avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 698 soluții astăzi
Forum Activitate ALEXA - Cabinet de avocatură

Activitate ALEXA - Cabinet de avocatură

Răspuns la discuția Infiintare SRL
Bună ziua!

În cazul în care nu mai aveți calitatea de asociat unic în altă societate cu răspundere limitată, atunci puteți deschide un SRL în care să fiți asociat unic.

Este important de știut că puteți fi asociat unic doar într-un singură societate cu răspundere limitată.

În schimb, puteți avea calitatea de asociat în mai multe societăți.

În termeni de costuri, sunt costurile cu taxele percepute de Oficiul Registrului Comerțului, taxele notariale pentru declarațiile notariale și onorariul avocatului specializat care gestionează procedura pentru dvs.

Sperăm că răspunsul nostru v-a fost de ajutor!

Cu stimă,
Av. ALEXA Narcisa.
Bună ziua!

Prin Legea nr.129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, a apărut obligația de a depune o Declarație privind beneficiarul real al societății – o nouă obligație pentru TOATE societățile din România.

Așadar, având în vedere că legea nu face distincție între societățile cu asociat unic și administrator și alte societăți - atunci această obligație trebuie respectată de toate societățile din România.

Această declarație privind beneficiarul real al unei societăți are logică în cazul în care reprezentantul legal (adică administratorul) firmei este o altă societate (poate străină). În această situație este important de știut cine este persoana din spatele societății, cine este acel beneficiar real al firmei respective.

Cu toate acestea, și până la apariția acestor modificări legale, în cazul în care înființai o firmă nouă iar administratorul era o altă societate străină (spre exemplu), la registrul Comerțului se depuneau documente doveditoare privind entitatea care avea calitatea de administrator într-o firmă din România (spre exemplu Certificat constatator eliberat de Camera de Comerț din țara în care era înființată societatea).

Din aceste documente reieșea cine este în fapt beneficiarul real.

Noua declarație privind beneficiarul real pare fără sens în cazul societăților care au, spre exemplu, asociat unic și administrator. Iar aceste cazuri vor fi cu siguranță foarte multe.

Este foarte clar cine este beneficiarul real al firmei dacă avem un singur asociat, care este și administratorul firmei, nu?

Declarația aceasta o puteți da :
- în faţa reprezentantului oficiului registrului comerțului sau
- în fața notarului public și veți depune mai apoi declarația la Oficiul Registrului Comerțului în formă autentică, personal sau prin reprezentant (spre exemplu, prin avocat)

Cu toate acestea, echipa noastră a avut recent pe rolul Oficiului Registrului Comerțului o procedură și am întrebat dacă este necesară depunerea și a acestei declarații, ni s-a răspuns că încă nu există proceduri în acest sens la Registrul Comerțului și dacă aveam declarația se va prelua la dosar, dar dacă ea nu există nu va exista o nota de problemă pe dosar pentru lipsa declarației.

Însă trebuie să aveți în vedere că practica este diferită la un Oficiu la altul, așa că ceea ce nu se cere încă la Timișoara este posibil să se ceară în alte orașe.

Sperăm că răspunsul nostru v-a fost de ajutor!

Cu stimă,
Av. ALEXA Narcisa.
Răspuns la discuția Contract pt protejarea unui App!
1 din 1 utilizatori consideră
acest răspuns util
Bună ziua!

Ați putea încheia un contract de prestări-servicii de software la comandă.
În acest contract ar trebui să existe clauze speciale în privința unei cesiuni totale, exclusive către dvs. și să înregistrați programul în Registrul național al Programelor pentru calculator , înainte de introducerea programului în circuitul comercial.
Referitor la confidențialitatea proiectului, a ideilor, a brainstorming-ului - acestea le-ați putea proteja prin intermediul unui NDA (Non-Discolsure Agreement) încheiat între părți.
Este important de știut că ideile nu beneficiază de protecția legală a drepturilor de autor, la fel și teoriile, conceptele, descoperirile ştiinţifice, procedeele, metodele de funcţionare sau conceptele matematice ca atare şi invenţiile, conţinute într-o operă, oricare ar fi modul de preluare, de scriere, de explicare sau de exprimare.
Programele de calculator pot constitui obiect al dreptului de autor.
Cu stimă.
Av. ALEXA N.
Bună ziua!
Ideea este una bună, însă există deja pe piață genul acesta de servicii.
Un exemplu foarte cunoscut ar fi termene.ro și ebas.biz, dar mai sunt și altele mai „mici„.
Dacă totuși doriți să dezvoltați astfel de servicii, trebuie să studiați ce au făcut și ce asigură competitorii dvs., și să stabiliți cu ce ați putea veni „în plus” sau ce plus-valoare poate aduce serviciul dvs.
În rest, mult succes.
Cu stimă,
Av. ALEXA N.
1 din 1 utilizatori consideră
acest răspuns util
Bună ziua!
Aveți dreptate, inclusiv adresa de e-mail, în acest caz, este considerată a fi dată cu caracter personal.
În cazul în care nici acum (pentru că îmi dau seama că răspunsul meu vine la un interval considerabil de timp) nu ați „scăpat„ de newsletter, recomandarea mea ar fi o notificare întemeiată pe dispozițiile Regulamentului GDPR, mai ales pe dreptul de opoziție/restricționare/ștergere.
Notificarea „de dragoste„ ar trebui să pună capăt acestor situații.
Cu stimă,
Av. ALEXA N.
2 din 2 utilizatori consideră
acest răspuns util
Bună ziua!
Situația prezentată de dvs. este foarte interesantă ca speță.
Sper că am înțeles bine activitatea dvs. - practic dvs. primiți baze de date cu informații confidențiale privind anumite companii și date cu caracter personal ale persoanelor fizice - salariați, și verificați constant - la cererea clientului (Compania care vă transmite datele sale) - dacă nu cumva aceste date se regăsesc pe partea de Dark Web.

S-ar impune aici o discuție împărțită pe două coordonate:
a) În ce privește datele confidențiale ale companiilor (și aici nu includem nimic referitor la persoane fizice - ci discutăm strict de date privind activitatea companiei, date care nu sunt date cu caracter personal ci date confidențiale ale companiei)
Aici ar trebui sa aveți pe lângă contractul de prestări servicii cu Clientul - Companie și un Act Adițional privind aceste date, cum le primiți, cum le stocați, cum le utilizați, ar fi de gândit strategic aici și clauze de tip - disclaimer unde să vă limitați răspunderea în anumite situații, aflat în afara controlului dvs., etc.

b) În ceea ce privește datele cu caracter personal pe care Clientul - Companie le deține privind proprii săi salariați, manageri și vi le transmite dvs. pentru a verifica dacă acestea sunt în pericol și se regăsesc pe partea de Dark Web.
Aici discutăm despre un set de obligații pe care Clientul-Companie le are față de proprii săi angajați/manageri - cărora trebuie să le comunice ce va face cu datele lor, unde și către cine le va transmite , în ce scop , etc.
Un alt set de obligații intervin în relația dintre Client-Companie și dvs. - Prestator de servicii.
În acest caz, pe lângă acel contract deja încheiat cu Clientul - Companie, ar trebui să vă calificați în mod corect calitățile din punctul de vedere al Regulamentului GDPR - respectiv dacă veți fi persoană împuternicită sau operator, iar ulterior stabilirii calității dvs., să încheiați un Acord între operator - persoană împuternicită sau Acord operator-operator.

În acest acord va trebui să stabiliți foarte clar care sunt obligațiile fiecărei părți referitor la datele transmise -primite, unde se vor păstra. ce veți face cu ele, etc.

Pentru a stabili în mod corect calitatea dvs. (operator / persoană împuternicită) trebuie să aveți în vedere - nivelul de instrucțiuni emise de operatorul de date, care stabilesc marja de manevră a persoanei împuternicite, monitorizarea de către operatorul de date a modului în care serviciile sunt executate, vizibilitatea / imaginea pe care operatorul o oferă persoanei vizate și așteptările acestora pe baza acestei vizibilități, expertiza părților, puterea autonomă de luare a deciziilor și mulți alți factori exemplificați chiar și în Avizul nr. 1 /2010 care ajută în încadrarea calităților părților.

Așadar trebuie stabilit în concret ce faceți dvs. cu datele, ce control există din partea Companiei-Client asupra dvs., modalitatea de luare a deciziilor (independența), pentru a stabili exact ce trebuie făcut pentru a vă proteja de eventuale riscuri (destul de mari).

Cu stimă,
Av. ALEXA N.
2 din 2 utilizatori consideră
acest răspuns util
Bună ziua!
În cazul în care ați înființat o societate în România, iar activitatea de e-commerce se va desfășura prin intermediul acesteia, indiferent de extensia site-ului, societatea dvs. va respecta legislația din România (și legislația unionala - UE).
Este foarte important în cazul în care veți proceda conform „schemei„ prezentate, ca în contractul dvs. cu consumatorul - adică în acei Termeni & Condiții să prevedeți faptul că legea aplicabilă raporturilor dintre părți este legea română.
Atenție, va trebui să respectați inclusiv dispozițiile care apără drepturile consumatorului - mai ales cele în materie de exercitare a dreptului de retragere și să implementați proceduri facile pentru aceștia.
De asemenea, va trebui să acordați atenție sporită părții de data protection, privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale consumatorilor - Regulamentul GDPR este aplicabil la nivelul întregii Uniuni.
Cu stimă,
Av. ALEXA N.
Bună ziua!
În cazul descris de dvs. putem avea doua situații:
1) aveți deja site-ul care operează din SUA și entitatea juridică înmatriculată tot în SUA - ceea ce înseamnă că dvs. decideți dacă produsele pe care le comercializați prin intermediul magazinului online vor fi livrate și în State Membre ale UE (în speță - România) sau dacă alegeți să livrați doar în SUA.
Aici va trebui să acordați atenție respectării nu doar a legislației SUA cât și legislației Statului de unde utilizatorii va accesează site-ul.
Atenție la Terms & Conditions , la Privacy Policy, dar și la respectarea normelor în materia protecției intereselor consumatorilor.
2) pregătiți și varianta în limba română a site-ului, cu conversia prețurilor și în moneda românească, asigurând și livrare în România. Practic, oferiți utilizatorului ca de pe site-ul dvs. să își aleagă țara din care provine, să dea click pe steag (spre exemplu) și site-ul să prezinte informația / produsele în limba sa, în moneda statului său și în condițiile aplicabile Statului din care acesta provine atunci când utilizează site-ul dvs.
Aici v-aș recomanda pregătirea unor Politici dedicate Statului respectiv (în speță - România), atât în ceea ce privește data protection, funcționarea site-ului (T&C), dar și respectarea legislației protecției consumatorului, afișarea informațiilor obligatorii, etc.

Referitor la societatea care va vinde produsele și de unde vor fi ele expediate, consumatorul trebuie să fie informat cu privire la aceste aspecte, inclusiv cu privire la costuri / taxe.

Puteți să ”split-uiți” dacă doriți activitatea și să înființați o societate în România, iar aceasta societate să dețină un site, prin intermediul căruia sa comercializați produse. În acest caz, societatea din România va respecta toate obligațiile care revin unei entități juridice din România (taxe, impozite, declarații, etc).

Totul este discutabil în funcție de activitatea dvs., de strategia pe care doriți să o abordați, de oportunitățile de piață, potențiali clienți etc.

În speranța că informațiile de mai sus v-au lămurit,
Cu stimă,
Av. ALEXA


Răspuns la discuția Executare silita
Bună ziua! Angajatorul dvs. este obligat să dea curs somației de poprire a salariului dvs. În cazul în care angajatorul nu respectă somația de poprire și nu plătește direct creditorului suma sau nu consemnează suma de bani, executorul judecătoresc sau creditorul (Claret) pot solicita instanței de judecată validarea popririi - adică instanța să oblige Angajatorul dvs. să plătească el direct creditorului Claret suma de bani. Dacă nici în acest caz angajatorul nu plătește suma de bani creditorului, atunci executarea silită se va face direct împotriva Angajatorului dvs. , pe baza hotărârii de validare a popririi.
Este bine de știut că, în conformitate cu art. 790 alin. (9) din Codul de procedură civilă, terțul poprit (angajatorul) care, cu rea-credință, refuză să își îndeplinească obligațiile privind efectuarea popririi poate fi amendat, prin aceeași hotărâre de validare, cu o sumă cuprinsă între 2.000 lei și 10.000 de lei.
Așadar, angajatorul trebuie să respecte somația de poprire primită de la un Executor Judecătoresc, indiferent de modalitatea în care se face plata salariului către dvs. (numerar / cash sau card). În caz contrar, poate fi obligat să plătească tot debitul care trebuia achitat de dvs.
În cazul în care considerați că executarea silită nu este legală, vă recomand să apelați la un profesionist pentru a studia dosarul de executare silită și pentru a identifica eventualele temeiuri / motive pentru promovarea unei contestații la executare.
Temei legal ce stă la baza opiniei: art. 781-792 din Codul de procedură civilă, modificat și actualizat.
Cu stimă,
Av. ALEXA