avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 560 soluții astăzi

Curs practic de implementare e-Factură / e-Transport. Reguli de aplicare și discuții practice. Vezi detalii și participă → 

Forum Discuţii juridice Funcţionarii publici şi ... Incompatibilitate cu functia publica, declaratii de ...
Discuție deschisă în Funcţionarii publici şi problemele lor juridice

Incompatibilitate cu functia publica, declaratii de avere si de interese incomplete

Buna ziua,
Sunt utilizator nou, asa ca, de la inceput, imi cer scuze daca intrebarile mele au mai fost puse sau daca pur si simplu fac ceva gresit... si va multumesc anticipat pentru intelegere! Sunt dispusa sa invat...
Asadar, va rog, daca se poate sa ma lamuriti cu privire la cateva aspecte:
1. Pentru mine ramane neclara notiunea de incompatibilitate in raport cu o functie publica, am incercat sa ma documentez singura pe net si asa am ajuns sa apelez la dumneavoastra - Speta: Un functionar public cu atributii in domeniul integrarii europene (deci cu acces direct si nelimitat la diverse informatii din domeniul vast si usor incalcit al accesarii fondurilor europene) este in incompatibilitate, daca sotia sa este administratorul unei firme de consultanta (coincidenta!) pentru accesarea de finantari nerambursabile din fonduri europene?
2. Ce se poate intampla daca acest functionar public nu specifica in declaratia de avere ca sotia sa detine o firma si ca obtine venituri din activitati comerciale?
3. Unde se trage in acest caz linia dintre informatie de interes public si informatie de interes public folosita in interes personal?
4. Este aici si un caz de conflict de interese?
Va multumesc mult pentru raspunsurile dumneavooastra!
Cel mai recent răspuns: Kyandra , moderator 12:33, 14 Martie 2010
In declaratia de avere se mentioneaza doar cuantumul venitului sotului/sotiei si societatea de unde il obtine, nu si calitatea pe care o are persoana acolo sau tipul societatii. Declaratia de interese este strict personala (se refera la firmele detinute de fp, nu sot/sotie).
Problema se pune in felul urmator: conform legii 161/2003, atata vreme cat firma detinuta de sotul/sotia functionarului public nu intra in relatii contractuale directe cu institutia publica in cauza, totul e OK... Daca se incheie un contract intre cele doua se complica situatia, pentru ca atunci raportul de serviciu al fp inceteaza de drept.
Kyandra a scris:

In declaratia de avere se mentioneaza doar cuantumul venitului sotului/sotiei si societatea de unde il obtine, nu si calitatea pe care o are persoana acolo sau tipul societatii. Declaratia de interese este strict personala (se refera la firmele detinute de fp, nu sot/sotie).
Problema se pune in felul urmator: conform legii 161/2003, atata vreme cat firma detinuta de sotul/sotia functionarului public nu intra in relatii contractuale directe cu institutia publica in cauza, totul e OK... Daca se incheie un contract intre cele doua se complica situatia, pentru ca atunci raportul de serviciu al fp inceteaza de drept.

legea nr.161/2003
"ART. 70
Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative.
ART. 79
(1) Funcţionarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situaţii:
a) este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice şi juridice cu care are relaţii cu caracter patrimonial;
b) participă în cadrul aceleiaşi comisii, constituite conform legii, cu funcţionari publici care au calitatea de soţ sau rudă de gradul I;
c) interesele sale patrimoniale, ale soţului sau rudelor sale de gradul I pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei publice.
(2) În cazul existenţei unui conflict de interese, funcţionarul public este obligat să se abţină de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii şi să-l informeze de îndată pe şeful ierarhic căruia îi este subordonat direct. Acesta este obligat să ia măsurile care se impun pentru exercitarea cu imparţialitate a funcţiei publice, în termen de cel mult 3 zile de la data luării la cunoştinţă.
(3) În cazurile prevăzute la alin. (1), conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, la propunerea şefului ierarhic căruia îi este subordonat direct funcţionarul public în cauză, va desemna un alt funcţionar public, care are aceeaşi pregătire şi nivel de experienţă.
(4) Încălcarea dispoziţiilor alin. (2) poate atrage, după caz, răspunderea disciplinară, administrativă, civilă ori penală, potrivit legii.
(1) Calitatea de funcţionar public este incompatibilă cu orice altă funcţie publică decât cea în care a fost numit, precum şi cu funcţiile de demnitate publică.
(2) Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, după cum urmează:
a) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice;
b) în cadrul cabinetului demnitarului, cu excepţia cazului în care funcţionarul public este suspendat din funcţia publică, în condiţiile legii, pe durata numirii sale;
c) în cadrul regiilor autonome, societăţilor comerciale ori în alte unităţi cu scop lucrativ din sectorul public;
d) în calitate de membru al unui grup de interes economic.
(2^1) Nu se află în situaţie de incompatibilitate, în sensul prevederilor alin. (2) lit. a) şi c), funcţionarul public care este desemnat printr-un act administrativ, emis în condiţiile legii, să reprezinte sau să participe în calitate de reprezentant al autorităţii ori instituţiei publice în cadrul unor organisme sau organe colective de conducere constituite în temeiul actelor normative în vigoare.
(3) Funcţionarii publici care, în exercitarea funcţiei publice, au desfăşurat activităţi de monitorizare şi control cu privire la societăţi comerciale sau alte unităţi cu scop lucrativ de natura celor prevăzute la alin. (2) lit. c) nu pot să-şi desfăşoare activitatea şi nu pot acorda consultanţă de specialitate la aceste societăţi timp de 3 ani după ieşirea din corpul funcţionarilor publici.
(4) Funcţionarii publici nu pot fi mandatari ai unor persoane în ceea ce priveşte efectuarea unor acte în legătură cu funcţia publică pe care o exercită.
(5) În situaţia prevăzută la alin. (2) lit. b), la încheierea mandatului demnitarului, funcţionarul public este reîncadrat în funcţia publică deţinută sau într-o funcţie similară.
ART. 95
(1) Nu sunt permise raporturile ierarhice directe în cazul în care funcţionarii publici respectivi sunt soţi sau rude de gradul I.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care şeful ierarhic direct are calitatea de demnitar.
(3) Persoanele care se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) sau (2) vor opta, în termen de 60 de zile, pentru încetarea raporturilor ierarhice directe sau renunţarea la calitatea de demnitar.
(4) Orice persoană poate sesiza existenţa situaţiilor prevăzute la alin. (1) sau (2).
(5) Situaţiile prevăzute la alin. (1) şi neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (3) se constată de către şeful ierarhic superior al funcţionarilor publici respectivi, care dispune încetarea raporturilor ierarhice directe dintre funcţionarii publici soţi sau rude de gradul I.
(6) Situaţiile prevăzute la alin. (2) şi neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (3) se constată, după caz, de către primul-ministru, ministru sau prefect, care dispune încetarea raporturilor ierarhice directe dintre demnitar şi funcţionarul public soţ sau rudă de gradul I.
ART. 96
(1) Funcţionarii publici pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice şi în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public potrivit fişei postului.
(2) În situaţia funcţionarilor publici care desfăşoară activităţile prevăzute la alin. (1), documentele care alcătuiesc dosarul profesional sunt gestionate de către autoritatea sau instituţia publică la care aceştia sunt numiţi."
Achizitiile publice, se fac in conditiile O.U.G. nr.34/2006, prin modalitatile prevazute de lege. Faptul ca, unul din soti, e adm. la o firma de consultanta, iar celalalt, functionar public, nu se incadreaza in nici o situatie de mai sus, cu exceptia cazului cand factorul de decizie in vederea achizitionarii unui bun/serviciu este acel functionar public.
Oricum...in acest caz, raportul de serviciu al fct public, va inceta prin destituire din functia publica, si nu de drept, in conditiile art.101 din legea nr.188/1999.
Rog a se avea in vedere, ca am sugerat aici, situatia teoretica. :)
Reiterez sugestia facuta noua de ANFP de a aplica prevederile art. 90 si 93 din legea 161/2003 inclusiv FP!! restul este teorie...daca se pune ANI pe capul tau, recunosti si ce n-ai facut:)) (si au un talent de a te trimite la Parchet pentru fals in declaratii pentru ca n-ai trecut un credit pentru aragaz, luat de sot/sotie cu buletinul, fara ca macar tu sa stii...)

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Tata primar, fiul functionar public. incompatibilitate? brandon99 brandon99 Sunt functionar public (impozite si taxe), numit in functia publica in anul 2017. Daca tatal meu va iesi primar in anul 2020, exista vreo incompatibilitate ... (vezi toată discuția)
Neclaritate privind art. 95 din legea 161/2003 privind conflictul de interese ºi regimul incompatibilitãþilor Dora21 Dora21 Buna seara ! Vreau sa va spun ca eu si sotul meu avem aceeasi profesie (fosti colegi de facultate) si lucram de ani buni la aceeasi institutie ... (vezi toată discuția)
Incompatibilitati provincia provincia Am calitatea de functionar public . Sunt in stare de incompatibilitate in cf. cu art. 95 din legea 161/2003 daca fiul meu este primar /viceprimar? Care este ... (vezi toată discuția)