avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 274 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Contabilitate - partida dublă şi ... Inregistrari contabile
Discuție deschisă în Contabilitate - partida dublă şi obligaţii fiscale declarative pentru societăţile comerciale

Inregistrari contabile

O societate comerciala are incheiate contracte de prestari servicii de paza cu societati aflate in reorganizare sau lichidare. Conform contractelor incheiate, facturarea serviciilor prestate si implicit achitarea acestora se face la data la date societatea aflata in lichidare are disponibilitati banesti sau la data valorificarii bunurilor.
1. Cum ar trebui sa inregistreze in contabilitate prestatorul serviciile prestate?
2. In situatia in care societatea prestatoare doreste sa cesioneze respectivele contracte de prestari servicii, catre o persoana fizica, dar nu are inregistrat in contabilitate nici un document aferent contractelor (pentru ca nu intocmit) cum se procedeaza?
Cel mai recent răspuns: Ioan Petru Butariu , Contabil 15:52, 11 Iunie 2015
1. Pentru intrebarea de la pct. 1

Pentru venit:

Conform Ordin 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate:

(1) Principiul contabilităţii de angajamente. Efectele tranzacţiilor şi ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacţiile şi evenimentele se produc (şi nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit) şi sunt înregistrate în contabilitate şi raportate în situaţiile financiare ale perioadelor aferente.
(2) Trebuie să se ţină cont de veniturile şi cheltuielile aferente exerciţiului financiar, indiferent de data încasării veniturilor sau data plăţii cheltuielilor. Astfel, se vor evidenţia în conturile de venituri şi creanţele pentru care nu a fost întocmită încă factura (contul 418 "Clienţi - facturi de întocmit"), respectiv în conturile de cheltuieli sau bunuri, datoriile pentru care nu s-a primit încă factura (contul 408 "Furnizori - facturi nesosite"). În toate cazurile, înregistrarea în aceste conturi se efectuează pe baza documentelor care atestă livrarea bunurilor, respectiv prestarea serviciilor (de exemplu, avize de însoţire a mărfii, situaţii de lucrări etc.).
(3) Veniturile şi cheltuielile care rezultă direct şi concomitent din aceeaşi tranzacţie sunt recunoscute simultan în contabilitate, prin asocierea directă între cheltuielile şi veniturile aferente, cu evidenţierea distinctă a acestor venituri şi cheltuieli.
.....

Venituri din prestarea de servicii
446. -
(1) Veniturile din prestări de servicii se înregistrează în contabilitate pe măsura efectuării acestora.


Pentru TVA: Cod fiscal:

ART. 134 Faptul generator şi exigibilitatea - definiţii

(1) Faptul generator reprezintă faptul prin care sunt realizate condiţiile legale necesare pentru exigibilitatea taxei (TVA).
(2) Exigibilitatea taxei reprezintă data la care autoritatea fiscală devine îndreptăţită, în baza legii, să solicite plata de către persoanele obligate la plata taxei, chiar dacă plata acestei taxe poate fi amânată.

....
ART. 134^1 Faptul generator pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii

(7) Prestările de servicii care determină decontări sau plăţi succesive, cum sunt serviciile de construcţii-montaj, consultanţă, cercetare, expertiză şi alte servicii similare, sunt considerate efectuate la data la care sunt emise situaţii de lucrări, rapoarte de lucru, alte documente similare pe baza cărora se stabilesc serviciile efectuate sau, după caz, în funcţie de prevederile contractuale, la data acceptării acestora de către beneficiari.

(8) În cazul livrărilor de bunuri şi al prestărilor de servicii care se efectuează continuu, altele decât cele prevăzute la alin. (7), cum sunt: livrările de gaze naturale, de apă, serviciile de telefonie, livrările de energie electrică şi altele asemenea, se consideră că livrarea/prestarea este efectuată la datele specificate în contract pentru plata bunurilor livrate sau a serviciilor prestate sau la data emiterii unei facturi, dar perioada de decontare nu poate depăşi un an.

(9) În cazul operaţiunilor de închiriere, leasing, concesionare, arendare de bunuri, acordare cu plată pe o anumită perioadă a unor drepturi reale, precum dreptul de uzufruct şi superficia, asupra unui bun imobil, serviciul se consideră efectuat la fiecare dată specificată în contract pentru efectuarea plăţii.

(10) Pentru prestările de servicii pentru care taxa este datorată de către beneficiarul serviciilor în conformitate cu art. 150 alin. (2), care sunt prestate continuu pe o perioadă mai mare de un an şi care nu determină decontări sau plăţi în cursul acestei perioade, se consideră efectuate la expirarea fiecărui an calendaristic, atât timp cât prestarea de servicii nu a încetat.

....

(12) Prestările de servicii care nu se regăsesc la alin. (7) - (10) se consideră efectuate la data finalizării prestării serviciului respectiv.


2. Aceasta intrebare nu am inteles-o.
Ultima modificare: Joi, 11 Iunie 2015
Ioan Petru Butariu, Contabil

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Facturare cu cota de tva 24% sau 20%? camicont camicont La multi ani! As dori o parere referitoare la urmatoare situatie: in 2015 am facut mai multe facturi proforme, urmand ca in momentul incasarii lor sa fie ... (vezi toată discuția)
Factura neemisa la timp hillfingerr hillfingerr Buna ziua, Daca nu am apucat sa emit o factura pentru marfa trimisa in urma cu 2 luni, ce mai pot face? Multumesc pentru ajutor... (vezi toată discuția)
Facturare venituri din alta perioada anca_stan anca_stan Buna ziua. La luna septembrie 2015 trebuie sa intocmesc o factura care are ca obiect prestatii efectuate in perioada ianuarie-iunie 2015. Cum procedez cu ... (vezi toată discuția)