avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 280 soluții astăzi

Curs practic: Cum aplicăm TVA la tranzacții cu servicii și bunuri în UE/non-UE? | Lector: Delia Cataramă - Tax Partner, Viboal FindEx. Vezi agenda și participă → 

Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... Regulament de ordine interioara
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

Regulament de ordine interioara

Buna ziua,
In urma cu cateva zile am avut 2 controale de la Inspectia Muncii: unul pe protectia muncii si altul pe resurse umane. La cel de resurse umane ni s-au cerut contracte de munca, fise de post, pontaje, acte aditionale, dovada transmiterii revisal, medicina muncii, precum si Regulamentul de Ordine Interioara. Noi avem un astfel de regulament luat de pe internet. Este un regulament general, care merge adaptat (schimbata societatea si eventual putin umblat la program etc), dar am dori daca se poate un Regulament de Ordine Interioara pentru o societate de constructii, care sa fie conform normelor si legislatiei in vigoare pentru acest domeniu. Mentionez ca directorul societatii a omis acel regulament la control (nici nu a stiut ca a semnat asa ceva si ca are un astfel de document, care, chiar daca nu era foarte ok pentru domeniul de activitate al societatii, macar exista) spunand ca nu are, drept pentru care i s-a dat un termen de 30 de zile pentru a-l prezenta la ITM Bucuresti.
Daca ne poate ajuta cineva cu un astfel de regulament, rugam sa ne fie trimis pe adresa de e-mail: cameliaborangic@yahoo.com
Multumim anticipat
Cel mai recent răspuns: Cornel Vasile , Consilier juridic 18:53, 10 Iunie 2009
Asa este.
Multumesc frumos pentru ajutor.
Uitati un model de prevederi referitoare la discriminare care pot fi incluse in R.I.
REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINARII SI AL INLATURARII ORICAREI FORME DE INCALCARE A DEMNITATII
Art.1 a) Societatea se obliga sa respecte cu prilejul incheierii contractului individual de munca principiile fundamentale privind libertatea alegerii locului de munca, a profesiei, meseriei sau a activitatii pe care urmeaza sa o presteze salariatul si interzicerea muncii fortate;
b) In sensul celor precizate la alin.1 angajatorul va avea in vedere cererile concrete ale fiecarei persoane care solicita angajarea in munca si va dispune angajarea intr-un anumit post numai functie de aceste solicitari si de pregatirea profesionala a candidatului.
Art. 2 In cadrul relatiilor de munca SOCIETATEA se obliga sa promoveze principiul egalitatii de tratament fata de toti salariatii fara discriminari directe sau indirecte bazate pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristigi genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta sau activitate sindicala.
Art. 3 Orice salariat care presteaza o munca beneficiaza de conditii de munca adecvate activitatii desfasurate, de protectie sociala, de securitate si sanatate in munca, precum si de respectarea demnitatii si a constiintei sale, fara nici o discriminare;
Angajatorul recunoaste tuturor salariatilor care presteaza o munca dreptul la plata egala, dreptul la protectia datelor cu caracter personal, precum si dreptul la protectie impotriva concedierilor nelegale.
Orice manifestare de hartuire sexuala este interzisa. Sunt considerate hartuiri sexuale acele gesturi, manifestari, comentarii insinuante sau propuneri cu aluzii sexuale. Acestea pot crea o stare de stres in cadrul compartimentelor si pot conduce la degradarea atmosferei de lucru, scaderea productivitatii muncii si a moralului angajatilor. In sensul celor de mai sus nu este permis angajatilor sa impuna constrangeri sau sa exercite presiuni de orice natura, in scopul obtinerii de favoruri de natura sexuala.
Art. 4 (1) Societatea se obliga sa asigure egalitatea de sanse si tratament fata de toti salariatii, femei si barbati, si se bazeaza pe principiul consensualitatii si al bunei credinte.
(2) Prin egalitatea de sanse si tratament intre femei si barbati in relatiile de munca se intelege accesul nediscriminatoriu la:
Alegerea ori exercitarea liberala a unei profesii sau activitati;
Angajarea in toate posturile sau locurile de munca vacante si la toate nivelurile ierarhiei profesionale;
Venituri egale pentru munca de valoare egala;
Informare si consiliere profesionala, programe de initiere, calificare, perfectionare, specializare si recalificare profesionala;
Promovare la nivel ierarhic si profesional;
Conditii de munca ce respecta normele de sanatate si securitate in munca, conform legislatiei in vigoare;
Beneficii, altele decat cele de natura salariala si masuri de protectie si asigurari sociale.
(3) Societatea se obliga sa asigure egalitatea de sanse si tratament intre angajati, femei si barbati in relatiile de munca referitoare la:
anuntarea, organizarea concursurilor sau examenelor si selectia candidatilor pentru ocuparea posturilor vacante;
incheierea, suspendarea, modificarea si/sau incetarea raportului juridic de munca;
stabilirea sau modificarea atributiilor din fisa postului;
stabilirea remuneratiei;
beneficii, altele decat cele de natura salariala si masuri de protectie si asigurari sociale;
informare si consiliere profesionala, programe de initiere, calificare, perfectionare, specializare si recalificare profesionala;
evaluarea performantelor profesionale individuale;
perfectionarea, reconversia si promovarea profesionala;
aplicarea masurilor disciplinare;
dreptul de aderare la sindicat si accesul la facilitatile acordate de acesta;
orice alte conditii de prestare a muncii potrivit legislatiei in vigoare.
(4) Este considerata discriminare orice dispozitie de a discrimina o persoana pe criteriu de sex. Constituie discriminare bazata pe criteriu de sex orice comportament nedorit, definit drept hartuire sau hartuire sexuala, avand ca scop sau efect:
a. de a crea la locul de munca o atmosfera de intimidare, de ostilitate sau de descurajare pentru persoana afectata.
b. de a influenta negativ situatia persoanei angajate in ceea ce priveste promovarea profesionala, remuneratia sau veniturile de orice natura, ori accesul la formare si perfectionare profesionala in cazul refuzului acesteia de a accepta un comportament nedorit, ce tine de viata sexuala.
c. maternitatea nu poate constitui motiv de discriminare. Orice tratament mai putin favorabil aplicat unei femei legat de sarcina sau de concediu de maternitate constituie discriminare.
In vederea angajarii este interzis sa i se solicite unei candidate sa prezinte un test de graviditate si sa semneze un angajament ca nu va ramane insarcinata sau ca nu va naste pe durata de valabilitate a contractului individual de munca.
(5) Concedierea nu poate fi dispusa pe durata in care:
a. femeia salariata este gravida sau se afla in concediu de maternitate;
b. angajatul se afla in concediu de crestere si ingrijire a copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap;
c. este exceptata de la aplicarea prevederilor de mai sus mentionate concedierea pe motive ce intervin ca urmare a reorganizarii judiciare sau a falimentului angajatorului, in conditiile legii;
d. la incetarea concediului de maternitate sau a concediului de crestere si ingrijire a copilului pana la 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap, salaratul are dreptul de a se intoarce la ultimul loc de munca sau la un loc de munca echivalent, avand conditii de munca echivalente si, de asemenea, de a beneficia de orice imbunatatire a conditiilor de munca la care ar fi avut dreptul in timpul absentei.
(6) Constituie discriminare si este interzisa modificarea unilaterala de catre angajator a relatiilor sau a conditiilor de munca, inclusiv concedierea persoanei angajate care a inaintat o sesizare ori o reclamatie la conducerea unitatii sau care a depus o plangere la instantele judecatoresti competente in vederea aplicarii prevederilor Legii 202/2002 si dupa ce sentinta judecatoreasca a ramas definitiva, cu exceptia unor motive intemeiate si fara legatura de cauza.
(7) Daca un salariat sesizeaza vreunul din aspectele de mai sus mentionate, administratorul va intruni o comisie de evaluare care va constata existenta si/sau gravitatea faptei in decurs de 5 zile de la primirea sesizarii urmand ca, in functie de cele constatate, sa aplice sanctiunile prevazute in regulament (mustrare, avertisment, reducerea salariului de baza cu 5% pe o perioada de 1 – 3 luni).

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Concediere individuala mihaelaroxana11 mihaelaroxana11 Buna ziua, Pentru o societate care are 15 angajati este considerata concediere individuala daca se concediaza in aceeasi zi 3 salariati (posturi identice) ... (vezi toată discuția)
Discriminare de gen Ema Cosma Ema Cosma A avut cineva vreo speta cu discriminarea femeii la locul de munca? Stie cineva ce probe s-au adminsitrat sau exista pe rolul instantelor un astfel de caz? ... (vezi toată discuția)
Care sunt criteriile pt restructurarile unor angajati pe aceeasi pozitie in firma? curaj curaj Avem urmatorul caz: Eu si inca o colega lucram intr-un departament al unei firme. Vine o directoare noua cu oamenii ei, cu care a lucrat in toate joburile ... (vezi toată discuția)