avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 425 soluții astăzi

Conferință avocatnet.ro: Avalanșă de modificări în Codul muncii - analize și detalieri. Tot ce trebuie să știe angajatorii pentru conformare la noua legislație. Rezervă loc și participă → 

Forum Discuţii juridice Şomaj, concediu creştere copil, ... Prima de mobilitate
Discuție deschisă în Şomaj, concediu creştere copil, asigurări sociale şi asistenţă socială

Prima de mobilitate

Va rog sa-mi spuneti daca, fiind somer in plata, in cazul in care ma angajez(schimband domiciliul) in Bucuresti(domiciliul meu fiind la 100km distanta), pe o perioada de minim 12 luni, primesc prima de mobilitate de 12500 lei specificata in OUG data in 2016.
In caz afirmativ, ce demersuri trebuie sa fac?
Cel mai recent răspuns: Cornel Vasile , Consilier juridic 19:48, 26 Ianuarie 2017
1. Beneficiati de prima de instalare.

Prima de instalare se acordă în cuantum diferenţiat, astfel:
a) 12.500 lei pentru persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa;

b) 15.500 lei pentru persoanele prevăzute la lit. a), care îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa, în situaţia în care sunt însoţite de membrii familiei în sensul Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, iar în cazul familiei monoparentale, în situaţia în care sunt însoţite de copilul sau copiii aflaţi în întreţinere.

În cazul în care ambii soţi îndeplinesc condiţiile de acordare a primei de instalare , unul va primi suma prevăzută la lit. a), iar celălalt va primi o primă de instalare în cuantum de 3.500 lei.

2. Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
art.45
45 (1) Pentru acordarea primei de mobilitate prevăzute la art. 74 sau 75 din lege, persoanele vor depune la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti, unde se află în evidenţă, în termen de 30 de zile de la data încadrării în muncă, în situaţia primei de încadrare, respectiv în termen de 60 de zile de la data încadrării în muncă, în situaţia primei de instalare, următoarele documente, după caz:
a) cerere conform modelului prezentat în anexa nr. 11, respectiv în anexa nr. 12A sau anexa nr. 12B;
b) actul de identitate care să ateste domiciliul persoanei respective şi, după caz, al soţului, soţiei şi copiilor aflaţi în întreţinere;
c) actul în baza căruia au fost încadrate în muncă, în copie, sau dovada încadrării în muncă printr-un act eliberat de angajator, pe suport hârtie sau în format electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, cu precizarea locului de muncă unde persoana urmează să îşi desfăşoare activitatea;
d) angajament pentru respectarea art. 76 alin. (1) şi (2), după caz, din lege, conform modelului prevăzut în anexa nr. 13, care constituie titlu executoriu, potrivit legii;
e) declaraţie pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că în ultimii 2 ani acesta nu a mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoana respectivă;
f) declaraţie pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că în ultimii 2 ani persoana angajată nu a mai avut raporturi de muncă sau de serviciu cu alţi angajatori la care calitatea de administrator/asociat este deţinută de una sau mai multe persoane fizice ori juridice care au calitatea de administrator/asociat la angajatorul la care se realizează încadrarea în muncă;
g) declaraţie pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că pentru persoana respectivă ori familia acesteia se asigură sau nu se asigură locuinţă de serviciu ori se suportă sau nu se suportă cheltuielile aferente din fondurile angajatorului, în situaţia solicitării primei de instalare prevăzute la art. 75 din lege;
h) declaraţie pe propria răspundere a persoanei încadrate în muncă din care să rezulte că autoritatea publică locală sau centrală asigură sau nu asigură locuinţă de serviciu ori suportă sau nu suportă cheltuielile aferente din fonduri publice persoanei respective ori familiei acesteia, în situaţia solicitării primei de instalare prevăzute la art. 75 din lege;
i) declaraţie pe propria răspundere a absolvenţilor licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie din care să rezulte că la data solicitării primei de mobilitate prevăzute la art. 74 sau 75 din lege nu au promovat concursul naţional de rezidenţiat pe locuri sau pe posturi în condiţiile legii, după caz;
j) declaraţie pe propria răspundere a angajatorului absolvenţilor instituţiilor de învăţământ din care să rezulte că nu are obligaţia, potrivit legii, de a angaja persoana din această categorie, după caz;
k) certificatul de căsătorie şi, după caz certificatele de naştere ale copiilor sau documentele care atestă situaţia juridică a copiilor faţă de reprezentantul legal, după caz, în situaţia solicitării primei de instalare prevăzute la art. 75 din lege, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către persoana solicitantă a dreptului;
l) actele prevăzute de lege în cazul familiilor monoparentale, prin care se face dovada privind componenţa familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică faţă de reprezentantul legal, după caz, în situaţia solicitării primei de instalare prevăzute la art. 75 din lege în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către persoana solicitantă a dreptului.

art. 45^5
(1) Beneficiază de prima de instalare prevăzută la art. 75 din lege persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti care se încadrează în muncă, ulterior datei înregistrării la aceste agenţii, cu normă întreagă, pe o perioadă de cel puţin 12 luni, într-o altă localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul ori îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în localităţile învecinate acesteia şi îndeplinesc şi celelalte condiţii prevăzute la art. 75^1 din lege.
.....

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Angajare persoana somera in varsta de 27 de ani care este la prima angajare frank09 frank09 Buna seara Daca o societate angajeaza un somer in varsta de 27 ani care este inscris la AJOFM Suceava,agentia Vatra Dornei ce beneficii poate avea?Angajatul ... (vezi toată discuția)
Prima de instalare CristianLazar CristianLazar Buna ziua, vreau sa accesez prima de instalare deoarece pot sa ma angajez la o distanta mai mare de 50 km de casa dar nu stiu exact ce acte si conditii trebuie ... (vezi toată discuția)
Prima de instalare/relocare (mutare cu job-ul in alt oras) RolandSachelarescu RolandSachelarescu Buna ziua stimati domni! Va rog sa ma indrumati asupra procedurii pe care eu si sotia mea trebuie sa o urmam ca sa beneficiem de prima de relocare oferita ... (vezi toată discuția)