avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 338 soluții astăzi

Conferință avocatnet.ro: Avalanșă de modificări în Codul muncii - analize și detalieri. Tot ce trebuie să știe angajatorii pentru conformare la noua legislație. Rezervă loc și participă → 

Forum Discuţii contabile şi ... Contabilitate în general Sechestru Garda Financiara
Discuție deschisă în Contabilitate în general

Sechestru Garda Financiara

Buna ziua .
Impreuna cu sora avem o librarie de cartier, in Bucuresti . in urma cu 4 ani , un agent comercial ne-a propus sa cumparam de la el hartie de imprimanta . Atunci cand veam nevoie , il sunam , ne aducea marfa la punctul de lucru , ne lasa factura si noi o achitam in cateva zile .
Acum o luna , in urma unui control incrucisat , Garda Financiara ne-a verificat contabilitatea firmei , si ne-a spus , ieri , ca firma de la care am luat hartie atatia ani nu exista , iar facturile sunt false . Drept urmare , ne-au luat toate facturile originale din contabilitatea firmei ( au acest drept ?) si ne-au spus ca azi le vor duce la ANAF pentru a ni se recalcula diferente de TVA si impozit , in valoare de cateva sute de milioane de lei vechi ! Pentru ca in ultima vreme afacerea merge tot mai prost , iar noi mai avem ceva restante din impozite de platit , ne-au spus ca joi vor veni sa ne puna sechestru pe toata marfa din magazin .
Intrebarea noastra este ce putem sa facem ? Au dreptul sa ne puna sechestru asa repede ? Nu avem dreptul la un termen in care sa platim diferentele de impozite ?
Daca ne inchid magazinul , care e singura noastra sursa de venit , toata familia fiind implicata in aceasta afacere , nu o sa mai putem trai , nicidecum sa ne mai achitam datoriile .
Va multumim mult pentru ajutor .
Cel mai recent răspuns: godspeed , utilizator 09:56, 21 Septembrie 2010
Buna ziua
In procesul verbal ar trebui sa fie trecute temeiurile legale in baza carora s-a dispus ridicarea facturilor si sechestrul
Va rog sa le scrieti si aici .
Multumesc .
Nu ne-au lasat nici un proces verbal , inca . In urma verificarilor au facut multe copii xerox dupa facturi ( aproape 2 topuri de hartie ! ) , iar ieri s-au intors si ne-au cerut originalele facturilor ., spunandu-ne ceea ce v-am relatat .
Banuiesc, prin lipsa unor date, ca s-au instituit masuri asiguratorii, conform art 129 cod procedura fiscala. Daca este asa, Garda financiara trebuie sa respecte procedura, iar Dvs. puteti contesta instituirea masurilor. Va spicuiesc din legislatia incidenta si puteti trage concluziile. Din datele furnizate de Dvs. nu ne putem da seama daca documentele au fost ridicate legal sau nu, dar Garda are acest drept conferit prin lege:


OUG 91/2003
Art. 7. - In indeplinirea atributiilor ce le revin, comisarii Garzii Financiare sunt in drept:
d) sa dispuna masuri cu privire la confiscarea, in conditiile legii, a bunurilor a caror fabricatie, depozitare, transport sau desfacere este ilicita, precum si a veniturilor realizate din activitati comerciale sau prestari de servicii nelegale si sa ridice documentele financiar-contabile si de alta natura care pot servi la dovedirea contraventiilor sau, dupa caz, a infractiunilor;
f) sa constate acte si fapte care au avut ca efect evaziunea si frauda fiscala, sa solicite organelor fiscale stabilirea obligatiilor fiscale in intregime datorate, sa ceara organelor de executare competente, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 61/2002 (abrogat de Cod procedura Fiscala) privind colectarea creantelor bugetare, republicata, cu modificarile ulterioare, luarea masurilor asiguratorii ori de cate ori exista pericolul ca debitorul sa se sustraga de la urmarire sau sa isi ascunda ori sa isi risipeasca averea si sa sesizeze, dupa caz, organele de urmarire penala;
h) sa reţină documente, în condiţiile Codului de procedură fiscală, să solicite copii certificate de pe documentele originale, să preleveze probe, eşantioane, mostre etc. şi să solicite efectuarea expertizelor tehnice necesare finalizării actului de control.

HG 1324/2009
.

ART. 9
(3) În situaţia în care, ca urmare a controlului efectuat, comisarii Gărzii Financiare constată săvârşirea unor contravenţii, în exercitarea atribuţiilor proprii, încheie procese-verbale pentru constatarea şi sancţionarea contravenţiilor, în condiţiile stabilite de Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) La constatarea împrejurărilor privind săvârşirea unor fapte prevăzute de legea penală în domeniul financiar-fiscal, organele Gărzii Financiare întocmesc procese-verbale prin care stabilesc implicaţiile fiscale ale acestora, în baza cărora sesizează organele de urmărire penală competente şi dispun, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, instituirea măsurilor asigurătorii ori de câte ori există pericolul ca debitorul să se sustragă de la urmărire sau să îşi ascundă ori să îşi risipească averea.
(5) Garda Financiară poate, la solicitarea procurorului, să efectueze constatări cu privire la faptele care constituie încălcări ale dispoziţiilor şi obligaţiilor a căror respectare o controlează, întocmind procese-verbale, prin care poate evalua prejudiciul cauzat aferent operaţiunilor verificate, care sunt acte procedurale ce pot constitui mijloace de probă, potrivit legii.
ART. 11
(1) În exercitarea atribuţiilor, comisarii Gărzii Financiare efectuează în mod permanent control operativ şi inopinat sub forma controlului curent sau tematic, după caz.
(2) Procesele-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor încheiate de către comisarii Gărzii Financiare pot fi atacate în condiţiile legislaţiei privind regimul juridic al contravenţiilor.
(3) Procesele-verbale prevăzute la art. 9 alin. (4) şi (5) pot cuprinde evaluări ale prejudiciului fiscal, pe baza stabilirii implicaţiilor fiscale determinate de sustragerea de la plata impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume de natură fiscală datorate bugetului general consolidat, fără calcularea de obligaţii accesorii acestora, şi nu constituie titluri de creanţă fiscală.
(4) Procesele-verbale se păstrează într-o evidenţă specială, gestionată de unitatea Gărzii Financiare emitentă.
(5) Valorificarea constatărilor privind starea fiscală, înscrise în procesele-verbale, se face în condiţiile stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, un exemplar al procesului-verbal fiind comunicat organului fiscal competent în gestionarea dosarului fiscal al contribuabilului.

PROCEDURA
de întocmire a procesului-verbal pentru contestarea unor
împrejurări privind fapte penale din domeniul financiar-fiscal

II. Reguli generale referitoare la întocmirea procesului-verbal
8. În situaţia în care organul de control apreciază că există pericolul ca făptuitorul să se sustragă de la urmărire, să înstrăineze patrimoniul societăţii sau să îşi risipească averea, acesta poate dispune instituirea măsurilor asigurătorii prevăzute de Codul de procedură fiscală, făcând menţiunea corespunzătoare în procesul-verbal. Ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii dispuse de Garda Financiară se realizează de organele fiscale, în condiţiile art. 129 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Cod procedura fiscala
ART. 129
Poprirea şi sechestrul asigurătoriu
(1) Măsurile asigurătorii prevăzute în prezentul capitol se dispun şi se duc la îndeplinire, prin procedura administrativă, de organele fiscale competente.
(2) Se dispun măsuri asigurătorii sub forma popririi asigurătorii şi sechestrului asigurătoriu asupra bunurilor mobile şi/sau imobile proprietate a debitorului, precum şi asupra veniturilor acestuia, când există pericolul ca acesta să se sustragă, să îşi ascundă ori să îşi risipească patrimoniul, periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea.
(3) Aceste măsuri pot fi luate şi înainte de emiterea titlului de creanţă, inclusiv în cazul efectuării de controale sau al antrenării răspunderii solidare. Măsurile asigurătorii dispuse atât de organele fiscale competente, cât şi de instanţele judecătoreşti ori de alte organe competente, dacă nu au fost desfiinţate în condiţiile legii, rămân valabile pe toată perioada executării silite, fără îndeplinirea altor formalităţi. Odată cu individualizarea creanţei şi ajungerea acesteia la scadenţă, în cazul neplăţii, măsurile asigurătorii se transformă în măsuri executorii.
(4) Măsurile asigurătorii se dispun prin decizie emisă de organul fiscal competent. În decizie organul fiscal va preciza debitorului că prin constituirea unei garanţii la nivelul creanţei stabilite sau estimate, după caz, măsurile asigurătorii vor fi ridicate.
(5) Decizia de instituire a măsurilor asigurătorii trebuie motivată şi semnată de către conducătorul organului fiscal competent.
(6) Măsurile asigurătorii dispuse potrivit alin. (2), precum şi cele dispuse de instanţele judecătoreşti sau de alte organe competente se duc la îndeplinire în conformitate cu dispoziţiile referitoare la executarea silită, care se aplică în mod corespunzător.
(11) Împotriva actelor prin care se dispun şi se duc la îndeplinire măsurile asigurătorii cel interesat poate face contestaţie în conformitate cu prevederile art. 172.
Ultima modificare: Marți, 21 Septembrie 2010
godspeed, utilizator
georgiana.td a scris:

Nu ne-au lasat nici un proces verbal , inca . In urma verificarilor au facut multe copii xerox dupa facturi ( aproape 2 topuri de hartie ! ) , iar ieri s-au intors si ne-au cerut originalele facturilor ., spunandu-ne ceea ce v-am relatat .

Originalele se pot ridica pe baza unui proces verbal de ridicare inscrisuri, conform art.56 Cod procedura fiscala, document semnat si de contribuabil, prin care se individualizeaza inscrisurile care vor constituie probe, un exemplar comunicandu-se contribuabilului, conform Normelor metodologice Cod procedura fiscala.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Garda financiara ContSters75393 ContSters75393 Buna ziua.De la infiintarea unui srl cu principal domeniu de activitate magazin mixt care ar fi perioada la care ar trebui sa ma stept la un control din ... (vezi toată discuția)
Controale gf Din experienta proprie, stie cineva care sunt elementele de control la o vizita a Garzii Financiare? (vezi toată discuția)
Act de control garda financiara Georgeta Istrate Georgeta Istrate Situatie de fapt: Garda Financiara intocmeste un proces verbal de control prin care constata ca exista posibilitatea ca un agent economic -care desi a ... (vezi toată discuția)