avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 222 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Fiscalitate - impozit pe venitul ... Contabil obligatoriu la micro cu venit anual de 5000 ...
Discuție deschisă în Fiscalitate - impozit pe venitul microîntreprinderilor

Contabil obligatoriu la micro cu venit anual de 5000 euro?

Buna ziua,

Sunt in proces de infiintare a unui SRL (microintreprindere). Imi fac aceasta firma in primul rand pentru a putea derula un contract de prestari servicii cu o alta persoana juridica, care imi va aduce un venit de aproximativ 400 euro pe luna (societatea mea va emite o singura factura pe luna pentru incasarea acestei sume).
In cazul in care nu voi incasa alte venituri in afara de acesta si prin urmare, firma mea va incasa practic mai putin de 5.000 euro anual, este obligatoriu sa am contabil sau ma pot ocupa si singur de contabilitate?
Undeva pe internet am citit ca sub o anumita limita a venitului anual se poate opta pentru sistemul simplificat de contabilitate dar nu am inteles prea bine ce inseamna asta.
Cel mai recent răspuns: Epuree , utilizator 01:23, 22 Aprilie 2014
UNELE ASPECTE PRIVIND APLICAREA
REGLEMENTÃRILOR CONTABILE SIMPLIFICATE,
APROBATE PRIN ORDINUL MINISTRULUI FINANŢELOR PUBLICE
NR. 2.239/2011
Începând cu situaţiile financiare ale exerciţiului financiar 2011, operatorii
economici care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat cifra de afaceri netă
sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi totalul activelor sub echivalentul în
lei al sumei de 35.000 euro, pot opta pentru aplicarea Sistemului simplificat de
contabilitate, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.239/2011.
Pentru verificarea încadrării în criteriile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordinul
ministrului finanţelor publice nr. 2.239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat
de contabilitate, se au în vedere indicatorii determinaţi din situaţiile financiare anuale,
respectiv balanţa de verificare, încheiate la finele exerciţiului financiar precedent,
utilizându-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României,
valabil la data încheierii aceluiaşi exerciţiu financiar.
În cazul persoanelor nou-înfiinţate, acestea pot opta în primul exerciţiu
financiar, fie pentru aplicarea Sistemului simplificat de contabilitate, fie pentru
aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3055/2009
, cu modificările şi completările
ulterioare. Dacă în al doilea exerciţiu financiar de raportare, aceste persoane
încetează să îndeplinească criteriile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordinul ministrului
finanţelor publice nr. 2.239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de
contabilitate, acestea trebuie să aplice Reglementările contabile conforme cu
directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.
3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
Persoanele care au optat pentru aplicarea Sistemului simplificat de
contabilitate utilizează pentru evidenţierea operaţiunilor economico-financiare planul
de conturi simplificat şi tratamentele contabile prevăzute de reglementările contabile
simplificate.
În funcţie de necesităţile de informaţii şi complexitatea operaţiunilor
economico-financiare, aceste persoane pot utiliza şi conturi din planul de conturi
general
, precum şi tratamente contabile cuprinse în Reglementările contabile
conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice
nr. 3055/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Guvernul României a adoptat OUG 37/2011, privind modificarea legii contabilității L82/1991. Ordonanța a fost publicată în Monitorul Oficial nr.285/22.04.2011.
2. Entitățile ce în anul anterior au cifră de afaceri mai mică de 35,000 EUR calculată la cursul de la 31/12 a anului anterior, vor putea (nu vor fi obligate) să conducă o contabilitate simplificată, folosind un plan de conturi simplificat. Acest mod de conducere a contabilității și planul de conturi simplificat urmează să fie aprobat de către Ministerul Finanțelor prin ordin distinct la o dată ulterioară. Totodată s-a preluat în legea contabilității prevederea din OMFP 2869/2010 (de modificare a OMFP 3055/2009), posibilitatea ca aceste entități să depună bilanț doar anual eliminând astfel obligația acestora de a depune și raportarea semestrială.
Art. 10. – (1) Răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii la persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1)-(4) revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării entităţii respective.

(2) Contabilitatea se organizează şi se conduce, de regulă, în compartimente distincte, conduse de către directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie. Aceste persoane trebuie să aibă studii economice superioare.
(3) Contabilitatea poate fi organizată şi condusă pe bază de contracte de prestări de servicii în domeniul contabilităţii, încheiate cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
(31) În cazul persoanelor prevăzute la art. 5 alin. (11), contabilitatea poate fi organizată şi condusă potrivit prevederilor alin. (2) şi (3) sau pe bază de contracte/convenţii civile încheiate potrivit Codului civil cu persoane fizice care au studii economice superioare, situaţie în care răspunderea pentru conducerea contabilităţii revine acestor persoane fizice.
(4) Răspunderea pentru aplicarea necorespunzătoare a reglementărilor contabile revine directorului economic, contabilului-şef sau altei persoane împuternicite să îndeplinească această funcţie, împreună cu personalul din subordine. În cazul în care contabilitatea este condusă pe bază de contract de prestări de servicii, încheiat cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, răspunderea pentru conducerea contabilităţii revine acestora, potrivit legii şi prevederilor contractuale.
(41) În cazul persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (5), răspunderea pentru organizarea contabilităţii revine acestora. Conducerea contabilităţii se poate efectua de către aceste persoane, situaţie în care răspunderea pentru conducerea contabilităţii revine acestora. În cazul în care contabilitatea este condusă potrivit prevederilor art. 10 alin. (2) şi (3) sau pe bază de contracte/convenţii civile încheiate potrivit Codului civil cu persoane fizice care au studii economice superioare, răspunderea pentru conducerea contabilităţii revine acestor persoane, potrivit legii şi prevederilor contractuale.
(5) Instituţiile publice la care contabilitatea nu este organizată în compartimente distincte sau care nu au persoane încadrate cu contract individual de muncă sau numite într-o funcţie publică, potrivit legii, pot încheia contracte de prestări de servicii, pentru conducerea contabilităţii şi întocmirea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale, cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. Încheierea contractelor se face cu respectarea reglementărilor privind achiziţiile publice de bunuri şi servicii. Plata serviciilor respective se face din fonduri publice cu această destinaţie.

Asta este raspunsul la intrebarea dvs.:
Deci administratorul va fi răspunzător pentru organizarea contabilității, însă, cel ce conduce efectiv contabilitatea va fi direct răspunzător pentru nerespectarea reglementărilor contabile.
La societățile cu până la 35,000 EUR cifră de afaceri, contabilitatea poate fi condusă și în baza unei convenții sau contract civil, încheiate cu persoane ce au studii superioare.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Proceduri dupa inmatriculare firma; tip contabilitate dona77 dona77 Dupa inmatricularea unui SRL, in afara de depunerea Declaratiei 010 la administratia financiara mai sunt necesare si alte demersuri? De ex., trebuie obtinuta o ... (vezi toată discuția)
Ordin 2239/25.07.2011 pentru aprobarea sistemului simplificat de contabilitate  Gabriela Monica Ionescu Gabriela Monica Ionescu [b][u]Ordin 2239 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate, publicat in Monitorul Oficial nr. 522 din 25 iulie 2011[/u][/b] [b]MINISTERUL ... (vezi toată discuția)
Mfp - ghid practic pentru aplicarea reglementarilor contabile simplificate ContSters228228 ContSters228228 pe site-ul oficial al Ministerului de Finante: [i]\"[u]UNELE ASPECTE PRIVIND APLICAREA REGLEMENTARILOR CONTABILE SIMPLIFICATE, APROBATE PRIN ORDINUL ... (vezi toată discuția)