avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 544 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Funcţionarii publici şi ... sef de birou
Discuție deschisă în Funcţionarii publici şi problemele lor juridice

sef de birou

sunt functionar public - inspector principal 1, intr-o primarie, am atributii de contabil, iar in subordine am 6 persoane, . Am terminat stiinte economice si as dori sa stiu daca pot fi sef de birou, am vechime in aceasta functie din anul 2001.
Cel mai recent răspuns: mihaicalinescu2005 , utilizator 01:10, 24 Martie 2010
daca intrebarea era " avand in vedere ca fac pe contabilul din anul 2001, am scoala si 6 oameni in subordine, pot fi facut sef birou?" raspunsul este NU!
Functia de sef birou, trebuie prevazuta in planul de ocupare al functiilor publice, iar ocuparea se va face prin concurs sau examen, de rectrutare sau de promovare, la care pot participa toate persoanele care indeplinesc conditiile prevazute de lege!
Care conditii...sunt cam astea:
a) recrutare
ART. 54
Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.
(6) Condiţiile minime de vechime în specialitatea studiilor necesare participării la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere se stabilesc astfel:
a) 2 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere de: şef birou, şef serviciu şi secretar al comunei, precum şi a funcţiilor publice specifice asimilate acestora;
b) 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere, altele decât cele prevăzute la lit. a).
(7) Pentru participarea la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere, candidaţii trebuie să fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.
b) promovare intr-o functie publica de conducere
ART. 66
Pentru a participa la concursul de promovare într-o funcţie publică de conducere, funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să fie absolvenţi de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
b) să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
c) să îndeplinească cerinţele specifice prevăzute în fişa postului;
d) să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 57 alin. (6);
e) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi. :)

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Angajare secretar comuna bogdanmarinela bogdanmarinela Poate participa la concursul de ocuparea unui post vacant de secretar comuna o persoana care are studii juridice superioare si peste doi ani vechime in ... (vezi toată discuția)
Sef birou - administratie publica mfrincu mfrincu poate ocupa un post de sef birou in administratia publica o persoana care are studii superioare de 5 ani facute inainte de 1989 si care nu are studii de master ... (vezi toată discuția)
Promovarea in functie publica de conducere? IORDANA IORDANA Buna. As dori o lamurire daca se poate: pentru promovarea in functie publica de conducere, de ex. sef serviciu: o persoana care indeplineste fct. de Inspector ... (vezi toată discuția)