Media Intră în comunitate
avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 633 soluții astăzi
Forum Activitate Angelica Ioan

Activitate Angelica Ioan

Perioada fiscala este trimestrul calendaristic pentru persoana impozabila care in cursul anului calendaristic precedent a realizat o cifra de afaceri din operaţiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere si/sau neimpozabile in România, dar care dau drept de deducere conform
art. 145 alin. (2) lit. b), care nu a depasit plafonul de 100.000 euro.
Excepţii:
- persoana impozabila a efectuat in cursul anului calendaristic precedent una sau mai multe achiziţii intracomunitare de bunuri.
in acest caz, perioada fiscala devine luna calendaristica;
- persoana impozabila care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara de bunuri taxabila in Romania, perioada fiscala devine luna calendaristica incepand cu:

a) prima luna a unui trimestru calendaristic, daca exigibilitatea taxei aferente achiziţiei intracomunitare de bunuri intervine in aceasta prima luna a respectivului trimestru;
b) a treia luna a trimestrului calendaristic, daca exigibilitatea taxei aferente achiziţiei intracomunitare de bunuri intervine in a doua luna a respectivului trimestru. Primele doua
luni ale trimestrului respectiv vor constitui o perioada fiscala distincta, pentru care persoana impozabila va avea obligaţia depunerii unui decont de taxa;
c) prima luna a trimestrului calendaristic urmator, daca exigibilitatea taxei aferente achiziţiei intracomunitare de bunuri intervine in a treia luna a unui trimestru calendaristic.

Astfel, numai in situatia in care se efectueaza o achizitie intracomunitara exista obligatia schimbarii perioadei fiscale de declarare, prin depunerea declaratiei 010, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la finele lunii in care intervine exigibilitatea achiziţiei intracomunitare care genereaza aceasta obligaţie, si va utiliza ca perioada fiscala luna calendaristica pentru anul curent si pentru anul urmator; in caz contrar, se va reveni la trimestrul calendaristic, prin depunerea unei noi declaratii 010.

Răspuns la discuția Hai sa jucam fazan :)
marunt
Ati lucrat sau lucrati?
A1 (fostul formular E101) este un act cu o importanta majora Acesta va atesta, dumneavoastra şi membrilor de familie pe care ii aveti in intretinere, continuitatea afilierii la sistemul de asigurari sociale din tara de origine, timp de maxim 2 ani.
Răspuns la discuția Hai sa jucam fazan :)
smantana
In 2014 persoanele fizice asigurate in sistemul public de pensii vor trebui sa plateasca CAS de minim 252 de lei (35% x 2298 x 31.3%)
Raman prevederile Codului fiscal, in care se specifica ca nu datoreaza contributia la pensii:
• Contribuabilii al caror venit net anual, respectiv valoarea anuala a normei de venit, dupa caz, raportat la cele 12 luni ale anului, este sub 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat,
Răspuns la discuția Bon fiscal activitati sportive?
Eliberati bilete sau abonamente tipărite conform legii.
Incepand cu data de 01.07.2012, odata cu intrarea in vigoare a Capitolului II “Contributii sociale obligatorii privind persoanele care realizeaza venituri din activitati independente, activitati agricole si asocieri fara personalitate juridica” al titlului IX^2 “Contributii sociale obligatorii” din Codul fiscal, nou introdus prin OUG 125/2011, a fost schimbat atat metodologia de determinare a acestora, cat si virarea lor.

Astfel, incepand cu data de 01.07.2012, competenta de administrare a contributiilor sociale datorate in conformitate cu prevederile capitolului II revine ANAF (administratiilor financiare in raza carora contribuabilul isi are domiciliul fiscal) – conform art. V din OUG 125/2011.
Acest lucru presupune ca inclusiv contributiile sociale (CAS si sanatate) vor fi declarate si achitate la ANAF, si nu la Casa de pensii sau Casa de sanatate.
Despre CAS:
- baza lunara la care se aplica CAS, in cazul PFA, este venitul declarat de titularul PFA la ANAF (adica este venitul la care acesta doreste sa se asigure pentru pensie), care nu poate fi mai mic de 35% din salariul mediu brut (trebuie sa fie cel putin egal cu 741 lei) – art. 296^11 alin. (1) Cod fiscal.
Cota este de 31.3%, .
Plata CAS se efectueaza trimestrial in patru rate egale, pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru – art. 296^24 alin. (3) Cod fiscal.
Platile efectuate in cursul anului sunt anticipate, urmand ca la finalul anului, prin depunerea declaratiei privind venitul realizat, AFAF sa efectueze regularizarile privind CAS.
Răspuns la discuția Hai sa jucam fazan :)
calatorie
Contractul este cel care sta la baza facturarii serviciilor, este recomandat. Cum aveti garantia ca factura emisa se va plati?

Conform legislatiei romanesti in vigoare prestarile de servicii pot fi incasate doar in urma emiterii unei facturi care are la baza un contract intre parti. Daca va vine un control sunteti descoperit daca nu aveti contracte si facturi pt serviciile prestate si incasate.
Răspuns la discuția Hai sa jucam fazan :)
Isaccea
(este un oraș în județul Tulcea, Dobrogea)