avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 410 soluții astăzi

Conferință avocatnet.ro: Avalanșă de modificări în Codul muncii - analize și detalieri. Tot ce trebuie să știe angajatorii pentru conformare la noua legislație. Rezervă loc și participă → 

Forum Discuţii juridice Procedura în faţa instanţei ... inceperea judecății
Discuție deschisă în Procedura în faţa instanţei penale - reguli, acte, termene, căi de atac

inceperea judecății

Parchetul a emis ordonanta de clasare, iar judecatorul de camera preliminara a desfintat ordonanta (art. 341 cpp) în vederea completării urmăririi penale.
Parchetul a emis o alta ordonanta de clasare.

In cazul in care judecătorul de camera preliminara constata si de data aceasta nereguli efectuate de procuror, va dispune inceperea judecatii sau va retrimite dosarul la parchet pentru a se completa urmărirea penală?
1 din 1 utilizatori consideră
acest răspuns util
Exista inculpat in cauza?
Nu există inculpat, ci exista intimat.
Parchetul pare sa favorizeze pe intimat, e a doua oară cand a dispus ordonantă de clasare fără a strânge probe în vederea aflării adevărului, ci probele sunt strânse în a acoperi/favoriza pe intimat.

Obiectul cauzei este plangere solutii de neurmărire/netrimitere judecată (art. 340 Cpp). E a doua oară.

În cazul în care judecătorul de cameră preliminară constată si de data aceasta că parchetul nu a depus eforturi de strângere probe în vederea aflării adevărului, judecătorul va dispune din nou desfintarea ordonantei si va trimite dosarul la parchet pentru completare urmărire penală, sau va dispune inceperea judecătii?
Ultima modificare: Duminică, 2 Septembrie 2018
Narcisa_, utilizator
1 din 1 utilizatori consideră
acest răspuns util
Nu poate dispune inceperea judecatii daca nu s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale, cititi mai jos toata procedura.
ART. 341 c.p.p.
Soluţionarea plângerii de către judecătorul de cameră preliminară
(1) După înregistrarea plângerii la instanţa competentă, aceasta se trimite în aceeaşi zi judecătorului de cameră preliminară. Plângerea greşit îndreptată se trimite pe cale administrativă organului judiciar competent.
#M35
(2) Judecătorul de cameră preliminară stabileşte termenul de soluţionare şi dispune citarea petentului şi a intimaţilor şi încunoştinţarea procurorului, cu menţiunea că pot depune note scrise cu privire la admisibilitatea ori temeinicia plângerii. Dacă în cauză a fost pusă în mişcare acţiunea penală, petentul şi intimaţii pot formula cereri şi ridica excepţii şi cu privire la legalitatea administrării probelor ori a efectuării urmăririi penale.
#M2
(3) Procurorul, în termen de cel mult 3 zile de la primirea comunicării prevăzute la alin. (2), transmite judecătorului de cameră preliminară dosarul cauzei.
(4) În situaţia în care plângerea a fost depusă la procuror, acesta o va înainta, împreună cu dosarul cauzei, instanţei competente.
#M35
(5) Plângerea se soluţionează în camera de consiliu, cu participarea procurorului, prin încheiere motivată, pronunţată în camera de consiliu. Neprezentarea persoanelor citate conform alin. (2) nu împiedică soluţionarea plângerii.
(5^1) Judecătorul de cameră preliminară, soluţionând plângerea, verifică soluţia atacată pe baza lucrărilor şi a materialului din dosarul de urmărire penală şi a oricăror înscrisuri noi prezentate.
#M2
(6) În cauzele în care nu s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale, judecătorul de cameră preliminară poate dispune una dintre următoarele soluţii:
a) respinge plângerea, ca tardivă sau inadmisibilă ori, după caz, ca nefondată;
b) admite plângerea, desfiinţează soluţia atacată şi trimite motivat cauza la procuror pentru a începe sau pentru a completa urmărirea penală ori, după caz, pentru a pune în mişcare acţiunea penală şi a completa urmărirea penală;
c) admite plângerea şi schimbă temeiul de drept al soluţiei de clasare atacate, dacă prin aceasta nu se creează o situaţie mai grea pentru persoana care a făcut plângerea.
(7) În cauzele în care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale, judecătorul de cameră preliminară:
1. respinge plângerea ca tardivă sau inadmisibilă;
2. verifică legalitatea administrării probelor şi a efectuării urmăririi penale, exclude probele nelegal administrate ori, după caz, sancţionează potrivit art. 280 - 282 actele de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii şi:
a) respinge plângerea ca nefondată;
b) admite plângerea, desfiinţează soluţia atacată şi trimite motivat cauza la procuror pentru a completa urmărirea penală;
c) admite plângerea, desfiinţează soluţia atacată şi dispune începerea judecăţii cu privire la faptele şi persoanele pentru care, în cursul cercetării penale, a fost pusă în mişcare acţiunea penală, când probele legal administrate sunt suficiente, trimiţând dosarul spre repartizare aleatorie;
d) admite plângerea şi schimbă temeiul de drept al soluţiei de clasare atacate, dacă prin aceasta nu se creează o situaţie mai grea pentru persoana care a făcut plângerea.
#M35
(7^1) În cazul în care, ulterior sesizării judecătorului de cameră preliminară, procurorul ierarhic superior admite plângerea şi dispune infirmarea soluţiei atacate, plângerea va fi respinsă ca rămasă fără obiect. Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.
(8) Încheierea prin care s-a pronunţat una dintre soluţiile prevăzute la alin. (6), alin. (7) pct. 1, pct. 2 lit. a), b) şi d) şi alin. (7^1) este definitivă.
(9) În cazul prevăzut la alin. (7) pct. 2 lit. c), în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii procurorul, petentul şi intimaţii pot face, motivat, contestaţie cu privire la modul de soluţionare a excepţiilor privind legalitatea administrării probelor şi a efectuării urmăririi penale. Contestaţia nemotivată este inadmisibilă.
(10) Contestaţia se depune la judecătorul care a soluţionat plângerea şi se înaintează spre soluţionare judecătorului de cameră preliminară de la instanţa ierarhic superioară ori, când instanţa sesizată cu plângere este Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, completului competent potrivit legii, care o soluţionează în camera de consiliu, cu citarea petentului şi a intimaţilor şi cu participarea procurorului, prin încheiere motivată, pronunţată în camera de consiliu, putând dispune una dintre următoarele soluţii:
a) respinge contestaţia ca tardivă, inadmisibilă ori, după caz, ca nefondată, şi menţine dispoziţia de începere a judecăţii;
b) admite contestaţia, desfiinţează încheierea şi rejudecă plângerea potrivit alin. (7) pct. 2, dacă excepţiile cu privire la legalitatea administrării probelor ori a efectuării urmăririi penale au fost greşit soluţionate.
#M2
(11) Probele care au fost excluse nu pot fi avute în vedere la judecarea în fond a cauzei.


Probabil ca judecatorul va dispune una din art. 6, lit b sau c. (Spun asta pentru ca e irelevant ca parchetul nu a strans probe suficiente si doveditoare).
Dar daca judecatorul va admite plangerea impotriva ordonantei de clasare, avand in vedere ca mi s-a mai admis odata plangerea, exista o lege care sa ii dea posibilitatea judecatorului sa stabileasca un termen procurorului pentru administrarea de probe in cauza?
(Intreb ca nu doresc sa se tegiversează pana ce fapta s-ar prescrie).
1 din 1 utilizatori consideră
acest răspuns util
Pentru tergiversare aveti art. 488^1 si urm. c.p.p.

~ final discuție ~