avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 263 soluții astăzi

Conferință avocatnet.ro: Avalanșă de modificări în Codul muncii - analize și detalieri. Tot ce trebuie să știe angajatorii pentru conformare la noua legislație. Rezervă loc și participă → 

Forum Activitate Ugrdv

Activitate Ugrdv

Bună ziua,
Dacă președintele fundației decedează! cum poate intra o altă persoană în fundație pentru a putea conduce activitatea?
Aceasta ar implica și schimbarea sediului social.
În statutul din anul 1994 prevedea că Adunarea generală aprobă modificările. De atunci nu s-a făcut intervenții asupra statutului. Majoritatea dintre membri fundației nu mai sunt în viață Ce trebuie să facă persoana care dorește să se ocupe de conducerea activității acesteia, adică eu.
Vă mulțumesc
Răspuns la discuția CONTESTATIE GRADATIE DE MERIT
Deci pot!
Mulțumesc!
Răspuns la discuția CONTESTATIE GRADATIE DE MERIT
Sunt interesat de acest subuect!
În metodologie se prevede contestarea punctajului obținut nu și rezultatul final al repertizării gradațiilor.
Eu am următoarea întrebare: Cum pot contesta acest lucru pe legea 554/2004?
Să înțeleg că primesc acest drept eșalonat!
Vă mulțumesc.
Am Sentința nr 380/17 februarie 2012 a Tribunalului Teleorman și Decizia nr 4370/ 28 iunie 2012. Am investit Sentința nr 380 cu titlu executoriu în data de 30 iulie 2012.
În data de 3 august am depus documentele la centrul bugetar Palatul Copiilor Alexandria.
Nu s-a procedat la calcularea drepturilor ce decurgeau. La 15 septembrie mi-au comunicat telefonic ca nu se mai poate executa din cauza ordonanței 71/23 aug 2012.
În data de 3 dec 2012 conform HG 1129 din 27 nov 2012 am revenit cu adresa pentru a pune în executare sentința. Nu am primit nici o comunicare!
HOTÃRÂRE nr. 1129 din 27 noiembrie 2012 privind suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 43 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pe anul 2012 cu suma de 3.975 mii lei, la capitolul 65.01 "Învăţământ", titlul 10 "Cheltuieli de personal", din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - "Acţiuni generale".
Art. 2
Sumele alocate potrivit prezentei hotărâri vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011.
Art. 3
Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pe anul 2012.
-****-
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,
Ecaterina Andronescu
Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
Florin Georgescu
Cunosc modul de eșalonare!
Dar ou 71 aprobata și modificată prin Leg 230/2011, după înțelegerea mea se referea la hotărârile jud devenite executorii pana la data de 31 decembrie 2011.
Guvernul ponta a venit cu ou 17/ aug. 2012.
Cum am precizat demersurile le-am derulat cu 20 de zile până la apariția și publicarea acestei ou 17.
Întrebarea rămâne?
Am investit cu titlu executoriu hotărârea judecătorească prin care am câștigat diferențe la salariu de bază al funcției de profesor. Suma se ridică la 5000 lei.
Centrul bugetar Palatul Copiilor Alexandria invocă ordonanța 71/2009 și ordonanța 17 din 23 aug 2012. Eu am depus la unitatea de învățământ și la centrul bugetar copie hotărârea judecătorească executorie pe data de 3 august.
Cum pot să intru în posesia acestui drept?