avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 429 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Fiscalitate - Salarii indemnizatie asociat unic
Discuție deschisă în Fiscalitate - Salarii

indemnizatie asociat unic

Ca asociat unic pot sa-mi acord o indemnizatie pe care s-o decontez pe firma? Care ar fi note contabile in acest caz? Multumesc mult,
Cel mai recent răspuns: aida1 , utilizator 13:42, 2 Aprilie 2009
Ca asociat unic puteti sa va faceti forme de angajare, ca salariat.Stiu ca ma pot angaja cu CIM in cadrul firmei, dar am preferat varianta cu DECLARATIE DE ASIGURARI SOCIALE pe care am incheiata cu casa de pensii, urmand a ma duce si la sanatate sa inchei si cu ei contract. Intrebarea mea este daca pot sa-mi acord o indemnizatie deductibila d.p.d.v. fiscal. Am gasit in Tribuna economica un exemplu de acest fel si doream sa va cer parerea daca pot merge pe el (adica pe exemplu) si sa-mi acord aceasta indemnizatie. Mai jos preiau din Tribuna economica ( nu stiu cum sa copiez link-ul).
Indemnizatia asociatului unic
Marius CIOCANEL
Baza legala

■ Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale – republicata in 2004;
■ Codul fiscal – cu ultimele modificari;
■ H.G. nr. 1.766/2005 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara;
■ Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale;
■ O.U.G. nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate – cu modificarile din 2005;
■ Normele metodologice privind CASS, aparute in decembrie 2005;
■ O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate;
■ O.G. nr. 1 din 12 ianuarie 2006 pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul asigurarilor sociale;
■ Normele din 27 ianuarie 2006 de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate (M. Of. 147/februarie 2006);
■ Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca – cu modificarile la zi;
■ Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale – cu ultimele modificari;
■ Legea nr. 380/2005 privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2006.

Intrebari/raspunsuri

Aceast material raspunde urmatoarelor intrebari:
■ asociatul unic poate primi o indemnizatie lunara, sub forma unei cheltuieli deductibile fiscal?
■ care sunt contributiile obligatorii si care facultative?
■ este util ca asociatul unic sa-si acorde o astfel de indemnizatie?
Prima referire o facem la Legea nr. 31/1990, republicata in 2004, care, la art. 285, arata:
“Daca asociatul unic dintr-o societate cu raspundere limitata este si administrator, poate beneficia de pensie ca la asigurarile sociale de stat, in masura in care a varsat contributia la asigurarile sociale si pe aceea pentru pensia suplimentara.”
Aceasta prevedere exista, in aceasta forma nemodificata, din ‘90 incoace.
Codul fiscal introduce termenul de indemnizatie pentru asociatul unic si reglementeaza, din punct de vedere fiscal, deductibilitatea acestei cheltuieli.
Art. 55. – Definirea veniturilor din salarii
(2) In vederea impunerii, sunt asimilate salariilor:
h) indemnizatia lunara a asociatului unic, la nivelul valorii inscrise in declaratia de asigurari sociale;
In Normele la cod nu se ofera precizari suplimentare in legatura cu aceasta indemnizatie; legiuitorul a considerat ca art. 55(2) lit. h) este clar si nu necesita dezvoltare.
Ca sa raspundem totusi complet la prima intrebare, redam mai departe din Codul fiscal:
Art. 57. – Determinarea impozitului pe venitul din salarii
(1) Beneficiarii de venituri din salarii datoreaza un impozit lunar, final, care se calculeaza si se retine la sursa de catre platitorii de venituri.
(2) Impozitul lunar prevazut la alin. (1) se determina astfel:
b) pentru veniturile obtinute in celelalte cazuri, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul brut si contributiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora;
In afara de impozitul pe venit, pentru aceasta indemnizatie a asociatului unic sunt prevazute a se retine trei contributii obligatorii.

■ CAS Este reglementata de Legea nr. 19/2000, art. 5(1) pct. IV lit. a):
Art. 5.
(1) In sistemul public sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:

IV. persoanele care realizeaza un venit brut pe an calendaristic, echivalent cu cel putin 3 salarii medii brute pe economie, si care se afla in una dintre situatiile urmatoare:
a) asociat unic, asociati, comanditari sau actionari;
Art. 6.
(2) Persoanele prevazute la art. 5 alin. (1) pct. IV si V, care au implinit varsta de 18 ani, sunt obligate sa depuna declaratia de asigurare la casa teritoriala de pensii in raza careia se afla domiciliul asiguratului, in termen de 30 de zile de la incadrarea in situatiile mentionate.
Art. 21.
(4) Asiguratii prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. IV si V si alin. (2) datoreaza integral cota de contributie de asigurari sociale corespunzatoare conditiilor de munca in care isi desfasoara activitatea.
Recapitulam, pana aici:
Sunt administrator si asociat unic, iar veniturile pe care le incasez, din diverse surse, depasesc cele trei salarii medii intr-un an calendaristic. Merg atunci la Casa de pensii si completez o declaratie de asigurare. Suma bruta din declaratie poate fi indemnizatia mea lunara, deductibila fiscal. Contributia CAS pe care urmeaza sa o achite asociatul unic este cota integrala (9,5% + 19,75% = 29,25%). Din suma bruta a indemnizatiei, se vor scadea toate contributiile obligatorii, dupa care aplicam impozitul pe venit de 16%.
Plata contributiei pentru CAS se face lunar de catre asociatul unic:
Art. 22.
(3) Plata contributiei de asigurari sociale, datorata de asiguratii prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. IV si V si alin. (2), se face lunar de catre acestia, pe baza calculului efectuat si comunicat de casele teritoriale de pensii la care sunt asigurati.
Mai departe in art. 23, tot in Legea 19/2000, se spune ca baza de calcul pentru cota integrala o constituie venitul lunar brut, inscris in declaratie. Acest venit nu poate fi mai mic de 1/4 din salariul mediu pe economie si nici mai mare de 3 ori decat acesta. Pentru 2006, Legea bugetului asigurarilor sociale de stat reglementeaza salariul mediu brut la 1.077 lei. Tragem concluzia ca, indiferent cat de mare/mica firma conduce, asociatul unic isi poate fixa o indemnizatie la nivelul anului 2006 cuprinsa intre: 269 RON si 3.231 RON (adica intre aproximativ 90 USD si 1.100 USD brut).
Termenul de plata pentru CAS este, potrivit art. 29, “pana la sfarsitul lunii in curs”. Daca se intarzie plata, majorarile sunt cele reglementate pentru creantele bugetare si “se calculeaza de catre casele teritoriale de pensii” (art. 30).
Daca nu mai sunteti asociat unic, exista obligatia de a comunica, in 30 de zile acest lucru, Casei de pensii teritoriale, pe un Formular-tip de retragere a declaratiei de asigurare. Cam atat despre CAS.


■ CASS
In M. Of. nr. 106 din data de 28.11.2005 a fost publicata Norma metodologica privind contributia la asigurarile sociale de sanatate. La art. 5 alin. (1) si alin. (3) lit. h), citim:
Art. 5.
(1) Contributia lunara a persoanelor asigurate se stabileste sub forma unei cote de 6,5%, aplicata asupra veniturilor din salarii sau a celor asimilate acestora, care sunt supuse impozitului pe venit.
(3) Veniturile din salarii sau asimilate salariilor cuprind:

h) indemnizatia lunara a asociatului unic, la nivelul valorii inscrise in declaratia de asigurari;
Aceasta contributie este obligatorie potrivit art. 4(1) din O.U.G. nr. 105/2002, asa cum a fost modificat prin O.U.G. nr. 107/2005:
Art. 4.
(1) Sunt asigurati, potrivit prezentei ordonante de urgenta, toti cetatenii romani cu domiciliul in tara, precum si cetatenii straini si apatrizii care au domiciliul sau resedinta in Romania si fac dovada platii contributiei la fond, in conditiile prezentei ordonante de urgenta.
Si aceasta contributie se datoreaza tot lunar. Este, de asemenea, suportata si achitata de catre asociatul unic, iar termenul de plata este tot ultima zi a lunii pentru care se face plata:
Art. 51.
(1) Persoana asigurata are obligatia platii unei contributii banesti lunare pentru asigurarile de sanatate …
2) Contributia lunara a persoanei asigurate se stabileste sub forma unei cote de 6,5%, care se aplica asupra:
a) veniturilor din salarii sau asimilate salariilor care se supun impozitului pe venit

4) Contributiile prevazute la alin. (2) … se platesc astfel:
a) lunar, pentru cele prevazute la alin. (2) lit. a);
Art. 53.
(2) Persoanele care nu sunt salariate, dar au obligatia sa isi asigure sanatatea potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, sunt obligate sa comunice direct casei de asigurari alese veniturile, pe baza declaratiei de asigurare, in vederea stabilirii si achitarii contributiei de 6,5%. Modelul declaratiei de asigurare se aproba prin ordin al presedintelui CNAS.

■ Contributia de 0,75% la FNUASS
Este reglementata de O.U.G. nr. 158/2005.
Art. 1.
(1) Persoanele asigurate pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in sistemul de asigurari sociale de sanatate, denumite in continuare asigurati, au dreptul, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, pe perioada in care au domiciliul sau resedinta pe teritoriul Romaniei, la concedii medicale si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, daca:
A. desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca sau in baza raportului de serviciu;
B. desfasoara activitati in functii elective sau sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti, ale caror drepturi si obligatii sunt asimilate, in conditiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevazute la lit. A;
C. beneficiaza de drepturi banesti lunare ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, in conditiile legii.
(2) De aceleasi drepturi beneficiaza si persoanele care nu se afla in una dintre situatiile prevazute la alin. (1), dar sunt:
a) asociati, comanditari sau actionari;
Art. 5.
(1) Pentru a beneficia de concedii si indemnizatii, persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 sunt obligate sa depuna declaratia de asigurare pentru concedii si indemnizatii la casa de asigurari de sanatate la care acestia sunt luati in evidenta ca platitori de contributie de asigurari sociale de sanatate (modelul de Declaratie este dat in Anexa nr. 4 la O.U.G. 158/2005).
Deci asociatul unic care primeste o indemnizatie lunara plateste CAS si este astfel asigurat pentru batranete si chiar in caz de deces. Plateste si CASS, deci are dreptul la consultatii medicale, medicamente compensate si toate celelalte. Si trei, achita contributia FNUASS pentru a beneficia legal in caz de boala, concediu maternal/paternal sau alte medicale, caz in care va incasa bani de la buget din prima zi de incapacitate:
Art. 12.
Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se suporta dupa cum urmeaza:

B. din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, incepand cu:

b) prima zi de incapacitate temporara de munca, in cazul persoanelor asigurate prevazute la art. 1 alin. (1) lit. C si alin. (2).
Cota de 0,75% se aplica asupra veniturilor impozabile, iar contributia se plateste de catre asigurat.
Art. 5.
Incepand cu data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta, cota de contributie prevazuta la art. 4 alin. (2) se datoreaza si se achita de catre:
a) angajatori pentru asiguratii prevazuti la art. 1 alin. (1) lit. A si B;
b) institutia care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj pentru asiguratii prevazuti la art. 1 alin. (1) lit. C;
c) persoanele prevazute la art. 1 alin. (2).
Art. 6.
(1) Persoanele juridice sau fizice prevazute la art. 5 au obligatia sa calculeze si sa vireze casei de asigurari de sanatate cota de contributie pentru concedii si indemnizatii; acestea au obligatia sa anunte lunar casei de asigurari de sanatate schimbarile de natura sa modifice elementele de calcul pentru plata contributiei.

(4) In situatia persoanelor prevazute la art. 1 alin. (2), cota de contributie pentru concedii si indemnizatii de 0,75% se datoreaza asupra veniturilor supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
Stagiul de cotizare, baza de calcul pentru indemnizatie si alte lucruri interesante se gasesc in ordonanta si in norme.
La primul concediu medical pe care il vom calcula pentru asociatul unic o sa vedem ca asupra indemnizatiei de incapacitate se calculeaza o contributie de CAS de 9,5% (si nu cota integrala) calculata asupra unui salariu minim si pentru zilele de ITM platite:
Art. 45.
(1) Perioadele in care asiguratii prevazuti la art. 1 alin. (1) si (2) beneficiaza de indemnizatiile prevazute la art. 2 constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii, pentru aceste indemnizatii datorandu-se contributia individuala de asigurari sociale reglementata de prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Contributia de asigurari sociale prevazuta la alin. (1) se calculeaza prin aplicarea cotei stabilite prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat asupra valorii reprezentand un salariu de baza minim brut pe tara garantat in plata, se suporta din cuantumul brut al indemnizatiei stabilite conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta si se achita bugetului asigurarilor sociale de stat.
(3) Calculul si plata contributiei individuale de asigurari sociale se efectueaza lunar, de catre platitorii prevazuti la art. 36 alin. (3), odata cu plata indemnizatiilor.
Salariul minim de baza este de la 1 ianuarie 2006, conform H.G. nr. 1.766/2005, de 330 RON.

■ OPTIONAL, asiguratul unic are dreptul sa se asigure pentru:
A) somaj;
B) accidente de munca si boli profesionale.
A) Pentru somaj, potrivit Legii nr. 76/2002:
Art. 20.
Se pot asigura in sistemul asigurarilor pentru somaj, in conditiile prezentei legi, urmatoarele persoane:
a) asociat unic, asociati;
B) Iar pentru accidente de munca si boli profesionale Legea nr. 346/2002, precizeaza:
Art. 6.
(1) Se pot asigura in conditiile prezentei legi, pe baza de contract de asigurare, persoanele asigurate obligatoriu in sistemul public de pensii si care se afla in una sau mai multe dintre urmatoarele situatii:
a) asociat unic, asociati, comanditari sau actionari…
Art. 102.
(1) Contributia datorata de persoanele fizice prevazute la art. 6 este unica, indiferent de activitatea prestata, si se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Fondului National, de la 0,5% la 1% aplicata asupra venitului lunar asigurat.
(2) Baza de calcul pentru aceste contributii o reprezinta venitul lunar asigurat prevazut in contractul de asigurare, care nu poate fi mai mic de o patrime din salariul mediu brut lunar pe economia nationala.
De la art. 102 mergem direct la sfarsitul legii, unde in Anexa nr. 2 avem modelul de Contract de asigurare. Daca tot am citit pana aici, aflam ca nu mai e nevoie de hotarare de guvern ca sa stim cota pentru aceasta contributie:
Anexa 2
3. Conditiile de asigurare
3.1. Cota de contributie este de 1% din venitul asigurat.

Aplicatie

Un asociat unic si-a declarat pentru asigurare la Casa de pensii un venit brut de 1.000 RON. Atunci:
CAS = 1.000 RON x 29,25% = 292,50 RON
CASS = 1.000 RON x 6,5% = 65 RON
si contributia FNUASS de1.000 RON x 0,75% = 7,5 RON.
Calculam impozitul pe venit:
1.000 RON – 292,5 RON – 65 RON – 7,5 RON =
= 635 RON venit impozabil;
635 RON x 16% = 102 RON impozit pe venit.
Facem un STAT lunar pentru plata indemnizatiei asociatului unic:

Nume Indemnizatia Impozit Ramas Semnatura
Prenume lunara 16% de plata de primire

Popescu Ion 1.000 102 898

In contabilitate:
621 = 401 analitic 1.000
401 analitic = % 1.000
444 analitic 102
5311 898
Asociatul unic poate depune bani pentru contributiile ce le datoreaza:
5311 = 462 analitic 365
si 462 = 431 pe analitice 365
(292,5+65+7,5)
Facem si viramentele:
431 analitice = 5121 365

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Concediu postnatal cristian alina cristian alina se poate beneficia de postnatal in urma contractului de colaborare? va multumesc anticipat. (vezi toată discuția)
Indemnizatia de crestere a copilului pusa_clara pusa_clara Buna , ma numesc ,Clara si sunt studenta la zi in anul 5 de studiu la farmacie, vreau sa mentionez ca este an terminal.sunt insarcinata in 2 luni dar ... (vezi toată discuția)