Media Intră în comunitate
avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 608 soluții astăzi

Webinar Premium LIVE: Riscuri și obligații privind combaterea spălării banilor. Joi, 1 Iulie, de la ora 11:00. Rezervă loc și participă → 

Forum Activitate dumitruivascu1941

Activitate dumitruivascu1941

Buna seara,
Raspunsurile primite, la întrebarile postate pe forum, luni 23 sept. 2013, m-au convins ca întrebarile adresate de mine, nu au fost suficient de clar formulate, motiv pentru care revin asupra lor.
1) ORDINUL nr. 343/2010 (*actualizat la data de 29 iulie 2010*) publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 29 iulie 2010, pentru aprobarea Normei tehnice privind repartizarea consumurilor de energie termicã între consumatorii din imobilele de tip condominiu, este în vigoare în varianta publicata, deci si prevedrile sale;
a) Art. 2 din Ordin, se admite, numai pentru acest sezon de încãlzire, utilizarea în calculele de repartizare a unei cote procentuale aferente pãrţilor comune de 30% din valoarea facturii pentru încãlzire în lunile …… ,
b) Art. 1, alin. (1) din Norma tehnica, prevederile prezentei norme tehnice se aplicã ……. , dacã sunt îndeplinite condiţiile de montare si utilizare a repartitoarelor de costuri prevãzute în actele normative în vigoare.
c) derogarea de la aplicarea prevederilor art. 10 din Norma tehnicã (cota procentualã din cantitatea totalã de energie termicã, aferentã pãrţilor comune) este admisã numai în sezonul de încãlzire 2010-2011.
2) ORDINUL ANRSC nr. 483 din 29 septembrie 2008 privind aprobarea Contractului-cadru de furnizare a energiei termice, care la art. 12, alin. (2) precizeaza modul de determinare a cantitatii de energie termicã pentru încãlzire consumatã în spaţiile comune, deasemenea este în vigoare.
3) Asociatia de proprietari din care fac parte, nu dispune de repartitor comun montat în instalatiile de încalzire apartinând proprietatii comune, nu exista corpuri de încalzire în proprietatea comuna, nici-un apartament nu are contoare de energie termicã individuale montate la nivel de apartament, în plus, peste o treime din apartamente au centrala proprie de apartament.
Întrebarile mele sunt urmatoarele;
1) În sezonul de încaltire 2010-2011, a fost decisa o cota procentuala aferenta partilor comune, este legal ca aceasta cota sa fie mentinuta în continuare, având în vedere precizarile referitoare la asociatia noastra ?
2) Care este baza legala pentru redistribuirea unei cote procentuale din factura de energie termica, într-un condominiu care nu are repartitoare de costuri si nici corpuri de încalzire în proprietatea comuna ?
3) Sistemul pausal de redistribuire este pretabil în cazul nostru si ce acoperire legala are ?
Va multumesc,
dumitruivascu1941
Buna ziua,
1) Va rog sa-mi precizati daca ORDINUL nr. 343/2010 (*actualizat la data de 29 iulie 2010*) publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 29 iulie 2010, pentru aprobarea Normei tehnice privind repartizarea consumurilor de energie termicã între consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încãlzire si apã caldã de consum mai este în vigoare în varianta publicata ?
a) Art. 1, alin. (1) din Norma tehnica, prevederile prezentei norme tehnice se aplicã ……. , dacã sunt îndeplinite condiţiile de montare si utilizare a repartitoarelor de costuri prevãzute în actele normative în vigoare.
b) Art. 2 din Ordin, se admite, numai pentru acest sezon de încãlzire, utilizarea în calculele de repartizare a unei cote procentuale aferente pãrţilor comune de 30% din valoarea facturii pentru încãlzire în lunile …… ,
- derogarea de la aplicarea prevederilor art. 10 din Norma tehnicã (cota procentualã din cantitatea totalã de energie termicã, aferentã pãrţilor comune) este admisã numai în sezonul de încãlzire 2010-2011.
2) Asociatia de proprietari care nu dispune de repartitor comun montat în instalatiile de încalzire apartinând proprietatii comune, nu exista corpuri de încalzire în proprietatea comuna, nici-un apartament nu are contoare de energie termicã individuale montate la nivel de apartament, cum trebuie sa repartizeze legal, consumurile de energie termicã între consumatorii din condominiu ?
3) Daca ORDINUL 343/2010 (*actualizat la data de 29 iulie 2010*) nu mai este în vigoare va rog sa-mi precizati ultima varianta actualizata.
Va multumesc,
dumitruivascu1941
Buna ziua.

Respectarea normelor legale de catre comitetul asociatiei, este obligatorie conform legislatiei actuale ?
Articole de lege considerate de mine, ca fiind încalcate de catre comitetul executiv;
1) Refuzul întocmirii si supunerii spre aprobare, a REGULAMENTULUI PROPRIU al Asociaţiei, privind modul de citire, calcul si repartizare a consumurilor/pierderilor de apa rece/calda si încalzire, care nu pot fi individualizate pe fiecare proprietar (HG 1588/2007, art. 40, alin. 1; art. 17, lit. s; Ord. 343/2010 *actualizat* publicat în M.Of. 528/2010)
2) Redistribuirea pierderilor de apa rece/calda, exclusiv pe Nr.persoanelor, chiar daca normele legale nu sânt clare în aceasta redistribuire, refuzând diferentierea pe cota-parte indiviza si respectiv pe Nr. pers., tinând cont de cauzele generatoare ale pierderilor, mentionez câteva dintre propunerle depuse;
- stabilirea baremului minim de consum apa rece/calda/pers./luna, pe baza consumului mediu anual al asociatiei noastre, care în anul precedent (2012) pentru apa rece a fost 3,77 m.c./prs./luna, sau pe baza consumurilor normate statistic, pe baza reglementarilor în vigoare care arata 3-4 mc apa rece/pers./luna,
- baremul minim de consum sa fie aplicat apartamentelor care declara consumuri vizibil diminuate, pentru corectarea echitabila a pierderilor de apa rece/calda rezultate dupa însumarea consumurilor declarate.
- cota considerata pierdere în functie de clasa de precizie a contoarelor (Bransament, pausalele Scarilor, apometrele apartam.) pâna la maxim 15% din pierderile de apa, sa fie redistribuita pe cota-parte indiviza,
- consumul de apa pentru igienizarea spatiilor comune, ghenei, pubelelor, redistribuit pe cota-parte indiviza,
- verificarea persoanelor prezente si a cererilor de scoatere de la întretinere, deoarece exista suspiciuni,
Varianta comoda aplicata a fost, repartizarea pierderilor exclusiv pe numarul de persoane, invocând HG 1588/2007, art. 34, refuzând constant prevederile art. 37 care de fapt, impune adoptarea deciziei cerute.

3) Tergiversarea Cartii de Imobil, respectiv a numarului real al persoanelor care au domiciliu în condominiu, si mentionarea în Liste, (OUG 97/2005,art.36;38;42; legea 114/1996 actualizata; O.M.E.F. 1969/2007)
Începând cu luna iulie 2010, nici-o Lista de Plata nu mentioneaza numarul persoanelor conf. C. Imobil.
4) Repartizarea cheltuielilor pentru încalzirea apartamentelor, nu respecta ORD. nr. 343/2010 (actualizat în 29 iulie 2010) prevederile Normei tehnice aprobate prin ordinul presedintelui ANRSC, publicat în Monitorul Of.al României, Partea I, si HG 1588/2007,art. 41, al.(2), normative care precizeaza;
a) Art. 1, alin. (1) din Norma tehnica, prevederile prezentei norme tehnice se aplicã ……. , dacã sunt îndeplinite condiţiile de montare si utilizare a repartitoarelor de costuri prevãzute în actele normative în vigoare.
b) Art. 2 din Ordin, se admite, numai pentru acest sezon de încãlzire, utilizarea în calculele de repartizare a unei cote procentuale aferente pãrţilor comune de 30% din valoarea facturii pentru încãlzire în lunile …… ,
- derogarea de la aplicarea prevederilor art. 10 din Norma tehnicã (cota procentualã din cantitatea totalã de energie termicã, aferentã pãrţilor comune) este admisã numai în sezonul de încãlzire 2010-2011.
c) Art. 11 din Norma tehnica, cantitatea de energie termicã aferentã consumului comun se stabileste ca diferenta între cantitatea totalã de energie termicã determinatã pe baza contorului de bransament si suma indicatiilor contoarelor de energie termicã individuale montate la nivel de apartament.
d) Art. 41, al. (2) HG 1588/2007, diferenţa dintre consumul înregistrat de contorul de bransament si suma consumurilor înregistrate de contoarele la nivel de apartament, reprezinta consum comun si se repartizeaza proportional cu cota indiviza,
e) REALITATEA EXISTENTA, scara noastra nu dispune de repartitor comun montat în instalatiile de încalzire apartinând proprietatii comune, nu avem corpuri de încalzire în proprietatea comuna, nici-un apartament nu are contoare de energie termicã individuale montate la nivel de apartament.
5) Încalcarea dreptului proprietarilor, privind;
- cunoasterea unor documente ale asociatiei, facturi ale furnizorilor, contracte încheiate pentru diverse lucrari, etc. prin desconsiderarea cererilor depuse, (legea 230/2007, art. 10)
- cunoasterea HOTARÂRILOR adunarilor generale si a DECIZIILOR comitetului, prin netransmiterea HOTARÂRILOR catre proprietari sau afisarea DECIZIILOR (legea 230/2007, art. 25, al. (4); HG 1588/2007, art.17, alin. (3)
- cunoasterea conditiilor si clauzelor contractuale convenite pentru executarea lucrarilor privind proprietatea comuna, cerute de HG 1588/2007, art.22, alin. (9) si legea 230/2007, art. 37, anterior semnarii contractului, pentru ca proprietarii (platitorii) sa-si poata exprima punctul de vedere în cunostinta de cauza.
Precizez ca aceste încalcari ale obligatiilor legale, care revin comitetului asociatiei, le-am sesizat la timpul potrivit, atât conducerii asociatiei cât si SRAP-ului de sector, conform copiilor cu numere de primire,
fara nici-un rezultat concret, mai mult, raspunsurile prin omisiune la întrebarile punctuale adresate primariei de sector, îmi dovedesc sustinerea pe fata a actualului comitet, deoarece în raspunsuri mentioneaza;
- Primaria prin SRAP nu poate anula o hotarâre a adunarii generale sau a unei sedinţe de comitet al asoc.
- Primaria prin SRAP nu poate intervenii pentru solutionarea celor sesizate. Aceasta hotarare apartine vointei proprietarilor exprimata în adunarea generala.
Pierderile financiare datorate contributiilor suplimentare rezultate, sunt consistente, am câstigat în schimb atitudine ostila si comentarii greu de redat, din parte proprietarilor cu consumuri excesiv de reduse, si a restantierilor, sustinatorii fermi si vocali ai comitetului, participantii majoritari la toate chemarile comitetului, care îi protejeza de aprope trei ani privind consumurile diminuate si mai ales cu restantele vechi.
Va multumesc pentru îndrumarile acordate!
dumitruivascu1941
utilizator
1) Legislaţia actuală, legea 230/2007, HG 1588/2007 şi Ord. 1969/2007 care precizează condiţiile funcţionări asociaţiilor de proprietari, menţionând drepturi, oblgaţii şi sancţiuni atât pentru proprietari cât şi pentru comitet /preşedinte este obligatorie sau depinde de aprecierea unui număr de persoane constituite într-o adunare generală ?
2) După epuizarea etapelor (Sesizări către Aociaţia proprietari şi către SRAP de sector, ce demersuri legale şi către cine le pot adresa, pentru verificarea şi analizarea sesizărilor depuse, privind nerespectarea prevederilor referitoare la modul de calcul şi repartizare a cheltuielilor asociaţiei (HG 1588/2007)
Menţionez că, comitetul asociaţiei a desconsiderat total sesizările depuse, mai mult, bazându-se pe susţinerea apartamentelor cu consumuri incredibil de diminuate (sub 1 m.c. total apărece+apă caldă/persoană/lună, în timp ce pierderile de apă rece redistribuită însumează 180,00 m.c./lună la un număr de 127 pers. prezente) a promovat o campanie de denigrare şi învinuire la adresa mea şi a proprietarilor semnatari ai ultimelor sesizări depuse (peste 20%) determinându-i să nu mai participe la dezbateri.
Răspunsurile SRAP de sector, au fost evazive dar cu încheiere concludentă;
Primăria prin SRAP nu poate anula o hotărâre a ad. generale sau a unei şedinţe de comitet al asociaţiei de proprietari.
3) Varianta Plângere către judecătorie, ce etape impune, ce documente trebuiesc depuse şi mai ales ce costuri trebuiesc suportate de deponent ?
4) Ce posibilităţi legale, concrete şi cu costuri materiale minime, ne recomandţi ?
Vă mulţumesc !