avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 756 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Drept civil - moşteniri, drept de ... Deciziile posibile luate de Curtea de Apel
Discuție deschisă în Drept civil - moşteniri, drept de proprietate şi altele

Deciziile posibile luate de Curtea de Apel

As dori sa stiu ce decizii poate lua Curtea de Apel intr-un proces civil in care prima instanta (Tribunalul Bucuresti) a respins ca neintemeiata actiunea formulata de reclamant si ce actiuni ulterioare pot decurge din decizia luata la nivelul reclamantului dar si a paratului.
Cu multumiri anticipate.
Cel mai recent răspuns: Ioana1919 , utilizator 17:48, 4 Noiembrie 2011
Stimate domn,

Nu ați precizat dacă se judecă de către CAB ca instanță de apel ori recurs.

Pentru apel, soluțiile sunt sunt arătate de Codul de Procedură Civilă:

Art. 296. - Instanţa de apel poate păstra ori schimba, în tot sau în parte, hotărârea atacată. Apelantului nu i se poate însă crea în propria cale de atac o situaţie mai grea decât aceea din hotărârea atacată.*


Art. 297. -
(1) În cazul în care se constată că, în mod greşit, prima instanţă a rezolvat procesul fără a intra în
cercetarea fondului ori judecata s-a făcut în lipsa părţii care nu a fost legal citată, instanţa de apel va
desfiinţa hotărârea atacatăşi va trimite cauza spre rejudecare primei instanţe.*
(2) Dacă prima instanţă s-a declarat competentăşi instanţa de apel stabileşte că a fost necompetentă,
anulând hotărârea atacată, va trimite cauza spre judecare instanţei competente sau altui organ cu activitate
jurisdicţională competent, afară de cazul când constată propria sa competenţă. În acest caz, precum şi
atunci când există vreun alt motiv de nulitate, iar prima instanţă a judecat în fond, instanţa de apel, anulând
în tot sau în parte procedura urmatăşi hotărârea pronunţată, va reţine procesul spre judecare.*


iar pentru recurs, următoarele:
Art. 306. -
(1) Recursul este nul dacă nu a fost motivat în termenul legal, cu excepţia cazurilor prevăzute în alin. 2.
(2) Motivele de ordine publică pot fi invocate şi din oficiu de instanţa de recurs, care însă este obligată să le pună în dezbatere părţilor.
Art. 312. -
(1) Instanţa poate admite recursul, îl poate respinge sau anula ori poate constata perimarea lui.
(2) În caz de admitere a recursului, hotărârea atacată poate fi modificată sau casată, în tot sau în parte.
(3) Modificarea hotărârii atacate se pronunţă pentru motivele prevăzute de art. 304 pct. 6, 7, 8 şi 9, iar
casarea pentru cele prevăzute de art. 304 pct. 1, 2, 3, 4 şi 5, precum şi în toate cazurile în care instanţa a
cărei hotărâre este recurată a soluţionat procesul fără a intra în cercetarea fondului sau modificarea hotărârii
nu este posibilă, fiind necesară administrarea de probe noi. Dacă sunt găsite întemeiate mai multe motive,
dintre care unele atrag modificarea, iar altele casarea, instanţa de recurs va casa în întregime hotărârea
atacată pentru a se asigura o judecată unitară.
(4) În caz de casare, curţile de apel şi tribunalele vor rejudeca pricina în fond, fie la termenul când a avut
loc admiterea recursului, situaţie în care se pronunţă o singură decizie, fie la un alt termen stabilit în acest
scop.
(5) Cu toate acestea, în cazul în care instanţa a cărei hotărâre este recurată a soluţionat procesul fără a
intra în cercetarea fondului ori judecata s-a făcut în lipsa părţii care nu a fost regulat citată atât la
administrarea probelor, cât şi la dezbaterea fondului, instanţa de recurs, după casare, trimite cauza spre
rejudecare instanţei care a pronunţat hotărârea casată sau altei instanţe de acelaşi grad.
(6) În caz de casare a hotărârii atacate, pentru motivul prevăzut de art. 304 pct. 3, instanţa va trimite
dosarul spre judecare instanţei judecătoreşti competente sau organului cu activitate jurisdicţională
competent, potrivit legii, iar pentru motivul prevăzut de art. 304 pct. 4 va respinge cererea ca inadmisibilă.
(7) Dacă instanţa de recurs constată că ea însăşi era competentă să soluţioneze pricina în primă instanţă
sau în apel, va casa hotărârea recuratăşi va soluţiona cauza potrivit competenţei sale.*

Art. 313. - Curtea Supremă de Justiţie, în caz de casare, trimite cauza spre o nouă judecată instanţei care
a pronunţat hotărârea casată ori, atunci când interesele bunei administrări a justiţiei o cer, altei instanţe de
acelaşi grad, cu excepţia cazului casării pentru lipsă de competenţă, când trimite cauza instanţei
competente sau altui organ cu activitate jurisdicţională competent potrivit legii.
Art. 314. - Curtea Supremă de Justiţie hotărăşte asupra fondului pricinii în toate cazurile în care casează
hotărârea atacată numai în scopul aplicării corecte a legii la împrejurări de fapt ce au fost deplin stabilite.
Art. 315. -
(1) În caz de casare, hotărârile instanţei de recurs asupra problemelor de drept dezlegate, precum şi asupra
necesităţii administrării unor probe sunt obligatorii pentru judecătorii fondului.

Atât apelul cât și recursul se mai pot anula ca netimbrate
Cu stimă.
Ultima modificare: Miercuri, 2 Noiembrie 2011
andreigrigoriu, moderator
Stimate Domnule Andrei Grigoriu,

Mai intii va multumesc mult pentru precizarile facute. La CAB reclamantul a formulat MOTIVELE DE APEL: "Pe cale de consecinta, motivarea prezentului apel va viza atat netemeinicia, nelegalitatea sentintei apelate, cat si temeinicia si legalitatea pe fond a actiunii formand
obiectul cererii introductive de instanta."
Cu mutumiri,
Ioana1919
Stimate Domnule Avocat Grigoriu,

1. O data cu anuntarea datei unei noi infatisari CAB a recomandat partilor 'sa se impace'. Este aceasta recomandare a CAB ceva obisnuit in practica Curtii (ceva similar recomandarilor din procesele de divort?) sau semnifica altceva?

2. Avind in vedere precizarea anterioara a raspunsului meu inteleg ca innaintind Curtii Motivele de Apel, reclamantul solicita de fapt rejudecarea pe fond a procesului la acest nivel (CAB) in baza unei noi argumentari. La rindul sau paratul a inaintat o INTIMPINARE in care raspunde punct cu punct formularilor facute de reclamant in APEL. Daca CAB va decide sa rejudece pe fond va examina concomitent si motivatia Sentintei favorabile paratului pronuntata la nivelul primei instante a Tribunalului Bucuresti? Exista posibilitatea ca CAB sa refuze rejudecarea pe fond si sa retrimita tot dosarul la nivelul primei instante?
Cu multumiri,
Ioana1919

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Lipsa motivare respingere recurs Dajani Dajani Buna ziua, Din pacate nu pot obtine stampila de \"irevocabil\" pe o hotarare judecatoreasca, cat si \"investirea cu formula executorie\" pentru ca desi ... (vezi toată discuția)
Modificare ,casare sentinta aser aser Va rog sa-mi explicati - prin ce difera \" modificarea \" unei sentinte de\" casarea \"sa -in care din cele doua se poate respinge cererea de chemare in ... (vezi toată discuția)
Rejudecarea unui proces emil6702 emil6702 Cand un proces se judeca cu retinere la instanta de recurs/apel si cand se retrimite aceleiasi instante? (vezi toată discuția)