avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 644 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Pensionari şi probleme juridice ... pensie dupa asa zis legi speciale
Discuție deschisă în Pensionari şi probleme juridice legate de pensii

pensie dupa asa zis legi speciale

tot aud de principiul dreptului castigat.poate apare o hotarare de guvern care legal sa-mi anuleze fie si partial un drept casigat,respectiv o pensie obtinuta tot in baza unui act legislativ.ce principiu de drept international sau european este incalcat de statul roman?rog luminare.
Cel mai recent răspuns: Gabriela Pintea , Consilier juridic 18:35, 3 Noiembrie 2009
Buna ziua !
Este destul de mult de spus, acest principiu de altfel este extrem de contestat si se bazeaza pe prevederile ar.16, al.1 din Constitutie, numai ca aici nu poate fi vorba de asa ceva, mai degraba de principil neretroactivitatii legii. Pentru a nu crea discutii inutile, va expun mai jos Deciza 1006/2008 a CURTII CONSTITUTIONALE, care respinge un asemenea principiu in cauza dedusa judecatii :
Curtea Constitutionala
Decizie nr. 1006 din 7 octombrie 2008
referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat

Publicat in Monitorul Oficial nr. 727 din 28 octombrie 2008 (M. Of. nr. 727/2008)

Ioan Vida - presedinteNicolae Cochinescu - judecatorAspazia Cojocaru - judecatorAcsinte Gaspar - judecatorPetre Lazaroiu - judecatorIon Predescu - judecatorTudorel Toader - judecatorPuskas Valentin Zoltan - judecatorAugustin Zegrean - judecatorIon Tiuca - procurorMihaela Ionescu - magistrat-asistent

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, exceptie ridicata de Gheorghe Bita in Dosarul nr. 353/89/2008 al Tribunalului Vaslui - Sectia civila.
La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare a fost legal indeplinita.
Cauza este in stare de judecata.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.


C U R T E A,


avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
Prin Incheierea din 8 mai 2008, pronuntata in Dosarul nr. 353/89/2008, Tribunalul Vaslui - Sectia civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat. Exceptia a fost ridicata de Gheorghe Bita cu prilejul solutionarii contestatiei formulate impotriva deciziei de pensionare.
In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, in esenta, ca textul de lege criticat incalca principiul dreptului castigat anterior. In acest sens, arata ca anterior recalcularii avea un punctaj mai mare, iar scopul actiunii de recalculare este mentinerea dreptului castigat anterior. De asemenea, considera ca textul de lege este retroactiv, intrucat are efecte asupra pensiilor stabilite anterior intrarii sale in vigoare. In plus, considera ca sunt create si diferente de tratament juridic, intrucat, in cazul sau, a fost fortat sa iasa la pensie, in timp ce alti colegi au fost lasati sa lucreze mai mult. Asa fiind, nu are posibilitatea sa ajunga la acelasi punctaj avut anterior, in vreme ce alte persoane care au lucrat mai mult au putut ajunge la punctajul anterior recalcularii si chiar sa il depaseasca. In sfarsit, mai arata ca acest articol este premeditat de initiatorul legii, deoarece a lasat nenuantat art. 2 alin. (3) din Normele metodologice cuprinse in Hotararea Guvernului nr. 1.550/2004, neprevazand luarea in calcul a sporului de vechime provenit din grupa I de munca, conform Legii nr. 3/1977.
Tribunalul Vaslui - Sectia civila considera ca exceptia de neconstitutionalitate nu este intemeiata. In acest sens, arata ca dispozitiile de lege criticate nu contin reglementari care sa creeze inegalitati pe diferite criterii, iar prevederea in legi speciale a anumitor modalitati de calcul al pensiei pentru anumite categorii de pensionari, aflati in situatii diferite, nu poate constitui o discriminare sau incalcare a egalitatii de tratament in fata legii. De asemenea, in opinia sa, intrucat autorul exceptiei a fost pensionat sub imperiul Legii nr. 3/1977 si nu al Legii nr. 19/2000, dispozitiile de lege criticate trebuie sa se aplice pentru viitor, nu si pentru trecut, potrivit principiului neretroactivitatii legii civile.
In conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.
Avocatul Poporului considera ca textul de lege criticat este constitutional. In acest sens, arata ca art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2005 se aplica in mod egal tuturor celor aflati in situatia prevazuta de ipoteza normei legale, fara nicio discriminare pe considerente arbitrare.
Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au transmis punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.
C U R T E A,


examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:
Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.
Obiect al exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 119 din 7 februarie 2005, si aprobata prin Legea nr. 78/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 301 din 11 aprilie 2005, dispozitii potrivit carora, "In situatia in care cuantumul pensiei aferent noului punctaj determinat este mai mic decat cel cuvenit sau aflat in plata, se mentine cuantumul cuvenit sau aflat in plata pana la data la care, prin aplicarea formulei de calcul prevazute de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se va obtine un cuantum al pensiei mai mare decat acesta".
Autorul exceptiei considera ca acest text de lege este contrar prevederilor art. 15 alin. (2) si art. 16 alin. (1) din Constitutie referitoare la principiul neretroactivitatii legii si principiul egalitatii in drepturi a cetatenilor. De asemenea, considera ca sunt incalcate si prevederile Conventiei pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, fara a preciza, insa, care anume texte din aceasta conventie nu sunt respectate.
Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca textul de lege criticat a mai facut obiectul controlului de constitutionalitate prin raportare la aceleasi texte din Constitutie si la critici asemanatoare. Astfel, prin Decizia nr. 656 din 28 iunie 2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 587 din 27 august 2007, Curtea a retinut ca "Legea nr. 19/2000 a prevazut recalcularea pensiilor stabilite anterior in scopul eliminarii diferentelor inechitabile intre cuantumul pensiilor stabilite pe baza legislatiei anterioare si cel rezultat dupa noua metodologie de calcul. Initial, s-a prevazut estimarea punctajului pensionarilor existenti prin raportarea cuantumului pensiilor anterior stabilite la valoarea unui punct de pensie, stabilita la data intrarii in vigoare a Legii nr. 19/2000, iar ulterior, in cadrul operatiunii de recalculare, s-a prevazut determinarea punctajului conform noii reglementari legale.
Intre punctajul estimat si cel determinat prin calcul au putut aparea diferente, influentand si cuantumul pensiei acordate, dar atat Legea nr. 19/2000, cat si Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2005 au prevazut ca, in toate cazurile, se mentine in plata cuantumul mai avantajos, neputandu-se diminua cuantumul cuvenit sau aflat in plata, acesta putandu-se mentine pana la data la care, prin aplicarea formulei de calcul prevazute de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se va obtine un cuantum al pensiei mai mare decat acesta.
Operatiunea de recalculare a pensiilor a vizat, in mod necesar, trecutul, pentru ca stagiile de cotizare au fost anterior realizate, dar a produs efecte numai pentru viitor, fara a aduce atingere principiului neretroactivitatii legii prevazut de art. 15 alin. (2) din Constitutie."
Curtea Constitutionala a examinat textul de lege si prin prisma conformitatii acestuia cu principiul egalitatii in drepturi, statuand prin decizii precum Decizia nr. 701 din 17 octombrie 2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 974 din 6 decembrie 2006, ca art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2005 nu contravine art. 16 alin. (1) din Constitutie.
Analizand, insa, argumentele invocate de autorul exceptiei in prezenta cauza, referitoare la incalcarea principiului egalitatii in drepturi, Curtea constata ca aceste argumente nu au legatura cu continutul textului de lege criticat. Astfel, autorul exceptiei invoca faptul ca are un punctaj mai mic din cauza faptului ca a fost fortat sa iasa mai devreme la pensie, din cauza legislatiei anterioare Legii nr. 19/2000. Prin urmare, se considera dezavantajat in raport cu celelalte persoane care au putut lucra mai mult, obtinand in prezent un punctaj mai mare. Or, Curtea observa ca textul de lege criticat nu se refera la situatiile mentionate de autorul exceptiei, iar prevederile sale se aplica in mod egal tuturor persoanelor prevazute de ipoteza normei legale.
In ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate raportata la prevederile Conventiei pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, Curtea constata ca autorul exceptiei nu arata care anume texte din aceasta conventie ar fi incalcate si nici modul in care s-ar aduce atingere prevederilor acesteia, astfel ca, sub acest aspect, exceptia de neconstitutionalitate este nemotivata
In sfarsit, Curtea apreciaza ca nu pot fi retinute nici argumentele care tin de neconstitutionalitatea textului de lege criticat prin raportare la defectuoasa redactare a normelor metodologice de aplicare a acestuia, intrucat acesta nu constituie un aspect de constitutionalitate. De altfel, legalitatea hotararilor Guvernului poate fi pusa in discutie in fata instantelor de contencios administrativ, dar a nu celei de contencios constitutional.


Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,


CURTEA CONSTITUTIONALA


In numele legii


D E C I D E:


Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, exceptie ridicata de Gheorghe Bita in Dosarul nr. 353/89/2008 al Tribunalului Vaslui - Sectia civila.
Definitiva si general obligatorie.
Pronuntata in sedinta publica din data de 7 octombrie 2008.

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA


Magistrat-asistent,
Mihaela Ionescu
Ultima modificare: Marți, 3 Noiembrie 2009
Marius Zaharia, Avocat
@zahariamarius

Oi avea eu gripa dar nu cred ca asta este motivul pentru care nu inteleg raspunsul dvs. Bineinteles ca exceptia de nenstitutionalitate (nu principiul!) a fost respinsa, art. 6, alin. (2) OUG nr. 4/2005 prevede clar ca, in situatia in care cuantumul pensiei aferent noului punctaj determinat este mai mic decat cel cuvenit sau aflat in plata, se mentine cuantumul cuvenit sau aflat in plata.

Practic, fiecare pensionar aflat in aceasta situatie a primit, in continuare, cuantumul aferent punctajului mai mare, deci principiul dreptului castigat a fost respectat. In legislatia pensiilor mai exista cel putin doua asemenea situatii: privitoare la personalul auxiliar din justitie si la functionarii publici parlamentari.

Consilier juridic,
Gabriela Pintea

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Comentariu deciziei curtii constitutionale 1570 din 19 noiembrie 2009 isabelap isabelap Buna ziua! Sunt studenta in anul I la Drept si cum orice inceput e greu ma confrunt si eu cu o dificultate si anume Dreptul Constitutional. Pe langa faptul ca ... (vezi toată discuția)
Va rog sa ma ajutati-urgent!!!!!! marilena georgescu marilena georgescu in 2009 s-a dat o decizie a curtii constitutionale privind legea247/2005 .Mi-o poate de cineva? (vezi toată discuția)