avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 333 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Contabilitate - partida simplă ... Borderou achizitie
Discuție deschisă în Contabilitate - partida simplă şi obligaţii fiscale declarative pentru PFA, II, AF

Borderou achizitie

Un PFA, înregistrat în scopuri de TVA, livrează intracomunitar, pe baza de factură lipitori, achiziţionate pe baza de borderou de achizitie.
Stiu că lunar se depune declaratia 300 şi 390.
Care sunt obligatiile PFA-ului (trebuie sa retin acei 2% impozit?)si ce declaratii mai trebuie depuse la financiar.
Este obligatia PFA-ului să declare persoanele fizice şi daca da în ce declaraţie?
Cel mai recent răspuns: Ioan Petru Butariu , Contabil 13:56, 28 Octombrie 2013
Aceste 2 articole din Codul fiscal in baza carora se retinea la sursa 2% au fost modificare de la 1 februarie 2013:

Art. 71 Veniturile din activităţi agricole sunt venituri din următoarele activităţi:
d) valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi, pentru utilizare ca atare.

Art 74
(4) În cazul contribuabililor care realizează venituri băneşti din agricultură, potrivit prevederilor art. 71 lit. d), prin valorificarea produselor vândute către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi pentru utilizare ca atare, impozitul se calculează prin reţinere la sursă prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii produselor livrate, începând cu data de 1 ianuarie 2009, impozitul fiind final.


Acum art 71 si 74 prevad :

ART. 71 Definirea veniturilor

(1) Veniturile din activităţi agricole cuprind veniturile obţinute individual sau într-o formă de asociere, fără personalitate juridică, din:

a) cultivarea produselor agricole vegetale;

b) exploatarea plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi şi altele asemenea;

c) creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.

(2) Veniturile din silvicultură şi piscicultură reprezintă veniturile obţinute din recoltarea şi valorificarea produselor specifice fondului forestier naţional, respectiv a produselor lemnoase şi nelemnoase, precum şi cele obţinute din exploatarea amenajărilor piscicole.

(3) Veniturile din silvicultură şi piscicultură se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II "Venituri din activităţi independente", venitul net anual fiind determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activităţi independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real. Pentru veniturile din silvicultură calificate drept venituri din alte surse se aplică prevederile cap. IX.

(4) Veniturile obţinute din valorificarea produselor prevăzute la alin. (1) în altă modalitate decât în stare naturală reprezintă venituri din activităţi independente şi se supun regulilor de impunere proprii categoriei respective.

(5) Veniturile definite la alin. (1) pentru care nu au fost stabilite norme de venit sunt venituri impozabile şi se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II "Venituri din activităţi independente", venitul net anual fiind determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activităţi independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real.

Art. 74. - (1) Impozitul pe venitul din activităţi agricole se calculează de organul fiscal competent prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului anual din activităţi agricole stabilit pe baza normei anuale de venit, impozitul fiind final.
(2) Contribuabilul care desfăşoară o activitate agricolă prevăzută la art. 71 alin. (1) pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit are obligaţia de a depune anual o declaraţie la organul fiscal competent, până la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal, pentru anul în curs. În cazul în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, obligaţia depunerii declaraţiei la organul fiscal competent revine asociatului care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice în cadrul aceluiaşi termen. Anexa declaraţiei depusă de asociatul desemnat va cuprinde şi cota de distribuire ce revine fiecărui membru asociat din venitul impozabil calculat la nivelul asocierii.[ link extern ]
Ultima modificare: Luni, 28 Octombrie 2013
Ioan Petru Butariu, Contabil

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Impozit venituri din activitati agricole mariana_en mariana_en O PFA care a optat pentru impozitare in sistem real va fi obligata, dupa modificarile C.fiscal, sa plateasca impozit conform noilor norme de venit? Domeniul ... (vezi toată discuția)
Masura 141 - contibutii sanatate si casa de pensii annneess annneess Buna ziua ! Cei care au accesat Masura 141 sunt obligati sa plateasca contributiile pentru sanatate si casa de pensii? (vezi toată discuția)
Vanzarea unei cantitati de masa lemnoasa exploatata legal impozabila sau nu ? Moraru9 Moraru9 Buna ziua, as dori sa stiu daca o persoana fizica posesesoare de teren agricol (pasune, faneata ) trebuie sa platesca impozit dupa vanzarea unei ... (vezi toată discuția)