avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 592 soluții astăzi

Conferință avocatnet.ro: SAF-T și facturarea electronică, obligatorii din 2022. Implementare și impact. Lectori: EY România. Joi, 27 Ianuarie, ora 11:00. Rezervă loc și participă → 

Forum Discuţii contabile şi ... Taxa pe Valoarea Adaugată - TVA tva restanta, deductibila?
Discuție deschisă în Taxa pe Valoarea Adaugată - TVA

tva restanta, deductibila?

Buna ziua, am o problema legata atat de TVA cat si de impozitul pe profit. Mai pe scurt: Anul trecut am avut PF (magazin). In urma verificarii de catre Finante, am fost gasita ca am depasit plafonul de neplatitor de TVA si asta de 4 luni !!! M-am inregistrat ca platitor de TVA, dar restanta impreuna cu penalitatile de TVA erau ff mari , asa ca am luat un credit, ca sa achit. In cursul anului, eu am inregistrat in casierie plata ratelor la banca. TVA e achitata. Dar : la declararea impozitului pe profit, pe 2008, la diferenta intre incasari si plati, tin cont de sumele platite bancii? Deci deduc cheltuiala? Sunt tare derutata (este PF - se tin doar doua jurnale : incasari-plati; si intrari -iesiri marfa).
Cel mai recent răspuns: ADRIANA RATIU , Contabil 22:32, 6 Ianuarie 2009
Tva-ul colectat in perioada in care erati platitor dar nu v-ati inregistrat NU reprezinta o cheltuiala deductibila la calculul impozitului pe venit.
Atentie si la modul in care inregistrati in jurnalul de incasari si plati: inregistrarile se fac la valoarea fara tva.
Sumele stabilite suplimentar de organele fiscale, nu sunt cheltuieli deductibile.

Norme privind evidenţierea cheltuielilor
43. Condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească cheltuielile aferente veniturilor, pentru a putea fi deduse, sunt:

a) să fie efectuate în cadrul activităţilor desfăşurate în scopul realizării venitului, justificate prin documente;
b) să fie cuprinse în cheltuielile exerciţiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite;
c) să respecte regulile privind amortizarea, prevăzute în titlul II din Codul fiscal;
d) cheltuielile cu primele de asigurare să fie efectuate pentru:

- active corporale sau necorporale din patrimoniul afacerii;
- activele ce servesc ca garanţie bancară pentru creditele utilizate în desfăşurarea activităţii pentru care este autorizat contribuabilul;
- boli profesionale, risc profesional şi accidente de muncă;
- persoane care obţin venituri din salarii, potrivit prevederilor capitolului III din titlul III din Codul fiscal, cu condiţia impozitării sumei reprezentând prima de asigurare, la beneficiarul acesteia, la momentul plăţii de către suportator.

Evidenţa contabilă în partidă simplă a cheltuielilor se ţine pe feluri de cheltuieli, în funcţie de natura lor, astfel:

a) cheltuielile efectuate în interesul direct al activităţii, cum sunt:

- cheltuielile cu achiziţionarea de materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar şi mărfuri;
- cheltuielile cu lucrări executate şi servicii prestate de terţi;
- cheltuielile efectuate de contribuabil pentru executarea de lucrări şi prestarea de servicii pentru terţi;
- chiria pentru spaţiul în care se desfăşoară activitatea, pentru utilaje şi pentru alte instalaţii închiriate, utilizate în desfăşurarea activităţii, în baza unui contract de închiriere;
- dobânzile aferente creditelor bancare;
- cheltuielile cu comisioanele şi cu alte servicii bancare;
- cheltuielile cu primele de asigurare;
- cheltuielile cu reclama şi publicitatea;
- cheltuielile poştale şi taxele de telecomunicaţii;
- cheltuielile cu energia şi apa;
- cheltuielile cu transportul de bunuri şi de persoane;
- cheltuielile de delegare, detaşare şi deplasare;
- cheltuielile de personal;
- cheltuielile cu impozite şi taxe, altele decât impozitul pe venit;
- cheltuielile reprezentând contribuţiile pentru asigurările sociale de stat, pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, pentru asigurările sociale de sănătate, precum şi alte contribuţii obligatorii;
- cheltuielile reprezentând contribuţiile profesionale obligatorii datorate asociaţiilor profesionale din care fac parte contribuabilii;
b) cheltuielile cu sponsorizarea şi mecenatul;
c) cheltuielile de protocol;
d) cheltuielile cu amortizarea fiscală;
e) în cazul utilizării bunurilor cu folosinţă mixtă (pentru afacere şi în scop personal), cheltuiala deductibilă se determină, după caz, proporţional cu:

- numărul de kilometri parcurşi în interes de afacere;
- numărul de metri pătraţi folosiţi în interes de afacere;
- numărul de unităţi de măsură specifice în alte cazuri; şi

f) alte cheltuieli deductibile plafonat, stabilite potrivit reglementărilor în vigoare privind impozitul pe venit.

44. Următoarele cheltuieli sunt deductibile limitat:

a) cheltuielile de sponsorizare şi mecenat efectuate conform legii, în limita unei cote de 5% din baza de calcul determinată conform alin. ( 6 ) al art. 49 din Codul fiscal;
b) cheltuielile de protocol, în limita unei cote de 2% din baza de calcul determinată conform alin. ( 6 ) al art. 49 din Codul fiscal;
c) suma cheltuielilor cu indemnizaţia primită pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, în limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru instituţiile publice;
d) cheltuielile sociale, în limita sumei obţinute prin aplicarea unei cote de până la 2% la fondul de salarii realizat anual;
e) pierderile privind bunurile perisabile, în limitele prevăzute de actele normative în materie;
f) cheltuielile reprezentând tichetele de masă acordate de angajatori, potrivit legii;
g) contribuţiile efectuate în numele angajaţilor la scheme facultative de pensii ocupaţionale, în conformitate cu legislaţia în vigoare, în limita echivalentului în lei a 200 euro anual, pentru o persoană;
h) prima de asigurare pentru asigurările private de sănătate, în limita stabilită potrivit legii;
i) cheltuielile efectuate pentru activitatea independentă, cât şi în scopul personal al contribuabilului sau asociaţilor, sunt deductibile numai pentru partea de cheltuială care este aferentă activităţii independente;
j) cheltuielile reprezentând contribuţii sociale obligatorii pentru salariaţi şi contribuabili, potrivit legii;
k) dobânzi aferente împrumuturilor de la persoane fizice şi juridice utilizate în desfăşurarea activităţii, pe baza contractului încheiat între părţi, în limita nivelului dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României;
l) cheltuielile efectuate de utilizator, reprezentând chiria - rata de leasing - în cazul contractelor de leasing operaţional, respectiv cheltuielile cu amortizarea şi dobânzile pentru contractele de leasing financiar, stabilite în conformitate cu prevederile privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing.

45. Angajatorii au obligaţia să întocmească, pentru salariaţii cu contract individual de muncă, după caz, Fişa fiscală 1 (pentru venituri din salarii la funcţia de bază - FF 1), respectiv Fişa fiscală 2 (pentru venituri, altele decât cele de la funcţia de bază - FF 2).

În vederea completării fişelor fiscale 1 şi 2 şi stabilirii drepturilor băneşti ale persoanelor angajate, angajatorul va întocmi statul de salarii.

46. Pentru fiecare fel de cheltuieli se va întocmi Fişa pentru operaţiuni diverse, iar totalul lunar al acestora se va înregistra în Jurnalul privind operaţiuni diverse pentru cheltuieli.

Contribuabilii pot întocmi o singură fişă pentru operaţiuni diverse care să cuprindă toate cheltuielile a căror deductibilitate nu este plafonată.
Contribuabilii care nu efectuează cheltuieli de natura celor care sunt deductibile plafonat pot să evidenţieze aceste cheltuieli numai în Registrul-jurnal de încasări şi plăţi, nemaifiind obligatorie întocmirea Fişei pentru operaţiuni diverse şi, implicit, a Jurnalului privind operaţiuni diverse. Pentru cheltuielile cu amortizarea se va întocmi Fişa pentru operaţiuni diverse.

47. Pentru cheltuielile deductibile plafonat, înainte de înregistrarea totalului din Fişa pentru operaţiuni diverse se va calcula cota care este deductibilă şi numai aceasta se va înregistra în Jurnalul privind operaţiuni diverse pentru cheltuieli


Nu constituie venit brut şi nu se înregistrează în Registrul-jurnal de încasări şi plăţi sumele încasate, cum sunt:
- aporturile în numerar sau echivalentul în lei al aporturilor în natură făcute la începerea unei activităţi ori în cursul desfăşurării acesteia;
- sumele primite sub formă de credite bancare sau de împrumuturi de la persoane fizice ori persoane juridice; - sumele primite ca despăgubiri;
- sumele sau bunurile primite sub formă de sponsorizări, mecenat sau donaţii.

Pentru aceste categorii de operaţiuni fie se deschid fişe pentru operaţiuni diverse distincte, fie se întocmesc situaţii cu ajutorul documentelor cumulative care să reflecte situaţia acestor sume.
multumesc, am inteles cum sta treaba! Dar, tot anul acesta, in noiembrie , am avut un furt din magazin cu autor nedescoperit inca. Cum inregistrez paguba? Concret, in fiecare jurnal, va rog. Desi luna noiembrie e gata, mai pot lucra la ea, ca decontul il depun la trimestru. Multumesc.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Regim special intreprindere familiala ENE.GEORGIANA84 ENE.GEORGIANA84 de curand am infiintat o intreprindere familiala cu sotul meusi nimeni se pare ca nu stie sa imi raspunda sigur la intrebarea :"ce documente tipizate trebuie ... (vezi toată discuția)
Registru de incasari si cheltuieli ContSters60237 ContSters60237 Am o intreprindere individuala.In calitate de administrator imi achit cartea de munca la casa de pensii iar asigurarea de sanatate la casa de asigurari de ... (vezi toată discuția)
Deducere combustibil auto. Bogdan62 Bogdan62 Buna ziua,ce trebuie sa fac pentru a deduce cheltuiala cu combustibilul masinii personale,pe care o folosesc si la PFA-ul pe care-l am .Folosesc masina si la ... (vezi toată discuția)