avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 518 soluții astăzi

Conferință avocatnet.ro: Avalanșă de modificări în Codul muncii - analize și detalieri. Tot ce trebuie să știe angajatorii pentru conformare la noua legislație. Rezervă loc și participă → 

Forum Discuţii juridice Achiziţii publice Acord cadru sau contract de achizitie publica?
Discuție deschisă în Achiziţii publice

Acord cadru sau contract de achizitie publica?

Buna ziua,

Care e diferenta intre un acord cadru si un contract de achizitie publica (in cazul contractelor de lucrari se poate incheia oricare din cele doua)??

Pentru procedura de cerere de oferta se poate incheia acord cadru? In ce conditii?

Astept parerile voastre.
Cel mai recent răspuns: Jurist TM , utilizator 16:06, 25 Octombrie 2010
Acordul cadru stabileste drepturile si obligatiile generale ale partilor, urmand ca prin contractele subsecvente sa se stabileasca conditiile specifice fiecarei lucrari. Acordul cadru se incheie pe toata perioada lucrarilor cuprinse in contractele subsecvente. (ex: daca sunt, sa zicem 3 lucrari a cate 12 luni, care se realizeaza succesiv, nu concomitent, acordul se incheie pe cel putin 36 de luni).
Se poate incheia acord cadru pentru lucrari, insa lucrarile respective trebuie sa aiba o oarecare legatura intre ele ( ex : sa faca parte din aceeasi categorie, acelasi program de finantare, etc., in sensul ca nu poti atribui prin acord cadru lucrari de reabilitare monumente istorice cu lucrari de reparatii drumuri - sper ca intelegi ce zic)

OUG 34 prevede despre acordul cadru:

ART. 142
(1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia acordul-cadru, de regulă prin aplicarea procedurilor de licitaţie deschisă sau licitaţie restrânsă.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru încheierea unui acord-cadru autoritatea contractantă are dreptul de a aplica celelalte proceduri prevăzute la art. 18 numai în circumstanţele specifice prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă.
ART. 143
Autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza în mod abuziv sau impropriu acordurile-cadru, astfel încât să împiedice, să restrângă sau să distorsioneze concurenţa.
ART. 144
(1) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili ca durata unui acord-cadru să depăşească mai mult de 4 ani, decât în cazuri excepţionale şi pe care le poate justifica în special prin obiectul specific al contractelor ce urmează a fi atribuite în baza acordului-cadru respectiv.
(2) Contractele care se atribuie în baza unui acord-cadru nu pot fi încheiate decât între autoritatea/autorităţile contractante şi operatorul/operatorii economici, care sunt parte a acordului respectiv.
ART. 145
Atunci când atribuie un contract de achiziţie publică pe baza prevederilor dintr-un acord-cadru, autoritatea contractantă nu are dreptul de a impune sau de a accepta modificări substanţiale ale elementelor/condiţiilor stabilite iniţial prin acordul-cadru respectiv.
ART. 146
Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili operatorul economic sau, după caz, operatorii economici care vor fi parte a acordului-cadru respectiv, prin aplicarea criteriilor de selecţie şi atribuire prevăzute la cap. V.
ART. 147
(1) În cazul în care autoritatea contractantă încheie acordul-cadru cu un singur operator economic, atunci acordul respectiv trebuie să prevadă cel puţin:
a) obligaţiile pe care operatorul economic şi le-a asumat prin propunerea tehnică;
b) preţul unitar pe care operatorul economic l-a prevăzut în propunerea financiară şi pe baza căruia se va determina preţul fiecărui contract atribuit ulterior.
(2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a atribui contractele de achiziţie publică subsecvente acordului-cadru numai cu respectarea condiţiilor tehnice şi financiare stabilite în acordul-cadru respectiv.
(3) De fiecare dată când intenţionează să atribuie un contract de achiziţie publică subsecvent unui acord-cadru, autoritatea contractantă are obligaţia de a se consulta, în scris, cu operatorul economic, solicitându-i acestuia, în funcţie de necesităţi, completarea ofertei.
ART. 148
În cazul în care autoritatea contractantă încheie acordul-cadru cu mai mulţi operatori economici, numărul acestora nu poate fi mai mic de 3, în măsura în care există un număr suficient de operatori economici care au îndeplinit criteriile de calificare şi selecţie şi care au prezentat oferte corespunzătoare.
ART. 149
(1) În cazul în care autoritatea contractantă încheie acordul-cadru cu mai mulţi operatori economici, atunci acordul respectiv trebuie să prevadă cel puţin:
a) obligaţiile pe care fiecare dintre operatorii economici şi le-au asumat prin propunerea tehnică;
b) preţul unitar pe care fiecare operator economic l-a prevăzut în propunerea financiară.
(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a atribui contracte de achiziţie publică subsecvente unui acord-cadru încheiat cu mai mulţi operatori economici:
a) fie fără reluarea competiţiei;
b) fie prin reluarea competiţiei între operatorii economici semnatari ai acordului-cadru.
(3) Autoritatea contractantă are dreptul de a atribui contracte de achiziţie publică în condiţiile prevăzute la alin. (2) lit. a) numai dacă toate elementele/condiţiile care vor guverna contractele respective au fost stabilite în acordul-cadru.
(4) Autoritatea contractantă are dreptul de a atribui contracte de achiziţie publică în condiţiile prevăzute la alin. (2) lit. b):
a) fie respectând elementele/condiţiile prevăzute în acordul-cadru;
b) fie, dacă nu toate elementele/condiţiile au fost clar prevăzute în acordul-cadru, prin detalierea acestora sau prin utilizarea, dacă se consideră necesar, unor alte elemente/condiţii prevăzute în caietul de sarcini elaborat pentru încheierea acordului-cadru respectiv.
ART. 150
În cazul prevăzut la art. 149 alin. (4) lit. b), autoritatea contractantă are obligaţia de a relua competiţia respectând următoarea procedură:
a) pentru fiecare contract ce urmează a fi atribuit, autoritatea contractantă consultă în scris operatorii economici semnatari ai acordului-cadru respectiv;
b) autoritatea contractantă fixează un termen limită suficient pentru prezentarea ofertelor, în acest sens având obligaţia de a ţine cont de aspecte precum complexitatea obiectului şi timpul necesar pentru transmiterea ofertelor;
c) ofertele se prezintă în scris, iar conţinutul lor rămâne confidenţial până când termenul limită stipulat pentru deschidere a expirat;
d) autoritatea contractantă atribuie fiecare contract ofertantului care a prezentat cea mai bună ofertă, pe baza criteriului de atribuire precizat în documentaţia în temeiul căreia a fost încheiat acordul-cadru.


Sper ca iti sunt de folos informatiile.:)

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Acord cadru Grigore Carmen Grigore Carmen Care este procedura de reofertare pe acord-cadru? Va multumesc... (vezi toată discuția)
Interpretare art. 67 alin. (1) lit. a) ipotez a 2-a teza ultima RoloTomassi RoloTomassi [b]din HG 925/2006[/b] Art. 67 (1)Prin încheierea unui acord-cadru, autoritatea contractantă îşi asumă, faţă de operatorul/operatorii ... (vezi toată discuția)
Licitatie eleonora craciun eleonora craciun Buna seara, Am cateva intrebari in leagtura cu participarea la licitatii... S-a semnat un contract de inchiriere spatii la politia de frontiera ... (vezi toată discuția)