avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 208 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Şomaj, concediu creştere copil, ... lndemnizatie / alocatie copil orfan
Discuție deschisă în Şomaj, concediu creştere copil, asigurări sociale şi asistenţă socială

lndemnizatie / alocatie copil orfan

buna seara. ma adresez dvs. cu rugamintea de a ma lamuri in urmatoarea situatie :
Eu sunt educatoare . Am un baietel de 8 ani si jumatate care nu a beneficiat niciodata de pensie alimentara . m-am separat de tatal copilului acum 6 ani. Nu am fost casatoriti . Tatal a lucrat periodic 6-8 luni. apoi intrerupea serviciul. De curand a decedat la 55 de ani. Va rog spuneti-mi in ce masura copilul poate beneficia de alocatie de sprijin ori un venit de copil orfan .multumesc
Cel mai recent răspuns: ana-cer , moderator 09:26, 30 Noiembrie 2015
Ati putea incerca o pensie de urmas pentru copil, daca acesta a fost recunoscut de tatal sau (tatal este trecut in certificatul de nastere).
Aveti insa nevoie de mai multe documente de la tata.

Legea nr.263/2010:

Pensia de urmaş

ART. 83
Pensia de urmaş se cuvine copiilor şi soţului supravieţuitor, dacă susţinătorul decedat era pensionar sau îndeplinea condiţiile pentru obţinerea unei pensii.
ART. 84
Copiii au dreptul la pensie de urmaş:
a) până la vârsta de 16 ani;
b) dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani;
c) pe toată durata invalidităţii de orice grad, dacă aceasta s-a ivit în perioada în care se aflau în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) sau b).

ART. 89
(1) Pensia de urmaş se stabileşte, după caz, din:
a) pensia pentru limită de vârstă aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, susţinătorul decedat;
b) pensia de invaliditate gradul I, în cazul în care decesul susţinătorului a survenit înaintea îndeplinirii condiţiilor pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă.
(2) Cuantumul pensiei de urmaş se stabileşte procentual din punctajul mediu anual realizat de susţinător, aferent pensiei prevăzute la alin. (1), în funcţie de numărul urmaşilor îndreptăţiţi, astfel:
a) 50% - pentru un singur urmaş;
b) 75% - pentru 2 urmaşi;
c) 100% - pentru 3 sau mai mulţi urmaşi.

ART. 91
În cazul modificării numărului de urmaşi, pensia se recalculează în conformitate cu dispoziţiile art. 89 alin. (2).

ART. 103
(1) Pensia se acordă la cererea persoanei îndreptăţite, a tutorelui sau a curatorului acesteia, a persoanei căreia i s-a încredinţat sau i s-a dat în plasament copilul minor, după caz, depusă personal ori prin mandatar desemnat prin procură specială.
(2) Cererea de pensionare, împreună cu actele prin care se dovedeşte îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta lege, se depune, începând cu data îndeplinirii acestor condiţii, la casa teritorială de pensii competentă, în a cărei rază domiciliază persoana. Pentru persoanele din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, cererea de pensionare, împreună cu actele prin care se dovedeşte îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta lege, se depune, începând cu data îndeplinirii acestor condiţii, la casa de pensii sectorială competentă, în funcţie de ultimul loc de muncă.HG nr.257/2011:

ART. 76
(1) Actele la care se face referire la art. 103 alin. (2) din lege sunt, dupã caz:
a) pentru pensia pentru limitã de vârstã, anticipatã şi anticipatã parţialã:
- cerere pentru înscrierea la pensie (anexa nr. 6);
- carnetul de muncã (original şi copie);
- carnetul de muncã pentru membrii CAP (original şi copie);
- carnetul de asigurãri sociale pentru agricultori (original şi copie);
- alte acte prevãzute de lege privind vechimea în muncã sau vechimea în serviciu realizatã;
- actele de stare civilã ale solicitantului: BI/CI, certificat de naştere şi de cãsãtorie (original şi copie);
- livretul militar (original şi copie);
- diploma de absolvire a învãţãmântului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care sã rezulte durata normalã, perioada studiilor şi faptul cã acestea au fost urmate la zi;
- dovada echivalãrii de cãtre statul român a cursurilor desfãşurate în cadrul unor instituţii de învãţãmânt universitar din strãinãtate;
- adeverinţa privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncã (original);
- adeverinţa privind condiţiile de muncã deosebite, speciale şi/sau alte condiţii (original);
- procura specialã, pentru mandatar (original şi copie);
- acte pentru dovedirea calitãţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţã de eroii-martiri şi luptãtorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţã de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
- dovada încetãrii calitãţii de asigurat în cazul înscrierii la pensie anticipatã sau pensie anticipatã parţialã, pentru persoanele care, la data solicitãrii, nu mai au calitatea de asigurat (original);
- adeverinţã care sã ateste perioadele de activitate realizate dupã data de 1 ianuarie 2011 (original);
- alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie;
b) pentru pensia de invaliditate:
- cerere pentru înscrierea la pensie (anexa nr. 7);
- actele menţionate la lit. a);
- decizia medicalã asupra capacitãţii de muncã (original);
- adeverinţa din care sã rezulte data încetãrii plãţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporarã de muncã/copia ultimului certificat de concediu medical sau, dupã caz, adeverinţã din care sã rezulte data încetãrii calitãţii de asigurat (original);
- copie a formularului pentru înregistrarea accidentului de muncã (FIAM) sau copie a fişei de declarare a cazului de boalã profesionalã BP2 pentru accident de muncã, respectiv boalã profesionalã;
c) pentru pensia de urmaş:
- cerere pentru înscrierea la pensie (anexa nr. 8);
- actele menţionate la lit. a), pentru cazurile în care susţinãtorul decedat nu avea calitatea de pensionar;
- actele de stare civilã ale urmaşilor şi ale reprezentantului legal, dupã caz (original şi copie);
- decizia medicalã asupra capacitãţii de muncã (original);
- decizia de pensie/talon de platã a pensiilor, pentru cazurile în care susţinãtorul decedat avea calitatea de pensionar (copie);
- adeverinţa de studii, în cazul urmaşilor copii în vârstã de peste 16 ani (original);
- actul doveditor al cauzei decesului, cu excepţia situaţiilor în care susţinãtorul decedat avea calitatea de pensionar (copie);
- copie FIAM, pentru decesul cauzat de accident de muncã;
- copie BP2 şi copie certificat medical constatator al decesului, pentru decesul cauzat de boalã profesionalã.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Pensie de urmas (copii +sotie) lorik21 lorik21 Buna ziua! As dori sa stiu cum se calculeaza pensia de urmas. Fratele meu a murit la inceputul acestui an din cauza cancerului (avea 35 de ani si jumatate). ... (vezi toată discuția)
Pensie de urmas handsu handsu Unde se depun actele pentru obtinerea pensiei de urmas pentru copii sub 16 ani si care sunt acelea ? (vezi toată discuția)
Pensie de urmaș copil minor CarmenCorina CarmenCorina Buna ziua.Rog lămuriri. Doresc un articol de lege din care sa reiasă ca un minor are dreptul la pensie de urmaș indiferent daca tatăl a lucrat 1 zi,1 an ... (vezi toată discuția)