avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 182 soluții astăzi

Conferință avocatnet.ro: Avalanșă de modificări în Codul muncii - analize și detalieri. Tot ce trebuie să știe angajatorii pentru conformare la noua legislație. Rezervă loc și participă → 

Forum Discuţii juridice Recuperări de creanţe, datorii, ... birou credit
Discuție deschisă în Recuperări de creanţe, datorii, Probleme cu băncile

birou credit

unde pot afla daca sint in biroul de credit ca rau platnic? trebuie sa ma duc neaparat la o banca ?
Cel mai recent răspuns: godspeed , utilizator 14:32, 6 Mai 2011
Persoanele fizice şi juridice pot obţine informaţii de la Centrala Incidentelor de Plăţi numai dacă le solicită în nume propriu sau pe numele societăţii pe care o reprezintă.
Formularul cerere va fi însoţit de o copie xerox lizibilă după buletin/carte de identitate;
Formularul se descarca aici si se trimite prin posta la sediul BNR [ link extern ]
Numai bine.
L.C.
Cel mai simplu este sa trimiteti catre Biroul de Credit o cerere datata si semnata, la care sa anexati o copie dupa actul de identitate si, dovada platii serviciului solicitat (6 LEI) Daca va aflati la prima solicitare, sunteti scutit de plata taxei.. Puteti trimite cererea, insotita de documentele la adresa postala S.C. Biroul de Credit S.A., Adresa: Calea Victoriei, nr.15, cod 030 023, sector 3, Bucuresti, Romania, Tel: 04 021 315 1017; 04 021 311 0267 sau la adresa de e-mail: situatie@birouldecredit.ro (scanatzi documentele).
Plata taxei (daca este cazul) se face la orice unitate a Bancii Comerciale Romane S.A., beneficiar: S.C. Biroul de Credit S.A. (cod fiscal RO 16140132); cont: RO93 RNCB 0090 0005 8898 0001, deschis la banca: BCR Lipscani.
Daca ati fost inscris fara a se fi respectat procedura prevazuta de Decizia 105/2007 a Autoritatii Nationale de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal, putetzi sa solicitatzi stergerea inscrierii (instrument de altfel detzinut de institutzia de creditare care a solicitat inscrierea in BC, in conditziile in care au respectat procedura)

Model cerere:
Către Biroul de Credit SA
CERERE
Subsemnat(ul/a) ………………………….………………., cu domiciliul în
localitatea…………………………, str. ……..………………….…………….,
nr. ……, bl. ……., sc. ……., ap. ……., sector/judeţ …….………, legitimat
cu BI/CI seria ……., nr………………, telefon...................... cod numeric
personal:
CNP
în temeiul prevederilor art. 13 din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi
libera circulaţie a acestor date, vă rog să-mi eliberaţi Situaţia
înscrierii la Biroul de Credit.
Doresc sa primesc răspunsul dvs.:
• la adresa de e-mail: _________________________
sau
• prin Poşta Română, la adresa: ____________________________
_____________________________________________________
Anexez prezentei:
copie după actul de identitate
dovada plăţii contravalorii serviciului prestat (numai începând cu
a 2-a cerere adresată exclusiv Biroului de Credit, în decursul
unui an calendaristic)
Am luat la cunoştinţă de cerinţele stabilite de Biroul de Credit,
precizate pe verso.
Declar pe propria răspundere, sub sancţiunile prevazute de art.290,
art.291, art.292 şi art.293 Cod Penal privind falsul în înscrisuri sub
semnătură privată, uzul de fals, falsul în declaraţii şi falsul privind
identitatea, că informaţiile înscrise în această cerere şi documentele
anexate sunt complete, reale, exacte şi personale.
Data, Semnătura

Se impune a se face o diferentziere intre Biroul de credit si CRB(Centrala riscurilor bancare):
Biroul de Credit urmareste furnizarea de informaţii cu caracter personal colectate in legatura cu solicitarea/acordarea unui Credit referitoare la persoane fizice (inclusive PFA). Sunt raportate şi înregistrate la Biroul de Credit informaţii referitoare la persoanele fizice care au contractat credite şi au intârzieri la plata ratelor scadente mai mari de 30 de zile calendaristice, precum si informatii referitoare la fraude si declaratii neconforme.
Spre deosebire de BC, la Centrala Riscurilor Bancare (CRB) se inregistreaza informatii despre incidente de plata ale persoanelor fizice si juridice, existand o suma limita de raportare : 20.000 RON, iar durata de stocare a informatiilor este de 7 ani, fata de 3 in cazul inscrierii in BC.
In practica bancile ofera credite solicitantilor cu incidente de plata minore, intarzieri de pana la 60 de zile la achitarea datoriilor de pana la 100 RON.

Este important de stiut ca orice inscriere in BC presupune o NOTIFICARE prealabila a debitorului, altfel inscriere este lovita de nulitate:
Dec 105/2007 Art. 8. - (1) Datele cu caracter personal ale solicitanţilor de credit se transmit către sistemele de evidenţă de tipul birourilor de credit numai cu acordul scris al persoanei vizate, obţinut de participanţi la data depunerii cererii de credit.
(2) Datele negative, inclusiv cele rezultate din aplicarea comisioanelor sau din majorări ale ratei dobânzilor, se transmit către sistemele de evidenţă de tipul birourilor de credit numai după înştiinţarea prealabilă, realizată de către participanţi ( Nota: participant= institutzia de credit care a efectuat inscrierea in BC) in scris, telefonic, prin SMS sau e-mail, a persoanei vizate cu
privire la întârzierea la plată şi transmiterea datelor, realizată cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de data transmiterii.

Ultima modificare: Vineri, 4 Iunie 2010
godspeed, utilizator
Buna ziua,
Stie cineva unde pot vedea institutiile care au dreptul de a transmite date la Biroul de Credite?
Multumesc
Un articol publicat de avocatnet.ro pe aceasta tema, gasiti aici:
www.avocatnet.ro/content/art...

Si alte informatii utile (referitoare la numarul/nominalizarea institutiilor participante BC.), aici:[ link extern ]

Ultima modificare: Vineri, 6 Mai 2011
Iuliana Cermak, Avocat
In interpretarea mea, "institutiile care au dreptul de a transmite date la Biroul de Credite" sunt "participantii" asa cum sunt ei definiti in Decizia 105/2007, coroborat cu OUG 99/2006 actualizat. Practic, orice institutie financiara si de credit existenta rezidenta in RO, cu exceptia sucursalelor bancilor nationale straine si societatile de asigurari pentru produsele tip credit.

Citez din lege:
Dec. 105/2007
c) participant - orice entitate de drept privat care transmite catre un sistem de evidenta de tipul birourilor de credite datele cu caracter personal colectate in legatura cu solicitarea/acordarea unui credit, in baza unui contract incheiat cu biroul de credit, si care consulta pe baza de reciprocitate datele transmise de catre ceilalti participanti; participantii au calitatea de operator de date cu caracter personal in sensul Legii nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare. Pot fi participanti la sistemele de evidenta de tipul birourilor de credit numai institutiile financiare si de credit definite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, si potrivit Ordonantei Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 266/2006, precum si societati de asigurari pentru produsele de tip credit;

ORDONANŢÃ nr. 99 din 6 decembrie 2006 (*actualizată*)
privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
Definiţii
ART. 7
10. instituţie de credit - o entitate a cărei activitate constă în atragerea de depozite sau de alte fonduri rambursabile de la public şi în acordarea de credite în cont propriu;
14. instituţie financiară - o entitate, alta decât o instituţie de credit, a cărei activitate principală constă în achiziţionarea de participaţii sau în desfăşurarea uneia sau mai multora dintre activităţile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. b)-l) şi n^1);
ART. 18 (1) Instituţiile de credit pot desfăşura, în limita autorizaţiei acordate, următoarele activităţi:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
b) acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
c) leasing financiar;
d) servicii de plată aşa cum sunt definite la art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată;
e) emiterea şi administrarea altor mijloace de plată, cum ar fi cecuri, cambii şi bilete la ordin, în măsura în care nu se încadrează la lit. d);
f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
g) tranzactionare în cont propriu si/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
1. instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;
2. valuta;
3. contracte futures şi options financiare;
4. instrumente având la baza cursul de schimb şi rata dobânzii;
5. valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
h) participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;
i) servicii de consultanţa cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţa;
j) administrare de portofolii şi consultanţa legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;
l) intermediere pe piaţa interbancara;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinte în domeniul creditării;
n) închiriere de casete de siguranţa;
n^1) emitere de monedă electronică*);

Alte discuții în legătură

Obligatia de notificare ref inscrierea la biroul de credit Badger Badger Buna ziua, Ma confrunt cu urmatoarea problema: Am o descoperire de card la o banca, neajungand luna trecuta sa patesc rata la timp si facand ulterior o ... (vezi toată discuția)
Biroul de credit cristiy cristiy sal.Am vazut aici pe forum ca durata in care te tin in evidenta cei de la Biroul de credit spuneti ca este de 5 ani,iar cei de la biroul de credit spun ca ... (vezi toată discuția)
Lnscriere in biroul de credit dinubs dinubs Buna ziua! Recent am fost inscris in Biroul de Credit cu o restanta mai mare de 35 de zile(dar nu stiu ce restanta pentru ca am platit pe fiecare luna). ... (vezi toată discuția)