avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 176 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Probleme privind insolvenţa, ... diferenta intre termenii insolventa-faliment-procedura ...
Discuție deschisă în Probleme privind insolvenţa, lichidarea judiciară şi falimentul

diferenta intre termenii insolventa-faliment-procedura simplificata a insolventei.

Buna ziua,
va rog lamuritima in ceea ce priveste acesti termeni ce au in comun si care este diferenta?
Multumesc anticipat.
Cel mai recent răspuns: Cs B , Contabil 09:22, 6 Octombrie 2011
I. Procedura simplificata a falimentului este procedura prin care debitorul intra direct in procedura falimentului, fie odata cu deschiderea procedurii insolventei, fie dupa o perioada de observatie de maximum 50 zile.
Indiferent de tip, procedura poate fi declansata de catre debitor, creditor, orice alte persoane sau institutii prevazute expres de lege.
i) Deschiderea procedurii la cererea debitorului:
Debitorul aflat in stare de faliment are obligatia de a introduce o cerere la tribunal, in vederea deschiderii procedurii, in termen de 30 de zile de la aparitia starii de insolventa.
Nu poate formula o cerere de reorganizare judiciara ebitorul care, in termen de 5 ani, anteriori introducerii cererii, a mai fost supus acestei proceduri.
Debitorul are obligatia de a depune la tribunal, odata cu cererea, documentele expres prevazute de lege. In caz contrar, pentru nedepunerea informatiilor in termen de 10 zile, judecatorul sindic va considera aceasta lipsa, o recunoastere a starii de faliment si va pronunta o sentinta de intrare in procedura simplificata a insolventei.
ii) Deschiderea procedurii la cererea creditorilor:
Orice creditor care are o creanta certa, lichida si exigibila poate solicita deschiderea procedurii insolventei impotriva unui debitor prezumat in insolventa.
Cererea trebuie sa cuprinda cuantumul si temeiul creantei, existenta unei garantii reale, precum si a unor masuri asiguratorii asupra bunurilor debitorului si o declaratie privind intentia de a participa la reorganizarea debitorului.
Cererile ulterioare ale altor creditori vor fi conexate, din oficiu, la dosarul intial.
iii) procedura Falimentului este declansata de catre Judecatorul sindic in unul din urmatoarele cazuri:
• debitorul si-a declarat intentia de a intra in procedura simplificata;
• debitorul nu si-a declarat intentia de reorganizare sau, la cererea creditorului de deschidere a procedurii, a contestat ca ar fi in stare de insolventa, iar contestatia a fost respinsa de judecatorul sindic;
• nici unul dintre celelalte subiecte de drept indreptatite nu a propus un plan de reorganizare, sau nici unul din planurile propuse nu a fost acceptat si confirmat;
• debitorul si-a declarat intentia de reorganizare, dar nu a propus un plan de reorganizare ori planul propus de acesta nu a fost acceptat si confirmat;
• obligatiile de plata si celelalte sarcini asumate nu sunt indeplinite in conditiile stipulate prin planul confirmat sau desfasurarea activitatii debitorului in decursul reorganizarii sale aduce pierderi averii sale;
• a fost aprobat raportul administratorului judiciar prin care se propune intrarea debitorului in faliment.
II. Procedura generala reprezinta procedura prin care un debitor intra, dupa perioada de observatie, succesiv, in procedura de reorganizare judiciara si in procedura falimentului sau, separat, numai in reorganizare judiciara ori doar in procedura falimentului.
A.) Reorganizarea judiciara se aplica debitorului, persoana juridica, in vederea achitarii datoriilor sale, in conformitate cu un plan de reorganizare, care poate fi propus de debitor, de administratorul judiciar, de unul sau mai multi creditori detinand impreuna 20% din valoarea totala a creantelor mentionata in tabelul creditorilor.
Planul de reorganizare va fi supus votului adunării creditorilor, si va fi aprobat dacă vor fi îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
A. cel puţin jumătate plus una dintre categoriile de creanţe menţionate în programul de plăţi, acceptă sau sunt socotite că acceptă planul, cu condiţia ca minimum una dintre categoriile defavorizate să accepte planul;
B. în cazul în care sunt doar două categorii, planul se consideră acceptat în cazul în care categoria cu valoarea totală cea mai mare a creanţelor a acceptat planul;
C. fiecare categorie defavorizată de creanţe care a respins planul va fi supusă unui tratament corect şi echitabil prin plan.
D. vor fi considerate creanţe nedefavorizate şi vor fi considerate că au acceptat planul creanţele ce se vor achita integral în termen de 30 de zile de la confirmarea planului ori în conformitate cu contractele de credit sau leasing din care rezultă;
Tratament corect şi echitabil există atunci când sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) nici una dintre categoriile care resping planul şi nici o creanţă care respinge planul nu primesc mai puţin decât ar fi primit în cazul falimentului;
b) nici o categorie sau nici o creanţă aparţinând unei categorii nu primeşte mai mult decât valoarea totală a creanţei sale;
c) în cazul în care o categorie defavorizată respinge planul, nici o categorie de creanţe cu rang inferior categoriei defavorizate neacceptate nu primeşte mai mult decât ar primi în cazul falimentului.
Doar un singur plan de reorganizare va fi confirmat.
Confirmarea unui plan de reorganizare împiedică propunerea, admiterea, votarea sau confirmarea oricărui alt plan.
Modificarea planului de reorganizare se poate face oricând pe parcursul procedurii, cu respectarea condiţiilor de vot şi de confirmare prevăzute de prezenta lege. Dacă modificarea planului este propusă de debitor, ea va trebui să fie aprobată de adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor.
Planul de reorganizare cuprinde fie restructurarea si continuarea activitatii debitorului, fie lichidarea unor bunuri din averea debitorului, fie poate combina cele doua solutii.
Executarea planului de reorganizare nu va putea depasi 3 ani socotiti de la data confirmarii planului de reorganizare. Termenele de plata stabilite prin contractile de credit pot fi mentinute prin plan chiar daca depasesc 3 ani sau pot fi prelungite, cu acordul extres al creditorilor, daca erau mai scurte de 3 ani. Dupa inchiderea procedurii de reorganizare aceste plati vor continua conform contractelor de credit.
O procedura de reorganizare va fi inchisa prin Sentinta in urma indeplinirii tuturor obligatiilor de plata asumate in planul confirmat.
B.) Falimentul (lichidarea) Cu exceptia cazurilor prevazute expres de lege, lichidarea va incepe de indata dupa finalizarea inventarierii bunurilor din averea debitorului de catre lichidator.
Lichidarea bunurilor din averea debitorului va fi efectuata de lichidator sub controlul Judecatorului sindic,
Bunurile aflate in patrimoniul debitorului vor fi evaluate la cererea lichidatorului, cu acordul creditorilor.
Pentru vanzarea bunurilor aflate in patrimoniul debitorului, dupa evaluare, lichidatorul va stabili un regulament de licitatie ce va fi aprobat de catre creditori.
Hotararea de deschidere a falimentului corespunde hotatrarii de deschidere a insolventei.
De ce intreb,?pentru ca in codul fiscal art.22 la provizioane formularea este aceea de 'hot. de deschidere a falimentului" iar eu am o "hotarare de deschidere a insolventei" dupa care am primit notificari de deschidere a procedurii simplificata.
In aceasta situatie se poate aplica art.22 lit j?
Multumesc,
Hotararea de deschidere a insolventei nu este acelasi lucru cu hotararea de deschidere a falimentului, la fel cum falimentul nu este acelasi lucru cu insolventa. Debitorul aflat in insolventa poate depasi aceasta stare prin reorganizare. Daca insa impotriva debitorului este deschisa procedura falimentului prin procedura simplificata atunci debitorului i se ridica dreptul de administrare, lichidatorul urmand sa ceara instantei dizolvarea societatii la inchiderea procedurii. Daca instanta a dat o hotarare de intrarea a debitoarei in procedura simplificata a falimentului, atunci se aplica art.22 lit.j Cod fiscal.
Daca s-a deschis procedura simplificata (=faliment) puteti sa aplicati art.22 alin j.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Plan reorganizare in procedura insolventei victotad victotad as avea nevoie urgent de un model de plan de reorganizare in procedura insolventei....mersi mult...si un an plin de impliniri (vezi toată discuția)
Insolventa Barabas Reka Barabas Reka As dori sa vad niste pareri in legatura cu insolventa, de fapt intrebarea ar fi care situatie este mai avantajoasa pentru o societate, daca introduce firma ... (vezi toată discuția)
Exceptia tardivitatii? ContSters40598 ContSters40598 Termenul pravzut de art.33 din procedura insolventei, este un termen imperativ, de decadere? Daca debitorul formuleaza contestatie impotriva cererii de ... (vezi toată discuția)