avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 412 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... contract de ucenicie
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

contract de ucenicie

va rog sa imi dati cat mai multe detalii privind intocmirea unui contract de ucenicie la locul de munca (clauze , de ce trebuie tinut cont, remuneratie, contributii sociale). De fapt sunt interesata de specificul acestui tip de contact (vechime, concedii medicale/ de odihna).
multumesc anticipat pentru ajutor
Cel mai recent răspuns: Cornel Vasile , Consilier juridic 15:21, 11 August 2010
1. Contractul de ucenicie la locul de muncă este un contract individual de muncă de tip particular, încheiat pe durată determinată, în temeiul căruia o persoană fizică, denumită ucenic, se obligă să se pregătească profesional şi să muncească pentru şi sub autoritatea unei persoane juridice sau fizice denumite angajator, care se obligă să-i asigure plata salariului şi toate condiţiile necesare formării profesionale.

2. Contractul de ucenicie la locul de muncă se încheie obligatoriu în formă
scrisă, în limba română, şi se înregistrează în termen de 20 de zile la
inspectoratul teritorial de muncă judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti. Obligaţia de încheiere a contractului de ucenicie la locui de muncă, în formă scrisă, revine angajatorului.

3. Pe lângă elementele obligatorii ale contractului individual de muncă, contractul de ucenicie la locul de muncă cuprinde şi următoarele clauze cu privire la:
a) calificarea, respectiv competenţele pe care urmează să le dobândească
ucenicul;
b) numele maistrului de ucenicie şi calificarea acestuia;
c) locul în care se desfăşoară activitatea de formare profesională;
d) repartizarea programului de pregătire practică şi a celui de pregătire teoretică, după caz;
e) durata necesară obţinerii calificării sau competenţelor;
f) avantajele în natură acordate ucenicului.

4. Poate fi încadrată, ca ucenic în muncă, orice persoană fizică ce a împlinit vârsta de 16 ani, dar nu mai mult de 25 de ani, şi nu deţine o calificare pentru ocupaţia în care se organizează ucenicia la locul de muncă.
Persoana fizică poate încheia un contract de ucenicie la locul de muncă, în
calitate de ucenic, şi la împlinirea vârstei de 15 ani, cu acordul scris al
părinţilor sau al reprezentanţilor legali, pentru activităţi potrivite cu dezvoltarea
fizică, aptitudinile şi cunoştinţele sale, dacă astfel nu îi sunt periclitate
sănătatea, dezvoltarea şi pregătirea profesională. Lipsa acordului părinţilor sau al reprezentanţilor legali atrage după sine nulitatea absolută a contractului de ucenicie.

5. Pot încheia contracte de ucenicie la locul de muncă, în calitate de angajatori, numai persoanele juridice şi persoanele fizice autorizate de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, potrivit prevederilor prezentei legi.

6. Salariul de bază lunar, stabilit prin contractul de ucenicie la locul de muncă, este cel puţin egal cu salariul de bază minim brut pe ţară, în vigoare pentru un program de 8 ore pe zi, respectiv de 40 de ore în medie pe săptămână.

7. Un model cadru al contractului de ucenicie gasiti aici
[ link extern ]
multumesc frumos pentru promptitudine.
mai am cateva neclaritati..
1. maistru de ucenicie trebuie sa aiba un atestat? Unitatea nu dispune de maistri, (retail). va rog sa-mi spuneti de unde se poate obtine un atestat? poate fi acordat oricarui angajat?
2.fara a avea un maistru nu putem avea ucenici?
3. ce fel de autorizatie trebuie sa obtina unitatea si de unde pentru a da calificarile ucenicilor?
multumesc anticipat.
Autorizarea angajatorului si atestarea maistrului de ucenicie se realizeaza de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, prin directiile de munca, solidaritate sociala si familie judetene si a municipiului Bucuresti, in baza avizului comisiei de autorizare a furnizorilor de formare profesionala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, constituite potrivit legii.

Autorizarea angajatorului reprezintă procesul în urma căruia angajatorii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezentele norme pot organiza formare profesională prin ucenicie la locul de muncă şi încheia contracte de ucenicie la locul de muncă.
Autorizarea angajatorilor se realizează de către Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei prin direcţiile de muncă, solidaritate socială şi familie judeţene sau a municipiului Bucureşti, pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de prelungire.
Angajatorul care solicită autorizarea trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să dispună de resurse materiale, umane şi financiare necesare organizării şi desfăşurării uceniciei la locul de muncă;
b) să dispună de un program de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă pentru ocupaţia/calificarea pentru care doreşte să angajeze ucenici.

Angajatorul care solicită autorizarea va depune direct sau prin poştă, cu confirmare de primire, la direcţia de muncă, solidaritate socială şi familie judeţeană sau a municipiului Bucureşti pe a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea, un dosar care conţine următoarele documente:
a) cerere;
b) documentele privind organizarea şi funcţionarea angajatorului potrivit legislaţiei în vigoare;
c) dovada că angajatorul îşi îndeplineşte obligaţiile eligibile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor, potrivit legislaţiei în vigoare;
d) avize pentru funcţionare şi autorizaţii, în copie, după cum urmează:
- autorizaţia PSI;
- autorizaţia de mediu;
- autorizaţia de protecţia muncii;
- autorizaţia sanitar-veterinară;
- autorizaţia de la autoritatea de reglementare a domeniului de activitate, obligatorie în cazul în care ocupaţia/calificarea pentru care se organizează programul de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă face parte din categoria ocupaţiilor/calificărilor reglementate sub aspectul formării;
e) dovada resurselor:
(i) materiale:
- prezentarea spaţiilor în care se va desfăşura pregătirea teoretică şi practică a ucenicului şi a echipamentelor aferente acestora, precum şi a documentelor care atestă deţinerea acestora cel puţin pentru perioada de 4 ani pentru care se solicită autorizarea;
- contractele de colaborare încheiate cu alţi angajatori sau furnizori de formare profesională autorizaţi, în cazul în care angajatorul nu are condiţii pentru a asigura dobândirea tuturor competenţelor prevăzute de standardul ocupaţional/standardul de pregătire profesională;
(ii) umane:
- un CV al fiecărui formator şi maistru de ucenicie, însoţit de documentul (în copie) prin care a fost atestat pentru calificarea/ocupaţia pentru care se solicită autorizarea şi de acordul scris al acestuia pentru a coordona formarea profesională a ucenicului;
(iii) financiare:
- bilanţul contabil pentru anul anterior solicitării autorizării şi balanţa contabilă pentru luna precedentă solicitării;
f) programul de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă.
Intrebari:
- Ucenicia la locul de munca-fara scoatere din productie -constituie vechime in munca?

- Daca nu s-au virat contributiile catre stat din retributia/indemnizatia lunara a ucenicului/elev ,se poate ca sa fie recunoscuta ucenicia ca vechime in munca ?

-Cum se poate dobandi ori recunoaste vechime in munca (avand in vedere ca ucenicia a fost pe o durata de 2 ani )?

-Daca nu a fost inregistrat Contractul de ucenicie -la ITM- se poate face reconstituirea vechimii in temeiul Contractului de ucenicie ?

Va multumesc anticipat !

cu stima si respect,
rodica_post
pe ce perioada maxima se poate incheia un contract de ucenicie? 2 ani? multumesc si scuze de deranj
anisia

Alte discuții în legătură

Ucenicie Lavinia-Ana Lavinia-Ana Cum se procedeaza in cazul in care o persoana fizica autorizata doreste sa ia ca ucenic o persoana care a terminat un curs de recalificare profesionala? Ce ... (vezi toată discuția)
Incadrare -ucenic Daliborka Daliborka Buna ziua va rog imi puteti explica ce modificari au intervenit la legea privind ucenicia in cazul in care o societate (domeniu de activitate : Activităţi ... (vezi toată discuția)
Ucenicia de la locul de munca katy_ru38 katy_ru38 persoana care pregateste ucenicul, poate fi fara autorizatie de formator de formare profesionala? [Mesaj editat - Vă rog să nu mai scrieți exclusiv cu ... (vezi toată discuția)