avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 359 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Contabilitate în general plan de conturi ONG
Discuție deschisă în Contabilitate în general

plan de conturi ONG

Stie cineva unde pot gasi ultimul plan de conturi care se adreseaza ONG-urilor. Am inteles ca este altul acum. Va multumesc. dmldone@gmail.com
Cel mai recent răspuns: Alexa_1 , utilizator 16:27, 13 Mai 2005
Te ajut eu cu un plan de conturi dupa ONG
CONTURI DE CAPITALURI

10 APORTURI SI REZERVE
102 Aporturi
105 Rezerve din reevaluare
1050 Rezerve din reevaluarea terenurilor
1050.01 Rezerve din reevaluarea terenurilor pentru
activitatile fara scop patrimonial
1050.02 Rezerve din reevaluarea terenurilor pentru
activitatile economice
1051 Rezerve din reevaluarea amenajarilor de terenuri
1051.01 Rezerve din reevaluarea amenajarilor de terenuri
pentru activitatile fara scop patrimonial
1051.02 Rezerve din reevaluarea amenaj arilor de
terenuri pentru activitatile economice
1052 Rezerve din reevaluarea constructiilor
1052.01 Rezerve din reevaluarea constructiilor pentru
activitatile fara scop patrimonial
1052.02 Rezerve din reevaluarea constructiilor pentru
activitatile economice
1053 Rezerve din reevaluarea echipamentelor
tehnologice (masini, utilaje si instalatii
de lucru)
1053.01 Rezerve din reevaluarea echipamentelor
tehnologice (masini, utilaje si instalatii
de lucru) pentru activitatile fara scop
patrimonial
1053.02 Rezerve din reevaluarea echipamentelor
tehnologice (masini, utilaje si instalatii
de lucru) pentru activitatile economice
1054 Rezerve din reevaluarea aparatelor si
instalatiilor de masurare, control si reglare
1054.01 Rezerve din reevaluarea aparatelor si
instalatiilor de masurare, control si reglare
pentru activitatile fara scop patrimonial
1054.02 Rezerve din reevaluarea aparatelor si
instalatiilor de masurare, control si reglare
pentru activitatile economice
1055 Rezerve din reevaluarea mijloacelor de
transport
1055.01 Rezerve din reevaluarea mijloacelor de
transpaort pentru activitatile fara scop
patrimonial
1055.02 Rezerve din reevaluarea mijloacelor de
transport pentru activitatile economice
1056 Rezerve din reevaluarea animalelor si
plantatiilor
1056.01 Rezerve din reevaluarea animalelor si
plantatiilor pentru activitatile fara scop
patrimonial
1056.02 Rezerve din reevaluarea animalelor si
plantatiilor pentru activitatile economice
1057 Rezerve din reevaluarea mobilierului,
aparaturii birotice, echipamentelor de protectie
a valorilor umane si materiale si altor
active corporale
1057.01 Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii
birotice, echipamentelor de protectie a
valorilor umane si materiale si altor active
corporale pentru activitatile fara scop
patrimonial
1057.02 Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii
birotice, echipamentelor de protectie a
valorilor umane si materiale si altor active
corporale pentru activitatile economice
106 Rezerve
1061 Rezerve legale
1063 Rezerve statutare sau contractuale
1068 Alte rezerve

11 FONDURI PRIVIND ACTIVITATILE FARA SCOP
PATRIMONIAL SI REZULTATUL REPORTAT
113 Fondul social al membrilor Caselor de Ajutor
Reciproc (C.A.R.)
117 Rezultatul reportat
1171 Rezultatul reportat al activitatilor fara
scop patrimonial
1171.01 Rezultatul reportat al activitatilor fara
scop patrimonial
1171.02 Rezultatul reportat al activitatilor cu
destinatie speciala
1172 Rezultatul reportat al activitatilor economice

12 REZULTATUL EXERCITIULUI
120 Rezultatul exercitiului
1201 Rezultatul activitatilor fara scop patrimonial
1201.01 Rezultatul activitatilor fara scop patrimonial
1201.02 Rezultatul activitatilor cu destinatie speciala
1202 Rezultatul activitatilor economice
129 Repartizarea rezultatului exercitiului
1291 Repartizarea rezultatului activitatilor fara
scop patrimonial
1291.01 Repartizarea rezultatului activitatilor fara
scop patrimonial
1292 Repartizarea rezultatului activitatilor
economice

13 SUBVENTII PENTRU INVESTITII
131 Subventii pentru investitii

15 PROVIZIOANE PENTRU RISCURI
SI CHELTUIELI
151 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
1511 Provizioane pentru litigii
1512 Provizioane pentru garantii acordate clientilor
1518 Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli
16 IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE
161 Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni
162 Credite bancare pe termen lung
1621 Credite bancare pe termen lung
1622 Credite bancare pe termen lung, nerambursate
la scadenta
1623 Credite externe guvernamentale
1624 Credite bancare externe garantate de stat
1625 Credite bancare externe garantate de banci
1626 Credite de la trezoreria statului
1627 Credite bancare interne garantate de stat
166 Datorii ce privesc imobilizarile financiare
1661 Datorii catre societatile din cadrul grupului
1662 Datorii catre societatile care detin interese
de participare
167 Alte imprumuturi si datorii asimilate
168 Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor
asimilate
1681 Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiunea
de obligatiuni
1682 Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen
lung
1685 Dobanzi aferente datoriilor catre societatile
din cadrul grupului
1686 Dobanzi aferente datoriilor catre societatile
care detin interese de participare
1687 Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii
asimilate
169 Prime privind rambursarea obligatiunilor

2 CONTURI DE IMOBILIZARI

20 IMOBILIZARI NECORPORALE
201 Cheltuieli de constituire
2011 Cheltuieli de constituire privind activitatile
fara scop patrimonial
2012 Cheltuieli de constituire privind activitatile
economice
203 Cheltuieli de dezvoltare
2031 Cheltuieli de dezvoltare privind activitatile
fara scop patrimonial
2032 Cheltuieli de dezvoltare privind activitatile
economice
205 Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale
si alte drepturi si valori similare
2051 Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale
si alte drepturi si valori similare privind
activitatile fara scop patrimonial
2052 Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale
si alte drepturi si valori similare privind
activitatile economice
207 Fond comercial
208 Alte imobilizari necorporale
2081 Alte imobilizari necorporale privind
activitatile fara scop patrimonial
2082 Alte imobilizari necorporale privind
activitatile economice

21 IMOBILIZARI CORPORALE
211 Terenuri si amenajari de terenuri
2111 Terenuri
2111.01 Terenuri pentru activitatile fara scop
patrimonial
2111.02 Terenuri pentru activitatile economice
2112 Amenajari de terenuri
2112.01 Amenajari de terenuri pentru activitatile
fara scop patrimonial
2112.02 Amenajari de terenuri pentru activitatile
economice
212 Constructii
2121 Constructii
2121.01 Constructii pentru activitatile fara scop
patrimonial
2121.02 Constructii pentru activitatile economice
213 Instalatii tehnice, mijloace de transport,
animale si plantatii
2131 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si
instalatii de lucru)
2131.01 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si
instalatii de lucru) pentru activitatile fara
scop patrimonial
2131.02 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si
instalatii de lucru) pentru activitatile
economice
2132 Aparate si instalatii de masurare, control
si reglare
2132.01 Aparate si instalatii de masurare, control si
reglare pentru activitatile fara scop
patrimonial
2132.02 Aparate si instalatii de masurare, control si
reglare pentru activitatile economice
2133 Mijloace de transport
2133.01 Mijloace de transport pentru activitatile
fara scop patrimonial
2133.02 Mijloace de transport pentru activitatile
economice
2134 Animale si plantatii
2134.01 Animale si plantatii pentru activitatile
fara scop patrimonial
2134.02 Animale si plantatii pentru activitatile
economice
214 Mobilier, aparatura birotica, echipamente
de protectie a valorilor umane si materiale
si alte active corporale
2141 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de
protectie a valorilor umane si materiale si
alte active corporale
2141.01 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de
protectie a valorilor umane si materiale si
alte active corporale pentru activitatile
fara scop patrimonial
2141.02 Mobilier, aparatura birotica, echipamente
de protectie a valorilor umane si materiale
si alte active corporale pentru activitatile
economice
23 IMOBILIZARI IN CURS
231 Imobilizari corporale in curs
2311 Imobilizari corporale in curs privind
activitatile fara scop patrimonial
2312 Imobilizari corporale in curs privind
activitatile economice
232 Avansuri acordate pentru imobilizari corporale
233 Imobilizari necorporale in curs
2331 Imobilizari necorporale in curs privind
activitatile fara scop patrimonial
2332 Imobilizari necorporale in curs privind
activitatile economice
234 Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale

26 IMOBILIZARI FINANCIARE
261 Titluri de participare detinute la filiale
din cadrul grupului
262 Titluri de participare detinute la
societati din afara grupului
263 Imobilizari financiare sub forma de interese
de participare
265 Alte titluri imobilizate
267 Creante imobilizate
2671 Sume datorate de filiale
2672 Dobanda aferenta sumelor datorate de filiale
2673 Imprumuturi acordate pe termen lung
2674 Dobanda aferenta imprumuturilor acordate pe
termen lung
2675 Creante legate de interesele de participare
2676 Dobanda aferenta creantelor legate de interesele
de participare
2678 Alte creante imobilizate
2679 Dobanzi aferente altor creante imobilizate
269 Varsaminte de efectuat pentru imobilizari
financiare

28 AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE
280 Amortizari privind imobilizarile necorporale
2801 Amortizarea cheltuielilor de constituire
2801.01 Amortizarea cheltuielilor de constituire privind
activitatile fara scop patrimonial
2801.02 Amortizarea cheltuielilor de constituire privind
activitatile economice
2803 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare
2803.01 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare privind
activitatile fara scop patrimonial
2803.02 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare privind
activitatile economice
2805 Amortizarea concesiunilor, brevetelor,
licentelor, marcilor comerciale si altor
drepturi si valori similare
2805.01 Amortizarea concesiunilor, brevetelor,
licentelor, marcilor comerciale si altor
drepturi si valori similare privind activitatile
fara scop patrimonial
2805.02 Amortizarea concesiunilor, brevetelor,
licentelor, marcilor comerciale si altor
drepturi si valori similare privind
activitatile economice
2807 Amortizarea fondului comercial
2807.02 Amortizarea fondului comercial privind
activitatile economice
2808 Amortizarea altor imobilizari necorporale
2808.01 Amortizarea altor imobilizari necorporale
privind activitatile fara scop patrimonial
2808.02 Amortizarea altor imobilizari necorporale
privind activitatile economice
281 Amortizari privind imobilizarile corporale
2811 Amortizarea amenajarilor de terenuri
2811.01 Amortizarea amenajarilor de terenuri privind
activitatile fara scop patrimonial
2811.02 Amortizarea amenajarilor de terenuri privind
activitatile economice
2812 Amortizarea constructiilor
2812.01 Amortizarea constructiilor privind
activitatile fara scop patrimonial
2812.02 Amortizarea constructiilor privind
activitatile economice
2813 Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini,
utilaje si instalatii de lucru)
2813.01 Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini,
utilaje si instalatii de lucru) privind
activitatile fara scop patrimonial
2813.02 Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini,
utilaje si instalatii de lucru) privind
activitatile economice
2814 Amortizarea aparatelor si instalatiilor de
masurare, control si reglare
2814.01 Amortizarea aparatelor si instalatiilor de
masurare, control si reglare privind
activitatile fara scop patrimonial
2814.02 Amortizarea aparatelor si instalatiilor de
masurare, control si reglare privind
activitatile economice
2815 Amortizarea mijloacelor de transport
2815.01 Amortizarea mijloacelor de transport privind
activitatile fara scop patrimonial
2815.02 Amortizarea mijloacelor de transport privind
activitatile economice
2816 Amortizarea animalelor si plantatiilor
2816.01 Amortizarea animalelor si plantatiilor privind
activitatile fara scop patrimonial
2816.02 Amortizarea animalelor si plantatiilor privind
activitatile economice
2817 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice,
echipamentelor de protectie a valorilor umane
si materiale si altor active corporale
2817.01 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice,
echipamentelor de protectie a valorilor umane
si materiale si altor active corporale privind
activitatile fara scop patrimonial
2817.02 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice,
echipamentelor de protectie a valorilor umane
si materiale si altor active corporale privind
activitatile economice

29 PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA IMOBILIZARILOR
290 Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor
necorporale
291 Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor
corporale
293 Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor in
curs
296 Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor
financiare

3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN
CURS DE EXECUTIE

30 STOCURI DE MATERII PRIME SI MATERIALE
301 Materii prime
302 Materiale consumabile
3021 Materiale auxiliare
3022 Combustibili
3023 Materiale pentru ambalat
3024 Piese de schimb
3025 Seminte si materiale de plantat
3026 Furaje
3028 Alte materiale consumabile
303 Materiale de natura obiectelor de inventar
308 Diferente de pret la materii prime si materiale

33 PRODUCTIA IN CURS DE EXECUTIE
331 Produse in curs de executie
332 Lucrari si servicii in curs de executie

34 PRODUSE
341 Semifabricate
345 Produse finite
346 Produse reziduale
348 Diferente de pret la produse

35 STOCURI AFLATE LA TERTI
351 Materii si materiale aflate la terti
354 Produse aflate la terti
356 Animale aflate la terti
357 Marfuri aflate la terti
358 Ambalaje aflate la terti

36 ANIMALE
361 Animale si pasari
368 Diferente de pret la animale si pasari

37 MARFURI
371 Marfuri
378 Diferente de pret la marfuri

38 AMBALAJE
381 Ambalaje
388 Diferente de pret la ambalaje

39 PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA
STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE
391 Provizioane pentru deprecierea materiilor prime
392 Provizioane pentru deprecierea materialelor
3921 Provizioane pentru deprecierea materialelor
consumabile
3922 Provizioane pentru deprecierea materialelor
de natura obiectelor de inventar
393 Provizioane pentru deprecierea productiei
in curs de executie
394 Provizioane pentru deprecierea produselor
395 Provizioane pentru deprecierea stocurilor
aflate la terti
396 Provizioane pentru deprecierea animalelor
397 Provizioane pentru deprecierea marfurilor
398 Provizioane pentru deprecierea ambalajelor

4 CONTURI DE TERTI
40 FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE
401 Furnizori
403 Efecte de platit
404 Furnizori de imobilizari
405 Efecte de platit pentru imobilizari
408 Furnizori - facturi nesosite
409 Furnizori - debitori
4091 Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri
de natura stocurilor
4092 Furnizori-debitori pentru prestari de servicii
si executari de lucrari

41 CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE
411 Clienti
4111 Clienti
4118 Clienti incerti sau in litigiu
413 Efecte de primit de la clienti
418 Clienti - facturi de intocmit
419 Clienti - creditori

42 PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE
421 Personal - salarii datorate
423 Personal - ajutoare materiale datorate
424 Participarea personalului la rezultatul
activitatilor economice
425 Avansuri acordate personalului
426 Drepturi de personal neridicate
427 Retineri din salarii datorate tertilor
428 Alte datorii si creante in legatura cu
personalul
4281 Alte datorii in legatura cu personalul
4282 Alte creante in legatura cu personalul

43 ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA
SI CONTURI ASIMILATE
431 Asigurari sociale
4311 Contributia unitatii la asigurarile sociale
4312 Contributia personalului la asigurarile sociale
4313 Contributia angajatorului pentru asigurarile
sociale de sanatate
4314 Contributia angajatilor pentru asigurarile
sociale de sanatate
437 Ajutor de somaj
4371 Contributia unitatii la fondul de somaj
4372 Contributia personalului la fondul de somaj
438 Alte datorii si creante sociale
4381 Alte datorii sociale
4382 Alte creante sociale

44 BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI
CONTURI ASIMILATE
441 Impozitul pe profit
442 Taxa pe valoarea adaugata
4423 Taxa pe valoarea adaugata de plata
4424 Taxa pe valoarea adaugata de recuperat
4426 Taxa pe valoarea adaugata deductibila
4427 Taxa pe valoarea adaugata colectata
4428 Taxa pe valoarea adaugata neexigibila
444 Impozitul pe venituri de natura salariilor
445 Subventii
446 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate
447 Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate
448 Alte datorii si creante cu bugetul statului
4481 Alte datorii fata de bugetul statului
4482 Alte creante privind bugetul statului

45 GRUP SI ASOCIATI
451 Decontari in cadrul grupului
4511 Decontari in cadrul grupului
4518 Dobanzi aferente decontarilor in cadrul grupului
452 Decontari privind interesele de participare
4521 Decontari privind interesele de participare
4528 Dobanzi aferente decontarilor privind interesele
de participare
458 Decontari din operatii in participatie
4581 Decontari din operatii in participatie - pasiv
4582 Decontari din operatii in participatie - activ

46 DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI
461 Debitori diversi
462 Creditori diversi

47 CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE
471 Cheltuieli inregistrate in avans
472 Venituri inregistrate in avans
473 Decontari din operatii in curs de clarificare

48 DECONTARI IN CADRUL UNITATII
481 Decontari intre unitate si subunitati
482 Decontari intre subunitati
489 Decontari intre activitatile fara scop
patrimonial si activitatile economice

49 PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR
491 Provizioane pentru deprecierea creantelor -
clienti
495 Provizioane pentru deprecierea creantelor -
decon tari in cadrul grupului sau unitatii
496 Provizioane pentru deprecierea creantelor -
debitori diversi

5 CONTURI DE TREZORERIE

50 INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT
501 Investitii financiare pe termen scurt la
societati din cadrul grupului
503 Actiuni
505 Obligatiuni emise si rascumparate
506 Obligatiuni
508 Alte investitii financiare pe termen scurt
si creante asimilate
5081 Alte titluri de plasament
5088 Dobanzi la obligatiuni si titluri de plasament
509 Varsaminte de efectuat pentru investitii
financiare pe termen scurt

51 CONTURI LA BANCI
511 Valori de incasat
5112 Cecuri de incasat
5113 Efecte de incasat
5114 Efecte remise spre scontare
512 Conturi curente la banci
5121 Conturi la banci in lei
5124 Conturi la banci in valuta
5124.01 Disponibil in valuta privind activitatile
fara scop patrimonial
5124.02 Disponibil in valuta privind activitatile
economice
5125 Sume in curs de decontare
5126 Carnete de cecuri cu limita de suma
513 Disponibil cu destinatie speciala
5131 Disponibil cu destinatie speciala din aplicarea
timbrului literar, cinematografic, teatral,
muzical, folcloric, al artelor plastice, al
arhitecturii si de divertisment
5131.01 Disponibil cu destinatie speciala din aplicarea
timbrului literar
5131.02 Disponibil cu destinatie speciala din aplicarea
timbrului cinematografic
5131.03 Disponibil cu destinatie speciala din aplicarea
timbrului teatral
5131.04 Disponibil cu destinatie speciala din aplicarea
timbrului muzical
5131.05 Disponibil cu destinatie speciala din aplicarea
timbrului folcloric
5131.06 Disponibil cu destinatie speciala din aplicarea
timbrului artelor plastice
5131.07 Disponibil cu destinatie speciala din aplicarea
timbrului arhitecturii
5131.08 Disponibil cu destinatie speciala din aplicarea
timbrului de divertisment
5139 Disponibil cu destinatie speciala din alte
venituri cu destinatie speciala
5139.01 Disponibil cu destinatie speciala din alte
venituri cu destinatie speciala incasate in lei
5139.04 Disponibil cu destinatie speciala din alte
venituri cu destinatie speciala incasate
in valuta
518 Dobanzi
5186 Dobanzi de platit
5187 Dobanzi de incasat
519 Credite bancare pe termen scurt
5191 Credite bancare pe termen scurt
5192 Credite bancare pe termen scurt nerambursate la
scadenta
5193 Credite externe guvernamentale
5194 Credite externe garantate de stat
5195 Credite externe garantate de banci
5196 Credite de la trezoreria statului
5197 Credite interne garantate de stat
5198 Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen
scurt

53 CASA
531 Casa
5311 Casa in lei
5314 Casa in valuta
5314.01 Casa in valuta privind activitatile fara scop
patrimonial
5314.02 Casa in valuta privind activitatile economice
532 Alte valori
5321 Timbre fiscale si postale
5322 Bilete de tratament si odihna
5323 Tichete si bilete de calatorie
5328 Alte valori

54 ACREDITIVE
541 Acreditive
5411 Acreditive in lei
5412 Acreditive in valuta
5412.01 Acreditive in valuta privind activitatile
fara scop patrimonial
5412.02 Acreditive in valuta privind activitatile
economice
542 Avansuri de trezorerie

58 VIRAMENTE INTERNE
581 Viramente interne

59 PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA
CONTURILOR DE TREZORERIE
591 Provizioane pentru deprecierea investitiilor
financiare la societati din cadrul grupului
593 Provizioane pentru deprecierea actiunilor
595 Provizioane pentru deprecierea obligatiunilor
emise si rascumparate
596 Provizioane pentru deprecierea obligatiunilor
598 Provizioane pentru deprecierea altor investitii
financiare si creante asimilate

6 CONTURI DE CHELTUIELI*)
60 CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE
601 Cheltuieli cu materiile prime
602 Cheltuieli cu materialele consumabile
6021 Cheltuieli cu materialele auxiliare
6022 Cheltuieli privind combustibilul
6023 Cheltuieli privind materialele pentru ambalat
6024 Cheltuielile privind piesele de schimb
6025 Cheltuieli privind semintele si materialele
de plantat
6026 Cheltuieli privind furajele
6028 Cheltuieli privind alte materiale consumabile
603 Cheltuieli privind materialele de natura
obiectelor de inventar
604 Cheltuieli privind materialele nestocate
605 Cheltuieli privind energia si apa
606 Cheltuieli privind animalele si pasarile
607 Cheltuieli privind marfurile
608 Cheltuieli privind ambalajele

61 CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE
EXECUTATE DE TERTI
611 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile
612 Cheltuieli cu redeventele, locatiile de
gestiune si chiriile
613 Cheltuieli cu primele de asigurare
614 Cheltuieli cu studiile si cercetarile

62 CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE
DE TERTI
621 Cheltuieli cu colaboratorii
622 Cheltuieli privind comisioanele si onorariile
623 Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate
624 Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal
625 Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari
626 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii
627 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate
628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti

63 CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI
VARSAMINTE ASIMILATE
635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte
asimilate

64 CHELTUIELI CU PERSONALUL
641 Cheltuieli cu salariile personalului
645 Cheltuieli privind asigurarile si protectia
sociala
6451 Contributia unitatii la asigurarile sociale
6452 Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj
6453 Contributia angajatorului pentru asigurarile
sociale de sanatate
6458 Alte cheltuieli privind asigurarile si
protectia sociala

65 ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE
654 Pierderi din creante si debitori diversi
655 Cotizatii si contributii datorate de persoana
juridica fara scop patrimonial
6551 Cotizatii si contributii la organisme din tara
6552 Cotizatii si contributii la organisme
internationale
656 Cheltuieli privind cote-parti datorate potrivit
statutului
657 Ajutoare si imprumuturi nerambursabile
transferate altor persoane juridice fara
scop patrimonial
6571 Ajutoare si imprumuturi nerambursabile din tara
transferate altor persoane juridice fara
scop patrimonial
6572 Ajutoare si imprumuturi nerambursabile din
strainatate transferate altor persoane juridice
fara scop patrimonial
658 Alte cheltuieli de exploatare
6581 Despagubiri, amenzi si penalitati
6582 Donatii si subventii acordate
6583 Cheltuieli privind activele cedate si alte
operatii de capital
6588 Alte cheltuieli de exploatare

66 CHELTUIELI FINANCIARE
663 Pierderi din creante legate de participatii
664 Cheltuieli privind investitiile financiare
cedate
6641 Cheltuieli privind imobilizarile financiare
cedate
6642 Pierderi privind investitiile financiare pe
termen scurt cedate
665 Cheltuieli din diferente de curs valutar
666 Cheltuieli privind dobanzile
667 Cheltuieli privind sconturile acordate
668 Alte cheltuieli financiare

67 CHELTUIELI EXTRAORDINARE
671 Cheltuieli privind calamitatile si alte
evenimente extraordinare

68 CHELTUIELI CU AMORTIZARILE SI PROVIZIOANELE
681 Cheltuieli de exploatare privind amortizarile
si provizioanele
6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea
imobilizarilor
6812 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele
pentru riscuri si cheltuieli
6813 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele
pentru deprecierea imobilizarilor
6814 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele
pentru deprecierea activelor circulante
686 Cheltuieli financiare privind amortizarile si
provizioanele
6863 Cheltuieli financiare privind provizioanele
pentru deprecierea imobilizarilor financiare
6864 Cheltuieli financiare privind provizioanele
pentru deprecierea activelor circulante
6868 Cheltuieli financiare privind amortizarea
primelor de rambursare a obligatiunilor

69 CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT
691 Cheltuieli cu impozitul pe profit

7 CONTURI DE VENITURI
70
CIFRA DE AFACERI

701 Venituri din vanzarea produselor finite
702 Venituri din vanzarea semifabricatelor
703 Venituri din vanzarea produselor reziduale
704 Venituri din lucrari executate si servicii
prestate
705 Venituri din studii si cercetari
706 Venituri din redevente, locatii de gestiune
si chirii
707 Venituri din vanzarea marfurilor
708 Venituri din activitati diverse

71 VARIATIA STOCURILOR
711 Variatia stocurilor

72 VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI
721 Venituri din productia de imobilizari
necorporale
722 Venituri din productia de imobilizari corporale

73 VENITURI DIN ACTIVITATILE FARA SCOP PATRIMONIAL
731 Venituri din cotizatiile membrilor si
contributiile banesti sau in natura ale
membrilor si simpatizantilor
7311 Venituri din cotizatiile membrilor
7312 Venituri din contributiile banesti sau in natura
ale membrilor si simpatizantilor
732 Venituri din taxele de inregistrare stabilite
potrivit legislatiei in vigoare
733 Venituri din donatii si sume sau bunuri primite
prin sponsorizare
7331 Venituri din donatii
7332 Venituri din sumele sau bunurile primite prin
sponsorizare
734 Venituri din dobanzile si dividendele obtinute
din plasarea disponibilitatilor rezultate din
activitatile fara scop patrimonial
7341 Venituri din dobanzile obtinute din plasarea
disponibilitatilor rezultate din activitatile
fara scop patrimonial
7342 Venituri din dividendele obtinute din plasarea
disponibilitatilor rezultate din activitatile
fara scop patrimonial
735 Venituri pentru care se datoreaza impozit
pe spectacole
736 Resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau
de la bugetele locale
737 Venituri din actiuni intamplatoare realizate
de organizatii sindicale/patronale, utilizate
in scop social sau profesional, potrivit
statutului de organizare si functionare
738 Venituri exceptionale rezultate din cedarea
activelor corporale aflate in proprietatea
persoanelor juridice fara scop patrimonial,
altele decat cele care sunt sau au fost
folosite in activitatea economica
739 Alte venituri din activitatile fara scop
patrimonial
7391 Venituri din cote-parti primite potrivit
statutului
7392 Ajutoare si imprumuturi nerambursabile din
strainatate
7393 Venituri din despagubiri de asigurare - pagube
7394 Venituri din diferente de curs valutar
rezultate din activitatile fara scop patrimonial
7399 Alte venituri din activitatile fara scop
patrimonial

74 VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE
741 Venituri din subventii de exploatare
7411 Venituri din subventii de exploatare aferente
cifrei de afaceri
7417 Venituri din subventii de exploatare aferente
altor venituri

75 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE
754 Venituri din creante reactivate si debitori
diversi
758 Alte venituri din exploatare
7581 Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati
7582 Venituri din donatii si subventii primite
7583 Venituri din vanzarea activelor si alte
operatii de capital
7584 Venituri din subventii pentru investitii
7588 Alte venituri din exploatare

76 VENITURI FINANCIARE
761 Venituri din imobilizari financiare
7611 Venituri din titluri de participare detinute
la filialele din cadrul grupului
7612 Venituri din titluri de participare detinute
la societati din afara grupului
7613 Venituri din titluri de participare detinute
in intreprinderi asociate din cadrul grupului
7614 Venituri din titluri de participare detinute
in intreprinderi asociate din afara grupului
7615 Venituri din titluri de participare strategice
in cadrul grupului
7616 Venituri din titluri de participare strategice
in afara grupului
762 Venituri din investitii financiare pe termen
scurt
763 Venituri din creante imobilizate
764 Venituri din investitii financiare cedate
7641 Venituri din imobilizari financiare cedate
7642 Castiguri din investitii financiare pe termen
scurt cedate
765 Venituri din diferente de curs valutar
766 Venituri din dobanzi
767 Venituri din sconturi obtinute
768 Alte venituri financiare

77 VENITURI EXTRAORDINARE
771 Venituri din subventii pentru evenimente
extraordinare si altele similare

78 VENITURI DIN PROVIZIOANE
781 Venituri din provizioane privind activitatea de
exploatare
7812 Venituri din provizioane pentru riscuri
si cheltuieli
7813 Venituri din provizioane pentru deprecierea
imobilizarilor
7814 Venituri din provizioane pentru deprecierea
activelor circulante
786 Venituri financiare din provizioane
7863 Venituri din provizioane pentru deprecierea
imobilizarilor financiare
7864 Venituri din provizioane pentru deprecieriea
activelor circulante

79 VENITURI CU DESTINATIE SPECIALA
791 Venituri cu destinatie speciala
7911 Venituri cu destinatie speciala din aplicarea
timbrului literar, cinematografic, teatral,
muzical, folcloric, al artelor plastice, al
arhitecturii si de divertisment
7911.01 Venituri cu destinatie speciala din aplicarea
timbrului literar
7911.02 Venituri cu destinatie speciala din aplicarea
timbrului cinematografic
7911.03 Venituri cu destinatie speciala din aplicarea
timbrului teatral
7911.04 Venituri cu destinatie speciala din aplicarea
timbrului muzical
7911.05 Venituri cu destinatie speciala din aplicarea
timbrului folcloric
7911.06 Venituri cu destinatie speciala din aplicarea
timbrului artelor plastice
7911.07 Venituri cu destinatie speciala din aplicarea
timbrului arhitecturii
7911.08 Venituri cu destinatie speciala din aplicarea
timbrului de divertisment
7919 Alte venituri cu destinatie speciala

8 CONTURI SPECIALE

80 CONTURI IN AFARA BILANTULUI
801 Angajamente acordate
8011 Giruri si garantii acordate
8018 Alte angajamente acordate
802 Angajamente primite
8021 Giruri si garantii primite
8028 Alte angajamente primite
803 Alte conturi in afara bilantului
8031 Imobilizari corporale luate cu chirie
8032 Valori materiale primite spre prelucrare
sau reparare
8033 Valori materiale primite in pastrare sau
custodie
8034 Debitori scosi din activ, urmariti in continuare
8036 Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte
datorii asimilate
8037 Efecte scontate neajunse la scadenta
8038 Stocuri de natura obiectelor de inventar
8039 Alte valori in afara bilantului
809 Contrapartida

89 BILANT
891 Bilant de deschidere
892 Bilant de inchidere
*ST*

Sper sa-ti fie de folos
anonimul de mai sus eram eu Alexa

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Incadrare fiscala sume aferente surplusului realizat din reevaluare pentru microintreprindere radumuresan radumuresan Pana in ian 2013 societatea o fost incadrata la impozit pe profit iar rezelvele reprezentand surplus realizat din reevaluari au fost considerate la calculul ... (vezi toată discuția)
Inventariere levantica levantica la ce se refera procedurile inventarierii? (vezi toată discuția)