avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 303 soluții astăzi
Forum Activitate ibitza78

Activitate ibitza78

Da, se mai poate subcontracta.

ART. 151 din HG 395/2016

  Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către contractant în perioada de implementare a contractului poate interveni în următoarele situaţii:
  a) înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi,
  b) declararea unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului de achiziţie publică în condiţiile în care lucrările/serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica iniţial opţiunea subcontractării acestora,
  c) renunţarea/retragerea subcontractanţilor din contractul de achiziţie publică.
ART. 226 din Legea 98/2016

  (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează de către persoane împuternicite în acest scop de Curtea de Conturi a României, respectiv ANAP, în funcţie de instituţia care face constatarea abaterii.

ART. 227 din Legea 98/2016

  (1) Sancţiunea contravenţională se aplică autorităţii contractante, care, în funcţie de situaţia concretă, dispune luarea unor măsuri împotriva persoanelor implicate în derularea achiziţiei publice ce a făcut obiectul contravenţiei.
  (2) Săvârşirea faptei contravenţionale nu implică în mod obligatoriu şi producerea unui prejudiciu.
  (3) Stabilirea prejudiciului trebuie să ţină seama de circumstanţele faptei contravenţionale şi să fie fundamentată.
In temeiul OUG 34/2006 (art. 236 din Legea 98/2016)
Răspuns la discuția Garantie lucrari
eu consider ca doar proiectantul ar putea sa stabileasca acest lucru in functie de materialele impuse a fi folosite si de solutia tehnica.
ART. 43 din HG 395/2016

  (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (5) din Lege.
  (2) SEAP pune la dispoziţia autorităţilor contractante posibilitatea tehnică de a achiziţiona direct, prin intermediul catalogului electronic publicat în SEAP, produse, servicii sau lucrări a căror achiziţionare intră sub incidenţa prevederilor alin. (1).
  (3) În cazul în care autoritatea contractantă nu identifică în cadrul catalogului electronic produsul, serviciul sau lucrarea care îi poate satisface necesitatea sau constată că preţul postat de operatorii economici pentru obiectul achiziţiei este mai mare decât preţul pieţei sau din motive tehnice imputabile SEAP nu este posibil accesul la catalogul electronic, atunci autoritatea contractantă poate realiza achiziţia de la orice operator economic, elaborând în acest sens o notă justificativă.
  (4) Achiziţia prevăzută la alin. (1) se realizează pe bază de document justificativ.
  (5) Angajamentul legal prin care se angajează cheltuielile aferente achiziţiei directe poate lua forma unui contract de achiziţie publică sau, după caz, a unui document fiscal ori a unei comenzi, inclusiv în cazul achiziţiilor iniţiate prin intermediul instrumentelor de plată ce permit posesorului să le utilizeze în relaţia cu comercianţii în vederea efectuării de plăţi, fără numerar, pentru achiziţionarea de produse, servicii şi/sau lucrări prin intermediul unui terminal, cum ar fi, dar fără a se limita la, cardurile de plată şi/sau portofele electronice.


Prin urmare, daca veti cumpara direct OFF LINE va trebui sa faceti o nota justificativa pt a argumenta motivele. Se cam intelege ca ar trebui sa faceti ON LINE, din catalogul de produse SEAP. Motivul este ca din 2018 toate achizitiile se vor face ON LINE, prin SEAP.
Răspuns la discuția prelungire contract subsecvent
acordul cadru nu se prelungeste niciodata. Chiar daca ati mentionat ca veti face 2 contracte subsecvente (acestea sunt doar estimari), mai puteti semna inca unul dar doar in perioada de valabilitate a acordului cadru chiar daca contractul subsecvent se va derula in afara perioadei de valabilitate a acordului cadru. Adica, daca acordul expira in 01.08.2016, atunci contractul subsecvent puteti sa-l semnati pana cel tarziu la data de 01.08.2016 chiar daca durata contractului subsecvent va si de 6 luni.

In noua lege este mentionat foarte clar:

ART. 107 di HG 395/2016
  (3) Autoritatea contractantă are dreptul de a încheia contracte subsecvente numai în perioada de valabilitate a acordului-cadru.
  (4) Durata contractelor subsecvente încheiate în conformitate cu alin. (3) poate depăşi durata de valabilitate a acordului-cadru.
Nu exista un timp prevazut de lege pentru achizitiile directe. Timpul pe care il acordati trebuie sa fie suficient pentru a intocmi oferta tehnica si financiara, precum si alte doc. de calificare, daca este cazul.

De exemplu, pentru procedura de cerere de oferta (la lucrari pragul valorii estimate este de max. 5 mil. euro) timpul minim necesar prevazut de lege este de 10 zile de la data invitatiei in SEAP si pana la depunerea ofertei.
Serviciile se impart in OUG 34/2006 in Anexa 2A pentru care se aplica prevederile ordonantei si Anexa 2B pentru care se aplica doar prevederile art. 16 din ordonanta.

ART. 6

  (1) Contractul de servicii este acel contract de achiziţie publică, altul decât contractul de lucrări sau de furnizare, care are ca obiect prestarea unuia sau mai multor servicii, astfel cum acestea sunt prevăzute în anexele nr. 2A şi 2B

ART. 16

  (1) În cazul în care autoritatea contractantă atribuie un contract ce are ca obiect prestarea de servicii din categoria celor incluse în anexa nr. 2B, atunci obligaţia de a aplica prezenta ordonanţă de urgenţă se impune numai pentru contracte a căror valoare este mai mare sau egală cu cea prevăzută la art. 57 alin. (2) şi se limitează la prevederile art. 35-38 şi art. 56 şi la aplicarea pe tot parcursul procedurii de atribuire a principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2). Contestaţiile privind procedura de atribuire a contractelor de servicii din categoria celor incluse în anexa nr. 2B, a căror valoare este egală sau mai mare decât cea prevăzută la art. 57 alin. (2), se soluţionează potrivit dispoziţiilor cap. IX.
Verificati daca valoarea estimata de voi reflecta preturile actuale de pe piata, iar daca nu proiectantul ar trebui sa reactualizeze devizul general al lucrarii. Dupa ce aveti valoarea estimata actualizata puteti relua achizitia directa in SEAP.
Daca prin "comisia de achizitii" intelegeti comisia de evaluare a procedurilor de achizitie publica, atunci responsabilitatile membrilor comisiei de evaluare le puteti citi incepand cu art. 71 din HG 925/2006.

Orice achizitie porneste de la un referat de necesitate intocmit de catre cel ce semnaleaza respectiva necesitate a autoritatii contractante. Caietele de sarcini se intocmesc de catre cei ce intocmesc referatul de necesitate, intrucat doar ei stiu de ce anume are nevoie autoritatea contractanta pentru a-si desfasura activitatea in bune conditii.

ART. 3 din HG 925/2006

  (1) În aplicarea prezentelor norme, autoritatea contractantă, prin compartimentul intern specializat în atribuirea contractelor de achiziţie publică, organizat conform art. 304^1 din ordonanţa de urgenţă, are următoarele atribuţii principale:
  a) elaborarea şi, după caz, actualizarea, pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente ale autorităţii contractante, a unui program anual al achiziţiilor publice, ca instrument managerial pe baza căruia se planifică procesul de achiziţie;
  b) elaborarea sau, după caz, coordonarea activităţii de elaborare a documentaţiei de atribuire sau, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs;
  c) îndeplinirea obligaţiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de ordonanţa de urgenţă;
  d) aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire;
  e) constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice.


  (2) Celelalte compartimente ale autorităţii contractante au obligaţia de a sprijini activitatea compartimentului de achiziţii publice, în funcţie de specificul documentaţiei de atribuire şi de complexitatea problemelor care urmează sa fie rezolvate în contextul aplicării procedurii de atribuire.

  (3) Autoritatea contractantă are, totodată, dreptul de a achiziţiona servicii de consultanţa, conform prevederilor ordonanţei de urgenta, în scopul elaborării documentaţiei de atribuire si/sau aplicării procedurii de atribuire.