avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 225 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Contabilitatea bugetară şi a ... Obligativitate prezentare facturi la decontarea ...
Discuție deschisă în Contabilitatea bugetară şi a serviciilor externalizate

Obligativitate prezentare facturi la decontarea cheltuielilor in Trezorerie

Prin ce lege contabilii de primarii sunt obligati sa prezinte alaturat ordinului de plata si facturile care se deconteaza la Trezorerie. Pun acesta intrebare deoarece la unele Trezorerii se cere prezentarea facturilor, iar la alte trezorerii nu se cere prezentarea facturilor la decontarea cu ordin de plata. Si culmea ca aceasta situatie se intampla la nivelul aceluiasi judet.
Cel mai recent răspuns: carmen01011958 , moderator 14:57, 13 August 2012
Cadrul legal :
Ordonanta de urgenta 146/31.10.2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului - republicata in M.Of.295/10.04.2008 cu modificari ulterioare prin :

Ordonanta urgenta 75/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului (M.Of. 442 din 29-iun-2009)

Legea 361/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului (M.Of. 800 din 24-noi-2009)

Ordonanta urgenta 121/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului si pentru modificarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice (M.Of. 890 din 30-dec-2010)

Legea 125/2011privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 121/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului si pentru modificarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice (M.Of. 433 din 21-iun-2011)

si normele cu modificari
Norme Metodologice din 2003 de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 201/2003 (M.Of. 734 din 21-oct-2003).

ART 5 din ordonata 146 republicata :
(5)La decontarea sumelor în numerar sau prin virament din conturile instituţiilor publice pentru efectuarea cheltuielilor, unităţile trezoreriei statului verifică existenţa bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor respective şi a listelor de investiţii, aprobate în condiţiile legii, urmărind respectarea limitei creditelor bugetare deschise şi repartizate sau a disponibilităţilor de fonduri, după caz, şi a destinaţiei acestora, precum şi alte obiective stabilite prin norme metodologice de către Ministerul Economiei şi Finanţelor.

Norme:
(la data 26-mar-2009 Art. 5, alin. (5) din capitolul III reglementat de capitolul III^1 din Norme Metodologice din 2003 )

prevederi din capitolul III^1 (Norme Metodologice din 2003) la data 26-mar-2009 pentru Art. 5, alin. (5) din capitolul III

5.3.1. Din conturile deschise la unităţile trezoreriei statului pot fi dispuse plăţi numai pentru cheltuieli bugetare care au parcurs fazele de angajare, lichidare şi ordonanţare prevăzute de lege.
Răspunderea pentru efectuarea plăţilor din conturile deschise la unităţile trezoreriei revine persoanelor desemnate prin specimenele de semnături, conform pct. 5.1.5.

5.3.2. În scopul acceptării la plată a documentelor prezentate de instituţiile publice, unităţile Trezoreriei Statului au obligaţia de a verifica următoarele: încadrarea plăţilor dispuse în limita creditelor bugetare aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice; încadrarea cheltuielilor de capital în sumele aprobate pentru obiectivele de investiţii cuprinse în listele de investiţii aprobate în condiţiile legii; încadrarea în disponibilităţile de credite bugetare deschise şi repartizate sau în disponibilităţile de fonduri, după caz; verificarea efectuării de către instituţiile publice a plăţilor prevăzute la art. 5 alin. (8) şi la art. 6 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă numai în conturile agenţilor economici deschise la Trezoreria Statului.
Obligaţiile datorate de angajat şi de angajator, aferente drepturilor salariale, se plătesc de instituţiile publice la termenele stabilite de prevederile legale în vigoare.

5.3.3. Instituţiile publice au obligaţia de a verifica sumele înregistrate în extrasele de cont eliberate zilnic de unităţile trezoreriei statului şi de a restitui de îndată plătitorilor eventualele sume care nu le sunt cuvenite sau de a sesiza unităţile trezoreriei statului în legătură cu eventualele erori produse din vina acestora, pentru efectuarea regularizărilor necesare.Este adevarat ca punctul 5.3.2. din norme era asa pana la ordinul 528/2009 care a abrogat acest text :
5.3.20 La efectuarea oricăror plăţi din conturile deschise la unităţile Trezoreriei Statului, instituţiile publice au obligaţia de a prezenta copii ale ordonanţărilor de plată întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002.
La efectuarea oricăror plăţi din conturile de cheltuieli bugetare sau din conturile de disponibilităţi prin care se gestionează bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii sau alte bugete potrivit legii, deschise la unităţile trezoreriei statului, instituţiile publice au obligaţia de a prezenta copii ale ordonanţărilor de plată întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002, cu modificările ulterioare. Unităţile trezoreriei statului au obligaţia de a verifica dacă sumele din ordonanţările de plată corespund cu sumele din ordinele de plată întocmite în baza acestora, precum şi dacă plăţile se efectuează în cuantumul şi în conturile beneficiarilor prevăzuţi în ordonanţările de plată.

(la data 26-mar-2009 subpunctul 5.3.2.. din capitolul III^1 abrogat de Art. I din Ordinul 528/2009 - M.Of.188/26.03.2009)

De aceea unele unitati de trezorerie solicita toate actele justivicative.

[ link extern ]
Ultima modificare: Luni, 13 August 2012
carmen01011958, moderator

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Plata cu numerar croberta croberta Mai este valabil art 5.4.1 din Norma metodologică de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi ... (vezi toată discuția)
Plata cu numerar florea maria florea maria Lucrez la o institutie publica de stat si as vrea sa stiu pina la ce suma se poate face plata cu numerar din caserie pentru bunuri si servicii (bonuri ... (vezi toată discuția)