avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 480 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Şomaj, concediu creştere copil, ... Cumul indemnizatie de somaj cu salariu
Discuție deschisă în Şomaj, concediu creştere copil, asigurări sociale şi asistenţă socială

Cumul indemnizatie de somaj cu salariu

O prietena este absolventa de facultate, a intrat in somaj, a 2-a luna, iar acum doreste sa se angajeze la o societate, dar nu pe calificarea ei. Intrebarea e daca se angajeaza cu carte de munca pierde somajul? Exista vre-o situatie in care ar putea cumula cele doua, de exemplu daca s-ar angaja in conformitate cu programul de stat de angajare a absolventilor?
Cel mai recent răspuns: Valeriu TUDOR , Consultant resurse umane 15:39, 7 Ianuarie 2011
1. Nu se poate cumula indemnizatia de somaj cu salariul.
2. Daca se angajeaza cu CIM pe perioada determinata se suspenda perioada de somaj care se reia, de unde a ramas, dupa expirarea CIM.
Cei de la Fortele de Munca iau dat o foaie pe care scrie asta:
"Absolvenţii cărora li s-au deschis dreptul la indemnizaţia de şomaj şi se angajează cu program normal de lucru, pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază, din bugetul asigurărilor de şomaj, de o sumă egală cu indemnizaţia de şomaj la care ar fi avut dreptul, conform legii, pană la expirarea perioadei de acordare a acesteia, dacă nu s -ar fi angajat. Sumele cuvenite se acordă la sfârşitul primului an de activitate în muncă. De asemenea, absolvenţii cărora li s-au deschis dreptul la indemnizaţia de şomaj beneficiază şi de prima de angajare, în valoare de 425 lei."

Acuma nu stiu nici ce lege este si nici cum se aplica. Dar vreau o confirmare ca exista aceasta posibilitate. Adica nu are rost sa se piarda somajul in caz de angajare, dar daca este posibila varianta asta atunci se merita sa se angajeze pentru ca o a primeasca si somajul.
Art 73 indice 1 din legea 76/2002
1. Intrebarea initiala a dvs. se referea strict la cumulul indemnizatie de somaj cu salariul si v-am raspuns.

2. Ce v-au dat cei de la AJOFM se refera la altceva ce este prevazut in Legea 76/2001:
Art. 73.1.
(1) Absolvenţii instituţiilor de învãţãmânt şi absolvenţii şcolilor speciale, în vârstã de minimum 16 ani, înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncã, în situaţia în care se angajeazã cu program normal de lucru, pentru o perioadã mai mare de 12 luni, beneficiazã, din bugetul asigurãrilor pentru şomaj, de o primã de încadrare egalã cu valoarea indicatorului social de referinţã în vigoare la data încadrãrii.

(2) Absolvenţii cãrora li s-a stabilit dreptul la indemnizaţie de şomaj şi se angajeazã în perioada de acordare a indemnizaţiei, în condiţiile prevãzute la alin. (1), beneficiazã, din bugetul asigurãrilor pentru şomaj, de o sumã egalã cu indemnizaţia de şomaj la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, pânã la expirarea perioadei de acordare a acesteia, dacã nu s-ar fi angajat.

(3) Drepturile prevãzute la alin. (2) se acordã absolvenţilor care îşi menţin raporturile de muncã sau de serviciu pentru o perioadã de cel puţin 12 luni de la data angajãrii.

(4) Valoarea indicatorului social de referinta, avuta in vedere la calculul indemnizatiei de somaj la care persoanele prevazute la alin. (2) ar fi avut dreptul, in conditiile legii, daca nu s-ar fi angajat, este valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data angajarii.

(5) Nu beneficiazã de prevederile alin. (1) şi (2):
a) absolvenţii care la data absolvirii studiilor aveau raporturi de muncã sau de serviciu;
b) absolvenţii care se încadreazã la angajatori cu care au fost în raporturi de muncã sau de serviciu în ultimii 2 ani;
c) absolvenţii care la data solicitãrii dreptului urmeazã o formã de învãţãmânt;
d) absolvenţii instituţiilor de învãţãmânt faţã de care angajatorii au obligaţia, potrivit legii, de a-i încadra în muncã;
e) absolvenţii pentru care plata indemnizaţiei de şomaj a fost suspendatã potrivit art. 45 alin. (1) lit. c), iar ulterior, ca urmare a schimbãrii duratei contractului individual de muncã, plata indemnizaţiei de şomaj înceteazã potrivit art. 44 lit. a).

3. Indicatorul social de referinta, in vigoare = 500 lei.

4. Asadar pentru a beneficia de prevederile mentionate mai sus sa se prezinte la AJOFM unde va completa niste cereri tip.

5. Vedeti ca, din lipsa de bani, AJOFM va incerca tot felul de tertipuri pentru a amana completarea cererii, sub diferite motive, si a se depasi termenul in acre poarte depune cererea. De aceea va redau si din Normele deaplicare a Legii 76/2002:
Art. 43.1. - (1) Dreptul sub formã de primã, prevãzut la art. 73.1 alin. (1) din lege, se acordã absolvenţilor care îndeplinesc cumulativ urmãtoarele condiţii:
a) sunt absolvenţi ai instituţiilor de învãţãmânt sau absolvenţi ai şcolilor speciale, în vârstã de minimum 16 ani, înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncã judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a cãror razã teritorialã îşi au domiciliul sau, dupã caz, reşedinţa;
b) nu se regãsesc în una dintre situaţiile prevãzute la art. 73.1 alin. (5) din lege;
c) nu au avut raporturi de muncã sau de serviciu în perioada cuprinsã între absolvirea studiilor şi încadrarea în muncã;
d) se încadreazã în muncã potrivit art. 73.1 alin. (1) din lege în termen de 12 luni de la data absolvirii.
(2) Pentru acordarea primei prevãzute la art. 73.1 alin. (1) din lege, persoanele îndreptãţite vor depune la agenţia pentru ocuparea forţei de muncã judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti, unde se aflã în evidenţã, în termen de maximum 60 de zile de la data angajãrii dupã absolvirea studiilor, urmãtoarele documente:
a) cerere conform modelului prevãzut în anexa nr. 23;
b) actul de identitate al absolventului, în copie;
c) actul de absolvire a instituţiei de învãţãmânt, în copie;
d) înştiinţare emisã de angajator privind încadrarea în muncã;
e) actul în baza cãruia absolventul a fost încadrat în muncã, în copie;
f) declaraţie pe propria rãspundere a absolventului cã la data absolvirii studiilor şi în perioada cuprinsã între aceastã datã şi încadrarea în muncã nu a avut raporturi de muncã sau de serviciu, precum şi cã la data solicitãrii dreptului nu urmeazã o formã de învãţãmânt;
g) declaraţie pe propria rãspundere a angajatorului din care sã rezulte cã în ultimii 2 ani acesta nu a mai fost în raporturi de muncã sau de serviciu cu persoana respectivã şi nu are obligaţia, potrivit legii, de a o angaja;
h) angajamentul absolventului pentru respectarea art. 76 alin. (1) din lege, potrivit modelului prevãzut în anexa nr. 13, care constituie titlu executoriu, potrivit legii.
(3) Termenul prevãzut la alin. (2) este termen de decãdere din dreptul de a beneficia de prima prevãzutã la art. 73.1 alin. (1) din lege.
(4) Dreptul sub formã de primã, prevãzut la art. 73.1 alin. (1) din lege, se acordã o singurã datã pentru fiecare dintre urmãtoarele niveluri din cadrul sistemului naţional de învãţãmânt reglementat prin Legea învãţãmântului nr. 84/1995, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare:
a) învãţãmânt secundar inferior, ciclul inferior al liceului sau şcoala de arte şi meserii;
b) învãţãmânt secundar superior sau învãţãmânt postliceal;
c) învãţãmânt superior.~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Somaj absolventi monicutza0608 monicutza0608 As dori sa stiu daca indemnizatia de somaj pentru absolventi se acorda si daca reusesti sa te angajezi in domeniu,si daca se da o prima de angajare.Multumesc (vezi toată discuția)
Prima de incadrare ContSters160754 ContSters160754 buna seara!. care sunt conditiile pentru prima de incadrare?.nu cea de instalare. va multumesc. (vezi toată discuția)
Absolvent 2014 somer indemnizat Annc Annc Buna ziua! Ieri am semnat contractul de munca; este vorba de un loc de munca subventionat pentru absolventii 2014 cu studii superioare. De aceea am ... (vezi toată discuția)