avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 417 soluții astăzi

Conferință avocatnet.ro: Avalanșă de modificări în Codul muncii - analize și detalieri. Tot ce trebuie să știe angajatorii pentru conformare la noua legislație. Rezervă loc și participă → 

Forum Discuţii juridice Procedura în faţa instanţei ... S-a schimbat procedura?
Discuție deschisă în Procedura în faţa instanţei penale - reguli, acte, termene, căi de atac

S-a schimbat procedura?

Am facut plangere impotriva unei ord. de NUP data de Parchet, plangerea fiind depusa la instanta conf. art. 340 cpp.
Am primit de curand o citatie prin care mi s-a pecizat primul termen de judecată la care sa fiu si eu prezent.

In trecut, am mai facut plangere impotriva ord. de NUP, iar instanta imi trimitea instintare ca am dreptul sa depun NOTE SCRISE, dupa care apoi imi comunica o alta citatie prin care eram informat despre primul termen de judecata.

S-a schimbat regula si eu nu am stiut? Instanta nu mai trimite instintare catre partea vatamata facandu-i cunoscut ca are dreptul de a depune NOTE SCRISE privind admiterea plangerii impotriva ord. de NUP?
1 din 1 utilizatori consideră
acest răspuns util
Ordonanta este de clasare, NUP nu se mai dispune din 2014.
Aveti mai jos procedura.
ART. 341 c.p.p.
Soluţionarea plângerii de către judecătorul de cameră preliminară
(1) După înregistrarea plângerii la instanţa competentă, aceasta se trimite în aceeaşi zi judecătorului de cameră preliminară. Plângerea greşit îndreptată se trimite pe cale administrativă organului judiciar competent.
#M35
(2) Judecătorul de cameră preliminară stabileşte termenul de soluţionare şi dispune citarea petentului şi a intimaţilor şi încunoştinţarea procurorului, cu menţiunea că pot depune note scrise cu privire la admisibilitatea ori temeinicia plângerii. Dacă în cauză a fost pusă în mişcare acţiunea penală, petentul şi intimaţii pot formula cereri şi ridica excepţii şi cu privire la legalitatea administrării probelor ori a efectuării urmăririi penale.
#M2
(3) Procurorul, în termen de cel mult 3 zile de la primirea comunicării prevăzute la alin. (2), transmite judecătorului de cameră preliminară dosarul cauzei.
(4) În situaţia în care plângerea a fost depusă la procuror, acesta o va înainta, împreună cu dosarul cauzei, instanţei competente.
#M35
(5) Plângerea se soluţionează în camera de consiliu, cu participarea procurorului, prin încheiere motivată, pronunţată în camera de consiliu. Neprezentarea persoanelor citate conform alin. (2) nu împiedică soluţionarea plângerii.
(5^1) Judecătorul de cameră preliminară, soluţionând plângerea, verifică soluţia atacată pe baza lucrărilor şi a materialului din dosarul de urmărire penală şi a oricăror înscrisuri noi prezentate.
#M2
(6) În cauzele în care nu s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale, judecătorul de cameră preliminară poate dispune una dintre următoarele soluţii:
a) respinge plângerea, ca tardivă sau inadmisibilă ori, după caz, ca nefondată;
b) admite plângerea, desfiinţează soluţia atacată şi trimite motivat cauza la procuror pentru a începe sau pentru a completa urmărirea penală ori, după caz, pentru a pune în mişcare acţiunea penală şi a completa urmărirea penală;
c) admite plângerea şi schimbă temeiul de drept al soluţiei de clasare atacate, dacă prin aceasta nu se creează o situaţie mai grea pentru persoana care a făcut plângerea.
(7) În cauzele în care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale, judecătorul de cameră preliminară:
1. respinge plângerea ca tardivă sau inadmisibilă;
2. verifică legalitatea administrării probelor şi a efectuării urmăririi penale, exclude probele nelegal administrate ori, după caz, sancţionează potrivit art. 280 - 282 actele de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii şi:
a) respinge plângerea ca nefondată;
b) admite plângerea, desfiinţează soluţia atacată şi trimite motivat cauza la procuror pentru a completa urmărirea penală;
c) admite plângerea, desfiinţează soluţia atacată şi dispune începerea judecăţii cu privire la faptele şi persoanele pentru care, în cursul cercetării penale, a fost pusă în mişcare acţiunea penală, când probele legal administrate sunt suficiente, trimiţând dosarul spre repartizare aleatorie;
d) admite plângerea şi schimbă temeiul de drept al soluţiei de clasare atacate, dacă prin aceasta nu se creează o situaţie mai grea pentru persoana care a făcut plângerea.
#M35
(7^1) În cazul în care, ulterior sesizării judecătorului de cameră preliminară, procurorul ierarhic superior admite plângerea şi dispune infirmarea soluţiei atacate, plângerea va fi respinsă ca rămasă fără obiect. Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.
(8) Încheierea prin care s-a pronunţat una dintre soluţiile prevăzute la alin. (6), alin. (7) pct. 1, pct. 2 lit. a), b) şi d) şi alin. (7^1) este definitivă.
(9) În cazul prevăzut la alin. (7) pct. 2 lit. c), în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii procurorul, petentul şi intimaţii pot face, motivat, contestaţie cu privire la modul de soluţionare a excepţiilor privind legalitatea administrării probelor şi a efectuării urmăririi penale. Contestaţia nemotivată este inadmisibilă.
(10) Contestaţia se depune la judecătorul care a soluţionat plângerea şi se înaintează spre soluţionare judecătorului de cameră preliminară de la instanţa ierarhic superioară ori, când instanţa sesizată cu plângere este Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, completului competent potrivit legii, care o soluţionează în camera de consiliu, cu citarea petentului şi a intimaţilor şi cu participarea procurorului, prin încheiere motivată, pronunţată în camera de consiliu, putând dispune una dintre următoarele soluţii:
a) respinge contestaţia ca tardivă, inadmisibilă ori, după caz, ca nefondată, şi menţine dispoziţia de începere a judecăţii;
b) admite contestaţia, desfiinţează încheierea şi rejudecă plângerea potrivit alin. (7) pct. 2, dacă excepţiile cu privire la legalitatea administrării probelor ori a efectuării urmăririi penale au fost greşit soluţionate.
#M2
(11) Probele care au fost excluse nu pot fi avute în vedere la judecarea în fond a cauzei.

Da e vorba de ordonanta de clasare care totusi a fost data de procurori in favoarea de a nu se incepe urmarirea penala fata de faptuitori.
Deci vorbind de ordonanta de clasare, stiam ca se poate face plangere impotriva ordonantei de clasare la instanta, iar instanta ii transmite partii vatamate ca are dreptul de a depune note scrise privind admisibilitatea plangerii impotriva ordonantei de clasare.
Aceasta procedura nu mai exista?

Eu am facut plangere impotriva ordonantei de clasare, insa asa cum am scris mai sus, ma asteptam ca instanta sa imi comunice dreptul de a depune note scrise, pentru ca in plangere, nu am precizat tot ce doream, precizarile pentru admiterea plangerii impotriva ordonantei de clasare doream sa le mentionez in note scrise.

Acum ca instanta mi-a transmis primul termen de judecata, pe langa plangerea depusa impotriva ordonantei de clasare, mai pot depune in continuare o plangere in care sa invoc motivele de respingere a solutiei de clasare unde pot sa formulez cereri şi sa ridic excepţii cu privire la legalitatea administrării probelor ori a efectuării urmăririi penale.?
1 din 1 utilizatori consideră
acest răspuns util
Aveti dreptul de a depune note scrise cu privire la admisibilitatea ori temeinicia plângerii.
Doar dacă în cauză a fost pusă în mişcare acţiunea penală, petentul şi intimaţii pot formula cereri şi ridica excepţii şi cu privire la legalitatea administrării probelor ori a efectuării urmăririi penale.

~ final discuție ~