avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 535 soluții astăzi

Conferință avocatnet.ro: Avalanșă de modificări în Codul muncii - analize și detalieri. Tot ce trebuie să știe angajatorii pentru conformare la noua legislație. Rezervă loc și participă → 

Forum Discuţii juridice Procedura în faţa instanţei ... Cheltuieli judiciare
Discuție deschisă în Procedura în faţa instanţei penale - reguli, acte, termene, căi de atac

Cheltuieli judiciare

In urma exercitarii dreptului de a depune plangere potrivit art.340 C.p.p, , in calitate de petent ,Curtea de apel ca instanta de fond , nu numai ca a respins plangerea prin sentinta definitiva , dar ma obliga la plata cheltuielilor judiciare in favoarea statului (art.275(2)+ cheltuieli avocatiale pentru partea adversa conform art.275(5) . Cum pot ataca acea sentinta deoarece consider ca este absolut ilegala solutia pe motiv ca mi-am exercitat un drept dat de lege, iar la art.275 se vorbeeste despre "inculpat" si "victima" eu nefiind nici una nici alt. Multumesc anticipat de informatie!
Imi pare rau sa va spun, dar asa prevede legea in cazul in care vi s-a respins plangerea, este legal cum a dispus.
Da , de acord daca ar fi existat proces penal unde este un inculpat si o victima. In acest caz nu a fost proces penal. Tocmai de aceea nefiind vorba despre acele doua entitati specificate la art.275, eu cred ca s-a interpretat gresit! Nu am avut calitatea de victima , iar partea adversa de inculpat.Termenii sunt clari dupa parerea mea.
(5) Judecătorul de cameră preliminară se pronunţă asupra plângerii prin încheiere motivată, în camera de consiliu, fără participarea petentului, a procurorului şi a intimaţilor.( NCPP)
De aici rezulta ca nici eu si nici partea adversa nu trebuia sa fim chemati in instanta, lucru care nu s-a respectat, iar partea adversa si-a angajat avocat cu scopul de a-mi da o lectie pentru indrazneala! Cui ma dresez si cum pentru incalcarea articolului de mai sus respectiv pentru pagubele pricinuite de neaplicarea lui? Va multumesc!
Articolul postat de dvs nu mai este in vigoare, de aici rezulta ca sunteti in eroare in ceea ce priveste toata procedura, va atasez forma in vigoare.
ART. 341 c.p.p.
Soluţionarea plângerii de către judecătorul de cameră preliminară
(1) După înregistrarea plângerii la instanţa competentă, aceasta se trimite în aceeaşi zi judecătorului de cameră preliminară. Plângerea greşit îndreptată se trimite pe cale administrativă organului judiciar competent.
#M35
(2) Judecătorul de cameră preliminară stabileşte termenul de soluţionare şi dispune citarea petentului şi a intimaţilor şi încunoştinţarea procurorului, cu menţiunea că pot depune note scrise cu privire la admisibilitatea ori temeinicia plângerii. Dacă în cauză a fost pusă în mişcare acţiunea penală, petentul şi intimaţii pot formula cereri şi ridica excepţii şi cu privire la legalitatea administrării probelor ori a efectuării urmăririi penale.
#M2
(3) Procurorul, în termen de cel mult 3 zile de la primirea comunicării prevăzute la alin. (2), transmite judecătorului de cameră preliminară dosarul cauzei.
(4) În situaţia în care plângerea a fost depusă la procuror, acesta o va înainta, împreună cu dosarul cauzei, instanţei competente.
#M35
(5) Plângerea se soluţionează în camera de consiliu, cu participarea procurorului, prin încheiere motivată, pronunţată în camera de consiliu. Neprezentarea persoanelor citate conform alin. (2) nu împiedică soluţionarea plângerii.
(5^1) Judecătorul de cameră preliminară, soluţionând plângerea, verifică soluţia atacată pe baza lucrărilor şi a materialului din dosarul de urmărire penală şi a oricăror înscrisuri noi prezentate.
#M2
(6) În cauzele în care nu s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale, judecătorul de cameră preliminară poate dispune una dintre următoarele soluţii:
a) respinge plângerea, ca tardivă sau inadmisibilă ori, după caz, ca nefondată;
b) admite plângerea, desfiinţează soluţia atacată şi trimite motivat cauza la procuror pentru a începe sau pentru a completa urmărirea penală ori, după caz, pentru a pune în mişcare acţiunea penală şi a completa urmărirea penală;
c) admite plângerea şi schimbă temeiul de drept al soluţiei de clasare atacate, dacă prin aceasta nu se creează o situaţie mai grea pentru persoana care a făcut plângerea.
(7) În cauzele în care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale, judecătorul de cameră preliminară:
1. respinge plângerea ca tardivă sau inadmisibilă;
2. verifică legalitatea administrării probelor şi a efectuării urmăririi penale, exclude probele nelegal administrate ori, după caz, sancţionează potrivit art. 280 - 282 actele de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii şi:
a) respinge plângerea ca nefondată;
b) admite plângerea, desfiinţează soluţia atacată şi trimite motivat cauza la procuror pentru a completa urmărirea penală;
c) admite plângerea, desfiinţează soluţia atacată şi dispune începerea judecăţii cu privire la faptele şi persoanele pentru care, în cursul cercetării penale, a fost pusă în mişcare acţiunea penală, când probele legal administrate sunt suficiente, trimiţând dosarul spre repartizare aleatorie;
d) admite plângerea şi schimbă temeiul de drept al soluţiei de clasare atacate, dacă prin aceasta nu se creează o situaţie mai grea pentru persoana care a făcut plângerea.
#M35
(7^1) În cazul în care, ulterior sesizării judecătorului de cameră preliminară, procurorul ierarhic superior admite plângerea şi dispune infirmarea soluţiei atacate, plângerea va fi respinsă ca rămasă fără obiect. Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.
(8) Încheierea prin care s-a pronunţat una dintre soluţiile prevăzute la alin. (6), alin. (7) pct. 1, pct. 2 lit. a), b) şi d) şi alin. (7^1) este definitivă.
(9) În cazul prevăzut la alin. (7) pct. 2 lit. c), în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii procurorul, petentul şi intimaţii pot face, motivat, contestaţie cu privire la modul de soluţionare a excepţiilor privind legalitatea administrării probelor şi a efectuării urmăririi penale. Contestaţia nemotivată este inadmisibilă.
(10) Contestaţia se depune la judecătorul care a soluţionat plângerea şi se înaintează spre soluţionare judecătorului de cameră preliminară de la instanţa ierarhic superioară ori, când instanţa sesizată cu plângere este Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, completului competent potrivit legii, care o soluţionează în camera de consiliu, cu citarea petentului şi a intimaţilor şi cu participarea procurorului, prin încheiere motivată, pronunţată în camera de consiliu, putând dispune una dintre următoarele soluţii:
a) respinge contestaţia ca tardivă, inadmisibilă ori, după caz, ca nefondată, şi menţine dispoziţia de începere a judecăţii;
b) admite contestaţia, desfiinţează încheierea şi rejudecă plângerea potrivit alin. (7) pct. 2, dacă excepţiile cu privire la legalitatea administrării probelor ori a efectuării urmăririi penale au fost greşit soluţionate.
#M2
(11) Probele care au fost excluse nu pot fi avute în vedere la judecarea în fond a cauzei.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Lntrebare citare martori Agripina1 Agripina1 daca am facut plangere in instanta impotriva ordonantei procurorului /plangere de neurmarire /netrimitere in judecata art.340 ncpp vor fi citate si partile sau ... (vezi toată discuția)
S-a schimbat procedura? Just-drept Just-drept Am facut plangere impotriva unei ord. de NUP data de Parchet, plangerea fiind depusa la instanta conf. art. 340 cpp. Am primit de curand o citatie prin care ... (vezi toată discuția)
Inceperea judecății Narcisa_ Narcisa_ Parchetul a emis ordonanta de clasare, iar judecatorul de camera preliminara a desfintat ordonanta (art. 341 cpp) în vederea completării urmăririi ... (vezi toată discuția)