avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 238 soluții astăzi

Conferință avocatnet.ro: Avalanșă de modificări în Codul muncii - analize și detalieri. Tot ce trebuie să știe angajatorii pentru conformare la noua legislație. Rezervă loc și participă → 

Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... CERCETARE DISPCIPLINARA !
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

CERCETARE DISPCIPLINARA !

Buna ziua ! Pt absente nemotivate am convocat salariatii respectivi, acestia nu s-au prezentat , ma gandesc acum ... intocmesc procesul verbal si apoi decizia ??? Zice codul muncii ca in cazul neprezentarii la convocare da dreptul angajatorului sa dispuna sanctionarea fara cercetarea disciplinara prealabila.

Multumesc !
Cel mai recent răspuns: Cornel Vasile , Consilier juridic 17:41, 6 August 2008
sunt aplicabile urmatoarele dispozitii din codul muncii:

art.61 Angajatorul pate dispune concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului in urmatoarele situatii:
a) in cazul in care salariatul a savarsit o abatere grava sau abateri repetate de la regulile de disciplina a muncii ori cele stabilite prin contractul individual de munca, contractul colectiv de munca aplicabil sau regulamentul intern, ca sanctiune disciplinara.

art.62(1-1) -. In cazul in care concedierea intervine pentru motivul prevazut la art.61 lit.a), angajatorul poate emite decizia de concediere numai cu respectarea dispozitiilor art.263-268.

art.63 ( Cercetarea prealabila) (1) Concedierea pentru savarsirea unei abateri grave sau a unor abateri repetate de la regulile de disciplina a muncii poate fi dispusa numai dupa indeplinirea de catre angajator a cercetarii prealabile si in termenele stabilite de prezentul cod.

art.263 ( sanctiunile disciplinare) (1) Angajatorul dispune de prerogativa disciplinara, avand dreptul de a aplica, potrivit legii, sanctiuni disciplinare salariatilor ori de cate ori constata ca acestia au savarsit o abatere disciplinara.
(2) Abaterea disciplinara este o fapta in legatura cu munca si care consta intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a incalcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici.
art.266. ( criterii de stabilire a sanctiunii disciplinare) Angajatorul stabileste sanctiunea disciplinara aplicabila in raport cu gravitatea abaterii disciplinare savarsite de salariat, avandu-se in vedere urmatoarele:
a) imprejurarile in care fapta a fost savarsita;
b) gradul de vinovatie a salariatului;
c) consecintele abaterii disciplinare;
d) comportarea generala in serviciu a salariatului;
e) eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre acesta.

art.267. ( Cercetarea disciplinara prealabila) (1) Sub sanctiunea nulitatii absolute, nicio masura, cu exceptia celei prevazute la art.264 alin.(1) lit. a) ( avertisment), nu poate fi dispusa mai inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile.
(2) In vederea desfasurarii cercetarii disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat in scris de persoana imputernicita de catre angajator sa realizeze cercetarea, precizandu-se obiectul, data, ora si locul intrevederii.
(3) Neprezentarea salariatului la convocarea facuta in conditiile prevazute la alin.(2) fara un motiv obiectiv da dreptul angajatorului sa dispuna sanctionarea, fara efectuarea cercetarii disciplinare prealabile.
(4) In cursul cercetarii disciplinare prealabile salariatul are dreptul sa formuleze si sa sustina toate apararile in favoarea sa si sa ofere persoanei imputernicite sa realizeze cercetarea toate probele si motivatiile pe care le considera necesare, precum si dreptul sa fie asistat, la cererea sa, de catre un reprezentant al sindicatului al carui membru este.

art.268 ( Decizia de sanctionare) (1) Angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emisa in forma scrisa, in termen de 30 zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii faptei. ( ATENTIE LA ACEST TERMEN DE 30 ZILE CAND TREBUIE SA FIE EFECTUATA SI CERCETAREA SI CONCEDIEREA)
(2) Sub sanctiunea nulitatii absolute, in decizie se cuprind in mod obligatoriu:
a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara;
b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern sau contractul colectiv de munca aplicabil, care au fost incalcate de salariat;
c) motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii disciplinare prealabile sau motivele pentru care, in conditiile prevazute la art.267 alin.(3), nu a fost efectuata cercetarea;
d) temeiul de drept in baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica;( articolele enumerate aici si cele din actele societatii)
e) termenul in care sanctiunea poate fi contestata ( 30 zile de la data comunicarii la tribunal)
f) instanta competenta la care sanctiunea poate fi contestata.

(3) Decizia de sanctionare se comunica salariatului in cel mult 5 zile ( ATENTIE!) calendaristice de la data emiterii si produce efecte de la data comunicarii.
(4) Comunicarea se preda personal salariatului, cu semnatura de primire, ori, in caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandata, la domiciliul sau resedinta comunicata de acesta.
(5) Decizia de sanctionare poate fi contestata de salariat la instanteie judecatoresti competente in termen de 30 de Zile calendaristice de la data comunicarii.
Prevederile Codului muncii trebuie sa fie coroborate si cu cele din CCMN, si anume :
Art. 75. - (1) Sub sancţiunea nulităţii absolute, nici o sancţiune nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile.
(2) Pentru cercetarea abaterii disciplinare şi propunerea sancţiunii, angajatorul constituie o comisie. Din comisie va face parte fără drept de vot, în calitate de observator, şi un reprezentant al organizaţiei sindicale al cărei membru este salariatul cercetat.
(3) Comisia îl va convoca în scris pe salariatul cercetat, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte. Convocarea va indica cel puţin motivul, data, ora şi locul întrevederii.
(4) În cadrul cercetării se vor stabili faptele şi urmările acestora, împrejurările în care au fost săvârşite, precum şi orice date concludente pe baza cărora să se poată stabili existenţa sau inexistenţa vinovăţiei. Ascultarea şi verificarea apărărilor salariatului cercetat sunt obligatorii.
(5) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile prevăzute la alin. (4) fără un motiv obiectiv dă dreptul angajatorului să dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
(6) Activitatea de cercetare a abaterii disciplinare impune stabilirea următoarelor aspecte:
a) împrejurările în care fapta a fost săvârşită;
b) gradul de vinovăţie a salariatului;
c) consecinţele abaterii disciplinare;
d) comportarea generală în serviciu a salariatului;
e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.
(7) Salariatul are dreptul să cunoască toate actele şi faptele cercetării şi să solicite în apărare probele pe care le consideră necesare.
(8) Comisia propune aplicarea sau neaplicarea unei sancţiuni disciplinare după finalizarea cercetării.
(9) Lucrările comisiei de disciplină se consemnează într-un registru de procese-verbale.
(10) La stabilirea sancţiunii se va ţine seama de cauzele şi gravitatea faptei, de împrejurările în care fapta a fost comisă, de gradul de vinovăţie a salariatului, de eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.
(11) În baza propunerii comisiei de disciplină angajatorul va emite decizia de sancţionare.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Desfacere disciplinara cim iudits iudits Buna, Am cautat dar nu am gasit raspuns la intrebarea mea: - avem un angajat (sef de echipa) care in urma cu un an a luat Avertisment pt. neindeplinirea ... (vezi toată discuția)
Incheierea contractului de munca cristinasova cristinasova Buna seara ! Va rog sa ma ajutati sa pot incheia un contract de munca a unei angajate care a plecat de la locul de munca fara sa anunte si fara demisie, cum ... (vezi toată discuția)
Litigiu de munca referat de sanctionare axel0_0 axel0_0 salut , sunt nou in domeniul forumurilor dar sper ca cineva care se pricepe ma poate ajuta intr-o problema legata de concedierea pe motive disciplinare. din ... (vezi toată discuția)