numit un lichidator care va proceda la lichidarea societatii si indestularea creditorilor .Procedura aceasta din urma comporta niste costuri si poate dura si mai mult de 6 luni. O solutie ar fi sa sa-ti platesti datoriile si dupa aia sa inchizi firma.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Cum se infiinteaza o persoana de drept privat fara personalitate juridica ? windas windas are cineva idee cum se infiinteaza o persoana de drept privat fara personalitate juridica ? (vezi toată discuția)
Doresc sa-mi infiintez o afacere de familie OPREANICOLAE OPREANICOLAE Doresc sa-mi infiintez o afacere familiala s-au sa-mi iau o autorizatie de persoana fizica autorizata in domeniul executarii de rulouri exterioare,usi de garaj ... (vezi toată discuția)
Acte necesare deschidere intreprindere individuala miha_yt miha_yt ce acte sunt necesare si unde trebuie sa ma adresez pentru a mi deschide o intreprindere individuala florarie? (vezi toată discuția)