avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 501 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Şomaj, concediu creştere copil, ... Formularele E411 si E401 - Ghid practic de accesare a ...
Discuție deschisă în Şomaj, concediu creştere copil, asigurări sociale şi asistenţă socială

Formularele E411 si E401 - Ghid practic de accesare a alocatiilor europene pentru copii

Incep prin a preciza ca orice completare la acest material pe care o poate face cineva care a obtinut alocatie sau alocatie complementara pentru copii intr-un stat membru UE, este binevenita.

Principala sursa de informare: [ link extern ]

Alocatiile europene reprezinta o forma de prestatii familiale care au ca scop asigurarea securitatii sociale pentru salariatii si lucratorii independenti si membrii familiilor acestora, care au resedinta intr-un stat membru al Uniunii Europene si desfasoara o activitate salariala sau independenta in unul dintre aceste state.

Aceste alocatii se acorda pentru copiii avuti in ingrijire, ca si alocatiile care se acorda Romania. Diferenta consta in faptul ca, urmare a desfasurarii unei activitati salariale sau independente pe teritoriul unui alt stat membru UE, aceasta alocatie poate avea un cuantum mai mare (in majoritatea cazurilor). Acest cuantum depinde de legislatia statului respectiv.

De aceste alocatii pot beneficia copiii ai caror parinti lucreaza legal pe teritoriul Uniunii Europene.

Indiferent de statul membru de resedinta al lucratorului migrant si al membrilor familiei sale, acesta are dreptul la prestatii din statul in care isi desfasoara activitatea (art. 73 din Regulamentul 1408/71). Parintii vor beneficia de prestatiile oferite de un singur stat, eventual primind o diferenta de la institutia competenta din statul care acorda prestatii mai mari.
Cuantumul acestor alocatii difera de la un stat la altul si se acorda conform legislatiei existente in tara in care lucratorul migrant isi desfasoara activitatea.

Procedura consta in completarea formularului E411, in dublu exemplar, reprezentand cererea de informatii privind dreptul la prestatii familiale in statul de resedinta al membrilor familiei si depunerea acestuia la institutia abilitata.

Urmatorul pas este stabilirea statului competent care va acorda alocatia, in functie de natura activitatii desfasurate de catre parinti pe teritoriul Romaniei si/sau al statului respectiv. Indiferent care este statul competent, procedura de obtinere a alocatiei este aceeasi: completarea formularului E411.

Formularul E411 are doua parti: A si B, care se vor completa dupa cum urmeaza:
Partea A din formular se completeaza de catre lucratorul migrant care se adreseaza institutiei competente cu plata prestatiilor familiale din statul unde isi desfasoara activitatea.
In aceasta parte a formularului trebuie completate toate datele privind identitatea persoanelor mentionate si este indicat ca solicitantul sa trimita institutiei abilitate din Romania fotocopii dupa actele de stare civila a membrilor familiei, hotarare de divort ori de incredintare a copilului/copiilor, dupa caz.
La primirea formularului, Agentia Judeteana pentru Prestatii Sociale (AJPS) trebuie sa completeze partea B a formularului pentru care va solicita informatii, dupa caz, de la:
a) Inspectoratul Teritorial de Munca;
b) Casa Judeteana de Pensii;
c) Directia Generala a Finantelor Publice;
d) Inspectoratul Scolar Judetean (in cazul in care copiii avuti in intretinere urmeaza cursurile invatamantului preuniversitar);
e) Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului.

Procedura se demareaza prin depunerea formularului E411 completat in partea A (fie la institutiile abilitate cu plata prestatiilor familiale din tara in care lucratorul migrant isi desfasoara activitatea, fie la Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale de la locul de domiciliu din Romania).

Inainte de demararea procedurii de obtinere a ?alocatiei europene? persoana care lucreaza in mod legal intr-un stat, pentru care Regulamentul CE 1408/71 este aplicabil, trebuie sa se intereseze daca are dreptul de a primi aceasta alocatie. Aceste informatii pot fi obtinute de la angajator si de la institutia competenta din statul respectiv. Tocmai de aceea este indicata (dar nu obligatorie) inceperea procedurii din statul in care lucratorul migrant isi desfasoara activitatea.

In Romania, institutia responsabila cu plata prestatiilor familiale este Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale care la nivel local este reprezentata de Agentiile Judetene pentru Prestatii Sociale. Astfel, formularul va fi depus la AJPS-ul de care copiii lucratorului migrant apartin ca domiciliu.

Datele de contact ale Agentiilor Judetene pentru Prestatii Sociale
[ link extern ]


Plata alocatiei europene va fi efectuata dupa completarea integrala a formularului E411 si depunerea acestuia la institutia responsabila din statul UE competent cu plata alocatiei .
Perioada de timp scursa intre data depunerii formularului E411 la institutia responsabila cu plata alocatiei europene si plata propriu-zisa a alocatiei depinde de factori precum: corectitudinea datelor completate in formular (nume, adrese, coduri numerice personale etc.) si perioada necesara obtinerii de informatii de la alte institutii abilitate

Formularul E411 poate fi vizualizat/descarcat de aici:
www.avocatnet.ro/content/con...

Model completat al formularului E411:
[ link extern ]

Formularul E401 de asemenea poate fi transmis de la institutiile competente din celelalte state membre in care isi desfasoara activitate lucratorii migranti romani prin intermediul Directiilor de Munca si Protectie Sociala Judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
Institutia responsabila de completare formularului E 401 (partea B) pentru lucratorii, cetateni romani care au domiciliul in Romania si care isi desfasoara activitatea in alte state membre ale Uniunii Europene este structura de evidenta a persoanelor din cadrul serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor de la domiciliul solicitantului.

In situatia in care completarea formularului este solicitata de catre lucratorul migrant roman la sediul serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor se vor prezenta urmatoarele documente:
- certificatele de stare civila, in original si fotocopie;
- dovada consimtamantului expres, dat in forma autentica, al persoanelor ale caror date urmeaza sa fie prelucrate, in original;
- copia actului de identitate sau a pasaportului de cetatean roman;
- alte documente doveditoare, respectiv sentinte de divort, decizii/dispozitii de schimbare a numelui pe cale administrativa;
-procura, in original, in situatia in care completarea formularului este solicitat prin imputernicit.
www.avocatnet.ro/content/for...

Formularul E401 poate fi vizualizat/descarcat de aici:
www.avocatnet.ro/content/con...

Ultima modificare: Miercuri, 28 Septembrie 2011
Ares-3, moderator
Cel mai recent răspuns: Ares-3 , moderator 14:39, 13 Octombrie 2011
Revin cu o precizare (multumim, @Justitiarul 71 :bow: ).In situatia in care completarea formularului este solicitata de catre lucratorul migrant roman la sediul serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor se vor prezenta urmatoarele documente:
[...]
-- dovada consimtamantului expres, dat in forma autentica, al persoanelor ale caror date urmeaza sa fie prelucrate, in original;
[...]


Este vorba despre urmatoarea cerere:


CERERE


Subsemnatul(a)__________________________________________
cetăţean român, domiciliat/(ă) în oraşul .........., strada ................____________________nr._____/____,judeţul .............. ,fiul/fiica lui _____________________________şi a ___________________________
născut(ă) la data de______________, în localitatea____________________
judeţul_________________posesor al actului de identitate seria_________
nr._____________, eliberat la data de ____________________de către __________________C.N.P.______________________, declar pe proprie răspundere şi sub incidenţa art.292 Cod Penal privind falsul în declaraţii următoarele:
Vă rog să binevoiţi a-mi completa Formularul E 401 (partea B) privind componenţa familiei, în vederea acordării prestaţiilor familiale, conform prevederilor Regulamentului Consiliului nr.1408/1971.
Menţionez că am luat cunoştinţă despre faptul că datele înscrise în document sunt date cu caracter personal, ce intră sub incidenţa Legii nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare şi sunt de acord cu comunicarea datelor mele personale în formularul E 401, partea B, privind componenţa familiei în vederea acordării prestaţiilor familiale, către autorităţile ________________________.
În acest sens, documentul va fi folosit numai în scopul declarat.
Anexez documentele doveditoare, precum şi consimţământul membrilor de familie privind prelucrarea datelor.


Data Semnătura
__________________ __________________


Si tot de la @Justitiarul71 niste precizari suplimentare:

Cand formularul E401 se trimite de institutia din străinătate, el vine completat la rubricile 4 si 5 (unde trebuie sa fie aplicata stampila respectivei institutii).
Cand formularul se depune la ghiseul SPCLEP de la locul de domiciliu, lucratorul migrant completeaza la rubricile 1 – 4, iar lucratorii SPCLEP completeaza rubricile 6 si 8, dupa care trimit o fotocopie a formularului completat cu o adresa de înaintare la Directia de Munca si Protectie Sociala Judeteana.
1 din 1 utilizatori consideră
acest răspuns util
Buna ziua,

As dori sa vin si eu cu unele precizari referitor la acest subiect.
Copiii mei beneficiaza de aproape 4 ani de alocatie europeana si as dori sa impartasesc din experienta mea.
Eu primesc cele doua formulare acasa(Am inteles ca sunt situatii in care formulare sunt trimise direct la AJPS-ul de domiciliu al beneficiarului), completate la pct. 5 de catre institutia competenta care plateste alocatia. Formularele trebuie completate numai la punctele 1 - 4 de catre beneficiar.
In situatia in care parintele beneficiar are loc de munca, este necesar ca Formularul E411 sa fie completat de catre Angajatorul acestuia la pct. 4. In caz contrar acest punct nu se completeaza.
Formularele astfel completate, impreuna cu un rand de copii, se depun, impreuna cu o cerere, la registratura AJPS-ului de domiciliu. Cererea este un formular tipizat care se gaseste la biroul de copiat acte de la sediul AJPS.
Este bine ca, inainte de depunere, sa se ia legatura cu persoana din AJPS care se ocupa de aceasta problema, pentru a verifica daca documentatia este completa si corect completata.
Apoi, AJPS-ul se ocupa mai departe de toate formalitatile(inclusiv de trimiterea formularului E401 la starea civila pentru completare).

Precizez ca aceasta este procedura la AJPS Constanta. Nu stiu daca in alte judete se procedeaza in alt mod.

Sper ca am fost de ajutor cu aceste informatii
@rodica.d a scris:


Eu primesc cele doua formulare acasa (Am inteles ca sunt situatii in care formulare sunt trimise direct la AJPS-ul de domiciliu al beneficiarului), completate la pct. 5 de catre institutia competenta care plateste alocatia.


Adica periodic trebuie completate si depuse din nou? Scuze daca nu am inteles bine...

P.S. Multumim pentru informatii :vishenka:Ares_3 a scris:

Completare

Cererea care insoteste formularul E401, respectiv consimtamantul expres dat in forma autentica, se autentifica de catre un notar din Romania sau se da la ambasada/consulatul Romaniei din tara unde lucreaza solicitantul sau se autentifica de catre un notar din strainatate, cu conditia sa fie apostilata conform Conventiei de la Haga.

De asemenea, solicitantul poate imputernici o terta persoana care sa-l reprezinte la ghiseu,
adica pentru a depune formularul E401 si cererea. Procura data acestuia pentru reprezentare trebuie sa indeplineasca aceleasi conditii ca sa fie valabila, ca si cererea.
AplaudaUltima modificare: Duminică, 2 Octombrie 2011
Valeriu TUDOR, Consultant resurse umane
Da, cele 2 formulare trebuie completate de 2 ori pe an sau o data pe an, in functie de tara in care lucreaza muncitorul migrant(Depinde de legislatia tarii in care lucreaza).
Eu completez aceste formulare de 2 ori pe an.
Va voi explica concret cum functioneaza pentru noi acest lucru.
Sotul meu lucreaza in Belgia. Angajatorul plateste toate taxele catre statul Belgian, prin intermediul unei firme de asigurari.(Acolo sistemul de asigurari sociale este privat.)
Aceasta firma imi trimite acasa formularele E401 si E411 si eu ma ocup de formalitatile pe care le-am enumerat in mesajul anterior.
Imputernicirea aceea despre care pomeniti, cred ca este necesara in situatia in care nici-unul dintre soti nu se gaseste in tara de domiciliu a familiei si este necesar ca toate formalitatile sa fie indeplinite de o alta persoana.
La noi nu a fost necesar acest lucru.
Am sa fac referire strict la formularul E 401. In practica am intalnit urmatoarele situatii:
1. Formularul E 401 este inaintat biroului de evidenta a persoanelor de la domiciliul solicitantului de catre Agentia Judeteana pentru Prestatii Sociale. Uneori formularul vine cu stampila autoritatii competente pt. acordarea prestatiilor, alteori fara stampila. Efectuam verificari, completam partea B si restituim formularul, in original, Agentiei Judetene pt. Prestatii Sociale.
2. Completarea partii B a formularului este solicitata direct la ghiseele biroului de evidenta a persoanelor. Toate serviciile de evidenta a persoanelor ar trebui sa aiba un model de cerere pe care sa-l completeze solicitantul. Acest model de cerere a fost inaintat de DEPABD tuturor serviciilor de evidenta din tara. De asemenea s-au facut precizarile necesare cu privire la cine trebuie sa completeze partea B a formularului. Este vorba despre structura de evidenta a persoanelor din cadrul serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor de la domiciliul solicitantului.
In cadrul Regulamentului se vorbeste despre structurile de stare civila din tara de domiciliu a membrilor familiei. E drept o vreme aceste formulare au fost completate de catre cei de la starea civila dar dupa ce au fost sesizate aspectele care ingreuneaza completarea formularelor DEPABD a venit cu lamuriri si a specificat clar ca partea B a formularului E 401 trebuie completata de cei de la evidenta persoanelor.
La cererea respectiva pe care o completeaza persoana la ghiseu se anexeaza documentele mai sus mentionate.
Parerea mea e ca daca cel care solicita completarea formularului este o alta persoana decat lucratorul migrant, persoana respectiva trebuie sa prezinte si o procura de la lucrator. Chiar daca persoana este sotul/sotia lucratorului. Daca se prezinta sotul/sotia lucratorului cer procura prin care a fost imputernicit/a sa solicite completarea partii B a formularului si nu-i mai cer consimtamantul in forma autentica pt. prelucrarea datelor cu caracter personal.
In situatia in care persoana nu are toate documentele o sfatuiesc sa se adreseze Agentiei Judetene pentru Prestatii Sociale. De cele mai multe ori se rezolva probleme mai usor asa, nu mai umbla persoana dupa procuri, declaratii notariale si alte acte.
3. Mai rar, formularele ne vin prin posta direct de la solicitanti. Uneori cu stampila, alteori fara stampila autoritatii competente pt. acordarea prestatiilor. In acest caz efectuam verificari, completam partea B a formularului si inaintam formularul Agentiei Judetene pt. Prestatii Sociale.
In unele cazuri serviciile de evidenta au refuzat completarea formularului pe motiv ca acesta nu este stampilat de autoritatea competenta pt. acordarea prestatiilor. Eu nu vad un impediment in a completa acest formular, chiar daca nu are stampila respectiva, ulterior persoana tot va face rost de respectiva stampila daca vrea cu adevarat sa beneficieze de prestatii. Sau cand vine persoana la ghiseele serviciului de evidenta si-i pun eu la dispozitie formularul pt. completare, ce fac, de unde sa-i mai cer omului stampila?
Oricum trebuie multa atentie la completarea acestor formulare ca nu intotdeauna persoanele declara adevarul... Acum se vede cat este de importanta actualizarea corecta a Registrului National de Evidenta a Persoanelor. Si de ce se cer asa de multe documente pentru eliberarea unui act de identitate.
Era sa uit... Formularele trebuie reinnoite anual. Cel putin asa scrie la art 86.2 din Regulamentul 574/72. La noi cam asta este periodicitatea cu care ne vin spre completare respectivele formulare.
Ultima modificare: Miercuri, 5 Octombrie 2011
bep, utilizator

Alte discuții în legătură

Alocatii in italia ulmanu ulmanu buna , am o mare nelamurire : ce acte sunt mai exact necesare pt a beneficia de alocatia din italia in romania , in conditiile in care unul dintre parinti ... (vezi toată discuția)
Alocatie in italia ContSters275869 ContSters275869 am si eu o intrebare si solicit un raspuns cat mai rapid formularele e401 respectiv 411 trebuiesc semnate undeva de catre titular? eu am vorbit la directia ... (vezi toată discuția)
Card de sanatate din italia si e401, e411 silcami silcami buna ziua va rog,lucrez in italia unde sunt asigurat la sanatate,o data la doi ani,merg in Romania la oncologie pentru analize,va rog,cardul de sanatate ... (vezi toată discuția)